DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

meniny má Alojz


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Správa zo zasadnutia Akrobatickej komisie FAI 2013

« Späť
FAI » Informácie z FAI » Správa zo zasadnutia Akrobatickej komisie FAI 2013
logo FAI CIVA

7. – 9. novembra 2013, Tallin, Estónsko

Loď M/S Victoria spoločnosti Tallink vyplávala vo štvrtok 7. novembra 2013 zo Švédskeho prístavu Štokholm cez Mariehamn do Tallinu. O 20:00 hod. sa uskutočnil gala večer, ktorým sa bude pravidelne každoročne začínať zasadnutie svetovej akrobatickej komisie FAI.

Prezident L. G. Arvidson privítal v úvode Johna Grubbströma prezidenta FAI, obaja Švédi, Roba Hughesa športového riaditeľa FAI ako i všetkých prítomných.

Cieľom gala večera v predvečer zasadnutia komisie je odovzdanie ocenení, diplomov a medailí. Prezident FAI odovzdal ocenenie za dlhoročnú prácu v akrobacii, bývalému prezidentovi CIVA Mike R. Heuerovi z USA. Mike R. Heuer sa stal členom čestnej légie za dlhoročnú činnosť (27 rokov prezident CIVA). Nasledujúcim oceneným bol Phillipe Küchler zo Švajčiarska za vytvorenie počítačového systému pre testovanie teoretických znalostí rozhodcov.

Manfred Echter z Nemecka, získal ocenenie za príspevok k leteckej akrobacii a hlavne ako jeden zo zakladateľov súťaží v bezmotorovom akrobatickom lietaní. Prezident FAI po odovzdaní ocenení poďakoval všetkým prítomným za ich činnosť, zaželal úspešné jednanie a vyjadril spokojnosť s prácou a napredovaním komisie. Nie všetci delegáti boli prítomní, pretože niektorí zvolili cestu do Tallinu – hlavne zástupcovia krajín, ktorým to bolo bližšie (medzi nimi Bielorusi, Poliaci, Litvania).

Dňa 8. novembra 2013 po vystúpení z lode v meste Tallin sa o 10:45 hod. začalo stretnutie v zasadacej miestnosti hotela Tallink City Hotel. V čase od 10:50 – 10:55 hod. mal príhovor prezident FAI, ktorý sa zmienil o propagácii letectva v priebehu leteckých súťaží v roku 2013 a spolupráci s firmou Breitling. Po ukončení svojho príhovoru zaželal všetkým mnoho úspechov v letectve a v osobnom živote a opustil rokovanie.

Po ňom sa ujal slova prezident CIVA L. G. Arvidsson, ktorý v úvode všetkých privítal a začal opisom elektronického hlasovania prostredníctvom malých elektronických zariadení, ktoré umožňujú jednoduchšie a rýchlejšie hlasovanie ako klasické.

V ďalšom bode prezident CIVA spomenul ľudí z prostredia leteckej akrobacie, ktorí zahynuli v uplynulom období od posledného zasadnutia CIVA. Medzi inými aj Glen Dell z Juhoafrickej republiky, majster sveta kategórie Advanced 2004. Pamiatku zosnulých si prítomní uctili minútou ticha.

Po minúte ticha Rob Hughes inicioval prezentáciu prítomných delegátov a informoval o delegovaní hlasov delegátov z neprítomných krajín. Prítomných bolo 21 delegátov a 3 hlasy boli delegované (Belgicko Anglicku, Čína Švédsku, Rumunsko Maďarsku), tzn. že počet hlasov bol spolu 24.

V ďalšom bode boli spomenuté závery prijaté na poslednej komisii v roku 2012.

John Gaillard sa ako viceprezident vyjadril k činnosti CIVA s poukázaním na jednotlivé klady a nedostatky.

Správa Roba Hughesa – športového riaditeľa FAI – obsahovala oznámenie o zložení výkonného výboru, ktorý sa od minulého roku nezmenil, spomenul počet členov FAI, ktorý sa zvýšil zo 105 na 113 a ocenenie Mike Heuera (USA)členstvom v čestnej légii. Nasledovala krátka informácia týkajúca sa predpokladu na rok 2014 v oblasti financií, s vyzdvihnutím zvýšenia komerčného príjmu, zvýšením príjmu od sponzorov a nový účtovnícky systém Abacus. Vyzdvihol služby IT centra vo FAI, nový e-mailový systém, elektronické hlasovanie, videokonferencie cez Skype, online registrácie a online vysielanie z leteckých podujatí.

Ďalšou témou, ktorú riaditeľ uviedol bola antidopingová otázka, v ktorej spomenul, že v roku 2013 bolo vybratých niekoľko druhov športu, ako i letecká akrobacia. Na dotaz ohľadom Breitlingu, koľko bude súťaží a kto bude zabezpečovať bezpečnosť, prezident odpovedal, že dátumy sú stanovené. Redbull Air Race začína opäť a na pripomienku, že to čiastočne limituje CIVA súťaže, riaditeľ odpovedal, že sú to preteky, nie FAI majstrovstvá. V ďalšom sa riaditeľ zmienil o problematike FAME, ktorá je spojená s nízkou úrovňou počítačového prepojenia a chýba komunikácia.

