DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Bernard


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2021

« Späť
FAI » Informácie z FAI » Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2021
logo FAI GAC

20. novembra 2021, on-line cez aplikáciu ZOOM

Plenárne zasadnutie Komisie všeobecného letectva FAI (FAI GAC) sa konalo dňa 20. novembra 2021 on-line, cez aplikáciu ZOOM.

Plenárne zasadnutie otvoril prezident FAI-GAC p. Hans Schwebel, ktorý privítal zástupcu zo sekretariátu FAI p. Visa-Matti Leinikiho a delegátov z 21 členských krajín FAI z celého sveta. Vyzval prítomných na uctenie si pamiatky zosnulých činovníkov GAC v roku 2021 minútou ticha, a to pp. Petr Vestfal (Česko), Rodney Blois (Veľká Británia) a Chris Booysen (Juhoafrická Republika). Po schválení programu plenárneho zasadnutia delegáti schválili zápis z minuloročného plenárneho zasadnutia FAI-GAC, konaného on-line cez ZOOM. V správe o aktivitách GAC v roku 2021 p. Schwebel zhodnotil prácu výboru GAC a konštatoval, že plánované 22nd FAI WRFC 2021 (Majstrovstvá sveta v rally lietaní) v Stellenbosch (Juhoafrická Republika) boli zrušené z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie Covid-19.

O aktivitách FAI v roku 2021 informoval vo svojom príhovore generálny sekretár FAI pán Marcus Haggeney. Predniesol „skrátenú“ správu generálneho sekretára FAI, ktorú prezentoval na tohtoročnej 115. Generálnej konferencii FAI konanej on-line cez ZOOM. Pán Espen z Nórska (https://airsports.no/) prezentoval „Live Tracking System“ pre súťaže v presnom lietaní a pre ANR (https://www.youtube.com/watch?…;). Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie Covid-19 sa v roku 2021 nekonali žiadne súťaže organizované pod záštitou FAI GAC.

Predseda subkomisie pre Rally FAI GAC p. Eckhard predložil na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre leteckú navigáciu na rok 2022, ktoré vyplynuli z analýzy návrhov jednotlivých členských krajín. Je nová Príloha „Pristátia“ – vykonávanie a hodnotenie pristátí, spoločná pre všetky disciplíny (PF, Rally, ANR), v ktorej v bode 4.2.3 bola pre Rally stanovená maximálna zložka bočného vetra na 12 uzlov (kts). Všetky návrhy zmien do pravidiel a propozícií na nasledujúci rok musia byť doručené najneskôr šesť (6) týždňov pred plenárnym zasadnutím GAC v danom roku. Predložená zmena bola plénom jednomyseľne schválená.

Predseda subkomisie pre presné lietanie FAI-GAC p. Hansen predložil na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre presné lietanie na rok 2022. Jedná sa o zmeny v ustanoveniach A.2.2.15 (procedurálna zákruta), A.2.2.17 (preferované merítko súťažnej mapy), A.10.1.5 (penalizácia za nedodržanie max. stanovej nadmorskej výšky letu), B.6.5 (tréningové lety bez obmedzenia ostatnou prevádzkou na letisku), B.9.1 (organizátor musí pripraviť minimálne 4 súťažné etapy), B.9.7 (objekty na fotografii), B.11.5 (vybavenie miestnosti pre Jury), B.13.5 (definícia „pilota s malými skúsenosťami“ – nálet na motorových letúnoch). Bod C.17 bol zrušený (obmedzenie max. 5 súťažných pilot v jednom tíme). Predložená zmena bola plénom jednomyseľne schválená.

