DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Gertrúda


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

103. generálna konferencia FAI

« Späť
FAI » Informácie z FAI » 103. generálna konferencia FAI
logo FAI

06. – 12. októbra 2009, Incheon, Južná Kórea

103. generálna konferencia Medzinárodnej leteckej federácie FAI pre rok 2009 sa konala od 6. do 12. októbra 2009 v juhokó­rejskom Incheon. Konferencie sa zúčastnili delegáti zastupujúci 46 členských krajín, 10 prezidentov odborných športových komisií a 5 prezidentov zastupujúcich technické komisie FAI.

Plenárne zasadnutie FAI zahájil prezident FAI pán Pierre Portmann. Delegáti minútou ticha uctili pamiatku zosnulých význačných osobností FAI, mimo iných pána Jána Staška (SVK) – zakladateľa raketového modelárstva na Slovensku, pána Františka Kdéra (ČR) – bývalého generálneho sekretára československého aeroklubu a držiteľa diplomu Paula Tissandiera, pani Svetlanu Fedorenko (Rusko) – majsterku Európy v leteckej akrobacii z roku 2004, pána Ray Linskey (Nový Zéland) – majstra sveta v BL z roku 1995 a prvého pilota, ktorý vo vetroni uletel vzdialenosť 2000 km, pani Nini Boesman (Holandsko) – jednu z priekopníčok balónového lietania.

Zbor riaditeľov a rada viceprezidentov FAI schválili kandidátov navrhnutých na ocenenia národnými aeroklubmi a odbornými komisiami FAI a v prípade Slovenskej republiky udelili:

 • Diplom Paula Tissandiera pánovi Jozefovi Ottovi za jeho celoživotnú prácu v prospech športového letectva na Slovensku
 • Medailu a Diplom Andreja Tupoleva pánovi Ivanovi Trégrovi, dvojnásobnému majstrovi sveta a držiteľovi svetového rekordu v kategórii F1D z roku 2008

Napokon delegáti bez pripomienok schválili zápis z minuloročnej konferencie FAI, konanej v talianskom Saint-Vincent.

Ďalej nasledovala správa prezidenta FAI pána Pierra Portmanna. Ten sa vo svojom vystúpení sa zameral na zhodnotenie:

 • Porady s prezidentmi národných aeroklubov v máji tohto roku, ktorá priniesla rad podnetných návrhov pre generálnu konferenciu FAI a v neformálnom prostredí vytvorila dostatočný priestor pre výmenu skúseností prezidentov aeroklubov. Účastníci sa zhodli na užitočnosti takýchto stretnutí.
 • Svetových leteckých hier Turín 2009. Prezident FAI zhodnotil ich priebeh ako úspešný; problémy boli predovšetkým vo vnútornej komunikácii a finančnom pokrytí hier. Delegáti konferencie odsúhlasili memorandum, ktorým splnomocnili prezidenta a zbor riaditeľov FAI k jednaniu s organizačným výborom SLH o finančnom vyrovnaní s FAI.
 • Možnosti umiestnenia sekretariátu FAI v budove, výstavba ktorej bola zahájená v areáli Medzinárodného olympijského výboru v septembri 2009. K existujúcim trom budovám tak v roku 2011 pribudne štvrtá, ktorá poskytne priestory pre sídla ďalších svetových federácii v tesnej blízkosti MOV. Úhrada prenájmu by mohla byť zo sponzorského príspevku firmy Rolex.
 • Úspešnej spolupráce so sponzormi Red Bull a Rolex. Za výborný a prínosný označil predovšetkým projekt akrobatických súťaží Red Bull Air Race.
 • Rezervy v ďalšej práci treba hľadať v znižovaní finančnej náročnosti športových súťaží a projektu SLH, uskutočňovaných v atraktívnych miestach s diváckym potenciálom, získavaní kvalifikovaných organizátorov a zabezpečovacieho personálu a prijatí navrhovaných zmien stanov a ich dodatkov.

Na záver svojho vystúpenia prezident FAI pozitívne zhodnotil doterajší prínos organizačnej práce generálneho sekretára pána Maxa Bishopa (z funkcie odchádza k 31.01.2010). Jeho plnohodnotné nahradenie nebude jednoduché.

Po správe prezidenta FAI pán Robert Clipsham, – výkonný finančný riaditeľ, predniesol finančnú správu za uplynulý rok a návrh rozpočtu FAI pre rok 2010. Po diskusii delegáti konferencie schválili hospodárenie FAI za rok 2008, správu o finančnej situácii a stav hospodárenia k 31.08.2009 a bez pripomienok návrh rozpočtu pre rok 2010.

Podľa vyššie schváleného Slovenský národný aeroklub i pre rok 2010 zotrváva v 8. triede s výškou členského príspevku 5.000 Sfr a počtom 3 hlasov.

V ďalšom nasledovalo schvaľovanie návrhov zmien a doplnkov stanov a ich dodatkov. Za najvýznamnejšie považujem zmeny v postavení, povinnostiach a právach viceprezidentov FAI, predĺženie volebného obdobia prezidenta FAI, možnosti finančnej úhrady nákladov členov ocenených zlatou medailou FAI pri jej osobnom prevzatí v rámci otváracieho ceremoniálu generálnej konferencie, zmeny podmienok pre udelenie Čestného skupinového diplomu FAI. Predložené návrhy vyvolali dlhotrvajúcu diskusiu delegátov. Napokon bola štatutárna komisia FAI konferenciou poverená ich prepracovaním, doplnením a opakovanom predložení k jednaniu konferencie v roku 2010. Stanovy a ich dodatky zostávajú pre rok 2010 v platnosti bez zmien.

