DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Dušana


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2018

« Späť
FAI » Informácie z FAI » Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2018
logo FAI GAC

15. – 18. novembra 2018, Helsinky, Fínsko

Plenárne zasadnutie Komisie všeobecného letectva FAI (FAI GAC) sa konalo v dňoch 15. – 18. novembra 2018 vo Fínsku, v meste Helsinky.

Plenárne zasadnutie otvoril prezident FAI GAC p. Rodney Blois, ktorý privítal zástupcu zo sekretariátu FAI p. Visa – Matti Leinikiho a delegátov z 24 členských krajín FAI z celého sveta. Po schválení programu plenárneho zasadnutia delegáti schválili zápis z minuloročného plenárneho zasadnutia FAI GAC, konaného v meste Paríž, Francúzsko. V správe o aktivitách GAC v roku 2018 p. Blois zhodnotil prácu výboru GAC, kladne hodnotil priebeh 21st FAI WRFC 2018 (Majstrovstvá sveta v leteckej navigácii) v Dubnici, Slovensko.

O aktivitách FAI v roku 2018 informoval vo svojom príhovore pracovník sekretariátu FAI pán Visa – Matti Leiniki, zhodnotil priebeh tohtoročnej 112. Generálnej konferencie FAI v Luxore, Egypt, kde bol zvolený nový prezident FAI pán Robert Henderson. Konštatoval, že FAI má celkom 114 členov, z ktorých je 89 aktívnych. Na rok 2019 je plánovaných vo všetkých disciplínach celkom 729 súťaží, z ktorých bude 30 majstrovstiev sveta a 13 majstrovstiev Európy. FAI má 1069 delegátov, 1179 rozhodcov pre všetky letecké športy a 2423 činovníkov. Kladne hodnotil Ázijské hry 2018 a predstavil projekt „One FAI“.

21st FAI World Rally Flying Championship 2018, ktoré sa konali v Dubnici, Slovensko, zhodnotil kladne vo svojej správe aj prezident medzinárodnej jury p. Dodál (Česká Republika), tak ako aj medzinárodný hlavný rozhodca p. Grunwald (Nemecko).

Slovensky delegát p. Chudý predniesol správu riaditeľa Majstrovstiev sveta v leteckej navigácií (21st FAI WRFC 2018), ktoré organizoval na letisku Slávnica v termíne 05. – 11.08.2018.

Predseda subkomisie pre Rally FAI GAC p. Eckhard predložil na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre leteckú navigáciu na rok 2019, ktoré vyplynuli z analýzy návrhov jednotlivých členských krajín a po 21st FAI WRFC 2018. Zmenený bol proces sťažností a protestov, hodnotenie abnormalít pri pristátí. Návrat k možnosti pre organizátora pripraviť možnosť pristátia na ďalšom letisku ako aj povinnosť pripraviť tri tréningové etapy pre každú posádku bez poplatku (súčasť vkladov). Taktiež bola zmenená dĺžka súťažnej etapy od 80 NM do 120 NM ako aj zarátavanie všetkých 4 súťažných letov do celkových výsledkov. Bude vyhlasovaný Majster sveta alebo Európy v jednotlivcoch pre posádku s najmenším náletom ako aj v družstvách. Z Prílohy A VII (tvary použitých znakov) bol zrušený znak „II“ (dve plachty). V celom texte sa zjednocuje terminológia označenia „povinné“ a „odporučené“. Izolácia posádok sa bude aplikovať od vzletu prvej súťažnej posádky. Predložená zmena bola plénom jednomyseľne schválená.

Predseda subkomisie pre presné lietanie FAI GAC p. Hansen predložil na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre presné lietanie na rok 2019. Jedná sa o zmeny v ustanoveniach A.0.2, A.1.2, A.2.2.18, A.2.2.19. Z Prílohy A VII (tvary použitých znakov) bol zrušený znak „II“ (dve plachty). Predložená zmena bola plénom jednomyseľne schválená.

Predseda subkomisie pre Air Navigation Race (ANR) FAI GAC p. Ducret predložil na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre ANR na rok 2019. Predložená zmena bola plénom jednomyseľne schválená.

Predseda subkomisie pre Rekordy p. Greenfield v zastúpení p. Schwebela predložil na schválenie opravy a zmeny do Športového poriadku, časť 2. Predložil zoznam medzinárodných rozhodcov a členov jury na rok 2019 (zo Slovenska p. Vittek Boris, Szabo Ladislav), ktoré delegáti schválili.

Technický poradca pre GNSS zapisovače p. Grunwald (Nemecko) informoval o schválení nového záznamníka letov GT-730FL-S.

Technický poradca pre letecké súťaže na dlhých tratiach p. Birgen (Luxemburg) informoval o uskutočnenom Memoriály Hansa Gutmanna 2018, ktorého sa zúčastnilo 15 letových posádok. Celková trať letu bola viac ako 3100 NM cez územie Maďarska, Rumunska, Moldavska, Ukrajiny, Bulharska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska a Talianska.

Španielský delegát p. Cabanero predniesol finálnu ponuku a miestne pravidlá na usporiadanie Majstrovstiev sveta v presnom lietaní (24th FAI WPFC 2019), ktoré bude organizovať Španielsky Aeroklub v roku 2019 na letisku Castellon (LECN), v termíne 10. – 16.06.2019. Schvá­lený vklad pre balíček „Len lietanie“ je 500 € (pilot), 400 € (vedúci družstva), 250 € (člen družstva), 300 € (1 medzinárodný rozhodca). Cena za prenájom lietadiel bola schválená nasledovne: C150/152 – 150 € (mokrá), C172 – 190 € (mokrá). Za riaditeľa majstrovstiev bol schválený p. Juan Ramon Caramazana, za zástupcu riaditeľa p. Cabanero, staviteľa tratí p. Jesus Mas, medzinárodná Jury (p. Dodal, Jensen, Chudý), za hlavného medzinárodného rozhodcu p. Grunwald a ako náhradník p. Schwebel.

