DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Ela


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2010

« Späť
FAI » Informácie z FAI » Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2010
logo FAI GAC

28. – 30. októbra 2010, Lausanne, Švajčiarsko

Plenárne zasadnutie Komisie všeobecného letectva FAI (FAI GAC) sa konalo od 28. do 30. októbra 2010 vo Švajčiarsku, v sídle FAI v meste Lausanne. Plenárne zasadnutie otvoril prezident FAI GAC p. Pedro Cabanero, ktorý ospravedlnil neúčasť generálneho sekretára FAI p. Stéphana Despreza, privítal riaditeľa oddelenia pre šport FAI p. Jean-Marca Badana a delegátov z 25 členských krajín FAI z celého sveta. Po schválení programu plenárneho zasadnutia delegáti schválili zápis z minuloročného plenárneho zasadnutia FAI GAC, konaného v Palma de Malorca.

V správe o aktivitách GAC v roku 2010 p. Cabanero zhodnotil prácu výboru GAC, kladne hodnotil priebeh 17th FAI WRFC 2010 (Majstrovstvá sveta v leteckej navigácii) v Dubnici nad Váhom (Slovensko). Vyzval členské krajiny na organizovanie súťaží v novej disciplíne „Preteky v leteckej navigácii“ (Air Navigation Race), ktoré budú jednou z disciplín na Svetových leteckých hrách 2013 (WAG 2013). Poďakoval delegátom za podporu a dobrú spoluprácu počas jeho funkčného obdobia a oznámil, že už nebude ďalej kandidovať na funkciu prezidenta FAI GAC.

O aktivitách FAI v roku 2010 informoval vo svojom príhovore pán Jean-Marc Badan, zhodnotil priebeh tohtoročnej Generálnej konferencie FAI v Dubline, informoval o úlohách a o práci Sekretariátu FAI. Taktiež informoval, že WAG 2011, ktoré sa mali konať v Dánsku, nebudú z dôvodu zmeny politickej situácie v tejto krajine a že bolo vyhlásené výberové konanie na organizáciu WAG 2013 Priebeh 17th FAI World Rally Flying Championship 2010 zhodnotil kladne vo svojej správe aj prezident medzinárodnej jury p. Dodál (Česko) ako aj ostatní delegáti, členovia subkomisie Rally, ktorí konštatovali, že to boli najlepšie zorganizované Majstrovstvá sveta v leteckej navigácii.

Priebeh súťaže 2010 Red Bull Air Race World Championship, ktorá sa konala opäť pod vlajkou FAI a víťazi boli ocenení medailami FAI, zhodnotil p. Jean-Marc Badan. S poľutovaním oznámil, že v roku 2011 sa táto súťaž nebude konať, čo nepriaznivo ovplyvní aj finančný rozpočet FAI.

O navigačných súťažiach, ktoré sa konali na počesť 25. výročia vzniku Schengenu, informoval pán Jean Birgen, delegát z Luxemburgu.

Maďarský delegát p. Benedek predniesol ponuku a návrh Local Rules na usporiadanie Majstrovstiev Európy v leteckej navigácií (8th FAI ERFC 2011), ktoré bude organizovať HAA v spolupráci s Aeroklubom MALEV v roku 2011 na letisku Dunakeszi, v termíne od 29. augusta do 3. septembra 2011 (neoficiálny tréning od 22. do 29. augusta 2011). Návrh bol schválený prítomnými delegátmi s odsúhlaseným vkladom 720 € (pilot, navigátor), 540 € (člen družstva) a 360 € (1 medzinárodný rozhodca).

Schválení boli aj funkcionári (p. Benedek- riaditeľ súťaže, p. Bialek – hlavný medzinárodný rozhodca, medzinárodná jury – p.Cabanero, p. Dodál, p. Lenartowicz, náhradník – p. Chudý).