Ďalším bodom jednania komisie CIVA boli súťaže v budúcnosti. Týkali sa hlavne stanovenia koordinátora v oblasti kvality pri príprave súťaží, ktorý bude hlásiť výboru CIVA svoje poznatky.Taktiež bolo spomenuté zavedenie overovania ponúk na usporiadanie súťaží. V poslednom bolo zdôraznené vytvorenie dozoru nad organizátorom, zabezpečujúceho fungovanie základných potrieb pred majstrovstvami, ako sú kvalita služieb, rozpočet, použiteľnosť letiska a iné.

CIVA podkomisie pre rozhodovanie, pravidlá, bezmotorovú akrobaciu a katalóg figúr referovali o svojej činnosti.

Pracovné skupiny CIVA, ktoré boli vytvorené pozostávajú z jednotlivých členov CIVA. FPS WG, pracovná skupina fairplay systém poskytuje množstvo kritiky, má mnoho otázok a nie celkom pozitívny postoj. Taktiež zaznel návrh zrevidovať proces hodnotenia a skórovania spolu s koordináciou posudzovania rozhodcov na ďalšom zasadnutí. Ďalšou je pracovná skupina pre organizovanie súťaží, Analýzu povinnej zostavy, strategická, v tej nebola uskutočnená žiadna zmena a skupina pre hodnotenie programov. Na záver bolo oznámené, že prvá skupina bude revidovaná.

Projekty do budúcna:

 • nové zariadenie na meranie vetra
 • nová stránka CIVA – news.com s obsahom publikovanej historickej databázy: potrební editori a ďalší spolupracovníci,
 • živé vysielanie z konferencií CIVA (plánuje sa nie celé, hlavne podstatné veci, návrhy),
 • videozáznamy letov pre rozhodcov (už je rozbehnuté)
 • online skorovanie – online oprava známok (napr. cez tablety)
 • zariadenie na merania výšky lietadiel za letu s oznámením na zem, AHMD zdokonalené,
 • vedenie rozhodcov a ich vzdelávanie v roku 2014 prejde z papierovej formy na elektronickú.

Zmena vo funkcii prezidenta nebola, nakoľko bola iba jedna nominácia. L. G. Arvidsson zostal.

Správa o financovaní:
Katka Pohánková, pokladník CIVA bola neprítomná, preto ju predniesol prezident. Uviedol schému nákladov na cestovanie v roku 2014, ktorá je poznačená skráteným rozpočtom o výdaje na cestovné, ktoré zrejme nebudú hradené v plnej forme. Poplatok za usporiadanie súťaží sa v roku 2014 zdvihne zo 150 na 160 na každého a platiť sa bude 6 týždňov vopred.

AFC 2013 – správa od V. Machulu:
Prezentoval video, s číslami(spot bol uverejnený v 150 TV po svete, 700 mil. videní, zúčastnených iba 7 pilotov). Čo sa týka počasia, mali záplavy, ale podarilo sa im odlietať všetko. Hodnotenie bolo v rámci modifikovaných CIVA pravidiel. Zostava pozostávala zo 7 klasických figúr a 60 sekúnd voľného štýlu ako posledná časť každého predstavenia.

Po obede nasledovali správy zo súťaží.

Krátke resumé od Manfreda Echteraz WGAC 2013:

 • Všetko bolo zlé, infraštruktúra, neskúsený personál, vytýčenie boxu skoro neviditeľné, iba 2 rozhodcovské pozície (pozeranie sa priamo do slnka).
 • Správa od fínskeho riaditeľa súťaže nebola prijatá a musí ju prepísať a potom ju CIVA schváli.

EAAC 2013, schválené všetky tri.

WAC 2013,správa od amerického riaditeľa súťaže nebola prijatá a musí ju prepísať a potom ju CIVA schváli.

Nasledovalo množstvo návrhov, z ktorých niektoré boli prijaté, iné zamietnuté.

V ďalšom bode boli schválené návrhy súťaží a ich funkcionári na budúci rok:

 • WGAC 2014 v Poľsku 22. 7. – 2. 8. 2014
 • AWAC 2014 v Dubnici nad Váhom 7. – 16. 8. 2014
 • EAC 2014 v Maďarsku 30. 8. – 7. 9. 2014
 • YK52 a Intermediate2014, Južná Afrika
 • Návrh na WAC 2015 vo Francúzsku (Chateauroux) schválený 19. – 29. 8. 2015

Voľby do výkonných orgánov: výkonný výbor každé dva roky.

Budúce zasadanie CIVA bude vo Wroclawi, Poľsko 8. – 9. novembra 2014

Ing. Pavol Kavka
delegát CIVA

« Späť

zverejnené: 04.02.2016 | aktualizované: 13.03.2019 | počet zobrazení: 107622

počet prístupov od 19.01.2016: 1424307
počet prístupov dnes: 1022