DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Bernard


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadnutia Medzinárodnej plachtárskej komisie FAI 2011

« Späť
FAI » Informácie z FAI » Zápis zo zasadnutia Medzinárodnej plachtárskej komisie FAI 2011
logo FAI IGC

4. – 5. marca 2011, Lausanne, Švajčiarsko

V dňoch 4. – 5. marca 2011 sa v sídle FAI – Lausanne, Švajčiarsko konalo pravidelné plenárne zasadnutie Medzinárodnej plachtárskej komisie FAI (FAI IGC).

V tejto správe sú uvedené len vybrané informácie, ktoré môžu byť predmetom záujmu členov SNA. Celý zápis, program aj súvisiace dokumenty zo stretnutia v anglickom jazyku sú alebo v krátkom čase budú zverejnené na internetových stránkach IGC/FAI po odsúhlasení IGC výborom (www.fai.org/gliding).

Poznámky k jednotlivým vybraným bodu programu:

1.1. Kontrola účasti.

Zasadnutia sa zúčastnilo priamo alebo prostredníctvom delegovania práv 37 krajín, čo je o štyri krajiny viac ako predchádzajúci rok.

4.1 Informácia generálneho tajomníka FAI.

Generálny sekretár informoval o poslednej generálnej konferencii v roku 2010, ktorá sa uskutočnila v Dubline a o jeho zmenách vo fungovaní kancelárie FAI. Konštatoval veľmi dobrú finančnú situáciu FAI a informoval o zakúpení kancelárií v blízkostí iných športových federácií v Lausanne, čo bude znamenať 25 percentnú úsporu na prevádzkových nákladoch v budúcnosti. Upozornil delegátov na rozširovanie informácií o problematike dopingu, nakoľko v Nemecku bol jeden pilot postihnutý zákazom činnosti pre doping (spôsobený neznalosťou problematiky).

5.1 Finančná správa IGC.

Finančná situácia FAI (IGC) je dobrá a stabilizovaná. Budúce rozpočty budú zamerané na programy v oblasti bezpečnosti, zariadení na sledovanie a propagácie plachtenia.

6.2.3 Správa výboru pre športový poriadok.

Výbor spracoval poriadok tak, aby umožnil kontinentálne rekordy a taktiež uskutočnil nevyhnutné úpravy textu z dôvodu presnosti a zrozumiteľnosti.

6.2.4 Správa Annex A.

Posledné zmeny (editačné a z dôvodu bezpečnosti) v športovom poriadku zahŕňajú:

 • nutnosť účasti na poslednom oficiálnom tréningu pre všetkých pilotov,
 • pevný termín na ukončenie technickej akceptácie na 20:00 miestneho času,
 • zmenu postupu pre skúšku záznamu pohonnej jednotky na jeden krát za súťaž,
 • požiadavku, aby IGC súbor musel obsahovať identifikáciu pilota, súťažného znaku tak, aby tieto

údaje mal organizátor ešte pre zahájením súťažného obdobia,

 • odporúčanie na doletový kruh ako štandardného postupu pre IGC,
 • penalizácie 5 minút za nedoletenie na miesto súťaže (contest site boundary),
 • zvýšenie poplatku za protest na 250 Eur.

6.2.5 Správa IGC Ranking List.

Pretrváva nárast súťaží a pilotov, ktorí sú registrovaní v zozname. Pribudli dva nové zoznamy – juniorov a žien. Nakoľko iba okolo 20 percent pilotov má vyplnené detailnejšie informácie, skupina využije všetky dostupné prostriedky na to, aby vyzvala pilotov na doplnenie týchto dát.

6.2.6 Správa GFAC.

Skupina sa okrem schvaľovania nových GNSS FR (napríklad najmenší z nich – Nano od LX Nav) zaoberala problematikou záznamu činnosti pohonnej jednotky pri prúdových a elektrických motoroch, kde identifikovali problémy s nízkou úrovňou hluku v prípade záznamu ENL (Environmental Noise Level) u tradičných FR. Výsledkom ich práce sú nové návrhy záznamu ENL cez externú sondu (mikrofón alebo sonda napätia), ktoré však budú vyžadovať vyššiu pozornosť od oficiálnych pozorovateľov.

6.3.2 Správa o Sailpane Grand Prix.

Nedohoda s Planetaire (p. Mario Hayten) na formáte Skyrace World Cup, najmä z dôvodu nízkej viditeľnosti FAI v projekte. Množstvo delegátov vyjadrilo hlboké sklamanie z neúspechu tejto možnej dohody, nakoľko tento projekt môže pokračovať aj bez účasti FAI. Posledné informácie však indikujú, že dohoda je ešte možná.
Nové kolo kvalifikácii a finále na roky 2012 a 2013 – výzva na ponuky bude zverejnená v priebehu marca 2011. Výber kvalifikačných podujatí a finále bude v právomoci výboru IGC.

