DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Október   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Účasť štátnej reprezentácie SR na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019

« Späť
Aktuality » Účasť štátnej reprezentácie SR na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019

Účasť štátnej reprezentácie SR na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019
(formát PDF, veľkosť 513,6 kB)

(slovenskí leteckí navigátori opäť vybojovali medailové umiestnenie)

Úvod

Vzhľadom na skutočnosť, že štátna reprezentácia Slovenskej republiky v presnom lietaní na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019 nadviazala na športové výsledky dosiahnuté na predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťažiach v leteckých navigačných športoch, dovoľujem si popísať rozsah vynaloženého úsilia, ktoré k opätovnému dosiahnutiu významných športových výsledkov predchádzalo.

Vyhodnotenie vynaloženého úsilia pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich samostatných častí a spoločným záverom:

 1. priebeh športovej prípravy – tréningový a súťažný proces športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch
 2. oficiálny tréningový a oficiálny súťažný proces súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní
 3. spoločný záver s poďakovaním

A. Priebeh športovej prípravy – tréningový a súťažný proces

Súbežne s vytvorením podmienok na udržateľnosť prevádzkového zázemia Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally, športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch s cieľom nominovať sa na 24. FAI Majstrovstvá sveta v presnom lietaní pre rok 2019, ktoré sa uskutočnili v dňoch 10. júna 2019 až 16. júna 2019 v Španielskom kráľovstve na športovom letisku v meste Castteló de la Plana a nadviazať tak na športové výsledky z predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťaží v leteckých navigačných športoch, mali možnosť s intenzívnou športovou prípravou začať až v mesiaci máj 2019.

Športová príprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch prebiehala v časovej tiesni a v znamení nepriaznivých poveternostných podmienok a veľmi skorého termínu konania 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019.

S cieľom dosiahnuť najvyššiu možnú mieru športovej výkonnosti športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch bolo v priebehu prípravného procesu vykonaných niekoľko zmien v zložení športových posádok a realizačného te­amu.

Štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch mala pre potreby výkonu tréningového a súťažného procesu k dispozícii optimalizovaný počet športových lietadiel typovej rady Cessna.

Pod vedením Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally, športová príprava športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch prebiehala vo formáte individuálneho a súťažného tréningového procesu na športových letiskách Trenčín, Slavnica, Boleráz a Moravská Třebová.

Prvou časťou tréningového procesu bola účasť športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na leteckej športovej súťaži 3. ročník „Medziklubová porovnávacia súťaž v presnom lietaní“, organizátorom ktorej bol v dňoch 3. mája 2019 až 5. mája 2019 Aeroklub Dubnica nad Váhom na športovom letisku Slavnica.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch dosiahli vzájomné umiestenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička … 241 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. … 419 bodov
 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. … 752 bodov
 • pilot – kapitán Mgr. Milan Mrázik … 1 580 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Dalibor Gonda … 1 901 bodov

Druhou časťou tréningového procesu bola účasť športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na leteckej športovej súťaži 27. ročník „Memoriál Ivana Hudeca“, organizátorom ktorej bol v dňoch 17. mája 2019 až 19. mája 2019 Aeroklub Trnava na športovom letisku Boleráz.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch dosiahli vzájomné umiestnenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + navigátor Ing. Dalibor Gonda … 373 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička + navigátor Ing. Vladimír Vido … 385 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. + navigátor Ing. Ondrej Somorovský … 596 bodov
 • pilot – kapitán Mgr. Boris Vittek + navigátor Mgr. Milan Mrázik … 627 bodov

Vyvrcholením tréningového procesu bola účasť športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na spoločných Majstrovstvách Českej a Slovenskej republiky v presnom lietaní pre rok 2019, organizátorom ktorých bol v dňoch 23. mája 2019 až 28. mája 2019 Aeroklub Českej republiky na športovom letisku v českom meste Moravská Třebová.

Na spoločných Majstrovstvách Českej a Slovenskej republiky v presnom lietaní pre rok 2019 dosiahli športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch vzájomné umiestnenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

 • Majstrom 21. SNA Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní sa stala športová posádka:

  pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička … 356 bodov

 • I. Vicemajstrom 21. SNA Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní sa stala športová posádka:

  pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. … 1 111 bodov

 • II. Vicemajstrom 21. SNA Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní sa stala športová posádka:

  pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. … 1 218 bodov

 • III. Vicemajstrom 21. SNA Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní sa stala športová posádka:

  pilot – kapitán Ing. Dalibor Gonda … 5 172 bodov

V súťaži v presnosti pristania na 21. SNA Majstrovstvách Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahli športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní vzájomné umiestnenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička … 117 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. … 240 bodov
 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. … 261 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Dalibor Gonda … 470 bodov

Na základe športových výkonov a výsledkov dosahovaných v priebehu športovej prípravy – tréningového a súťažného procesu bolo možné potvrdiť vzájomnú vyrovnanosť a stúpajúcu úroveň osobnej športovej výkonnosti časti športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Z uvedených dôvodov boli na 24. FAI Majstrovstvá sveta v presnom lietaní pre rok 2019 nominované tri športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v zložení:

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička
 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml.
 • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st.

