DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

meniny má Sidónia


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Správa zo zasadnutia Medzinárodnej parašutistickej komisie FAI 2011

« Späť
FAI » Informácie z FAI » Správa zo zasadnutia Medzinárodnej parašutistickej komisie FAI 2011
logo FAI IPC

25. – 31. januára 2011, Bar, Čierna Hora

V dňoch 25. – 31. januára 2011 sa v meste Bar, v Čiernej Hore konalo pravidelné plenárne zasadnutie Medzinárodnej parašutistickej komisie FAI (FAI IPC).

Strategický plán pre IPC

Informácia o aktualizácii strategického plánu bola hlavnou súčasťou správy prezidenta IPC, austrálčana Graema Windsora. Kľúčová je atraktívna a dynamická prezentácia. Jedine pokiaľ budeme schopní takto naše disciplíny predstaviť, môže dôjsť k výraznejšej pozitívnej zmene popularity parašutizmu.

FAI podpísala zmluvu o medzinárodných mediálnych právach na vrcholné akcie so spoločnosťou „FLYING ACES“ – www.airsports.tv. Podnetom bola práve ich doterajšia úspešná prezentácia parašutistických súťaží. Tento rok budú „lietajúce esá“ mediálne zaisťovať majstrovstvá sveta v para-ski.

Súčasťou strategického plánu je i RANKING SYSTEM. Pracovná skupina pod vedením p. Nielsena z Dánska má za úlohu do budúceho zasadnutia spracovať podrobnejší návrh, ako by sa tvoril a ako by sa prezentoval celosvetový parašutistický rebríček, ktorý by mal fungovať podobne ako napríklad v tenise rebríček ATP.

WORLD GAMES – Svetové hry

sa budú konať 25.08. – 01.09.2013 v Cali, v Kolumbii. Technickým delegátom bol za IPC odsúhlasený holanďan R. Overdijk.

WORLD AIR GAMES – Svetové letecké hry

sa pôvodne mali konať v roku 2011, ale nenašiel sa organizátor. Plánujú sa teda na rok 2013. V súčasnosti prebieha výber z 3 – 5 potenciálnych organizátorov.

Webová stránka FAI

o aktivitách informovala Susan Dixon. Napríklad na videá z majstrovstiev sveta v Menzelinsku sa pozrelo 18.500 návštev­níkov, na videá z luxusnej januárovej súťaže v Dubaji len 4.500.

Národné aerokluby boli vyzvané, aby využili stránky FAI k prezentácii svojich národných šampionátov.

TECHNICAL AND SAFETY – Technika a bezpečnosť

Predseda komisie Liam McNulty informoval, že v prípade smrteľnej nehody zahraničného parašutistu sa táto hlási v mieste udalosti.

Stále veľký počet nehôd sa pripisuje super rýchlym padákom. McNulty hovorí: „Padáky sú stále rýchlejšie, ale ľudský mozog bohožiaľ nie“

Diskutovalo sa o právnych aspektoch bezpečnostných upozornení (safety notice), ktoré komisia vydáva viď www.fai.org/…uting/safety. Prevládol názor, že čím viac informácií o bezpečnostnej problematike, tým lepšie.

Svetová štatistika roku 2009: celkom bolo uskutočnených 5.452.521 zoskokov, a to 955.558 parašu­tistami, 62 osôb sa smrteľne zranilo. To je jedna nehoda na 97.944 zoskokov a na 15.412 parašu­tistov. Minimálne 43 parašutistov bolo zachránených bezpečnostným prístrojom. Od roku 1994, kedy sa údaje zbierajú, je to vraj už 914 zachránených životov. Prezentácia správy viď príloha. Staršiu prezentáciu nájdete na www.fai.org/…ng/node/1720

FINANCE WORKING GROUP – financie

V rozpočte IPC je už dlhšiu dobu udržiavaná rezerva 100 000 EUR. Delegát z Nemecka Dr. Hoenie vzniesol otázku účelnosti tak vysokej rezervy a navrhol zníženie na 15 000 EUR. Rozdiel 85 000 EUR by sa tak mohol okamžite využiť. Problematika bude v priebehu roku konzultovaná s FAI a na ďalšom zasadaní bude rozhodnuté.

