DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Otvorené Majstrovstvá SR v Leteckej rally 2018

« Späť
Aktuality » Otvorené Majstrovstvá SR v Leteckej rally 2018
Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej Rally 2018 – logo veľké

Vážení priatelia leteckého športu,
pozývame Vás na Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally Dubnica 2018.

Aeroklub Dubnica nad Váhom – centrum navigačného lietania SNA je tradičným organizátorom klubových a majstrovských súťaží v leteckej navigácii. Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica je tiež tradičným organizátorom významných domácich a medzinárodných športových podujatí v leteckých športoch.

Navigačná súťaž Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally Dubnica 2018 bude prebiehať podľa platných pravidiel FAI GAC pre leteckú rally, ktoré upravujú propozície súťaže zverejnené na týchto stránkach.

Navigačná súťaž Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally sa uskutočňuje pravidelne jedenkrát ročne a ich cieľom je určiť majstra Slovenskej republiky v leteckej rally pre rok 2018.

Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally Dubnica 2018 sa uskutočnia v termíne od 12.07.2018 do 15.07.20188 na letisku v Slavnici.

Organizátori

Na prevzatie / download:

 

PROPOZÍCIE

I. Miesto konania súťaže

Miesto: Aeroklub Dubnica nad Váhom
Letisko: Slavnica
ICAO označenie: LZDB
Poloha: 3,5 km W Ilava, 5 km N Dubnica nad Váhom
Vzťažný bod letiska: 48° 59´ 49´´ N
18° 11´ 33´´ E
Nadmorská výška: 235 m / 771 ft
Frekvencia: 122,340 MHz „DUBNICA PREVÁDZKA“ (POZOR ZMENA)
RWY: 05 L 1100 m x 36 m tráva
23 R 1100 m x 36 m tráva
05 R 1100 m x 64 m tráva
23 L 1100 m x 64 m tráva
Poznámka: trávnatá RWY 05 L, R / 23 R, L je neprístrojová, použiteľná len pre dennú prevádzku
Poštová adresa: Aeroklub Dubnica, letisko, 018 54 Slavnica
Telefón: +421 42 44 93 185
e – mail: akdubnica@bb.telecom.sk
Web: www.akdubnica.sk
Frekvencia ATIS: 123,5 MHz „DUBNICA PREVÁDZKA“
schéma LZDB
RWY MAGNETIC
DIRECTION
STRENGHT
(kg / MPa)
TORA
(m)
ASDA
(m)
TODA
(m)
LDA
(m)
05L 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23R 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
05R 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23L 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100

 

II. Organizačné zabezpečenie súťaže

 1. Termín: 12.07.2018 – 15.07.2018
 2. Miesto: Letisko Slavnica (LZDB)
 3. Organizačný štáb:
  Riaditeľ súťaže: Ján CHUDÝ
  Zástupca riaditeľa súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Sekretariát súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Prezident Jury: Marián KUMOROVITZ
  Člen Jury: bude určený
  Hlavný rozhodca: Jiří DODAL
  Výpočtové stredisko: Martin Hřivna
  Staviteľ tratí: Štefan POHANKA
  VLP: Ľubomír MERKA
  Hospodár: Katarína POHANKOVÁ
  Technik: Jaroslav ZÁHOREC
  Zdravotné zabezpečenie: NsP Ilava
 4. Program:
  • Štvrtok 12.07.2018
   • do 20:00 hod. prílety súťažných posádok
  • Piatok 13.07.2018
   • do 08:30 hod. možnosť príletu a registrácia súťažných posádok
   • od 09:00 hod. úvodný predletový brífing
   • od 10:00 hod. štart 1. súťažnej etapy
  • Sobota 14.07.2018
   • od 09:00 hod. predletový brífing
   • od 10:00 hod. štart 2. súťažnej etapy
   • od 18:30 hod. spoločenský večer
  • Nedeľa 15.07.2018
   • od 08:30 hod. predletový brífing
   • od 09:30 hod. štart 3. súťažnej etapy
   • od 15:00 hod. slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov a víťazov súťaže
   • od 16:00 hod. odlety súťažných posádok

III. Miestne pravidlá

 1. Súťažné etapy:

  26. Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally 2018 pozostávajú z 3 súťažných etáp v dĺžke cca 150 – 180 km + pristátie z každej etapy. Do celkového hodnotenia 26. Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2018 sa započítavajú výsledky z 3 etáp a pristátí z etapy. Celkový víťaz 26. Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2018 a zvlášť majster Slovenskej republiky v Leteckej rally pre rok 2018 bude vyhlásený v nedeľu 15.07.2018 v od­poludňajších hodinách.

 2. Pravidlá a propozície:

  26. Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally 2018 budú hodnotené v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre Leteckú rally pre rok 2018. Pravidlá a ich zmeny platné pre rok 2018 a miestne úpravy pravidiel a propozícii budú vysvetlené na úvodnom predletovom brífingu.

 3. Rozhodcovia:

  Súťaž budú zabezpečovať rozhodcovia s platnými preukazmi vydanými v súlade s pravidlami FAI GAC pre Leteckú rally pre rok 2018.

