DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Február   »  
  «   2023   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Baničov pohár 2018

« Späť
Aktuality » Baničov pohár 2018

Propozície

Parašutistická súťaž v disciplíne PRESNOSŤ PRISTÁTIA

BANIČOV POHÁR

Letisko Štefana Baniča – Boleráz 09.06. – 10.06.2018

Organizuje
KVV Bratislava, Aeroklub Trnava, o.z. Na Hrane
Pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja
v spolupráci s obcou Smolenice
a z poverenia Slovenského národného aeroklubu

 1. CIEĽ SÚŤAŽE

  Pripomenúť športovej verejnosti osobnosť vynálezcu padáka Štefana Baniča, propagovať športový parašutizmus a určiť víťaza v disciplínach:

  1. presnosť pristátia jednotlivcov,
  2. presnosť pristátia dvojčlenných družstiev.
 2. TERMÍN KONANIA

  09.06. až 10.06.2018

 3. MIESTO KONANIA

  Aeroklub Trnava, Letisko Štefana Baniča – Boleráz

 4. PROGRAM
  • Sobota – 09.06.2018
   • do 9:00 registrácia
   • 09:00 – 10:00 hod. – technická konferencia a oficiálne otvorenie súťaže
   • 10:00 – 20:30 hod. – súťažné zoskoky
   • 21:00 hod. – vyhlásenie výsledkov
  • Nedeľa – 10.06.2018
   • náhradný deň
 5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

  Všetci účastníci musia byť držiteľmi športovej licencie FAI a mať platný členský preukaz Slovenského Národného Aeroklubu alebo medzinárodnú licenciu FAI. Parašutisti musia byť držiteľmi kategórie B a vyššej. Na zoskok musí byť použitý padák zodpovedajúci disciplíne presnosť pristátia.
  O účasti držiteľa nižšej kategórie, prípadne použití iného padáka rozhodne riadiaci zoskokov s hlavným rozhodcom.

 6. PRAVIDLÁ

  V súlade so súťažným poriadkom SNA súťaž prebehne podľa súčasných pravidiel FAI pre klasické disciplíny s nasledovnými výnimkami:

  1. počet zoskokov jednotlivcov a družstiev:

   Všetci súťažiaci absolvujú 4 kolá zoskokov, formou zoskokov družstiev. Výkony v nich dosiahnuté budú platiť pre súťaž družstiev i jednotlivcov. Zoskoky sa budú vykonávať na 2 cm nulu. Minimálny program súťaže 1 kolo. V prípade rovnosti výsledku na prvých troch miestach sa postupuje podľa športového poriadku FAI (bude upresnené na technickej konferencii).

  2. protesty:

   protest musí byť doručený riaditeľovi súťaže do 30 min. od vzniku spornej udalosti písomne s odvolaním sa na článok Športového poriadku s poplatkom 15,– EUR. V prípade uznania protestu bude poplatok vrátený.

  3. Okrem disciplíny PP podľa oficiálnych pravidiel FAI bude pre záujemcov pripravená podobná disciplína s tým rozdielom, že meranie bude zabezpečené ručne do 25 m. Táto disciplína bude rozdelená na 2 kategórie: do 60 rokov a nad 60 rokov. Ďalšie odchýlky od súťažného poriadku SNA a aktuálnych pravidiel FAI pre danú disciplínu budú oznámené na technickej konferencii. V prípade veľkého počtu záujemcov môže organizátor obmedziť stav s ohľadom na kapacitné možnosti súťaže.
 7. Vyhlásenie výsledkov a ocenenia

  Jednotlivci aj družstvá na prvých troch miestach budú ocenení pohárom, medailou a vecnou cenou.

 8. LIETADLO

  AN-2 príp. L-60S.

 9. POPLATKY

  súťažný zoskok PP z 1200m 13,– €

 10. UBYTOVANIE / STRAVOVANIE / OSTATNÉ
  1. ubytovanie v priestoroch AK Trnava: možnosť využiť obmedzené kapacity v ubytovni podľa individuálneho dohovoru
  2. stravovanie:
   • možnosť stravovania na letisku v bufete bude upresnená neskôr
   • v súťažnom dni organizátor zabezpečí pohostenie (guláš a pod.)
 11. ROZHODCOVIA

  Hlavný rozhodca a ďalší rozhodcovia budú predstavení na technickej konferencii.

 12. PRIHLÁŠKY

  Záväzné prihlášky k účasti na súťaži musia byť doručené e-mailom prípadne telefonicky na:

  najneskôr do 06.06.2018.

 

Na prevzatie:

« Späť

zverejnené: 23.05.2018 | aktualizované: 20.05.2019 | počet zobrazení: 139227

počet prístupov od 19.01.2016: 1424298
počet prístupov dnes: 1013