DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Daniel


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

107. generálna konferencia FAI

« Späť
FAI » Informácie z FAI » 107. generálna konferencia FAI
logo FAI

3. – 5. októbra 2013, Kuala Lumpur, Malajzia

V dňoch 3. až 5. októbra 2013 sa v Kuala Lumpur, v hoteli Royale Chulan skutočnila generálna konferencia Medzinárodnej leteckej federácie FAI.

Generálna konferencia je príležitosťou na stretnutia, výmenu názorov, skúseností a miesto prijatia najdôležitejších rozhodnutí riadiacich letecké športy na svete. Toto stretnutie je tiež príležitosťou na uctenie si práce a úspechov jednotlivcov i kolektívov, ktorí sú prínosom pre rozvoj a činnosť všetkých odvetví letectva združených v FAI. Konferencia bola oficiálne otvorená 3. októbra počas ceremoniálu odovzdávania FAI a FAI – Breitling ocenení. Mimochodom za novú koncepciu závesného klzáka a vrtuľníka na ľudský pohon. Diplomami a medailami boli ocenení poprední predstavitelia a kolektívy z členských krajín FAI. Medzi 70 ocenenými v roku 2012 bola aj Jindra Paušová, ktorej bude diplom Paula Tissandiera odovzdaný osobne v mieste bydliska a Diplom Leon Biancotto Aerobatics Diploma, si prevzal Pavol Kavka.

Prezident FAI John Grubbström otvoril jednanie generálnej konferencie 4. októbra o 09:15 hod. V úvode privítal všetkých delegátov a hostí konferencie, privítal aj nových delegátov a nových členov. Privítanie nových členov FAI: Jordan, Vietnam, a ďalšia organizácia z Portugalska. Prítomných bolo viac ako 150 delegátov z 39 aktívnych, 1 pridruženej, 1 krajiny s dočasným členstvom a 2 pridružení členovia, rovnako ako FAI volení funkcionári, čestní prezidenti, čestní spoločníci, delegáti vymenovaní prezidentmi komisií, pozorovatelia a uchádzači o členstvo. Slovensko zastupoval jeden delegát, Pavol Kavka, generálny sekretár SNA. Prezident FAI poďakoval funkcionárom z Malajzie a primátorovi mesta Kuala Lumpur za privítanie a prípravu konferencie.

Prvýkrát bol počas zasadania konferencie FAI používaný elektronický hlasovací systém. Táto nová technológia umožnila značné skrátenie času pri voľbách a hlasovaní a bude v budúcnosti znovu použitá. Rob Hughes FAI vysvetlil spôsob ovládania a proces zaobchádzania s elektronickým zariadením počas volieb.

Prezident vyzval delegátov aby si minútou ticha uctili pamiatku tých, ktorí stratili svoje životy od poslednej konferencie v súvislosti s činnosťou v leteckých športoch.

Nasledovala prezentácia delegátov a overenie prítomnosti pomocou elektronických prístrojov, zistenie a zverejnenie kto komu delegoval hlasy. Gréci Cypru, Nový Zéland Austrálii a Island Nórsku. Potom odzneli prijaté memoranda porozumenia a vysvetlenie, na ktoré úkony sú potrebné dve tretiny hlasov prítomných, proces volieb: verejný a tajný. Pri voľbách sú požiadavky založené na počte členov alebo voľby podľa počtu hlasov prítomných krajín.

Bez pripomienok boli schválení traja skrutineri pre prípad ak by bolo potrebné. Rob Hughes športový riaditeľ FAI navrhol, aby voľby prebiehali pomocou elektronických zariadení pre urýchlenie ich procesu.