Predseda subkomisie pre Air Navigation Race (ANR) FAI-GAC p. Ducret predložili na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre ANR na rok 2022. Jedná sa o zmeny v ustanoveniach A.0.1.6 (upresnený proces kvalifikácie), A.1.1.4 (zrušené 2 pristátia), A.1.2.6 (zmena dĺžky parkúru ANR, zrušená 2% presnosť parkúru ANR), A.2 (zrušený „Landing Test“, oddelený dokument „Príloha – Pristátia GAC“), A.3.1 (zrušené: General rules Landings; pridané: oddelený dokument Appendix GAC), A.4.2 (zmenený: Top ANR na Combined), A.4.3 (upresnenie), A.4.4 (upresnenie), A.4.5 (premenovanie), A.5.4 a A.7.4 (zmenený, odvolávka na „Prílohu – Pristátia GAC“), A.8.1.3 (zmena limitu z 1 na 2 sec.), A.8.2 a Príloha A1 (zrušený – tabuľka trestných bodov, nákres pristávacieho pásma – oddelený dokument „Príloha – Pristátia GAC“), B.6.3 (zrušený, odvolávka na oddelený dokument „Príloha – Pristátia GAC“), B.8.8 (upresnenie podmienok vetra), B.9.4 (staviteľ trate pri plánovaní musí brať ohľad na smer a rýchlosť vetra), B.9.7 (vyšpecifikovanie priestoru na izoláciu), B.10.1 (zrušený, odvolávka na oddelený dokument „Príloha – Pristátia GAC“), B.11 (pridaná časť ohľadom „živého prenosu“), C.13.1 (pridané: špecifikácia kvalifikačného procesu), C.13.2 (pridaná časť špecifikácia pristávacieho procesu), C.14 (pridané: časť súťažná mapa), C.15 (pridané : časť parkúr ANR), C.18 (zrušené: ANR Checklist), Príloha A1 (zmenená: Súťažná mapa), Príloha A2 (pridané: Vzor Systému KickOff). Predložená zmena bola plénom jednomyseľne schválená.

Predseda subkomisie pre Rekordy p. Greenfield informoval že „Športový poriadok Príloha 2“ v roku 2022 bude bez zmeny.

p. Schwebel predložil na schválenie zoznam nových medzinárodných rozhodcov a členov jury na rok 2022, ktorý delegáti schválili.

Technický poradca pre GNSS zapisovače p. Grunwald (Nemecko) informoval o schválených záznamníkoch letov. Proces schvaľovania je uvedený na web stránke FAI.

Technický poradca pre letecké súťaže na dlhých tratiach p. Birgen (Luxemburg) nebol prítomný, tak v jeho mene p. Schwebel informoval, že o pripravovanom Memoriály Hansa Gutmanna 2022 sa rozhodne v mesiaci január 2022, vzhľadom na vývoj pandémie Covid-19.

Francúzsky delegát p. Muller predniesol prezentáciu „Final Bid“ usporiadať Majstrovstvá sveta v presnom lietaní (25th FAI WPFC) v roku 2022 na letisku Albi (LFCI) v termíne pre súťaž 20. – 27.08.2022 a 15. – 19.08.2022 pre tréning. Podrobné informácie sú uvedené na web stránke: https://wpfc2022.fr/.

Juhoafrický náhradný delegát p. Eckhard predniesol miestne pravidlá na usporiadanie Majstrovstiev sveta v leteckej rally (22nd FAI WRFC) v roku 2022 v Juhoafrickej Republike. 22nd FAI WRFC 2020 bude organizovať SAPFA v spolupráci s Aeroklubom Brits na letisku Brits (FABS) za ceny výrazne nižšie ako malo byť v Stellenbosch (FASH) v roku 2021. Navrhovaný termín 13. – 19.11.2022 (neoficiálny tréning 05. – 12.11.2022). Schválený vklad 778 € (pilot, navigátor), 556 € (člen družstva) a 389 € (1 medzinárodný rozhodca) a ceny za prenájom lietadiel C150/152 za 135 €/ mokrá hodina a C172 za 160 €/ mokrá hodina + 150 € na posádku za dovoz prenajatého letúna, cena za benzín 1,2 €/liter (AVGAS). Vzhľadom na miesto konania, počasie v termíne majstrovstiev, organizátor neodporúča použitie letúna C150 z hľadiska výkonov (DA môže byť až 8000 ft)
Za riaditeľa majstrovstiev bola schválená p. Rob Jonkers, za staviteľa tratí p. Frank Eckhard, medzinárodná Jury (pp. Jacky Carriquiriberry, Pedro Cabanero, Paul Szameitat), za hlavného medzinárodného rozhodcu p. Grunwald.

