DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Margita


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Rally Kamenica 2017

« Späť
Aktuality » Rally Kamenica 2017

Rally Kamenica 2017 (formát PDF, veľkosť 627,2 kB)

 

AEROKLUB pod Vihorlatom o.z.
letisko, 067 83 Kamenica nad Cirochou

pozýva na

II. ročník Rally Kamenica – súťaž v navigačnom lietaní
Navigačné taje Horného Zemplína

v termíne od 25. augusta do 27. augusta 2017.

Dobrý deň priatelia letci a navigátori,
dovoľte, aby sme Vás touto cestou oslovili s ponukou využitia nášho letiska a jeho voľného vzdušného priestoru pre usporiadanie II. ročníka Rally Kamenica – medzinárodnú súťaž v navigačnom lietaní – Navigačné taje Horného Zemplína v termíne od 25. augusta do 27. augusta 2017

Naše letisko sa nachádza na východnom cípe Slovenskej republiky pod úpätím vyhasnutej sopky Vihorlat. Po minuloročných ohlasoch sme sa rozhodli usporiadať aj II ročník Rally Kamenica – súťaž v navigačnom lietaní – Navigačné taje Horného Zemplína. Hlavným argumentom pre usporiadanie tejto súťaže je aj fakt, že konfigurácia terénu či horopis, v ktorom sa nachádza letisko Kamenica nad Cirochou je výnimočne výhodný. Máme tu aj rovinaté územie no aj v okolí letiska sa nachádzajú pohoria, ktoré sú zaujímavé svojím tvarom a skrývajú v sebe nespočetné množstvo navigačných tajov. V prípade nepriaznivého počasia v niektorý deň sústredenia, je možnosť tvorby náhradného programu. V dostupnej vzdialenosti od letiska sa nachádzajú vodné nádrže Domaša, Šírava, Starina, Morské oko, v malebnej Podkarpatskej krajine.

Názov súťaže

Rally Kamenica – súťaž v navigačnom lietaní
Navigačné taje Horného Zemplína

Cieľ súťaže

Hlavný cieľ

 • Hlavným cieľom súťaže, je určiť víťaza v navigačnom lietaní.

Ďalším cieľom je:

 • Propagácia lietania na lietadlách a LŠZ.
 • Propagácia Slovenského národného aeroklubu.
 • Propagácia Aeroklubu pod Vihorlatom o.z. Kamenica nad Cirochou.
 • Podporovať a propagovať lietanie na území SR.
 • Umožniť získavanie skúseností začínajúcim súťažiacim.

Miesto a termín konania súťaže

Súťaž sa koná na letisku v Kamenici nad Cirochou v termíne od 25. augusta do 27. augusta 2017.

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je:
Aeroklub pod Vihorlatom o.z. so sídlom na letisku Kamenica nad Cirochou.
Poštová adresa a kontakt na organizátora
Aeroklub pod Vihorlatom o.z.
Štefánikova 4
066 01 Humenné
Email: aeroklubkamenica@gmail.com

Informácie o súťaži

Oficiálnym jazykom súťaže je slovenčina a angličtina.
Ocenenie víťazov: 1. – 3. miesto (diplom a vecné ceny).

Prihlasovanie sa na súťaž

Prihlasovanie sa na súťaž začína od 01.07.2017. Ak máte záujem o účasť na súťaži, vyplňte prosím Registračný formulár, ktorý je uvedený na web stránke http://aeroklubkamenica.lietame.sk v sekcii Kalendár akcií – RALLY Kamenica 2017.

Poistenie

Poistenie za škody spôsobené prevádzkou lietadla voči tretím osobám na minimálnu čiastku 750 000 SDR v súlade s nariadením (EC) No 785/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 21.apríla 2004 je povinné. Organizátor doporučuje súťažiacim osobné úrazové poistenie a havarijné poistenie lietadiel.

