DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

meniny má Sidónia


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2009

« Späť
FAI » Informácie z FAI » Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2009
logo FAI GAC

06. – 08. novembra 2009, Palma de Mallorca, Španielsko

Plenárne zasadnutie Komisie všeobecného letectva FAI (FAI GAC) sa konalo od 06. do 08. novembra 2009 na baleárskom ostrove Mallorca v hlavnom meste Palma de Mallorca. Plenárne zasadnutie otvoril prezident FAI GAC p. Pedro Cabanero, ktorý privítal prezidenta FAI p. Piera Portmanna, generálneho sekretára p. Maxa Bishopa a delegátov z 22 členských krajín FAI z celého sveta. Prvý krát v histórii sa zúčastnila zasadnutia aj delegácia z Mongolska, v úlohe pozorovateľa. Po schválení programu plenárneho zasadnutia delegáti schválili zápis z minuloročného plenárneho zasadnutia FAI GAC, konaného v Prahe. V správe o aktivitách GAC v roku 2009 p. Cabanero zhodnotil prácu výboru GAC, kladne hodnotil priebeh 19th FAI WPFC 2009 (Majstrovstvá sveta v presnom lietaní) v Toruni (Poľsko) a 7th FAI ERFC 2009 (Majstrovstvá Európy v leteckej navigácii), ktoré sa konali v Castellon (Španielsko). Vyzval členské krajiny na organizovanie súťaží (vyzdvihol aktivitu Slovenska v organizovaní 4 súťaží v období 10 rokov, a to ME v Rally 2000, ME v PF a v Rally 2005, MS v Rally 2010).

O aktivitách FAI v roku 2009 informoval vo svojom príhovore generálny sekretár FAI pán Max Bishop, hodnotil priebeh WAG 2009 (Svetové letecké hry), ktoré sa konali v Turíne (Taliansko) a informoval o príprave WAG 2011 v Dánsku.

Priebeh 19th FAI World Precision Flying Championship 2009 zhodnotil kladne vo svojej správe aj prezident medzinárodnej jury p. Jensen (Dánsko) a 7th FAI Europe Rally Flying Championship 2009 zhodnotil kladne vo svojej správe prezident medzinárodnej jury p. Lenartowitz (Poľsko). Problémy s validáciou preukazov spôsobilosti izraelských pilotov, ktorí chceli lietať na španielskych lietadlách počas majstrovstiev vysvetlil p. Pedro Cabanero.

Priebeh súťaže 2009 Red Bull Air Race World Championship, ktorá sa konala po prvý krát pod vlajkou FAI a víťazi boli ocenení medailami FAI zhodnotil p. Max Bishop. Následne som predniesol návrh Local Rules na usporiadanie Majstrovstiev sveta v leteckej navigácií (17th FAI WRFC 2010), ktoré bude organizovať SNA v spolupráci s Aeroklubom Dubnica nad Váhom v roku 2010 na letisku Slávnica, v termíne 9. – 15. augusta 2010. Návrh bol schválený prítomnými delegátmi bez pripomienok. Juhoafrický delegát p. Schwebel predniesol predbežnú ponuku na usporiadanie Majstrovstiev sveta v presnom lietaní (20th FAI WPFC) v roku 2011 a poľský delegát p. Osowski predniesol predbežnú ponuku na usporiadanie Majstrovstiev sveta v leteckej navigácií (18th FAI WRFC) v roku 2012 na letisku Jelenia Gora, s navrhovaným termínom konania od 1. do 8. septembra 2012.
Predseda subkomisie pre Air Navigation Race (ANR) FAI GAC p. Schawalder hovoril o procese vývoja softvéru na vyhodnocovanie výsledkov súťaže. Taktiež informoval, že súťaž v ANR bude prvýkrát medzinárodne prezentovaná na WAG 2011 v Dánsku a predložil návrh zmien do Pravidiel a propozícii na vykonávanie súťaží ANR, ktoré boli schválené. Predseda subkomisie pre presné lietanie FAI GAC p. Gutmann predložil na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre presné lietanie na rok 2010, ktoré vyplynuli zo skúseností získaných počas ostatných majstrovstiev sveta v Toruni. Predložené zmeny boli plénom jednomyseľne schválené. Jedná sa o zmenu bodu A.2.2 (znaky na otočných bodoch – SP, TP a FP, budú nahradené fotografiami týchto bodov), zvýšili sa 2-násobne trestné body za súťaž v pristávaní, B.9.3, B.9.6 (umiestnenie a kvalita fotografií na trati), B.13.1 (organizátor musí čo najskôr poskytnúť súťažiacim obálku so súradnicami všetkých otočných bodov), C.7.1 (zloženie tímov ma konečnú klasifikáciu v hodnotení tímov bolo stanovené na 5).