Juhoafrický delegát p. Schwebel predniesol oficiálnu ponuku a návrh Local Rules na usporiadanie Majstrovstiev sveta v presnom lietaní (20th FAI WPFC 2011), ktoré bude organizovať Aeroklub Juhoafrickej Republiky v spolupráci so SAPFA v roku 2011 na letisku Brits, v termíne od 23. do 29. októbra 2011 (neoficiálny tréning od 16. do 22. októbra 2011). Návrh bol schválený prítomnými delegátmi s odsúhlaseným vkladom 13 500 ZAR ≈ 1 390 € (pilot, člen družstva) a 6 800 ZAR ≈ 700 € (1 medzinárodný rozhodca). Schválení boli aj funkcionári (p. Russell – riaditeľ súťaže, p. Szameitat – hlavný medzinárodný rozhodca, medzinárodná jury – p.Osowski, p. Jensen, p. Chudý, náhradník – p. Dodál). Poľský delegát p. Lenartowicz potvrdil predbežnú ponuku na usporiadanie Majstrovstiev sveta v leteckej navigácií (18th FAI WRFC) v roku 2012 ale nie na letisku Jelenia Gora. Český delegát p. Dodál predniesol predbežnú ponuku na usporiadanie Majstrovstiev sveta v leteckej navigácií (19th FAI WRFC) v roku 2014 a nemecký delegát p. Grunwald predniesol predbežnú ponuku na usporiadanie Majstrovstiev sveta v presnom lietaní (21st FAI WPFC) v roku 2014.

Predseda subkomisie pre Air Navigation Race (ANR) FAI GAC p. Schawalder hovoril o procese vývoja softvéru na vyhodnocovanie výsledkov súťaže, ktorý je teraz už funkčný. Taktiež informoval, o súťaži v ANR, ktorá sa konala ako Majstrovstvo Švajčiarska.

Predseda subkomisie pre presné lietanie FAI GAC p. Gutmann predložil na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre presné lietanie na rok 2011, ktoré vyplynuli z návrhu delegáta Fínska. Predložené zmeny boli plénom jednomyseľne schválené. Jedná sa o zmenu bodu A.0.1 (zmena požiadaviek na súťažné lietadlá a preukazy spôsobilosti súťažiacich pilotov), A.0.6 (zmena hodnoty zložky bočného vetra na 10 kt), B.8.9 (informácia o zložke bočného vetra).

Predseda subkomisie pre Rally FAI GAC p. Osowski predložil na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre leteckú navigáciu na rok 2011, ktoré vyplynuli zo skúseností získaných počas ostatných majstrovstiev sveta v Dubnici nad Váhom. Jedná sa o zmenu bodu A.3.2.6, písmeno b) (bol stanovený max. počet 5 oblúkov na trati počas jednej etapy). Predložená zmena bola plénom jednomyseľne schválená.

Predseda subkomisie pre Rekordy p. Greenfield predložil na schválenie opravy a zmeny do Športového poriadku, časť 2, tak ako aj zoznam medzinárodných rozhodcov a členov jury na rok 2011, ktoré delegáti schválili.

Pokladník FAI GAC pán Dodál z Česka predniesol správu o financiách za rok 2009, 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011. Delegáti predloženú správu a návrh rozpočtu na rok 2011 schválili.

Juhoafrický delegát p. Schwebel predniesol správu v mene webmastra FAI GAC p. Booysena a technického poradcu vo veci letových záznamníkov (GNSS) p. Hanekoma, ktoré prítomní delegáti schválili.

Diplomom Charlesa Lindberga bol ocenený p. Lenartowicz z Poľska.

V tajných voľbách funkcionárov FAI GAC potvrdili delegáti vo funkcii nasledovných funkcionárov a to:

  • Prezident FAI GAC: p. Gutmann
  • Viceprezident: p. Schwebel, p. Jensen
  • Tajomník: p. Schwebel
  • Pokladník: p. Jensen
  • Predseda Subkomisie PF: p. Dodál
  • Predseda Subkomisie Rally: p. Osowski
  • Predseda Subkomisie ANR: p. Ducret
  • Predseda Subkomisie Rekordy: p. Greenfield

Delegáti FAI GAC prijali ponuku novo zvoleného prezidenta FAI GAC na usporiadanie budúcoročného plenárneho zasadnutia v Salzburgu (Rakúsko) v termíne od 17. do 20. novembra 2011.

Ing. Ján Chudý
Delegát FAI GAC

« Späť

zverejnené: 31.01.2016 | aktualizované: 13.03.2019 | počet zobrazení: 92789

počet prístupov od 19.01.2016: 1395065
počet prístupov dnes: 725