Program – časový rozvrh súťaže

Piatok 25.08.2017

 • Prílety posádok

Sobota 26.08.2017

 • 08:00 prezentácia súťažiacich
 • 09:00 úvodný briefing
 • 11:00 – súťažné lety
 • 19:00 vyhlásenie výsledkov
 • 20:00 záverečná párty, kultúrny program, voľná zábava

Nedeľa 27.08.2017

 • odlety súťažných posádok (náhradný letový deň)

Organizačný štáb súťaže

Riaditeľ súťaže:   Arnošt FOFF
Hlavný rozhodca:   Mgr. Štefan POHANKA
Staviteľ tratí a disciplín:   Mgr. Štefan POHANKA
VLP:   Joszéf CSÓKA
Technik:   Ing. Peter VARGA
Dispečer:   Bude určený na úvodnom briefingu
Členovia jury:   Budú zvolení na úvodnom briefingu
Meteorológ:   Stanica SHMÚ – Letisko Kamenica nad Cirochou

Súťažné kategórie

Vymedzenie kategórií je relevantné iba pre tuto súťaž a presne nezodpovedá definíciam kategórií FAI:

 • AL1 + GA1 – ultraľahké lietadlá, lietadlá kategórie ELSA a lietadlá General Aviation, ktoré budú počas súťaže riadené a obsadené iba pilotom
 • AL2 + GA2 ultraľahké lietadlá, lietadlá kategórie ELSA a lietadlá General Aviation, ktoré budú počas súťaže obsadené pilotom a navigátorom
 • WL1 – motorové závesné klzáky ktoré budú počas súťaže riadené a obsadené iba pilotom
 • WL2 – motorové závesné klzáky, ktoré budú počas súťaže obsadené pilotom a navigátorom
 • GL1 – vírníky, ktoré budú počas súťaže riadené a obsadené iba pilotom
 • GL2 – vírníky, ktoré budú počas súťaže obsadené pilotom a navigátorom

Druh súťaže

Recreational (advantage) – piloti bez skúseností zo súťažného lietania.

Súťažiaci

Súťažiaci musí byť občanom krajiny, ktorej Národný aeroklub je členom FAI a spĺňa podmienky, ktoré sú uvedené v Športovom poriadku FAI, všeobecná časť, kapitola 3.7. a zároveň súťažiaci musí:

 • Mať nalietaných najmenej 80 letových hodín (výnimku môže udeliť riaditeľ súťaže),
 • Mať platný pilotný preukaz, alebo obdobný dokument uznávaný DÚSR.
 • Mať platnú zdravotnú spôsobilosť.
 • Musí mať schopnosť bezpečne absolvovať súťažné lety.
 • Musí poznať, rozumieť a akceptovať Športový poriadok FAI a pravidlá, či postupy tejto súťaže.
 • Navigátor nesmie byť osoba mladšia 14-tich rokov.

Registrácia súťažiacich

Po príchode na miesto konania súťaže, sa jednotliví súťažiaci dostavia do registračnej miestnosti, kde im bude skontrolovaná dokumentácia a tam im budú vydané ďalšie inštrukcie a informácie ohľadom súťaže. Súťažiaci pri registrácii musí predložiť:

 • Platný doklad totožnosti.
 • Platný pilotný preukaz, alebo obdobný dokument uznávaný DÚSR.
 • Platnú zdravotnú spôsobilosť.
 • Platné ARC od lietadla, alebo platnú technickú prehliadku od LŠZ.
 • Platnú zákonnú poistku k lietadlu alebo k LŠZ.

Lietadlá a LŠZ – ich príslušenstvo

Lietadlá a LŠZ a ich príslušenstvo musia mať vlastnosti a stav odpovedajúci súťaži. Lietadlo a LŠZ musí odlietať celú súťaž v rovnakej štrukturálnej entite a musí používať rovnaké komponenty, aké boli použité v prvý deň súťaže s výnimkou vrtule, ktorá môže byť menená za predpokladu, že tým nebude prekročená vzletová hmotnosť lietadla alebo LŠZ a zároveň takýmto zásahom nebude porušený certifikát letovej spôsobilosti, alebo povolenie k letu. Všetky lietadlá a LŠZ musia byť k dispozícii pri registrácii z dôvodu vykonania kontroly konfigurácii, v akej budú lietať počas súťaže. Organizátor má právo kedykoľvek vykonať kontrolu lietadla alebo LŠZ a zakázať jeho lietanie, pokiaľ preukáže, že lietadlo alebo LŠZ nie je v stave spôsobilom na vykonanie letu, alebo lietadlo a LŠZ je v rozpore s pravidlami súťaže. Všetky lietadlá a LŠZ, ktoré sa zúčastnia súťaže, musia mať platné osvedčenie o letovej spôsobilosti, platnú technickú prehliadku a musia byť úplne spôsobilé v rozsahu pre súťažné kategórie, v ktorých budú používané. Kontrola dokumentov a technického stavu lietadiel a LŠZ bude realizovaná pri prezentácii. Dokumenty potvrdzujúce poistenie lietadla a LŠZ, môžu byť organizátorovi predložené v slovenskom alebo anglickom jazyku najneskôr však pri prezentácii 26.08.2017 o 08:00 hodine.

