DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Gertrúda


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2012

« Späť
FAI » Informácie z FAI » Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2012
logo FAI GAC

1. – 4. novembra 2012, Larnaca, Cyprus

Plenárne zasadnutie Komisie všeobecného letectva FAI (FAI GAC) sa konalo v dňoch 1. – 4. novembra 2012 na Cypre, v meste Larnaca.

Plenárne zasadnutie otvoril prezident FAI GAC p. Jean-Pierre Delmas, ktorý privítal generálneho sekretára FAI p. Jean-Marca Badana a delegátov z 20 členských krajín FAI z celého sveta. Po schválení programu plenárneho zasadnutia delegáti schválili zápis z minuloročného plenárneho zasadnutia FAI GAC, konaného v Salzburgu. V správe o aktivitách GAC v roku 2012 p. Delmas zhodnotil prácu výboru GAC, kladne hodnotil priebeh 18th FAI WRFC 2012 (Majstrovstvá sveta v leteckej navigácii) v Castellon (Španielsko) a 1st International ANR súťaž (Air Navigation Race) v Bitburgu (Nemecko). Hovoril o ponukách usporiadať v roku 2015 Majstrovstvá sveta v presnom lietaní (22nd FAI WPFC 2015) v Chorvátsku a Majstrovstvá Európy v leteckej navigácií (10th FAI ERFC) v roku 2015 na letisku Santa Cruz (Portugalsko).

O aktivitách FAI v roku 2012 informoval vo svojom príhovore generálny sekretár pán Jean-Marc Badan, zhodnotil priebeh tohtoročnej Generálnej konferencie FAI v Antalya, informoval o úlohách a o práci Sekretariátu FAI, ktorý bol rozšírený o 3 nových pracovníkov. Taktiež informoval, že bolo vyhlásené výberové konanie na organizáciu WAG 2015 (Svetové letecké hry), bola podpísaná zmluva s firmou BREITLING o dlhodobom sponzoringu a vznikla firma FAME na marketingovú podporu FAI.

Priebeh 18th FAI World Rally Flying Championship 2012 zhodnotil kladne vo svojej správe aj prezident medzinárodnej jury p. Dodal (Česko), tak ako aj medzinárodný hlavný rozhodca p. Osowski (Poľsko).

Slovenský delegát p. Chudý predniesol ponuku a návrh Local Rules na usporiadanie Majstrovstiev Európy v leteckej navigácií (9th FAI ERFC 2013), ktoré bude organizovať SNA v spolupráci s Komisiou motorového lietania SNA a Aeroklubom Dubnica nad Váhom v roku 2013 na letisku Slávnica (LZDB), v termíne 4. – 9. augusta 2013 (neoficiálny tréning 29. júla – 4. augusta 2013). Návrh bol schválený prítomnými delegátmi s odsúhlaseným vkladom 750 € (pilot, navigátor), 550 € (člen družstva) a 355 € (1 medzinárodný rozhodca) a cenami za prenájom lietadiel limitovaného počtu C150/152 za 130 €/hodina a C172 za 170 €/hodina, cenou za benzín 2,60 €/liter. Schválení boli aj funkcionári (p. Ján Chudý – riaditeľ súťaže, p. Osowski – hlavný medzinárodný rozhodca, medzinárodná jury – p. Dodál, p. Cabanero, p. Jensen, náhradník – p. Lenartowitz).

Nemecký delegát p. Grunwald predniesol oficiálnu ponuku a návrh Local Rules na usporiadanie Majstrovstiev sveta v presnom lietaní (21st FAI WPFC 2013), ktoré bude organizovať Aeroklub Nemecka v roku 2013 na letisku Bautzen (EDAB), v termíne 8. – 14. septembra 2013 (neoficiálny tréning 2. – 7. septembra 2013). Návrh bol schválený prítomnými delegátmi s odsúhlaseným vkladom 995 € (pilot), 955 € (vedúci družstva), 895 € (člen družstva) a 495 € (1 medzinárodný rozhodca) a cenami za prenájom lietadiel limitovaného počtu C150 za 150 €/hodina a C172 za 200 €/hodina. Schválení boli aj funkcionári (p. Ralf Grunwald – riaditeľ súťaže, p. Szameitat – hlavný medzinárodný rozhodca, medzinárodná jury – p. Osowski, p. Dodál, p. Carriquirebery, náhradník – bude oznámený dodatočne).

Poľský delegát p. Osowski predniesol oficiálnu ponuku na usporiadanie Majstrovstiev sveta v leteckej navigácií (19th FAI WRFC) v roku 2014 na letisku Toruň.

Predseda subkomisie pre Air Navigation Race (ANR) FAI GAC p. Ducret hovoril o procese vývoja softvéru na vyhodnocovanie výsledkov súťaže, ktorý je teraz už plne funkčný a použiteľný. Taktiež informoval, o súťaži v ANR, ktorá sa konala ako 1. Medzinárodná súťaž v Nemecku v roku 2012.