Predseda subkomisie pre Rally FAI GAC p. Osowski predložil na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre leteckú navigáciu na rok 2010, ktoré vyplynuli zo skúseností získaných počas ostatných majstrovstiev Európy v Castellon. Jedná sa o zmenu v bodovom hodnotení pristátí v pásme (F-80 tb, G-100 tb, H-120 tb, X-60 tb, Y-120 tb), A.4.2 (zníženie tb za vyhľadávanie objektov – foto a znaky na ½) Predseda subkomisie pre Rekordy p. Greenfield predložil na schválenie opravy a zmeny do Športového poriadku, časť 2, tak ako aj zoznam medzinárodných rozhodcov a členov jury na rok 2010, ktoré delegáti schválili.
Pokladník FAI GAC pán Dodál z Česka predniesol správu o financiách za rok 2008, 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010. Delegáti predložený návrh rozpočtu na rok 2010 schválili. Juhoafrický delegát p. Schwebel predniesol správu v mene webmastra FAI GAC p. Booysena a technického poradcu vo veci letových záznamníkov (GNSS) p. Hanekoma, ktoré prítomní delegáti schválili.
Viceprezident a pokladník FAI GAC pán Dodál z Česka bol ocenený zlatou medailou FAI, ktorú mu spoločne odovzdali prezident FAI p. Portmann a prezident FAI GAC p. Cabanero. Na ocenenie diplomom Charlesa Lindberga bol opäť navrhnutý p. Lenartowitz z Poľska. Poľský delegát FAI GAC p. Osowski vo svojej prezentácií o stratégii súťaži v budúcnosti konštatoval, že v roku 2010 nebudú 13th FAI EPFC, čaká sa na ponuku organizovať v roku 2011 8th FAI ERFC, tak ako aj v roku 2012 13th FAI EPFC, v roku 2013 21st FAI WPFC, v roku 2014 19th FAI WRFC. Obecne bolo konštatované, že pretrváva nezáujem organizovať Majstrovstvá Európy v presnom rally lietaní. Taktiež prezentoval nový model súťaže v pristávaní, ktorá by bola atraktívna aj pre divákov na letisku. Prvý krát by bola prezentovaná v roku 2011 v Poľsku.

V tajných voľbách funkcionárov FAI GAC potvrdili vo funkcii nasledovných funkcionárov a to:

  • Prezident FAI GAC: p. Cabanero
  • Viceprezident: p. Greenfield, p. Dodál
  • Tajomník: p. Greenfield
  • Pokladník: p. Dodál
  • Predseda Subkomisie PF: p. Gutmann
  • Predseda Subkomisie Rally: p. Osowski
  • Predseda Subkomisie ANR: p. Schawalder
  • Predseda Subkomisie Rekordy: p. Greenfield

Delegáti FAI GAC neprijali ponuku mongolskej delegácie na usporiadanie budúcoročného plenárneho zasadnutia, a tak budúcoročné plenárne zasadnutie sa bude konať v Lausanne (Švajčiarsko) v termíne 28. – 30. októbra 2010.

Ing. Ján Chudý
Delegát FAI GAC

« Späť

zverejnené: 31.01.2016 | aktualizované: 13.03.2019 | počet zobrazení: 94569

počet prístupov od 19.01.2016: 1425890
počet prístupov dnes: 429