WINGSUIT WORKING GROUP – pracovná skupina pre lietacie kombinézy

O aktivitách tejto novo utvorenej skupiny informovala jej predsedkyňa Jacqui Bruwer. Bola navrhnutá definícia zoskoku v lietacej kombinéze. Zatiaľ sa nepodarilo definovať bezkontaktnú formáciu. Naďalej tak trvá úloha navrhnúť podmienky uznávania rekordov. Komisia tak nabáda všetkých „vtáčích“ parašutistov, aby sa do diskusie zapojili na diskusnom fóre www.fai.org/…ting/tracker

FREEFALL STYLE AND ACCURACY LANDING – klasické disciplíny

Časový limit pre ženy bol v komplexoch figúr zvýšený na 11 sekúnd. Po 2 kolách musí byť súčet časov aspoň 20 sekúnd. Ďalšia zmena sa týka hodnotenia náklonov a tiež možnosti prejsť v prípade nepriaznivého počasia priamo na semifinále a finále. Tieto a ďalšie zmeny na www.fai.org/parachuting

FORMATION SKYDIVING & VFS – skupinová akrobacia a vertikálna skupinová akrobacia

O aktivitách informovala Trude Sviggum z Nórska, ktorá na predsedníckej stoličke nahradila tragicky zosnulú Fionu McEachem.

Zmeny v pravidlách – losovanie zoskokov musia byť verejné, za kompatibilitu video systému s hodnotiacim video zariadením je zodpovedný kameraman, bol zmenený blok č. 13 v „dive pool“ pre FS. Súťaž v VFS bude rovnako na 10 kôl.

Francúz Philippe Schorno prekreslí „dive pool“ pre VFS z pohľadu rozhodcu. V Dubai sa stavia nový veterný tunel, ktorý vraj umožní i tréning osem členných formácií. Komisia dúfa, že to podporí rozvoj tejto disciplíny. Na poslednom MS totiž v osmičkách súťažili len 4 družstvá. Ďalšie zmeny, hlavne v pravidlách VFS, sú na webe FAI.

CANOPY FORMATION – padákové formácie CRW

Predsedkyňa Marylou Laughlin.

Komisia chce i naďalej podporovať a rozvíjať „WEB CHALENGE“. Družstvá skáču doma a hodnotenie prebieha cez internet, viď. www.fai.org/parachuting. Bola odsúhlasená zmena názvu na World cup. Pre prilákanie väčšieho počtu účastníkov, plánuje komisia využiť i populárny Facebook a YouTube.

ARTISTIC EVENTS – umelecké disciplíny

Predseda Ronald Overdijk.

Existovali obavy, že vytvorenie novej disciplíny – vertikálnej skupinovej akrobacie (VFS) spôsobí úbytok súťažiacich v AE. To sa však nepotvrdilo. Zdá sa, že disciplína VFS si ide svojou cestou. V reakcii na návrhy zavedenia dvojok VFS, komisia zrušila „speed round“ 35 sec. Jemný náznak, že komisia sa domnieva, že VFS nepatrí do skupiny disciplín s prívlastkom umelecké. Všetky zmeny pravidiel budú v najbližšej dobe publikované na webe IPC FAI.

CANOPY PILOTING – padáková pilotáž

Bola zmenená definícia porušenia bezpečnostných pravidiel. Pre závadu, ako dôvod k opakovanému zoskoku, bolo doslova prijaté pravidlo z disciplíny presnosť pristátia. Bójky na vode musia mať priemer 20 cm. Boli navrhnuté jednotné signály rozhodcov s pomocou vlajok i bez.

Bola pripomenutá dôležitosť riadneho poistenia! Pri uzatváraní poistky je nutné si prečítať i drobný text na zmluve, či vôbec poistka kryje i zranenia v priebehu súťaže. V roku 2011 sa bude testovať zavedenie novej súťažnej disciplíny – Freestyle. Ďalšie zmeny viď stránky FAI.

PARA – SKI

Predseda Michael Egger.

Prebehlo testovanie elektronického meracieho systému do 50 cm, zatiaľ však neúspešne. Je plánované v projekte pokračovať. Veľkou šancou nielen pre para-ski sa javí možné zaradenie na ZOH 2014 v Soči ako ukážkového športu. Henny Wingers sa zmienil, že eventuálnemu zaradeniu para-ski do programu OH by napomohlo pozmeniť lyžiarsku disciplínu, pretože obrí slalom už v programe je. On navrhuje spojenie obrieho slalomu a slalomu. Trať by začínala ako obrí slalom a v závere by sa postavenie bránok zmenilo na slalom.

V roku 2013 majú Rusi v pláne uskutočniť v Soči Svetový pohár v para-ski.

SPORTING CODE & IPC INTERNAL REGULATIONS – Športový poriadok a interné pravidlá

Byro IPC navrhlo aby pre uznanie svetového či kontinentálneho rekordu bol povinný zabezpečovací prístroj. Návrh bol po diskusii stiahnutý. Zavedenie minimálnej vekovej hranice 16 rokov na súťažiach I. kategórie bolo schválené i napriek tomu, že niektorí delegáti upozorňovali, že sa jedná o formu diskriminácie.

V súlade so strategickým plánom, bola komisia poverená výberom oficiálneho elektronického hodnotiaceho systému IPC. Po niekoľkých výberových konaniach bol zvolený britský systém CAMETRIX – www.cametrix.com. Od sezóny 2012 by sa už mal na všetkých súťažiach prvej kategórie používať povinne. Ďalej boli schválené zmeny v pravidlách pre udelenie diplomu Leonarda da Vinciho.