V ďalšom sa prezident FAI zmienil o činnosti pracovnej skupiny 106. generálnej konferencie, ktorej členovia sa stretli v októbri v roku 2012 v tureckej Antalyi. Poďakoval za prípravu, hlavne vyzdvihol prácu a pogratuloval organizátorom. Taktiež privítal nových členov : Líbia, Laos, Peru a nový člen z Portugalska. Vrátil sa k oceneniu FAI – Breitling za novú koncepciu závesného klzáka a vrtuľníka na ľudský pohon. Vyjadril spokojnosť nad zvýšením príjmov od sponzorov pre FAI zo 4 na 15%. Poďakoval všetkým dobrovoľníkom a zamestnancom FAI za obetavú prácu, zvlášť Jaen-Marcovi Badanovi, ktorý ohlásil začiatkom roka svoj odchod v novembri 2013. Prezident FAI poďakoval Jean-Marcovi Badanovi, pracovníkovi sekretariátu FAI za deväť rokov spolupráce a poprial mu do budúcna veľa šťastia a zdravia. Delegáti z celého sveta vyjadrili svoju vďačnosť búrlivým potleskom.

Spomenul činnosť FAME a vyjadril spokojnosť ale i nezdar, akým bolo jednanie so sponzorom Shell, ktoré bolo neúspešné. Boli spomínané i zmeny v legislatíve v Európe, ktoré ovplyvňujú mnohé odvetia leteckých športov, dôraz je hlavne však kladený na zvýšenú pozornosť na dianie v oblasti získavania licencií a údržby. Spomenuté boli aj rekordy. Zoskok z výšky 22km s dosiahnutím rýchlosti voľného pádu 1 357km za hodinu, lietadlá na ľudský pohon, pre ktoré je snaha organizovať majstrovstvá sveta. Účasť na leteckých svetových hrách bola vysoko ocenená a zastúpenie malo aj Slovensko. Opäť zaznelo poďakovanie aktívnym prezidentom a dobrovoľníkom a v závere bola vyjadrená spokojnosť s počtom nových rekordov, ktorých bolo zaznamenaných 142. Nikto z prítomných nevyjadril námietky k prednesenej správe.

Robert Clipsham, výkonný riaditeľ FAI (financie) predniesol správu o hospodárení v období 2012 – 2013 a správu o audite. Diskusia na tému peniaze bola poznačená dotazmi, koľko dostalo FAI od Breitlingu a kam smerovali peniaze a bola taktiež snaha o potvrdenie, že sekretariát FAI spotrebuje tieto prostriedky. Niektorí členovia vyjadrili nespokojnosť s tým, že v rozpočte na nasledujúce obdobie sa počíta s deficitom. Následne odznel návrh na vykonanie auditu a správy boli elektronicky schválené tak ako boli predložené a pán Clipsham poďakoval členom finančnej komisie za ich prácu.

Jean-Marc Badan vo svojej správe generálneho sekretára FAI začal štatistickými údajmi o počtoch členov FAI: 87 aktívnych, 14 pridružených a 18 dočasných a pokračoval číslami zo súťaží: súťažilo sa v 48 krajinách na 5 kontinentoch a uskutočnilo sa 25 majstrovstiev sveta a 26 kontinentálnych majstrovstiev, v 79 kategóriách. Potom spomenul aktivity sekretariátu FAI, nový software FAI, zdôraznil štíhlosť štruktúry sekretariátu: 8 pracovníkov plus riaditeľ FAME. Vo svojom vystúpení sa venoval aj príprave svetových leteckých hier v Poľsku v roku 2017 a poďakoval za prípravu hier v Antalyi. Svoj odchod odôvodnil náročnosťou vykonávania funkcie na čas, pohodu a zdravotný stav a uviedol, že po 11 a pol roku nie je pre neho ľahké odísť. Pripomenul slová Maxa Bishopa, bývalého generálneho sekretára, že je neľahké bojovať proti obchodným spoločnostiam a politike. Poukázal na to, že my sme FAI a sme silnou medzinárodnou športovou federáciou a musíme to mať pevne v rukách.