Portugalský náhradný delegát p. Francisco predniesol finálnu ponuku a miestne pravidlá na usporiadanie Majstrovstiev sveta v pretekoch leteckej navigácie (2nd FAI WANR 2019) na letisku Santa Cruz (LPSC) v termíne 08. – 14.09.2019 (tréning 05. – 07.09.2019). Schválený bol vklad 790 € (pilot, navigátor), 550 € (člen družstva), 350 € (medzinárodný rozhodca) a ceny za prenájom lietadiel C150/152 – 135 € (mokrá) a C172 – 170 € (mokrá), cena za benzín 2,20 € / liter. Za riaditeľa majstrovstiev bol schválený p. Joăo FRANCISCO, za zástupcu riaditeľa p. Jacques CARRIQUIRIBERRY (Francúzsko), medzinárodná Jury p. Heinrich SCHAWALDER, (Švačiarsko), za hlavného medzinárodného rozhodcu p. Maurice DUCRET, (Švajčiarsko) a ako náhradník p. Jesus MAS (Španielsko).

Juhoafrický náhradný delegát p. Eckhard predniesol návrh usporiadať Majstrovstvá sveta v leteckej navigácií (22nd FAI WRFC) v roku 2020 v Juhoafrickej Republike pri príležitosti osláv 100. rokov lietania v Juhoafrickej Republike. Majstrovstvá sveta v leteckej navigácií (22nd FAI WRFC 2020), by mala organizovať SAPFA v spolupráci s Aeroklubom Stellenbosch v roku 2020 na letisku Stellenbosch (FASH), v termíne 15. – 21.11.2020 (neoficiálny tréning 9. – 14.11.2020). Navrhovaný vklad 950 € (pilot, navigátor), 700 € (člen družstva) a 475 € (1 medzinárodný rozhodca) a ceny za prenájom lietadiel C150/152 – 145 € (mokrá) a C172 – 195 € (mokrá), cena za benzín 1,68 € / liter (AVGAS).

Francúzsky delegát p. Muller informoval o stave príprav usporiadať Majstrovstvá sveta v presnom lietaní (24th FAI WPFC) v roku 2021 a Majstrovstvá sveta v leteckej navigácií (23rd FAI WRFC) v roku 2021 vo Francúzsku. Budúci rok vyberú miesto konania zo 450 letísk na území Francúzska a navrhovaný termín pre súťaž by bol 14. – 22.08.2021 a 9. – 13.08.2021 pre tréning.

Talianský delegát predniesol ústnu ponuku na usporiadanie Majstrovstiev sveta v leteckej navigácií (24th FAI WRFC) v roku 2024 na letisku Ravenna, Taliansko.

Výkonný pokladník FAI GAC pán Dodal z Česka predniesol správu o financiách za rok 2017, 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019. „Sanction Fee“ pre súťaže vo všeobecnom letectve zostávajú vo výške 50 € za súťažiaceho. Delegáti predloženú správu a návrh rozpočtu na rok 2019 schválili.

Komisia GAC dostala od SNA návrh na ocenenie Diplomom Charlesa Lindberga pre pána Štefana Vitteka, ktorý bol dodatočne schválený výborom a nie plénom FAI GAC. Zo strany SNA bol dodržaný správny postup zaslania návrhu na ocenenie Diplomom Charlesa Lindberga v dostatočnom časovom predstihu, no pracovníčka sekretariátu FAI pani Ségolène ROUILLON tento neposlala tajomníkovi FAI – GAC, aby tento mohol byť zaradený do programu jednania pléna FAI – GAC. Odporúča sa, aby návrh na ocenenie Diplomom Charlesa Lindberga bol posielaný nielen na sekretariát FAI, ale aj tajomníkovi komisie FAI – GAC, ktorý pripravuje program plenárneho zasadnutia komisie FAI – GAC.

V tajných voľbách funkcionárov FAI – GAC potvrdili delegáti vo funkcii nasledovných funkcionárov a to:

  • Prezident FAI GAC: p. Blois (Veľká Británia)
  • Viceprezident: p. Schwebel, p. Dodal
  • Tajomník: p. Schwebel (Juhoafrická Republika)
  • Pokladník: p. Dodal (Česko)
  • Predseda Subkomisie PF: p. Hansen (Dánsko)
  • Predseda Subkomisie Rally: p. Eckard (Juhoafrická Republika)
  • Predseda Subkomisie ANR: p. Ducret (Švajčiarsko)
  • Predseda Subkomisie Rekordy: p. Greenfield (USA)

Delegáti FAI GAC prijali ponuku Dánskeho Aeroklubu na usporiadanie budúcoročného plenárneho zasadnutia FAI GAC v Bilund, Dánsko v termíne 07. – 10.11.2019 (možnosť posunutia termínu ±1 týždeň).

Na prevzatie:
Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2018
(formát PDF, veľkosť 161,2 kB)

Ing. Ján Chudý
Delegát FAI GAC

« Späť

zverejnené: 04.12.2018 | aktualizované: 23.11.2019 | počet zobrazení: 56338

počet prístupov od 19.01.2016: 1460306
počet prístupov dnes: 1222