DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Gertrúda


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2011

« Späť
FAI » Informácie z FAI » Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2011
logo FAI GAC

17. – 20. novembra 2011, Salzburg, Rakúsko

Plenárne zasadnutie Komisie všeobecného letectva FAI (FAI GAC) sa konalo od 17. do 20. novembra 2011 v Rakúsku, v meste Salzburg.

Plenárne zasadnutie otvoril výkonný prezident FAI GAC p. Vagn Jensen, ktorý privítal generálneho sekretára FAI p. Jean-Marca Badana a delegátov z 28 členských krajín FAI z celého sveta. Vyzval prítomných aby si minutou ticha uctili pamiatku prezidenta FAI GAC p. Gutmanna a dlhoročného reprezentanta Poľska, Majstra sveta a Európy p. Waclawa Wiecziorka. Po schválení programu plenárneho zasadnutia delegáti schválili zápis z minuloročného plenárneho zasadnutia FAI-GAC, konaného v Lausanne. V správe o aktivitách GAC v roku 2011 p. Jensen zhodnotil prácu výboru GAC po tragickej smrti prezidenta FAI GAC Johana Gutmanna, kladne hodnotil priebeh 20th FAI WPFC 2011 (Majstrovstvá sveta v presnom lietaní) v Brits (Juhoafrická Republika) a 8th FAI ERFC 2011 (Majstrovstiev Európy v leteckej navigácii) v Dunakeszi (Maďarsko). Poďakoval členom výboru za podporu a dobrú spoluprácu počas výkonu funkcie výkonného prezidenta FAI GAC.

O aktivitách FAI v roku 2011 informoval vo svojom príhovore generálny sekretár pán Jean-Marc Badan, zhodnotil priebeh tohtoročnej Generálnej konferencie FAI v Belehrade, informoval o úlohách a o práci Sekretariátu FAI. Taktiež informoval, že WAG 2013, nebudú z dôvodu pretrvávajúcej krízy a že bude vyhlásené výberové konanie na organizáciu WAG 2015.

Priebeh 8th FAI European Rally Flying Championship 2011 zhodnotil kladne vo svojej správe aj prezident medzinárodnej jury p. Cabanero (Španielsko).

Priebeh 20th FAI World Precision Flying Championship 2011 zhodnotil kladne vo svojej správe aj prezident medzinárodnej jury p. Osowski (Poľsko).

Na základe dohody medzi Aeroklubom Poľska a Španielska, španielsky delegát p. Cabanero predniesol ponuku a návrh Local Rules na usporiadanie Majstrovstiev sveta v leteckej navigácií (18th FAI WRFC 2012), ktoré bude organizovať RFAE v spolupráci so Španielskou motorovou komisiou a Aeroklubom Castellón v roku 2012 na letisku Castellón de la Plana (LECN), v termíne 3. – 9. septembra 2012 (neoficiálny tréning 31. augusta – 2. septembra 2012). Návrh bol schválený prítomnými delegátmi s odsúhlaseným vkladom 825 € (pilot, navigátor), 625 € (člen družstva) a 410 € (2 medzinárodní rozhodcovia) a cenami za prenájom lietadiel limitovaného počtu C152 za 130 €/hodina a C172 za 180 €/hodina, cenou za benzín 2,30 €/liter. Schválení boli aj funkcionári (p. Jesús Más – riaditeľ súťaže, p. Osowski – hlavný medzinárodný rozhodca, medzinárodná jury – p. Dodál, p. Lenartowicz, p. Szameitat, náhradník – p. Cox).

Nemecký delegát p. Grunwald predniesol oficiálnu ponuku na usporiadanie Majstrovstiev sveta v presnom lietaní (21st FAI WPFC 2013), ktoré bude organizovať Aeroklub Nemecka v roku 2013 na letisku Brand, v termíne 9. – 15. septembra 2013 (neoficiálny tréning 2.- 8. septembra 2013).

Poľský delegát p. Osowski potvrdil predbežnú ponuku na usporiadanie Majstrovstiev sveta v leteckej navigácií (19th FAI WRFC) v roku 2014 na letisku Toruň.

Slovenský delegát p. Chudý predniesol predbežnú ponuku na usporiadanie Majstrovstiev Európy v leteckej navigácií (9th FAI ERFC) v roku 2013 na letisku Aeroklubu Dubnica nad Váhom.

Predseda subkomisie pre Air Navigation Race (ANR) FAI GAC p. Ducret hovoril o procese vývoja softvéru na vyhodnocovanie výsledkov súťaže, ktorý je teraz už plne funkčný a použiteľný. Taktiež informoval o súťaži v ANR, ktorá sa konala ako Majstrovstvo Nemecka a o pripravovanej súťaži v Luxemburgu v roku 2012.