Ďalším bodom bol prehľad strategických plánov a projektov FAI, ktorý predniesol pán Otto Lagarhus. V snahe začleniť niektoré krajiny sveta mimo Európy do FAI sa vytvorili tri regióny, v ktorých je potrebné zintenzívniť činnosť prípadne primäť krajiny k podpore rozvoja leteckých športov. Odzneli jednotlivé správy z úst regionálnych viceprezidentov, za východnú Áziu Tengku Abdillah, za južnú Ameriku Flavio Oliva a za kontinent Afriky John Louis Gaillard. Všetci traja rozviedli detaily z jednotlivých regiónov a vyslovili možnosť ich perspektívneho rozvoja. Ďalší bod zo strategického plánovania a projektov bola správa expertných skupín FAI predložená výkonným riaditeľom Beatom Neuenschwanderom. V obsahu prednesu za skupinu vzdušného priestoru vyplynulo, že v strednej Európe je menej problémov a lietanie je relatívne voľné. Objavila sa aj problematika preletu hraníc. Hranice cez všetky krajiny nie je možné jednoducho prelietavať a spomenul nemecko-francúzsku hranicu. Lars Holmström za expertnú navigačnú skupinu opísal jej zloženie, vymenoval sedem členov zo siedmych krajín. Vo svojom prejave sa venoval problematike UAV-UAS, (bezpilotné dopravné prostriedky alebo systémy) a zdôraznil, že frekvencia 1090 MHz je plná z dôvodu prevádzky SSR, ACAS a ADS-B. V Spojených štátoch vyvinuli a používajú nový systém UAT (Universal Access Transceiver), pomocou ktorého je možné získavať informácie o prevádzke ako aj METAR, TAF, ATIS, údaje z meteorologických radarov a satelitov a iné priamo v iPade prípadne iPhone s použitím frekvencie 987 MHz. Upozornil aj na to, že táto frekvencia môže byť v niektorých krajinách blokovaná. Z ďalších komisií bola zaujímavá správa IT, prednesená Visa Mattim Leinikkim s tým, že všetko týkajúce sa IT je pod kontrolou, tak prístup zvonka, ako aj prepojenie kancelárií cez servery, tlačiarne a ostatné potrebné zariadenia. Rob Henderson (FAME) poukázal vo svojej správe na tému športová stratégia, že FAI má obchodné príjmy, ktoré sú kľúčové pre jej rozpočet. Dôležitou súčasťou generálnej konferencie FAI bola stratégia federácie na najbližších päť rokov a správa o leteckých neolympijských športoch na 9. svetových hrách, ktoré sa na prelome júla a augusta 2013 konali v kolumbijskom Cali. V závere vystúpenia bolo uvedené, že je potrebné sa zamerať na vzdelávanie mladých ľudí a pracovať na vytvorení podmienok a prispôsobení ustanovení rôznych leteckých športov tak, aby sa mali možnosť prezentovať i na takýchto hrách. Malo by to byť najmä preto, lebo svetové hry sú po olympijských hrách druhou najväčšou športovou udalosťou na svete. V roku 2017 sa svetové hry budú konať vo Wroclawi. Zapálene hovoril o poradí dôležitosti. Prvotná je reklama a zatraktívnenie miesta, kde sa majstrovstvá konajú. Naše majstrovstvá sú majstrovstvá sveta a my sa potrebujeme nimi preukázať tak, aby bolo publikum bližšie k nášmu športu. Príkladom toho je paragliding, v Kolumbii počas hier, kde vystupuje do popredia tímová práca a propagácia športu. Športovci pristávajú priamo pred publikum sotva pár metrov, kontakt s hľadiskom je veľmi tesný. Nevyhnutná potreba v predstihu definovať kto a čo chce vidieť, kto vyberie kde, čo a ako ukázať a priblížiť ako sa pripravujú a čo vedia súťažiaci. Organizátori musia preukázať divákom prípravu, čo robia súťažiaci pred letom, na zemi a počas letu. Po ukončení podujatia musia všetci poukázať na chyby a nedostatky, poučiť sa z nich a zjednať nápravu.

Väzba so spoločnosťou Breitling vyjadruje dlhoročnú spoluprácu a spolupatričnosť. Breitling hľadá adrenalínové športy s príbehom, niečo mimoriadne, takisto ako aj vývoj nových projektov alebo programov a oceneňcuje ich. Ak neposkytneme Breitlingu čo žiada, spolupráca nebude možná. FAME sa vyjadruje o spolupráci s Breitlingom otázne. FAI pripravuje rôzne návrhy, ktoré sú akceptované alebo zamietnuté. Niektoré návrhy boli zamietnuté ako napr. francúzsky návrh na zmenu ustanovení poriadku.