Pre samotný proces nominácie bola určujúca skúsenosť a osobná športová výkonnosť a vyrovnanosť ako aj poradie a bodové ohodnotenie, ktoré nominované športové posádky dosiahli na 20. SNA Majstrovstvách Slovenskej republiky v presnom lietaní pre rok 2018 a na 21. SNA Majstrovstvách Slovenskej republiky v presnom lietaní pre rok 2019.

Pri uplatnení nominačných kritérií boli zohľadnené všetky dostupné atribúty smerujúce k splneniu spoločne vytýčeného cieľa – dosiahnuť významné športové umiestnenie na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019.

B. Oficiálny tréningový a oficiálny súťažný proces

Po splnení hlavných cieľov programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred 24. FAI Majstrovstvami sveta v presnom lietaní nasledovalo obdobie vyvrcholenia leteckej súťažnej sezóny pre rok 2019, ktorým bol oficiálny tréningový a následný oficiálny súťažný proces súvisiaci s účasťou štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019, ktoré sa uskutočnili v dňoch 10. júna 2019 až 16. júna 2019 v Španielskom kráľovstve na športovom letisku meste Castelló de la Plana.

Športová výprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní v zložení:

 • Mgr. Štefan Pohanka – kapitán športovej výpravy,
 • Ing. Katarína Pohanková – pilot – team kapitán,
 • Ing. Róbert Šošovička – pilot – kapitán prvej súťažnej posádky,
 • Ing. Ján Šabľa, st. – pilot – kapitán druhej súťažnej posádky,
 • Bc. Ján Šabľa, ml. – pilot – kapitán tretej súťažnej posádky,
 • Ing. Marián Kumorovitz – technik lietadiel,

po predchádzajúcich organizačných prípravách sa dňa 5. júna 2019 presunula pozemnou a vzdušnou cestou z letiska Trenčín do dejiska 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019.

Športová výprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní pre potreby výkonu oficiálneho tréningového a oficiálneho súťažného procesu v rámci 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní disponovala súťažnými lietadlami typovej rady Cessna C – 152 prenajatými od anglického prevádzkovateľa.

V dňoch 7. júna 2019 až 9. júna 2019 prebiehala v dejisku konania 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019 plánovaná športová príprava – intenzívny teoretický a praktický tréningový proces súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní.

Výkon tréningového procesu priamo v dejisku 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019 umožnil súťažným posádkam štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní zorientovať sa v súťažnom vzdušnom priestore, pomohol rozoznať rukopis domáceho staviteľa súťažných etáp a v neposlednom rade vytvoril predpoklady na osvojenie si podmienok a postupov pre dosiahnutie najvyššej možnej miery presnosti pristania do vytýčeného pristávacieho pás­ma.

Časový plán oficiálnej časti 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019 bol nasledovný:

 • 10. júna 2019 – slávnostné otvorenie svetovej leteckej športovej súťaže
 • 11. júna 2019 – oficiálny tréning v presnosti pristania
 • 12. júna 2019 – prvý súťažný deň / prvá súťažná úloha / súťaž v presnosti pristania
 • 13. júna 2019 – druhý súťažný deň / druhá súťažná úloha / 1. súťažná etapa
 • 14. júna 2019 – tretí súťažný deň / tretia súťažná úloha / 2. súťažná etapa
 • 15. júna 2019 – štvrtý súťažný deň / štvrtá súťažná úloha / 3. súťažná etapa
 • 16. júna 2019 – slávnostné ukončenie svetovej leteckej športovej súťaže
 • 17. júna 2019 – odlety

Športová príprava – oficiálny tréningový proces štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní priamo v dejisku 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019 začal v súlade s časovým plánom.

Každá súťažná posádka štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní mala možnosť v stabilných poveternostných podmienkach v priebehu troch tréningových dní absolvovať tri oficiálne tréningové etapy a päťdesiat meraných tréningových pristaní.

Už na základe výsledkov z priebehu tréningového procesu bolo viac-menej zrejmé, že súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní rozoznali rukopis domáceho staviteľa súťažných etáp a vytvorili si tak výhodnú znalostnú pozíciu pre samotný oficiálny súťažný proces.