Predseda subkomisie pre presné lietanie FAI GAC p. Dodál predložil na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre presné lietanie na rok 2012, ktoré vyplynuli z návrhu delegáta Veľkej Británie, Česka, Francúzska a Slovenska. Predložené zmeny boli plénom jednomyseľne schválené. Jedná sa o zmenu bodu A.1.2.1.2.1 (vzdialenosť 2 bodov s meraním času na trati musí byť min. 2NM), A.1.2.1 (do textu doplnené: …/SP, TPs, FP), A.3.1.2 (zmena názvu pristátí „Idle Power Landing“, „Idle Power Landing Without Flaps“), A.4.3 (na platnosť majstrovstiev musia byť odletené minimálne 2 etapy), A.9.3 (trestné body za pristátie „H“ 225/135, „G“ 200/120, „F“ 175/105, „E“ 150/90, „D“ 125/75, „C“ 5/3, „B“ 10/6, „A“ 250/100), B.6.11 (počas oficiálneho tréningu v pristávaní sa budú vykonávať len 2 pristátia „Obstacle Landing“ a „Idle Power Landing Without Flaps), B.8.10.12 (odporúča sa kamera na záznam pristátí s rozlíšením 100 fps).

Predseda subkomisie pre Rally FAI GAC p. Osowski predložil na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre leteckú navigáciu na rok 2012, ktoré vyplynuli zo skúseností získaných počas ostatných majstrovstiev Európy v Dunakeszi. Jedná sa o zmenu bodu A.3.2.3, A.3.2.6, písmeno b), c) (bol stanovený max. počet 3 oblúkov na trati počas jednej etapy), A.3.6.5. (Vedúci družstva musí organizátorovi poskytnúť software na stiahnutie údajov zo záznamníka letov a potrebné káble), A.3.6.7 (informácie o polohe fotografii a znakov musia byť zverejnené na hlavnej mape po debriefingu poslednej posádky), A4.2,3 (zmena trestných bodov 3 TB/sec, Foto 15/30/50, Znaky 15/30/50), A.6.3 (požadovaný preukaz spôsobilosti), B.9.9 (zmena poradia vzletov pri skupinách ráno/poobede/ve­čer), B.10.8 (určenie minimálne 2 medzinárodných rozhodcov na pozorovanie „abnormal pristátí“ a ich vyhodnocovanie), B.10.11 (vyhodnocovanie pristátí). Predložená zmena bola plénom jednomyseľne schválená.

Predseda subkomisie pre Rekordy p. Greenfield predložil na schválenie opravy a zmeny do Športového poriadku, časť 2, tak ako aj zoznam medzinárodných rozhodcov a členov jury na rok 2012, ktoré delegáti schválili.

Výkonný pokladník FAI GAC pán Dodál z Česka predniesol správu o financiách za rok 2010, 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012. Delegáti predloženú správu a návrh rozpočtu na rok 2012 schválili.

Juhoafrický delegát p. Schwebel predniesol správu v mene webmastra FAI-GAC p. Booysena a technického poradcu vo veci letových záznamníkov (GNSS) p. Hanekoma, ktoré prítomní delegáti schválili.

Diplomom Charlesa Lindberga bol ocenený p. Bolen z USA.

V tajných voľbách funkcionárov FAI GAC potvrdili delegáti vo funkcii nasledovných funkcionárov a to:

  • Prezident FAI-GAC: p. Delmas (Francúzsko)
  • Viceprezident: p. Schwebel, p. Benedek
  • Tajomník: p. Schwebel (Juhoafrická Republika)
  • Pokladník: p. Benedek (Maďarsko)
  • Predseda Subkomisie PF: p. Blois (Veľká Británia)
  • Predseda Subkomisie Rally: p. Osowski (Poľsko)
  • Predseda Subkomisie ANR: p. Ducret (Švajčiarsko)
  • Predseda Subkomisie Rekordy: p. Greenfield (USA)

Delegáti FAI GAC prijali ponuku Cyperského Aeroklubu na usporiadanie budúcoročného plenárneho zasadnutia FAI GAC v Larnaca (Cyprus) v termíne 1. – 4. novembra 2012.

Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2011 (formát PDF, veľkosť 190,1 kB)

Ing. Ján Chudý
Delegát FAI GAC

« Späť

zverejnené: 03.02.2016 | aktualizované: 13.03.2019 | počet zobrazení: 90358

počet prístupov od 19.01.2016: 1390729
počet prístupov dnes: 497