DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Ervín


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2013

« Späť
FAI » Informácie z FAI » Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2013
logo FAI GAC

1. – 3. novembra 2013, Córdoba, Španielsko

Plenárne zasadnutie Komisie všeobecného letectva FAI (FAI GAC) sa konalo v dňoch 1. – 3. novembra 2013 v Španielsku, v meste Córdoba.

Plenárne zasadnutie otvoril prezident FAI GAC p. Jean-Pierre Delmas, ktorý privítal zástupcu zo sekretariátu FAI p. Visa-Matti Leinikiho a delegátov z 23 členských krajín FAI z celého sveta. Po schválení programu plenárneho zasadnutia delegáti schválili zápis z minuloročného plenárneho zasadnutia FAI GAC, konaného v Larnaca. V správe o aktivitách GAC v roku 2013 p. Delmas zhodnotil prácu výboru GAC, kladne hodnotil priebeh 9th FAI ERFC 2013 (Majstrovstvá Európy v leteckej navigácií) v Dubnici nad Váhom (Slovensko) a 21st FAI WPFC 2013 (Majstrovstvá sveta v presnom lietaní) v Bautzen (Nemecko).

O aktivitách FAI v roku 2013 informoval vo svojom príhovore pracovník sekretariátu FAI pán Visa – Matti Leiniki, zhodnotil priebeh tohtoročnej 107. Generálnej konferencie FAI v Kuala Lumpur, informoval o výberovom konaní na Generálneho Sekretára FAI po abdikácií p. Jean-Marca Badana, ktorého zastupuje momentálne pán Rob Hughes. Kladne hodnotil Svetové hry 2013 a taktiež informoval, že bolo vyhlásené výberové konanie na organizáciu WAG 2015 (Svetové letecké hry), no stále nie je známe miesto konania. Kladne hodnotil spoluprácu FAI s firmou BREITLING a informoval prítomných, že od roku 2014 bude povinný „FAI Sporting Licence Management“ (databáza športových licencií všetkých účastníkov súťaží FAI prvej kategórie). Je potrebné, aby NAC (národné aerokluby) doplnili túto databázu.

Priebeh 9th FAI European Rally Flying Championship 2013 zhodnotil kladne vo svojej správe aj prezident medzinárodnej jury p. Dodal (Česko), tak ako aj medzinárodný hlavný rozhodca p. Szameitat (Poľsko).

Slovenský delegát p. Chudý predniesol správu riaditeľa Majstrovstiev Európy v leteckej navigácií (9th FAI ERFC 2013), ktoré organizoval SNA v spolupráci s Komisiou motorového lietania SNA a Aeroklubom Dubnica nad Váhom na letisku Slávnica (LZDB), v termíne 4. – 9. augusta 2013.

Priebeh 21st FAI World Precision Flying Championship 2013 zhodnotil kladne vo svojej správe aj prezident medzinárodnej jury p. Osowski (Poľsko), tak ako aj medzinárodný hlavný rozhodca p. Szameitat (Poľsko).

Poľský delegát p. Lenartowicz predniesol zmenu termínu na usporiadanie Majstrovstiev sveta v leteckej navigácií (19th FAI WRFC) v roku 2014 na letisku Toruň. Budú sa konať od 17. do 22. augusta 2014 (tréning od 11. do 16. augusta 2014). Zmena bola schválená delegátmi jednomyseľne.

Keďže nebola potvrdená ponuka usporiadať v roku 2015 Majstrovstvá sveta v presnom lietaní (22nd FAI WPFC 2015) zo strany Chorvátska, tak dánsky delegát p. Hansen predniesol oficiálnu ponuku usporiadať tieto majstrovstvá v Dánsku, na letisku Skive (EKSV).

Portugalská delegátka p. Filipa de Olivera predniesla návrh usporiadať Majstrovstvá sveta v leteckej navigácií (20th FAI WRFC) v roku 2016 na letisku Santa Cruz (Portugalsko).

Rakúsky delegát p. Kunschitz predniesol oficiálnu ponuku na usporiadanie Majstrovstiev sveta v presnom lietaní (23rd FAI WPFC 2017), ktoré bude organizovať Rakúsky Aeroklub v roku 2017 na letisku Spitzerberg (LOAS), v termíne 29. júla – 03. augusta 2017 (neoficiálny tréning 24. – 29. júla 2017). Navrhovaný vklad je 1000 € (pilot), 850 € (vedúci družstva), 850 € (člen družstva), 500 € (1 medzinárodný rozhodca) a ceny za prenájom lietadiel C150/152 za 110 €/hodina, C172 za 130 €/hodina a ultralight za 90 €/hodina.