Predseda subkomisie pre presné lietanie FAI GAC p. Blois predložil na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre presné lietanie na rok 2013. Jedná sa hlavne o gramatické a jazykové úpravy v anglickom jazyku, ktorý je rodným jazykom predsedu subkomisie. Predložené zmeny boli plénom jednomyseľne schválené.

Predseda subkomisie pre Rally FAI GAC p. Osowski predložil na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre leteckú navigáciu na rok 2013, ktoré vyplynuli zo skúseností získaných počas ostatných majstrovstiev sveta v Castellón. Jedná sa hlavne o zavedenie dvoch kategórií súťažiacich „Unlimited“ a „Advanced“ (bod A 1.1) a ich definície (A 1.1.1, A1.1.2), o zmenu bodu A.2.12 (čas odovzdania obálky pre súťažiach rôznych kategórií), A 2.14 (záznamník môže byť vymazaný len so súhlasom posádky), A 2.15. (čas odovzdania odpovedného hárku musí byť napísaný na hárku alebo obálke a podpísaný posádkou), A 3.1.1 (budú len 3 súťažné lety s dĺžkou 80 – 100NM a dĺžkou úseku 8–15NM), A 3.1.3, A 3.1.4, A 3.1.6, A 3.1.8, A 3.2.1 (zrušilo sa pristátie na ďalšom letisku počas súťažného letu a tým aj iSP, iFP) A.3.2.6, písmeno a) (správna príletová trať musí byť zadaná v pokynoch na let), A 3.2.10. (pre „Advanced“ kategóriu musí byť „záložná mapa“ so zakreslenými točnými bodmi v zalepenej obálke), A3.3.4 (stanovený čas na SP a z FP nemal by byť dlhší ako 8 min.), A3.4.5, A3.4.7 (fotografie otočných bodov a fotografie na trati pre kategóriu „Advanced“), A.3.5.1 (súťažný let bude ukončený 2 pristátiami), A3.5.10 („abnormal pristátia“), A4.3. (trestné body pre kategóriu „Advanced“), A8.8. (protest nebude prijatý bez predchádzajúcej sťažnosti), A 9 (budú sa vyhlasovať víťazi v oboch kategóriách, jednotlivci a družstvá – 2 najlepšie posádky), A 9.7 (prví 3 z kategórie „Advanced“ sa musia ďalších majstrovstiev zúčastniť v kategórií „Unlimited“), B 9.6 (výška letu pre fotografovanie objektov na trati), B 14.4, B 14.5 (medaily v jednotlivých kategóriách a zoznam ocenení). Predložená zmena bola plénom jednomyseľne schválená.

Predseda subkomisie pre Rekordy p. Greenfield predložil na schválenie opravy a zmeny do Športového poriadku, časť 2, tak ako aj zoznam medzinárodných rozhodcov a členov jury na rok 2013, ktoré delegáti schválili.

Výkonný pokladník FAI GAC pán Dodál z Česka predniesol správu o financiách za rok 2011, 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013. Delegáti predloženú správu a návrh rozpočtu na rok 2013 schválili.

Juhoafrický delegát p. Schwebel predniesol správu v mene webmastra FAI GAC p. Booysena a p. Grunwald správu technického poradcu vo veci letových záznamníkov (GNSS), ktoré prítomní delegáti schválili.

Diplomom Charlesa Lindberga bol ocenený p. Dodál z Česka.

V tajných voľbách funkcionárov FAI GAC potvrdili delegáti vo funkcii nasledovných funkcionárov a to:

  • Prezident FAI GAC: p. Delmas (Francúzsko)
  • Viceprezident: p. Schwebel, p. Dodal
  • Tajomník: p. Schwebel (Juhoafrická Republika)
  • Pokladník: p. Dodal (Česko)
  • Predseda Subkomisie PF: p. Blois (Veľká Británia)
  • Predseda Subkomisie Rally: p. Osowski (Poľsko)
  • Predseda Subkomisie ANR: p. Ducret (Švajčiarsko)
  • Predseda Subkomisie Rekordy: p. Greenfield (USA)

Delegáti FAI GAC prijali ponuku Španielskeho Aeroklubu na usporiadanie budúcoročného plenárneho zasadnutia FAI GAC v Córdoba (Španielsko) v termíne 1. – 3. novembra 2013.

Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2012 (formát PDF, veľkosť 191,7 kB)

Ing. Ján Chudý
Delegát FAI GAC

Badana – Chudý – Delmas
Na obrázku zľava generálny sekretár FAI p. Badana, p. Chudý, prezident FAI GAC p. Delmas po schválení návrhu usporiadať 9th FAI ERFC 2013 na Slovensku.

« Späť

zverejnené: 03.02.2016 | aktualizované: 13.03.2019 | počet zobrazení: 85982

počet prístupov od 19.01.2016: 1390718
počet prístupov dnes: 486