Francúzsky delegát p. Muller informoval o stave príprav usporiadať Majstrovstvá sveta v leteckej rally (23rd FAI WRFC) v roku 2023 vo Francúzsku. V mesiaci december 2021 vyberú miesto konania z 2 letísk na území Francúzska (Macon – LFLM, Vichy – LFLV) a navrhovaný termín pre súťaž by bol druhá polovica mesiaca august 2023.

Poľský delegát p. Lenartowitz informoval, že poľský aeroklub rozhodne budúci rok, či budú organizovať Majstrovstvá sveta v presnom lietaní (26th FAI WPFC) v roku 2024.

Slovenský delegát potvrdil písomnú ponuku na usporiadanie Majstrovstiev sveta v leteckej navigácii (3rd FAI WANR) v roku 2024 na letisku Kamenica n/Cirochou (Slovensko). Na budúcoročnom plenárnom zasadnutí FAI GAC bude potrebné predložiť vo forme prezentácie „Final Bid“ na organizovanie 3rd FAI WANR 2024. Poverený organizátor Aeroklub Kamenica musí predložiť tento návrh na výbor FAI GAC cestou delegáta do 31.05.2022.

Talianský delegát nepredložil predbežnú ponuku na usporiadanie Majstrovstiev sveta v leteckej rally (24th FAI WRFC) v roku 2025 v Taliansku, nakoľko podľa informácie od p. Schwebela v súčasnosti sa mení vedenie aeroklubu Talianska.

Zastupujúci prezident FAI GAC p. Schwebel vyzval zúčastnených delegátov na predkladanie ponúk na usporiadanie Majstrovstiev PF/RALLY/ANR v nasledujúcich rokoch 2026, 2027…

Výkonný pokladník FAI GAC pán Grunwald z Nemecka predniesol správu o financiách za rok 2020, 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022. Keďže sa v roku 2020 a 2021 nekonali plánované súťaže, neboli ani príjmy na účet FAI GAC. Navrhol refundovať náklady spojené s organizáciou 22nd FAI WRFC 2020, ktoré boli zrušené z dôvodu pandémie Covid-19 vo výške 1.380 € pre organizátora SAPFA – Aeroklub Juhoafrickej Republiky. Delegáti návrh, predloženú správu a návrh rozpočtu na rok 2022 schválili.

Plénum FAI GAC neobdržalo žiadne návrhy na ocenenie Diplomom Charlesa Lindberga na rok 2022.

V tajných voľbách funkcionárov FAI – GAC potvrdili delegáti vo funkcii nasledovných funkcionárov a to:

  • Prezident FAI-GAC: p. Schwebel (Juhoafrická Republika)
  • Vice – prezident: pp. Kunschitz, Grunwald
  • Tajomník: p. Kunschitz (Rakúsko)
  • Pokladník: p. Grunwald (Nemecko)
  • Predseda Subkomisie PF: p. Hansen (Dánsko)
  • Predseda Subkomisie Rally: p. Eckard (Juhoafrická Republika)
  • Predseda Subkomisie ANR: p. Ducret (Švajčiarsko)
  • Predseda Subkomisie Rekordy: p. Greenfield (USA)

Delegáti FAI-GAC prijali ponuku federácie SAPFA Juhoafrickej republiky na usporiadanie budúcoročného plenárnehozasad­nutia FAI-GAC v Brits (Juhoafrická republika) v termíne 19. – 20.11.2022.

Na prevzatie:
Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2021
(formát PDF, veľkosť 233,4 kB)

Ing. Ján Chudý
Delegát FAI GAC
Slovenská Republika

« Späť

zverejnené: 21.11.2021 | aktualizované: 21.11.2021 | počet zobrazení: 19879

počet prístupov od 19.01.2016: 1391879
počet prístupov dnes: 806