DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Dušana


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Memoriál Ladislava Platka 2024

« Späť
Aktuality » Memoriál Ladislava Platka 2024

Propozície

19. ročníka medzinárodnej parašutistickej súťaže v presnosti pristátia

„Memoriál zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka“

 1. Názov súťaže

  19. ročník „Memoriálu zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka“

 2. Dátum a miesto

  6. júl 2024, letisko AK Spišská Nová Ves

 3. Cieľ súťaže
  • určiť víťaza súťaže v presnosti pristátia
  • určiť víťaza 2. kola Slovenskej ligy v presnosti pristátia
  • prispieť k rozvoju a propagácii parašutizmu na Slovensku
  • porovnať výkonnosť parašutistov jednotlivých klubov
 4. Registrácia
 5. Program
  • prezentácia súťažiacich 8:00 – 8:45 hod. v dni uskutočnenia súťaže
  • zahájenie a technická konferencia 9:00 – 9:15
  • súťažné zoskoky od 9:45
  • vyhlásenie výsledkov prebehne do dvoch hodín po ukončení súťažných zoskokov
 6. Podmienky účasti
  • súťaže sa môžu zúčastniť športovci s minimálnou licenciou “B“ vykonávajúci zoskoky na padáku typu krídlo so splnenou úlohou skupinového zoskoku na presnosť pristátia
  • s platným preukazom parašutistu a ostatnou platnou dokumentáciou potrebnou pre vykonávanie zoskokov, ktorú predložia pri prezentácii
 7. Disciplína
  • presnosť pristátia jednotlivcov a družstiev. Družstvá sú dvojčlenné a môžu byť zmiešané (pre Slovenskú ligu v PP budú vyhodnotené dvojice ako sa do nej nahlásia)
  • súťaž pozostáva zo 4-roch jednotlivých kôl, vyhodnotenie sa urobí po odskákaní minimálne dvoch kôl
 8. Hodnotenie
  • podľa platného športového poriadku FAI, propozícií „Memoriálu zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka“ a propozícii Slovenskej ligy v presnosti pristátia
  • na meranie presnosti pristátia bude použité elektronické meracie zariadenie s absolútnym stredom o priemere 2 resp. 3 cm a merať sa bude do 1m. Meranie sa bude robiť súčasne aj ručne a v prípade technických problémov s meracím zariadením platí výsledok nameraný ručne rozhodcami
  • použité umelé doskočisko o priemere 4 metre
  • max. sila vetra je 7m/s. Ak je vietor v intervale 7m/s a viac, môže pretekár absolvovať opakovací zoskok, ktorý si však hradí sám.
  • protest je možné podať do 30 minút po vzniknutej udalosti a to písomne do rúk hlavného rozhodcu s vkladom 15 € s odvolaním sa na článok šport. poriadku – v prípade uznania protestu bude poplatok vrátený
  • opakované zoskoky spôsobené technickou závadou lietadla uhradí organizátor
  • opakovaný zoskok v prípade prekročenia povolenej rýchlosti vetra hradí usporiadateľ a parašutista rovnakým t.j. polovičným dielom.
  • opakované zoskoky spôsobené technickou závadou súťažiaceho posúdi rozhodcovský zbor a zoskok si uhradí súťažiaci
 9. Určenie víťazov
  • víťazom súťaže sa stáva jednotlivec a družstvo s najnižším počtom bodov
  • v prípade rovnosti výsledku na prvých troch miestach sa postupuje podľa športového poriadku FAI
 10. Ceny
  • traja najlepší jednotlivci a družstvá 19.ročníka „Memoriálu z. m. š. Ladislava Platka“ dostanú diplomy a finančné ceny
  • traja najlepší jednotlivci a družstvá 2. kola Slovenskej ligy v PP dostanú diplomy
 11. Hlavný rozhodca
  • hlavný rozhodca – bude určený na technickej konferencii pred súťažou
  • ďalší rozhodcovia budú predstavení súťažiacim na technickej konferencii
 12. Lietadlo
  • AN-2
 13. Vklady
  • štartovný poplatok pre jedného súťažiaceho je 10 €
  • cena zoskoku 15 €
  • štartovný poplatok je splatný najneskôr počas prezentácie v dni konania súťaže
 14. Technické doplňujúce podmienky
  • súťažné zoskoky sa budú vykonávať podľa platného športového poriadku FAI, podľa smernice V-PARA 1, propozícií „Memoriálu zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka“ a propozícii Slovenskej ligy v presnosti pristátia
  • pri zoskokoch z lietadla AN-2 skáču v jednom nálete 4 parašutisti t.j. dve dvojčlenné družstvá – výška zoskoku cca 1000 – 1100 m
Riaditeľ súťaže: Ing. Andrej Kušnirík
Člen organizačného výboru: Ing. Alexander Komanický
František Podracký

Na prevzatie: propozície (formát PDF, veľkosť 340,5 kB)

zverejnené: 03.07.2024 | aktualizované: 03.07.2024 | počet zobrazení: 351

počet prístupov od 19.01.2016: 1460030
počet prístupov dnes: 946