DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Ela


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Otvorené Majstrovstvá SR v Leteckej rally 2018

« Späť
Aktuality » Otvorené Majstrovstvá SR v Leteckej rally 2018
Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej Rally 2018 – logo veľké

Vážení priatelia leteckého športu,
pozývame Vás na Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally Dubnica 2018.

Aeroklub Dubnica nad Váhom – centrum navigačného lietania SNA je tradičným organizátorom klubových a majstrovských súťaží v leteckej navigácii. Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica je tiež tradičným organizátorom významných domácich a medzinárodných športových podujatí v leteckých športoch.

Navigačná súťaž Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally Dubnica 2018 bude prebiehať podľa platných pravidiel FAI GAC pre leteckú rally, ktoré upravujú propozície súťaže zverejnené na týchto stránkach.

Navigačná súťaž Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally sa uskutočňuje pravidelne jedenkrát ročne a ich cieľom je určiť majstra Slovenskej republiky v leteckej rally pre rok 2018.

Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally Dubnica 2018 sa uskutočnia v termíne od 12.07.2018 do 15.07.20188 na letisku v Slavnici.

Organizátori

Na prevzatie / download:

 

PROPOZÍCIE

I. Miesto konania súťaže

Miesto: Aeroklub Dubnica nad Váhom
Letisko: Slavnica
ICAO označenie: LZDB
Poloha: 3,5 km W Ilava, 5 km N Dubnica nad Váhom
Vzťažný bod letiska: 48° 59´ 49´´ N
18° 11´ 33´´ E
Nadmorská výška: 235 m / 771 ft
Frekvencia: 122,340 MHz „DUBNICA PREVÁDZKA“ (POZOR ZMENA)
RWY: 05 L 1100 m x 36 m tráva
23 R 1100 m x 36 m tráva
05 R 1100 m x 64 m tráva
23 L 1100 m x 64 m tráva
Poznámka: trávnatá RWY 05 L, R / 23 R, L je neprístrojová, použiteľná len pre dennú prevádzku
Poštová adresa: Aeroklub Dubnica, letisko, 018 54 Slavnica
Telefón: +421 42 44 93 185
e – mail: akdubnica@bb.telecom.sk
Web: www.akdubnica.sk
Frekvencia ATIS: 123,5 MHz „DUBNICA PREVÁDZKA“
schéma LZDB
RWY MAGNETIC
DIRECTION
STRENGHT
(kg / MPa)
TORA
(m)
ASDA
(m)
TODA
(m)
LDA
(m)
05L 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23R 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
05R 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23L 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100

 

II. Organizačné zabezpečenie súťaže

 1. Termín: 12.07.2018 – 15.07.2018
 2. Miesto: Letisko Slavnica (LZDB)
 3. Organizačný štáb:
  Riaditeľ súťaže: Ján CHUDÝ
  Zástupca riaditeľa súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Sekretariát súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Prezident Jury: Marián KUMOROVITZ
  Člen Jury: bude určený
  Hlavný rozhodca: Jiří DODAL
  Výpočtové stredisko: Martin Hřivna
  Staviteľ tratí: Štefan POHANKA
  VLP: Ľubomír MERKA
  Hospodár: Katarína POHANKOVÁ
  Technik: Jaroslav ZÁHOREC
  Zdravotné zabezpečenie: NsP Ilava
 4. Program:
  • Štvrtok 12.07.2018
   • do 20:00 hod. prílety súťažných posádok
  • Piatok 13.07.2018
   • do 08:30 hod. možnosť príletu a registrácia súťažných posádok
   • od 09:00 hod. úvodný predletový brífing
   • od 10:00 hod. štart 1. súťažnej etapy
  • Sobota 14.07.2018
   • od 09:00 hod. predletový brífing
   • od 10:00 hod. štart 2. súťažnej etapy
   • od 18:30 hod. spoločenský večer
  • Nedeľa 15.07.2018
   • od 08:30 hod. predletový brífing
   • od 09:30 hod. štart 3. súťažnej etapy
   • od 15:00 hod. slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov a víťazov súťaže
   • od 16:00 hod. odlety súťažných posádok

III. Miestne pravidlá

 1. Súťažné etapy:

  26. Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally 2018 pozostávajú z 3 súťažných etáp v dĺžke cca 150 – 180 km + pristátie z každej etapy. Do celkového hodnotenia 26. Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2018 sa započítavajú výsledky z 3 etáp a pristátí z etapy. Celkový víťaz 26. Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2018 a zvlášť majster Slovenskej republiky v Leteckej rally pre rok 2018 bude vyhlásený v nedeľu 15.07.2018 v od­poludňajších hodinách.

 2. Pravidlá a propozície:

  26. Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally 2018 budú hodnotené v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre Leteckú rally pre rok 2018. Pravidlá a ich zmeny platné pre rok 2018 a miestne úpravy pravidiel a propozícii budú vysvetlené na úvodnom predletovom brífingu.

 3. Rozhodcovia:

  Súťaž budú zabezpečovať rozhodcovia s platnými preukazmi vydanými v súlade s pravidlami FAI GAC pre Leteckú rally pre rok 2018.