Ďalšou časťou jednania boli otázky členstva. Existuje aktívne, dočasné, partnerské a pozastavené členstvo. Prejednávali sa návrhy na pozastavenie, prijatie a zváženie žiadostí ďalších nových členov o prijatie a znovu schválenie existujúcich dočasných členov.

Nasledovali správy členov FAI, kde bola predstavená prezentácia zo Švajčiarska zo 75.výročného Pro-Aero mládežníckeho tábora. Unikátna akcia ako pritiahnuť mládež k vzťahu k letectvu tým, že si sami pripravujú modely rakiet, lietadiel, balónov, učia sa aerodynamiku, navigáciu a ďalšie disciplíny, ktoré predstavujú skúsení aviatici a modelári. Mládež má možnosť si vyskúšať svoje modely ale aj vidieť naživo profesionálne lietajúce modely lietadiel, rakiet, zoskoky parašutistov, ako i vrtuľníky a lietadlá. Z návrhov od členov, ktoré boli v roku 2012 prejednávané bol zaujímavý návrh Islandu pre malé krajiny, aby mali znížené poplatky nižšie ako terajšia trieda 10. Z hlasovania na konferencii vyplynulo, že jej členovia odmietli islandský návrh a stanovili výkonnému výboru FAI, aby tento návrh v budúcnosti prešetril. Nasledovala voľba viceprezidentov, ktorí boli zvolení do FAI. schválenie delegátov nominovaných do FAI komisií, voľba aktívnych členov do leteckej všeobecnej športovej komisie /CASI/. V ďalšom odzneli športové záležitosti ako nové dohody medzi organizátormi majstrovstiev a FAI, antidopingový program, správa IWGA o svetových hrách 2013 Cali v Kolumbii. Odznela informácia o kalendári športových podujatí na rok 2014 a FAI svetových leteckých hier.

V sobotu p. Robert Clipsham predložil návrh rozpočtu na rok 2014, ktorý bol schválený a nasledovali zvláštne projekty, ktoré v otvorenom fóre zazneli od Pierra Duvala (Environmentálna komisia FAI) a ďalšie návrhy z národných športových výborov.

Ďalej bola spomenutá i otázka žien v FAI a vyzdvihnuté, v ktorých športoch sa ich vyskytuje najviac. Je to parašutizmus. Prítomní vzhliadli prezentácie návrhov na 109. generálnu konferenciu FAI v roku 2015. Z navrhnutých zvíťazilo holandské kráľovské letecké združenie na usporiadanie 109. generálnej konferencie v Rotterdame.

V ďalšom bode boli predložené správy jednotlivých komisií, z ktorých pre Slovensko bolo pochvalné uznanie pre Kamenicu nad Cirochou za usporiadanie majstrovstiev ultraľahkých lietadiel. Akrobatická komisia má nové vedenie, nového prezidenta a usporadúva ako novinku rozhodcovské semináre. Komisia bezmotorového lietania sa pýši juniorskými majstrovstvami, ktoré sa uskutočnili v Lešne, Poľsko a účasťou žien na majstrovstvách. Ktoré iné letecké športové komisie takto podporujú juniorov a ženy? Balónová komisia registruje nárast nehôd balónov, ale nie v súvislosti so športovou činnosťou, pretože pochádzajú z obchodnej činnosti. Lekárska komisia predložila správu, v ktorej hlavným bodom bolo objasnenie problematiky požívania alkoholu počas športovania, jeho dôsledky a súčasná formulácia v športových poriadkoch a antidopingovom programe. Tolerancia užívania alkoholu bola konfrontovaná so zákonmi o premávke motorových vozidiel na pozemných komunikáciách niektorých krajín, ktoré tolerujú alkohol v krvi. Nie je to však v súvislosti s dopravnými nehodami ale iba pri zistení počas náhodnej kontroly.

