DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Február   »  
  «   2023   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Ponuka na odpredaj lietadla Z 526F / OM-CRO - 2. kolo

« Späť
Aktuality » Ponuka na odpredaj lietadla Z 526F / OM-CRO - 2. kolo

SNA konštatuje, že v stanovenom termíne 1. kola odpredaja neobdržal žiadnu ponuku na kúpu majetku SNA, lietadla Zlín Z 526 F, OM-CRO.

Z tohto dôvodu v súlade so smernicami SNA vyhlasuje 2. kolo na predkladanie ponúk na kúpu predmetného lietadla.

Podmienky predaja pre 2. kolo:

Cena za odpredaj lietadla Zlín Z 526 F, OM-CRO vyčíslená v peniazoch je minimálne **79.000,– Eur (SNA nie je platcom DPH).
Ponuky s nižšou cenou nebudú akceptované.

Ponuky môže zasielať každá fyzická alebo právnická osoba.

Svoje cenové ponuky zasielajte výlučne poštou, v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom Z 526 F na adresu sídla SNA, Pri Rajčianke 49, 010 01, Žilina v termíne do 10.06.2018 (rozhodujúci je dátum podania na pečiatke odosielajúcej pošty na obálke). Termín otvárania obálok s ponukami bude dňa 14.06.2018 o 10:00 hod. v sídle SNA za prítomnosti hlavného kontrolóra SNA a viceprezidenta SNA. Pri otváraní obálok je možná účasť zástupcu záujemcu, ktorý zaslal ponuku.
Víťaznou ponukou sa stáva ponuka s najvyššou cenou.
V prípade, že záujemca ponúkajúci najvyššiu cenu neuzavrie kúpnu zmluvu na predmet predaja do 10 dní odo dňa otvorenia obálok s ponukami, bude oslovený záujemca s najbližšou nižšou ponúknutou cenou, ktorá však nesmie byť nižšia ako minimálna ponuka 79.000,– Eur.

Základné údaje:

  • Výrobca: Moravan n.p. Otrokovice
  • Výrobné číslo: 1180
  • Rok výroby: 1972

Celkový nálet / nálet od GO:

  • Drak: 2362 / 378
  • Motor: 2317 / 316 GO v r. 2014
  • Vrtuľa: 1564 / 224 GO v r. 2015

Lietadlo sa predáva s platným ARC a platnou údržbou do mája 2019. Obhliadku lietadla je možné vykonať na letisku Očová po telefonickej dohode s pánom Huliakom tel.: 0905 902 920.
Detailné informácie o technickom stave, vybavení a podobne na vyžiadanie u technického riaditeľa SNA Ing. Juraja Filusa.

Vaše prípadné pripomienky a podnety k uvedenému predaju adresujte mailom na adresu: sna@sna.sk

Odpredaj majetku – 2. kolo je realizovaný v zmysle uznesenia konferencie SNA zo dňa 24.03.2018 a smernice č. A2–2/2017 pre správu hmotného majetku SNA.

Sekretariát SNA

Na prevzatie: ponuka na odpredaj – 2. kolo (formát PDF, veľkosť 691,9 kB)

« Späť

zverejnené: 09.05.2018 | aktualizované: 17.05.2018 | počet zobrazení: 59292

počet prístupov od 19.01.2016: 1421296
počet prístupov dnes: 790