 4. Posádky:

  Posádky 26. Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2018 tvoria dvojčlenné posádky. Veliteľ lietadla musí byť minimálne držiteľom platnej kvalifikácie PPL a typovej kvalifikácie pre daný typ lietadla. Pre pilotov UL – platný preukaz spôsobilosti a kvalifikácia pre daný typ lietadla. Je povolené striedať posádky na jednom lietadle.

 5. Lietadlá:

  Súťaže sa môžu zúčastniť všetky typy letúnov s platným OLS minimálne na dobu konania súťaže, s platným zákonným poistením voči tretím osobám pre územie Slovenskej republiky. Je možná aj účasť motorových vetroňov a ULL – A s minimálnou vytrvalosťou letúna 2 hodiny a najnižšou povolenou rýchlosťou 60 kts. Vzhľadom na obmedzené možnosti hangárovania letúne musia byť vybavené vlastným kotviacim zariadením z dôvodu kotvenia vonku mimo hangára.

 6. Mapy:

  Súťažná posádka dostane na každú etapu 2 ks máp v mierke 1 : 200 000. Každú ďalšiu mapu je možné si zakúpiť u usporiadateľa v cene 2,00 € za 1 kus (A3) alebo v cene 1,00 € za 1 kus (A4).

 7. Štartovný poplatok:

  120,00 € za jednu súťažiacu posádku (60,00 € veliteľ lietadla + 60,00 € navigátor). Štartovný poplatok je splatný najneskôr pri prezentácii súťažnej posádky v deň príletu v hotovosti do pokladne Aeroklubu Dubnica nad Váhom, alebo prevodom na bankový účet Aeroklubu Dubnica nad Váhom, najneskôr do 12.07.2018 na číslo účtu: 0063669107/0900, v.s.: 12072018, k.s.: 0308, IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107, SWIFT: GIBASKBX (viď bod 12).

 8. Stravovanie:

  Účastníci súťaže môžu využiť stravovacie služby v reštaurácii priamo v areáli letiska s celodennou prevádzkou s možnosťou ponuky hotových teplých jedál alebo jedál z jedálneho lístka podľa vlastného výberu.
  Rozhodcovia súťaže a organizačný štáb majú zabezpečenú celodennú stravu organizátorom.

 9. Ubytovanie:

  Súťažiaci si hradia ubytovanie na vlastné náklady.
  Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie organizátorom.
  V areáli letiska je možné si rezervovať ubytovanie v nasledovných ubytovacích priestoroch za nasledovné ceny:

  • 10 chatiek (5 – lôžkové) cena za 1osobu / 1 noc 6,00 €
  • penzión LETISKO 4 izby (max. 15 ubytovaných) cena za 1 osobu / 1 noc 16,00 €
  • kemp s elektrickou prípojkou, sociálnym zariadením s teplou a studenou vodou a nočným osvetlením (vo vlastnom stane alebo kempingovom prívese) cena za 1 osobu / 1 noc bez poplatku
  • ostatné ubytovanie je možné zabezpečiť podľa požiadavky v ubytovacích zariadeniach v blízkom okolí letiska (hotely, penzióny a ubytovne).

  Vzhľadom na obmedzené ubytovacie kapacity je nutné včas kontaktovať hospodára súťaže (Katarína Pohanková +421 905 827 806), aby mohol včas zabezpečiť ubytovanie na základe požiadavky.

 10. Letecký benzín a oleje:

  Organizátor zabezpečí nasledovné druhy leteckého benzínu a olejov:

  • AVGAS 100LL
  • NATURAL 95
  • Olej AEROSHELL W 100 AD
  • Olej AEROSHELL W 100 Minerál
 11. Ceny pre víťazov súťaže:

  Organizátor súťaže odovzdá na slávnostnom vyhlásení výsledkov víťazom 26. Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2018 poháre podľa umiestnenia prvým trom posádkam a diplomy. Organizátor súťaže tiež odovzdá na slávnostnom vyhlásení výsledkov víťazom Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2018 medaile podľa umiestnenia prvým trom posádkam a diplomy.
  Všetky zúčastnené posádky obdržia pamätné diplomy a upomienkové predmety od sponzorov.

 12. Kontaktné údaje:

  AEROKLUB DUBNICA NAD VÁHOM
  Letisko Slavnica, č. 8,
  018 54 Slavnica
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  e-mail: akdubnica@bb.telecom.sk
  IČO: 17 066 816
  DIČ: 2020613991
  Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Dubnica nad Váhom
  č.ú.: 0063669107/0900
  IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107
  SWIFT: GIBASKBX

 13. Kontaktné osoby organizačného štábu:
  Štefan POHANKA   tel.: +421 911 020 751
  Radoslav PAPŠO   tel.: +421 903 322 257
  Katarína POHANKOVÁ   tel.: +421 905 827 806
 14. Súčinnosť:

  26. Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally Dubnica 2018 sú súčasťou programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch zameranej na udržateľnosť osobnej športovej výkonnosti členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred 21. FAI Majstrovstvami sveta v leteckej rally 2018.

  Tréningový a súťažný proces štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018 finančne podporuje Nadácia SPP.

  logo – nadácia SPP

« Späť

zverejnené: 03.07.2018 | aktualizované: 03.07.2018 | počet zobrazení: 147221

počet prístupov od 19.01.2016: 1395069
počet prístupov dnes: 729