Aj samotný oficiálny súťažný proces štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019, až na jednu výnimku prebiehal v stabilných poveternostných podmienkach.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky dosiahli v prvej súťažnej úlohe – súťaži v presnosti pristania ako aj v druhej súťažnej etape vytvorili predpoklad, že štátna reprezentácia Slovenskej republiky v presnom lietaní bude bojovať o významné športové umiestnenie.
Športové výsledky, ktoré súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahli v prvej súťažnej etape neboli vyhodnotené, nakoľko Medzinárodná Jury 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019 z dôvodu náhlej a výraznej zmeny poveternostných podmienok rozhodla o jej zrušení.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahli v tretej súťažnej etape, predchádzajúce predpoklady premenili na skutočnosť.

Súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní v zložení:

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička,
 • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st.,
 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml.,
 • pilot – team kapitán Ing. Katarína Pohanková,

obsadili 5. miesto a stali sa tak držiteľmi Športových odznakov a Diplomov FAI z 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní za umiestnenie Národných teamov v súťažnej kategórii Presné lietanie pre rok 2019.

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml.,
 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička,
 • pilot – kapitán Ján Šabľa, st.,
 • pilot – team kapitán Ing. Katarína Pohanková,

obsadili 5. miesto a stali sa tak držiteľmi Športových odznakov a Diplomov FAI z 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní za umiestnenie Národných teamov v súťažnej kategórii Presnosť pristania pre rok 2019.

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml.,

obsadil 2. miesto a sa stal sa tak držiteľom Striebornej medaile a Diplomu FAI a zároveň I. Vicemajstrom sveta v presnom lietaní v Individuálnej súťažnej kategórii Presnosť pristania pre rok 2019

V tejto súvislosti je potrebné s hrdosťou konštatovať, že strieborná medaila, ktorú na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní vybojoval pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml., je jubilejné, v poradí desiate medailové umiestnenie, ktoré členovia štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch od roku 2013 vybojovali na vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťažiach v leteckých navigačných športoch.

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml.,

obsadil 5. miesto a stal sa tak držiteľom Športového odznaku a Diplomu FAI v Individuálnej súťažnej kategórii Presné lietanie pre rok 2019.

Súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019 dosiahli spoločne vytýčený športový cieľ – významným spôsobom nadviazali na športové výsledky z predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťaží v leteckých navigačných športoch.
Na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019 sa zúčastnilo celkom štrnásť Národných teamov a päťdesiatdva súťažných posádok z pätnástich krajín sveta – Českej republiky, Dánskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Nórskeho kráľovstva, Poľskej republiky, Rakúskej republiky, Ruskej federácie, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republiky Nemecko, Španielskeho kráľovstva, Švajčiarskej konfederácie a Švédskeho kráľovstva.

Športová konkurencia medzi Národnými teamami a súťažnými posádkami bola oproti predchádzajúcim vrcholovým leteckým športovým súťažiam v leteckých navigačných športoch širšia a výkonnostne vyrovnanejšia.

Prípravná fáza organizácie 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019 ako aj organizácia samotného priebehu 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019 prebiehala zo strany organizátora na očakávanej organizačnej, športovej a spoločenskej úrovni.

Športové výsledky, ktoré štátna reprezentácia Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahla na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019, vyvolali kladnú odozvu medzi osobnosťami verejného a spoločenského života a členmi tuzemskej a zahraničnej leteckej športovej komunity.

Prezentovanie športových výsledkov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch vo väzbe na významných donorov má viditeľný vplyv na rast kredibility Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Žiline, Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally so sídlom v Trenčíne a slovenského vrcholového leteckého športu ako celku.

C. Spoločný záver s poďakovaním

Pri určovaní zloženia športovej výpravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 24. FAI Majstrovstvá sveta v presnom lietaní pre rok 2019 bol kladený dôraz na posilnenie technického zabezpečenia.

S cieľom, v maximálnej miere eliminovať riziká technického zlyhania súťažnej leteckej techniky v priebehu oficiálneho tréningového a oficiálneho súťažného procesu súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní v dejisku 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019, bolo prijaté rozhodnutie do športovej výpravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní opäť zaradiť erudovaného technika lietadiel.

Členovia súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní mali tak možnosť absolvovať celý oficiálny tréningový a oficiálny súťažný proces s vedomím maximálnej technickej spoľahlivosti súťažnej leteckej techniky.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v priebehu športovej prípravy – tréningového a súťažného procesu v období pred 24. FAI Majstrovstvami sveta v presnom lietaní pre rok 2019 nalietali na tréningových lietadlách cca 70 letových hodín.

Súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní v priebehu oficiálneho tréningového a oficiálneho súťažného procesu v dejisku 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019 nalietali na súťažných lietadlách cca 40 letových hodín.

Športové výsledky, ktoré štátna reprezentácia Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahla na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019, sú odzrkadlením podmienok vytvorených na udržateľnosť prevádzkového zázemia Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally a rozsahu ekonomického, organizačného a technického zabezpečenia športovej prípravy a zároveň aj odzrkadlením výsledkov náročného, v roku 2006 pod vedením Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally začatého a stále prebiehajúceho procesu generačného posilnenia štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Významné športové výsledky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch, ktorými sú najmä: jedno prvé, jedno tretie, jedno štvrté a jedno siedme miesto získané 9. FAI Majstrovstvách Európy pre rok 2013, jedno prvé, jedno tretie, jedno štvrté a jedno piate miesto získané na 19. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2014, jedno piate a jedno šieste miesto získané na 22. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2015, jedno piate miesto získané na 20. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2016, jedno tretie, jedno štvrté a jedno piate miesto získané na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017, jedno prvé, jedno druhé, dve tretie a jedno štvrté miesto získané na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018 a jedno druhé a dve piate miesta získané na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019, zakladajú oprávnenie konštatovať, že letecký navigačný šport v podmienkach Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Žiline aj naďalej zotrváva na svojich pozíciách ako vlajková loď slovenského vrcholového leteckého športu.

V novodobej histórii Slovenskej republiky vybojovala štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťažiach celkom desať medailových pozícií.

Za uvedenými športovými výsledkami stoja aj schopnosti, odhodlanie a nezištná činnosť slovenských staviteľov súťažných etáp, organizátorov regionálnych, národných a nadnárodných leteckých športových súťaží v leteckých navigačných športoch a prevádzkovateľov technicky spoľahlivých tréningových a súťažných lietadiel ako dôležitej tréningovo – súťažnej základne pre členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Najbližšia tradičná svetová vrcholová letecká športová súťaž v leteckých navigačných športoch sa bude konať v roku 2020.

Organizáciou 22. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2020 bol Medzinárodnou leteckou federáciou FAI poverený Aeroklub Juhoafrickej republiky.

22. FAI Majstrovstvá sveta v leteckej rally pre rok 2020 sa budú konať v mesiaci november 2020 v juhoafrickom regióne Západné Kapsko na športovom letisku v meste Stellenbosch.

Pred nami je dlhé obdobie, v rámci ktorého budeme musieť využiť niekoľko príležitostí na vynaloženie cieleného úsilia na výber a udržanie osobnej športovej výkonnosti športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Z pohľadu súčasnej osobnej športovej výkonnosti je už dnes možné s veľkou mierou pravdepodobnosti predpokladať, že športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch budú pripravené aj na 22. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2020 vybojovať ďalšie významné športové umiestnenia.

Poďakovanie

Domáca športová príprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred 24. FAI Majstrovstvami sveta v presnom lietaní pre rok 2019 prebiehala vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

logo – nadácia SPP

Účasť štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019 finančne podporili:

 • Národný športový zväz Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Žiline
 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátor športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally so sídlom v Trenčíne

Oficiálnym partnerom Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bolo:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Technickými a organizačnými partnermi štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní boli:

 • Aeroklub Trenčín
 • Aeroklub Dubnica nad Váhom
 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA
 • Spoločnosť EuroServis LK
 • Spoločnosť RAMI Partizánske

Partnermi Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally boli:

 • Spoločnosť AIR – TRANSPORT EUROPE

  so sídlom v Poprade

 • Spoločnosť BITTNER AUDIO

  so sídlom v Šenkviciach

 • Spoločnosť VIRTUAL REALITY MEDIA

  so sídlom v Trenčíne

 • Spoločnosť WILLING

  so sídlom vo Zvolene

Partnermi štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní pre cezhraničnú propagáciu významných slovenských regiónov boli:

 • Nitriansky samosprávny kraj

  so sídlom v Nitre

 • Trenčiansky samosprávny kraj

  so sídlom v Trenčíne

Partnermi štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní pre cezhraničnú propagáciu tradičných slovenských výrobkov boli:

 • Spoločnosť L. Z. Bošáca

  so sídlom v Bošáci


Je pre mňa veľkou cťou, že v mene štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch môžem všetkým partnerom vyjadriť úprimné poďakovanie za prejavenú podporu.

S úctou,
JUDr. Štefan Vittek v. r.
Koordinátor športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally

« Späť

zverejnené: 21.06.2019 | aktualizované: 21.06.2019 | počet zobrazení: 13799

počet prístupov od 19.01.2016: 443390
počet prístupov dnes: 255