Zvláštny hosť – p. Helmut Fendt, predseda OSTIV SDP (Sailplane Development Panel).
Prezentácia na základe výzvy IGC – Bezpečnosť sa oplatí (Safety Pays).
OSTIV SDP navrhol tri možnosti zlepšenia bezpečnosti na IGC podujatiach. Ako prvú prezentovali možnosť udeľovania ocenenia za prínos k bezpečnosti na podujatí, ako druhé navrhli pozemný meraný tréning v opustení kabíny padákom pre všetkých pilotov počas technickej kontroly. Ako tretí a najviac kontroverzný návrh prezentovali možnosť udeľovania extra bodov (v percentuálnom vyjadrení do 4 možno neskôr až 6 percent) pre pilotov, ktorí majú nainštalované alebo používajú niektoré zo zoznamu zlepšení bezpečnosti (takzvaný nákupný košík a výber podľa rozhodnutia pilota). IGC podporilo ďalší rozvoj všetkých troch návrhov s tým, že prvé dva je možné implementovať takmer okamžite a tretí bude potrebovať detailnejšie spracovanie predtým, ako ho bude možné aspoň čiastočne aplikovať.

7.1.1 31. FAI Majstrovstvá Sveta (nie klapkové triedy) 2010, Slovenská republika

Podujatie bolo vyhodnotené ako výborne zorganizované aj napriek nešťastným okolnostiam v súvislosti s nehodami.

7.1.2 31. FAI Majstrovstvá Sveta (klapkové triedy) 2010, Maďarsko

Viacero krajín vyjadrilo hlboké sklamanie s nízkej organizačnej úrovne podujatia. Riaditeľ súťaže a zároveň prezident národnej leteckej federácie reagoval ospravedlnením a sľúbil písomnú správu o vylepšeniach v súvislosti s nedostatkami zistenými počas MS.

7.1.5 16. FAI Majstrovstvá Európy (bez klapkové triedy) 2011, Slovenská republika

V tomto bode som podal stručnú informáciu o príprave podujatia v Nitre (www.nitra2011.sk / http://pribinacup.sk/egc2011/).

Téma na diskusiu: Problematika typových certifikátov a povolenia na let v súvislosti s účasťou na podujatiach FAI.
Veľká väčšina delegátov nepodporila myšlienku nepovoliť vetrone s iba povolením na let (permit to fly) po určitom čase na podujatiach FAI, pretože aj vydaniu takéhoto povolenia predchádza pomerne rozsiahle testovanie zo strany certifikačnej autority (v Európe aj za účasti EASA).

10.1.1 Budúca štruktúra MS

Vznikli otázky, prečo je v návrhu miesto iba pre 1 posádku v 20m viac sedadlovej triede. Nakoniec sa hlasovalo o návrhu zvýšiť tento počet na 2 posádky, takýto návrh však nenašiel dostatočnú podporu.
Plénum odsúhlasilo návrh výboru na zmenu takzvaných bez klapkových tried nasledovne:

 • od roku 2014 všetky párne roky MS v klubovej (2 piloti), štandardnej (2 piloti) a 20m viac sedadlovej triede (1 posádka),
 • od roku 2014 všetky nepárne roky MS v 15m (2 piloti), 18m (2 piloti) a voľnej triede (2 piloti),
 • od roku 2015 párne roky MS v 13,5m triede (4 piloti).

10.1.2 Zmena definície 13,5m triedy

Úprava textu v zmysle umožniť (napr. vodnú) záťaž, ktorú je možné vypustiť za letu. Tento návrh plénu odsúhlasilo v pozmenenom (spojenom) hlasovaní s definíciou maximálne 35kg/m2 pre túto triedu, ale v Annexe A (nie v SC3).

10.1.3 Zmena definície 20m viac sedadlovej triedy

Zmena definície zahŕňala vyňatie možnosti použitia hendikepov v tejto triede. Tento pôvodný návrh som navrhol pozmeniť na znenie tak, aby sa MS lietali bez hendikepov, ale aby možnosť ich prípadného použitia ostala pre ME alebo iné kontinentálne majstrovstvá. Túto modifikáciu pôvodného návrhu plénum schválilo a preto možnosť použitia hendikepov na ME ostala.

10.2 Návrh na odstránenie referenčných hmotností z IGC hendikep zoznamu pre klubovú triedu.

Plénum návrh v upravenej podobe (bez výrazu „s okamžitou platnosťou“) schválilo.