Briefing

Briefing bude organizovaný pre všetkých súťažiacich a pre každú úlohu. Čas a miesto konania briefingu k súťažnej úlohe bude zverejnený na úvodnom briefingu dňa 26.08.2017 o 09:00 hodine.

Dodržiavanie pravidiel lietania

Každý súťažiaci je povinný dodržiavať zákony a pravidlá lietania platné na území Slovenskej republiky.

Príprava k letu

Pilot je povinný skontrolovať lietadlo a LŠZ pred letom. Nespôsobilé lietadlo alebo LŠZ nie je možné použiť na let.

Letové obmedzenia

Lietadlo a LŠZ smie lietať len v rámci obmedzení vyplývajúcich z letovej spôsobilosti a letovej príručky. Manévre ohrozujúce pilota a iných súťažiacich, alebo verejnosť sú zakázané. Akrobatické prvky sú zakázané.

Poškodenie súťažného lietadla a LŠZ

Akékoľvek poškodenie lietadla a LŠZ musí byť neodkladne oznámené organizátorovi a až potom môže byť lietadlo alebo LŠZ opravované. Akýkoľvek poškodený diel môže byť nahradený identickým dielom. Lietadlo a LŠZ môže byť nahradené iným lietadlom alebo LŠZ na základe povolenia riaditeľa súťaže, pokiaľ k poškodeniu nedošlo vinou pilota. Nové, náhradné lietadlo alebo LŠZ musí byť rovnakého typu alebo obdobného typu, ktorého výkonnosť nie je vyššia než výkonnosť nahradzovaného lietadla alebo LŠZ.

Skúšobné a iné lety

žiadny súťažiaci nemôže v súťažný deň odštartovať k inému ako súťažnému letu bez povolenia riaditeľa súťaže. Povolenie môže byť vydané za účelom skúšobného letu po oprave lietadla, no pilot musí pristáť pred zahájením súťažnej úlohy. Po pristátí pilot môže riadne odštartovať do súťažnej úlohy. Tréning pred súťažnou úlohou je zakázaný.

Súťažné úlohy

Aby bola súťažná úloha započítaná ako platná pre súťaž, musí mať každý súťažiaci možnosť úlohu absolvovať v určenom čase. Každému súťažiacemu bude povolený iba jeden štart pre danú súťažnú úlohu a úloha môže byť zaletená iba raz. Úlohy na presnosť pristátia môžu byť kombinované s inými úlohami, alebo môžu byť ustanovené samostatne.

Pozastavenie, alebo zrušenie súťažnej úlohy

Riaditeľ môže zastaviť štarty do spustenej úlohy, pokiaľ je lietanie nebezpečné. Ak je pozastavenie štartov také dlhé, že môže byť príčinou výhody niektorých súťažiacich, bude úloha zrušená.

Typy súťažných úloh

 1. súťažná úloha v dĺžke cca 150 km – Plánovanie súťažnej úlohy, navigácia, dodržiavanie rýchlostí a časov bez obmedzenia paliva.
 2. súťažná úloha – Presnosť pristátia pri prílete z úlohy (merané pristátie).

Pristátie mimo letiska

Pristátie mimo letiska určenia bude hodnotené 0 bodmi, pokiaľ nebude stanovené na briefingu inak.

Traťové rýchlosti

Traťové rýchlosti si volia posádky. Spôsob deklarácie bude spresnený na briefingu 26.08.2017 o 09:00 hodine.

Oblasť súťaže a vzdušné priestory

Oblasť súťaže – Slovensko, Poľsko

Počas súťaže je otvorený prístup do vzdušných priestorov Slovenska. Maximálna výška bude všeobecne 3000 ft so zvýšením na 5000 ft v horských priestoroch. Pre všetky letové priestory budeme udávať výšku vo feetoch prepočítanú podľa QNH príslušného dňa. Tieto informácie budú poskytované aj s ostatnými údajmi letovej úlohy na rannom briefingu.