Jean-Marc Badan, – FAI koordinátor SLH Turín 2009 informoval delegátov o výsledku hier. 265 športovcov zo 41 krajín sveta zastupujúcich 8 športových odborností FAI súťažilo v 19 športových disciplínach o tituly majstrov SLH. Program hier i jednotlivých športových disciplín bol splnený; hry nepochybne prispeli k zblíženiu športovcov súťažiacich v rôznych disciplínach. Predvedenie leteckých športov širokej verejnosti (otvárací ceremoniál si prišlo na turínske námestie pozrieť viac ako 10.000 divákov) vyvolalo zvýšenie záujmu médií o letecké športy. Predpoklad konania ďalších SLH je v roku 2013, výber organizátora je plánovaný v priebehu roku 2010.

Generálny sekretár FAI pán Max Bishop úvodom svojho vystúpenia zhodnotil svoje 17-ročné pôsobenie vo funkcii generálneho sekretára FAI a poďakoval všetkým za spoluprácu.

Po tejto informácii pokračoval správou o činnosti sekretariátu FAI za rok 2008.

V informácii o situácii v členských krajinách FAI uviedol, že problémy a spory ohľadom členstva v FAI uvádzané minulý rok v mnohých krajinách pretrvávajú i naďalej. K naplneniu princípu členstva FAI, – teda jedna krajina, jeden člen, zainteresované subjekty hľadajú spoločnú cestu len veľmi pomaly.

Medzinárodná letecká federácia má v súčasnosti 103 členov – z toho 84 riadnych, 6 pridružených, 10 dočasných a 3 medzinárodných členov.

V roku 2008 FAI organizovala 41 svetových súťaží v 20 krajinách 5 kontinentov s účasťou 3.447 súťažiacich. V porovnaní s predchádzajúcim rokom opäť došlo k zvýšeniu počtu súťaží. Primát v organizácii i v počte zúčastnených športovcov stále drží Európa (viac ako 70%).

V roku 2008 sekretariát FAI schválil 250 rekordov. Za najhodnotnejšie sú považované:

 • 502,9 km dlhý let na padákovom klzáku
 • 169,61 m uletených na padáku v disciplíne Canopy Piloting (12,5% vylepšenie)
 • stúpanie do výšky 6000 m na motorovom padákovom klzáku za 1 h 12 min 32 sec (4 x rýchlejšie ako bol doterajší rekord)

V závere svojho vystúpenia pán Max Bishop uviedol, že v roku 2008 FAI evidovala 197 nehôd s následkom smrti, ku ktorým došlo v krajinách, ktoré poslali hlásenie o svojej činnosti. Je to nevítané zvýšenie v porovnaní s rokom 2007 (139). Prevažná väčšina nehôd nesie vizitku zlyhania ľudského činiteľa. Dve FAI odborné komisie – IGC a CIVL prijali programy znižovania počtu nehôd počas súťaží.

Na správu pána Maxa Bishopa nadviazal svojim vystúpením pán David Roberts z Veľkej Británie – nový prezident Europe Airsports. Stručne objasnil novelizované „Memorandum o porozumení“ podpísané medzi FAI a Europe Airsports, ktoré delegáti konferencie schválili. V ďalšom informoval delegátov konferencie o práci EAS, kde dosiahnuté úspechy sú výsledkom práce členov výboru – prevažne 60-nikov a malej skupiny dobrovoľníkov. V závere vyzval delegátov k zlepšeniu komunikácie, účasti na jednaniach a aktívnemu zapojeniu národných aeroklubov do riešenia problémov vznikajúcich v súvislosti so zavádzaním európskej legislatívy. Europe Airsports v súčasnosti tvorí 27 národných aeroklubov a 11 únií.

FAI i v roku 2010 povedie pán Pierre Portmann z Francúzska a zbor riaditeľov v nezmenenom zložení – Robert Clipsham (Kanada), Alváro de Orleáns–Bourbon (Španielsko), Bengt-Eric Fonsell (Švédsko), Villi Arpagaus (Švajčiarsko), Jonghoon Lee (Korea) a Robert Henderson (Nový Zéland).

Konferencia zvolila / potvrdila našich delegátov do orgánov a odborných komisií FAI pre rok 2010, sú to menovite:

 • Ján Mikuš – prezident SNA – zástupca SNA v FAI
 • Anton Líška – viceprezident FAI
 • Ján Slobodník / Alex Bayer – parašutizmus
 • Juraj Brezan / Anna Nociarová – balónové lietanie
 • Ján Chudý / Róbert Slosiar – všeobecné letectvo
 • Vladimír Foltín / Tadeáš Vala – bezmotorové lietanie
 • Miroslav Šulc / Marián Jorík – aeromodelárstvo
 • Pavol Kavka / František Pytlík – letecká akrobacia
 • Peter Daxner / Miroslav Pačuta – lekársko-fyziologická komisia
 • Peter Gašparovič / Matúš Škvarka – závesné lietanie / paragliding
 • Vladimír Tranžík / Marián Sluk – mikroľahké lietanie

Ing. Anton Líška
generálny sekretár SNA

« Späť

zverejnené: 27.01.2016 | aktualizované: 13.03.2019 | počet zobrazení: 77022

počet prístupov od 19.01.2016: 1390662
počet prístupov dnes: 430