Predseda subkomisie pre Air Navigation Race (ANR) FAI GAC p. Ducret hovoril o potrebe organizovať národné majstrovstvá ANR, nakoľko táto disciplína bude ako jediná prezentovaná na WAG 2015, a len národný víťaz sa ich bude môcť zúčastniť.

Predseda subkomisie pre presné lietanie FAI GAC p. Blois predložil na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre presné lietanie na rok 2014, ktoré vyplynuli zo skúseností získaných počas ostatných majstrovstiev sveta v Bautzen. Jedná sa hlavne o dĺžku trate v etape, ktorá môže byť od 60 do 100 NM, v plánovaní môže súťažiaci dostať zadanie už po 30 minútach, pri súťaži v pristávaní nebudú udeľované trestné body, ak letúň opustí pristávacie pásmo pri plnom pristáti. Predložené zmeny boli plénom jednomyseľne schválené.

Zastupujúci Predseda subkomisie pre Rally FAI GAC p. Szameitat predložil na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre leteckú navigáciu na rok 2014, ktoré vyplynuli zo skúseností získaných počas ostatných majstrovstiev Európy v Dubnici. Bolo konštatované, že pravidlá pre kategóriu „Advanced“ je potrebné upraviť, aby súťaž bola náročnejšia pre zúčastnené posádky. Jedná sa hlavne o zmenu definície kategórií (A 1.1.1, A1.1.2), o zmenu bodu A.3.4.3, písmeno b) (počet traťových fotografií), bodov A3.4.5, A3.4.7 (fotografie otočných bodov a fotografie na trati pre kategóriu „Advanced“), bodu A.3.5.1 (súťažný let bude ukončený maximálne 2 pristátiami), bod A4.3. (trestné body pre kategóriu „Advanced“). Predložená zmena bola plénom jednomyseľne schválená.

Predseda subkomisie pre Rekordy p. Greenfield predložil na schválenie opravy a zmeny do Športového poriadku, časť 2, tak ako aj zoznam medzinárodných rozhodcov a členov jury na rok 2014, ktoré delegáti schválili. Zo Slovenska bolo schválených 5 nových rozhodcov (p. Pohanka, p. Slosiar R., p. Šabľa, p. Zavacký a p. Lauš).

Výkonný pokladník FAI GAC pán Dodál z Česka predniesol správu o financiách za rok 2012, 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014. Delegáti predloženú správu a návrh rozpočtu na rok 2013 schválili.

Francúzsky delegát p. Muller predniesol správu v mene webmastra FAI GAC p. Frereru a p. Grunwald správu technického poradcu vo veci letových záznamníkov (GNSS), ktoré prítomní delegáti schválili.

Diplomom Charlesa Lindberga bol ocenený p. Jesus Mas zo Španielska.

V tajných voľbách funkcionárov FAI GAC potvrdili delegáti vo funkcii nasledovných funkcionárov a to:

  • Prezident FAI GAC: p. Delmas (Francúzsko)
  • Viceprezident: p. Schwebel, p. Dodal
  • Tajomník: p. Schwebel (Juhoafrická Republika)
  • Pokladník: p. Dodal (Česko)
  • Predseda Subkomisie PF: p. Blois (Veľká Británia)
  • Predseda Subkomisie Rally: p. Szameitat (Rakúsko)
  • Predseda Subkomisie ANR: p. Ducret (Švajčiarsko)
  • Predseda Subkomisie Rekordy: p. Greenfield (USA)

Keďže podľa pravidla FAI, sa každé tretie zasadnutie odbornej komisie musí konať v sídle FAI, tak budúcoročné plenárne zasadnutie FAI GAC sa bude konať v Lausanne (Švajčiarsko) v termíne 14. – 16. novembra 2014.

Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2013 (formát PDF, veľkosť 192,9 kB)

Ing. Ján Chudý
Delegát FAI GAC

« Späť

zverejnené: 04.02.2016 | aktualizované: 13.03.2019 | počet zobrazení: 86763

počet prístupov od 19.01.2016: 1358677
počet prístupov dnes: 433