Miestne postupy

Miestne postupy budú zverejnené na úvodnom briefingu 26.08.2017 o 09:00 hodine.

Otočné body a mapy

Zoznam otočných bodov bude uverejnený na príslušnom briefingu k relevantnej úlohe. Všetky súťažné mapy budú v mierke 1:200 000. Mapy, popis úlohy a fotografie budú vydané posádkam na predletovú prípravu. Na úvodnom briefingu 26.08.2017 o 09:00 hodine. bude predstavený katalóg úloh, miestne pozemné prevádzkové postupy súčasne s miestnymi letovými postupmi.

Hangárovanie

Organizátor zabezpečí hangárovanie pre lietadlá a LŠZ drevenej konštrukcie. Pre ostatné lietadlá a rogalá bude pripravené stojisko. Kotviace prostriedky je povinný každý pilot mať svoje. Lietadlá a LŠZ na stojisku musia byť po celý čas parkovania riadne ukotvené.

Štartovné

30,– € pre súťažiaceho
Štartovné sa uhrádza v hotovosti počas registrácie dňa 26.08.2017.
V štartovnom poplatku sú zahrnuté náklady na organizáciu súťaže, prípravu jednotlivých etáp súťaže, vrátane nafotografovania a kontroly jednotlivých etáp, fotografií otočných bodov tratí a fotografií na trati, súťažné mapy, náklady na výpočtové stredisko a SW, náklady na rozhodcov, jury, poplatky za povolenia DÚ SR, technický personál pre prípravu súťažných letúnov, plnenie LPH, ceny pre víťazov, kancelárske potreby a materiál, poštovné, telefóny a vyhodnotenie súťaží. Ostatné náklady spojené s organizáciou podujatia a jeho priebehom zabezpečuje organizátor z vlastných zdrojov a sponzorských da­rov.

Mapy, záznamové zariadenie

Súťažná posádka dostane na každú etapu 2 ks máp v mierke 1 : 200 000.
Záznamové zariadenie schválené FAI (Afloss) zabezpečí organizátor súťaže.

Ubytovanie

Možnosť ubytovania je v ubytovni priamo na letisku Kamenica nad Cirochou v obmedzenom počte 35 lôžok.
V ubytovacej časti a v kempe sú k dispozícii sprchy a sociálne zariadenia.

Poplatok za ubytovanie:
5-posteľová izba – 10,– € / posteľ / noc
Kemp – 5,– € osoba/ deň
Možnosť individuálneho ubytovania – mesto HUMENNÉ – 6 km od letiska

Strava

Strava z domácej kuchyne sa podáva priamo na letisku Kamenica nad Cirochou v priestoroch jedálne. Účastníci sústredenia si hradia stravovanie na vlastné náklady. Strava sa dováža z domácej vývarovne a objednáva sa vopred podľa denného menu. Dovoz stravy je zabezpečený v obedároch.
Výdaj stravy je v čase:

 • Raňajky 07:00 – 07:30 (teplé raňajky) – 5,– €
 • Obed 13:00 – 14:00 (polievka, hlavné jedlo) – 5,– €
 • Večera 19:30 – 20:00 (polievka, hlavné jedlo) – 5,– €

Občerstvenie

Občerstvenie formou samoobsluhy (káva, čaj, minerálka, pivo, kofola)
piješ koľko vládzeš Paušálny poplatok za občerstvenie počas sústredenia je 20,– € / osoba.

Poplatok za celú súťaž od 25.08. – 27.08.2017 je 100,– € / osoba.
(štartovné, mapy, fotografie, 2× raňajky, 2× obed, 2× večera, 2× ubytovanie, občerstvenie, záverečná párty – catering)

Letecký benzín a olej

Organizátor poskytne nasledovné druhy leteckého benzínu a oleja:

 • AVGAS 100LL
 • BA – SHELL 100+
 • Olej TOTAL D 100
 • Olej TOTAL 100

Tešíme sa na Vašu účasť.

Organizačný výbor

zverejnené: 17.07.2017 | aktualizované: 07.06.2018 | počet zobrazení: 159502

počet prístupov od 19.01.2016: 1452916
počet prístupov dnes: 977