 4. Posádky:

  Posádky 26. Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2018 tvoria dvojčlenné posádky. Veliteľ lietadla musí byť minimálne držiteľom platnej kvalifikácie PPL a typovej kvalifikácie pre daný typ lietadla. Pre pilotov UL – platný preukaz spôsobilosti a kvalifikácia pre daný typ lietadla. Je povolené striedať posádky na jednom lietadle.

 5. Lietadlá:

  Súťaže sa môžu zúčastniť všetky typy letúnov s platným OLS minimálne na dobu konania súťaže, s platným zákonným poistením voči tretím osobám pre územie Slovenskej republiky. Je možná aj účasť motorových vetroňov a ULL – A s minimálnou vytrvalosťou letúna 2 hodiny a najnižšou povolenou rýchlosťou 60 kts. Vzhľadom na obmedzené možnosti hangárovania letúne musia byť vybavené vlastným kotviacim zariadením z dôvodu kotvenia vonku mimo hangára.

 6. Mapy:

  Súťažná posádka dostane na každú etapu 2 ks máp v mierke 1 : 200 000. Každú ďalšiu mapu je možné si zakúpiť u usporiadateľa v cene 2,00 € za 1 kus (A3) alebo v cene 1,00 € za 1 kus (A4).

 7. Štartovný poplatok:

  120,00 € za jednu súťažiacu posádku (60,00 € veliteľ lietadla + 60,00 € navigátor). Štartovný poplatok je splatný najneskôr pri prezentácii súťažnej posádky v deň príletu v hotovosti do pokladne Aeroklubu Dubnica nad Váhom, alebo prevodom na bankový účet Aeroklubu Dubnica nad Váhom, najneskôr do 12.07.2018 na číslo účtu: 0063669107/0900, v.s.: 12072018, k.s.: 0308, IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107, SWIFT: GIBASKBX (viď bod 12).

 8. Stravovanie:

  Účastníci súťaže môžu využiť stravovacie služby v reštaurácii priamo v areáli letiska s celodennou prevádzkou s možnosťou ponuky hotových teplých jedál alebo jedál z jedálneho lístka podľa vlastného výberu.
  Rozhodcovia súťaže a organizačný štáb majú zabezpečenú celodennú stravu organizátorom.

 9. Ubytovanie:

  Súťažiaci si hradia ubytovanie na vlastné náklady.
  Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie organizátorom.
  V areáli letiska je možné si rezervovať ubytovanie v nasledovných ubytovacích priestoroch za nasledovné ceny:

  • 10 chatiek (5 – lôžkové) cena za 1osobu / 1 noc 6,00 €
  • penzión LETISKO 4 izby (max. 15 ubytovaných) cena za 1 osobu / 1 noc 16,00 €
  • kemp s elektrickou prípojkou, sociálnym zariadením s teplou a studenou vodou a nočným osvetlením (vo vlastnom stane alebo kempingovom prívese) cena za 1 osobu / 1 noc bez poplatku
  • ostatné ubytovanie je možné zabezpečiť podľa požiadavky v ubytovacích zariadeniach v blízkom okolí letiska (hotely, penzióny a ubytovne).

  Vzhľadom na obmedzené ubytovacie kapacity je nutné včas kontaktovať hospodára súťaže (Katarína Pohanková +421 905 827 806), aby mohol včas zabezpečiť ubytovanie na základe požiadavky.

 10. Letecký benzín a oleje:

  Organizátor zabezpečí nasledovné druhy leteckého benzínu a olejov:

  • AVGAS 100LL
  • NATURAL 95
  • Olej AEROSHELL W 100 AD
  • Olej AEROSHELL W 100 Minerál
 11. Ceny pre víťazov súťaže:

  Organizátor súťaže odovzdá na slávnostnom vyhlásení výsledkov víťazom 26. Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2018 poháre podľa umiestnenia prvým trom posádkam a diplomy. Organizátor súťaže tiež odovzdá na slávnostnom vyhlásení výsledkov víťazom Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2018 medaile podľa umiestnenia prvým trom posádkam a diplomy.
  Všetky zúčastnené posádky obdržia pamätné diplomy a upomienkové predmety od sponzorov.

 12. Kontaktné údaje:

  AEROKLUB DUBNICA NAD VÁHOM
  Letisko Slavnica, č. 8,
  018 54 Slavnica
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  e-mail: akdubnica@bb.telecom.sk
  IČO: 17 066 816
  DIČ: 2020613991
  Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Dubnica nad Váhom
  č.ú.: 0063669107/0900
  IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107
  SWIFT: GIBASKBX

 13. Kontaktné osoby organizačného štábu:
  Štefan POHANKA   tel.: +421 911 020 751
  Radoslav PAPŠO   tel.: +421 903 322 257
  Katarína POHANKOVÁ   tel.: +421 905 827 806
 14. Súčinnosť:

  26. Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally Dubnica 2018 sú súčasťou programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch zameranej na udržateľnosť osobnej športovej výkonnosti členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred 21. FAI Majstrovstvami sveta v leteckej rally 2018.

  Tréningový a súťažný proces štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018 finančne podporuje Nadácia SPP.

  logo – nadácia SPP

« Späť

zverejnené: 03.07.2018 | aktualizované: 03.07.2018 | počet zobrazení: 39017

počet prístupov od 19.01.2016: 446578
počet prístupov dnes: 539