10.4 Návrh na zmiernenie požiadavky elektronicky deklarovať meno pilota na lety pre získanie odznakov a rekordné lety.

Plénum schválilo upravený návrh vzťahujúci sa iba na lety pre získanie odznakov. Pre rekordné lety požiadavka zostala nezmenená.

10.5 Návrh na udeľovanie medailí pre víťazné tímy.

Návrh bol zmenený a zároveň odsúhlasený tak, aby zahŕňal aj prehodnotenie pravidiel pre určovanie víťazných tímov vrátane požiadavky na iba jednu medailu pre kapitána tímu.

10.6 Návrh na možnosť použitia GPS výšky ako dôkazu o dosiahnutí výkonu na získanie strieborných a zlatých odznakov.

Návrh plénum prijalo.

10.7 Návrh na povinnosť používať zariadenia FLAM na FAI súťažiach.

Nakoľko sa jednalo o neskoro doručený návrh, bola potrebná 2/3 väčšina na jeho akceptovanie na rokovanie. Toto nebolo odsúhlasené a návrh nebol vôbec diskutovaný. IGC sa bude snažiť inými spôsobmi propagovať použitie takýchto zariadení v budúcnosti (napríklad cez tretí návrh OSTIV SDP v oblasti zvyšovania bezpečnosti na súťažiach popísaný vyššie).

12.1 MS 2014

Traja kandidáti na klapkové triedy (15m, 18m, voľná trieda) – Leszno (Poľsko), Rayskalla (Fínsko), Vinon (Francúzsko). V prvom kole žiadny kandidát nedosiahol 19 hlasov (nadpolovičná väčšina) a do druhého kola postúpili Leszno a Vinon. Víťazom sa v druhom kole hlasovania stalo Leszno.
Neúspešní kandidáti Francúzsko a Fínsko sa obaja následne uchádzali o organizáciu MS 2014 v bez klapkových triedach (klubová, štandardná a 20m viac sedadlová trieda). Víťazom a zároveň organizátorom sa stalo Fínsko.

12.2 ME 2013

Na organizáciu ME v bez klapkových triedach (klubová, štandardná a 20m viac sedadlová trieda) bol jeden kandidát – Ostrow (Poľsko). Plénum akceptovalo túto jednu ponuku. Neúspešný kandidát na MS 2014 Vinon (Francúzsko) priamo na zasadnutí zmenil ich ponuku na organizáciu ME 2013 v klapkových triedach (15m, 18m, voľná trieda). Plénum túto ich ponuku akceptovalo.

12.3 Miesto nasledujúceho plenárneho zasadnutia IGC

Ponuka z Južnej Afriky v meste Potchestroom (neďaleko Johanesburgu) v dňoch 2. – 3. marca 2012. Plénum túto ponuku akceptovalo.

13. Stratégia riadenia FAI podujatí v budúcnosti (diskusia).

Na diskusiu boli navrhnuté nasledovné 4 strategické prístupy:

 • IGC vytvorí organizačný tím pre podujatie a ten bude podujatie riadiť,
 • IGC bude mať jasne definovanú rolu v organizačnom tíme,
 • IGC posilní právomoci hlavného stevarda,
 • ponechať súčasný stav bez zmeny.

Plénum vo všeobecnosti vyjadrilo názor, že cesta posilnením právomocí stevardov môže byť najvhodnejšou cestou v súčasnej situácii.

14.1 Lilienthalova medaila.

Držiteľom tejto medaily sa stal p. Reiner Rose (Nemecko).

14.2 Diplom Pirata Gehrigera.

Držiteľom tohto diplomu sa stal p. Toni Burton (Kanada).

14.3 Medaila Pelageje Majewskej.

Plénum nedostalo žiadny návrh na udelenie tohto ocenenia.

15.1 Voľba prezidenta IGC

Prezidentom bol opäť zvolený p. Bob Henderson.

15.2 Voľba prvého viceprezidenta IGC

Zvolený bol opäť p. Eric Mozer.

15.3 Voľba ostatných 5 viceprezidentov

Zvolení boli nasledovní delegáti:

 • Rolland Stuck,
 • Brian Spreckley,
 • Visa Matti Leinikki,
 • Goran Ax,
 • Rene Vidal.

16. Dátum a miesto nasledujúceho plenárneho zasadnutie IGC.

Nasledujúce plenárne zasadnutie sa na základe rozhodnutie pléna uskutoční v dňoch 2. – 3. marca 2012 v meste Potchestroom v Južnej Afrike.

Zápis zo zasadnutia Medzinárodnej plachtárskej komisie FAI 2011 (formát PDF, veľkosť 116,1 kB)

Ing. Vladimír Foltín

« Späť

zverejnené: 01.02.2016 | aktualizované: 13.03.2019 | počet zobrazení: 94860

počet prístupov od 19.01.2016: 1391900
počet prístupov dnes: 827