V závere boli ešte riešené záležitosti týkajúce sa pravidiel a stanov, ako názvoslovie sekretariát FAI alebo hlavný úrad FAI a pod. Taktiež bola spomenutá konverzia, prechod CIEA a EnvC do expertných skupín. Nasledovala voľba členov do pracovnej skupiny zaoberajúcej sa ustanoveniami a nariadeniami FAI, kde bola zvolená Mary Anne Stevens z Kanady. V roku 2014 sa uskutočnia voľby členov výkonného výboru FAI, vrátane prezidenta FAI,. Kompletný zápis z generálnej konferencie bude publikovaný začiatkom roku 2014.

Počas jednotlivých správ a vystúpení bolo predstavených množstvo prezentácií a štatistík. Jednou z nich bolo aj poradie krajín na svete v počte získaných medailí. Pekné je slovenské 14. miesto v súčasnom poradí. Prvé je Rusko, potom Francúzsko a Spojené štáty.

Prezentácia kalendáru stretnutí výkonného výboru na ďalších 12 mesiacov ukázala termíny stretnutí ako aj príprava budúcej generálnej konferencie na roky 2016 a ďalej, zmocnenie výkonného výboru FAI zastupovaním v období medzi konferenciami a zodpovednosť za riadenie finančných záležitosti. Prezident FAI poďakoval všetkým delegátom za účasť a príspevok k zdarnému priebehu 107. generálnej konferencie FAI. Poprial všetkým novozvoleným funkcionárom všetko najlepšie, odchádzajúcim poďakoval za doterajšiu činnosť a zaželal šťastnú cestu do domovov.

Nasledujúca 108. generálna konferencia FAI sa bude konať od 17. do 18. októbra 2014 v Bangkoku, Thajsko.

Zábery z generálnej konferencie FAI sú publikované na Flickr a videá na Youtube.

Časť štatistických údajov z FAI
Forma a počty v FAI členstve: aktívne 87, pridružené 14, dočasné 8, interne pričlenené 4; spolu 103

Na Slovensku je počet členov od 2000 do 3000 v triede 8, v roku 2014 zaplatí 5100 CHF a má k dispozícii 3 hlasy a 350 známok FAI.

Funkcionári FAI zo Slovenska:

 • Ján Mikuš – prezident SNA – zástupca SNA v FAI
 • Pavol Kavka – zástupca SNA v FAI
 • Delegáti a náhradníci v komisiách:
 • Ján Slobodník / Alex Bayer – parašutizmus
 • Juraj Brezan / Anna Nociarová – balónové lietanie
 • Ján Chudý / Róbert Slosiar – všeobecné letectvo
 • Vladimír Foltín / Tadeáš Wala – bezmotorové lietanie
 • Pavol Barbarič / Tibor Gira – letecké modelárstvo
 • Pavol Kavka / Andrej Zelem – letecká akrobacia
 • Peter Daxner / Miroslav Pačuta – lekársko-fyziologická komisia
 • Peter Gašparovič / Matúš Škvarka – závesné lietanie a paragliding
 • Marián Sluk / Matúš Škvarka – ultraľahké lietanie
 • Radoslav Zozuľak – komisia vzdelávanie v letectve a kozmonautike

Pomer žien a mužov v leteckých športoch v FAI
Spolu žien 41.001 = 6,65%, Spolu mužov 616.159 = 93,35%

letecké športy počet žien počet mužov %

balónové lietanie |.[tdr] 734 |.[tdr] 6059 |.[tdr] 12,11 všeobecné letectvo | 4293 | 53896 | 7,97 bezmotorové lietanie | 2309 | 43873 | 5,26 vrtuľníky | 68 | 809 | 8,41 parašutizmus | 13807 | 68865 | 20,00 letecké modelárstvo | 1666 | 263091 | 0,63 akrobacia | 786 | 7719 | 10,18 závesné klzáky | 4212 | 42091 | 10,00 paragliding | 12131 | 98425 | 12,32 ultraľahké lietadlá | 995 | 31304 | 3,18

Pavol Kavka
generálny sekretár SNA

« Späť

zverejnené: 04.02.2016 | aktualizované: 13.03.2019 | počet zobrazení: 87405

počet prístupov od 19.01.2016: 1462886
počet prístupov dnes: 1153