FAI JUDGING – rozhodcovia

Na www.fai.org/parachuting je k dispozícii tréningový program pre rozhodcov FAI. Bolo zaznamenaných už 6 000 návštev. Počíta sa i s „online“ preskúšaním rozhodcov pre udržanie „ratingu“.

V zozname FAI rozhodcov pre rok 2011 sú z Českej republiky: Ctibor Vach, Ivo Skoták a Václav Červenka.

Tréningové kurzy pre nových rozhodcov FAI budú môcť byť organizované nielen na MS a ME ale i na svetových pohároch či celkom samostatne.

INDOOR EVENTS – WIND TUNNEL – halové súťaže v parašutizme

Francúzska delegátka Gillian Winter už niekoľko rokov navrhuje, aby IPC pod seba zahrnula i súťaže vo veternom tuneli. Tentokrát na to išli Francúzi tzv. od lesa a to cez presadzovanie takej definície voľného pádu, ktorá by to následne umožnila. V športovom poriadku totiž voľný pád definovaný vôbec nie je! Nájdete tam len difiníciu padáka a to už k popisu súčasného parašutizmu nepostačuje. Napríklad celosvetovo používaný názov „skydiving“ vôbec slovo padák neobsahuje. Teoreticky nie je na voľnopádové disciplíny padák potrebný. Po diskusii bol návrh stiahnutý s tým, že pre budúce zasadnutie sa francúzska delegácia pokúsi pripraviť definíciu novú.

Nová trofej – francúzsky pretekár Philipe Shomo vytvoril trofej, ktorá sa bude udelovať víťazom v disciplíne VFS. Názov je Fionina trofej na počesť zosnulej Fiony McEachem.

KALENDÁR SÚŤAŽÍ

2011 – schválený už na minulom zasadnutí:

Podujatie termín miesto
MS v para-ski 28.02. – 05.03.2011 Gossau – Rakúsko
ME a JME v klasických disciplínach 18.08. – 28.08.2011 Kikinda – Srbsko
ME a SP v skupinovej akrobacii a umeleckých disciplínach 01.08. – 07.08.2011 Saarlouis – Nemecko

2011 – novo schválené:

Podujatie termín miesto
ME a SP v padákovej pilotáži 22.08. – 27.08.2011 Klatovy – ČR

Silným protikanditátom Klatov bola ruská Kolomna, ale ponuka klatovského pink teamu bola pre delegátov atraktívnejšia.

2012

Podujatie termín miesto
Svetový šampionát v parašutizme – Mundial 29.11. – 10.12.2012 Dubai – UAE

O organizátora sa stretli Dubai a Belluno (Taliansko).

Ani skvelá príprava však talianskej delegácii nepomohla proti luxusnej ponuke zo Spojených arabských emirátov. Okrem iného sa v Dubaji počíta i s ukážkovou súťažou v para-ski.

Podujatie termín miesto
Otvorené ME v skupinovej akrobacii a umeleckých disciplínach august 2012 Prostějov – ČR

Pracovné skupiny IPC

Kvalita práce celej IPC priamo závisí na aktivite niekoľkých parašutistických nadšencov, ktorí celoročne nezištne pracujú nielen k prospechu svojej disciplíny. Stručne povedané, radový delegát „len“ schvaľuje či zamieta návrhy, ktoré vopred prediskutovali a starostlivo spracovali členovia príslušnej pracovnej skupiny. Stáva sa však, že vďaka demokratickej „búrke“ v domácom národnom aeroklube je takto aktívny pracovník dočasne, alebo natrvalo zbavený štatútu delegáta a práca komisie je významne narušená. Aby týmto „entuziastom“, ktorí neľutujú vlastný čas a peniaze, bola ponechaná šanca pre svoj milovaný šport i naďalej pracovať, bolo schválené, že riadnym členom pracovnej skupiny môže byť i nedelegát IPC. Musí ale mať súhlas svojho delegáta.

Zasadanie EPU – European Parachuting Union

Mimo programu IPC sa konalo generálne zasadnutie EPU. Táto mladá organizácia si kladie za cieľ ovplyvňovať prostredníctvom členstva v organizácii EAS – Europe Air Sports budúce celoeurópske predpisy a smernice pre vykonávanie parašutistického športu. Podľa prezidenta EPU Paula Moora vraj existuje reálne nebezpečenstvo, že hlas európskych parašutistov nebude dostatočne silný a prístup na európske nebo bude výrazne obmedzený. Doteraz do EPU vstúpilo 11 krajín. Najbližším cieľom pre členstvo je získať ešte aspoň 3 krajiny, aby bola členmi nadpolovičná väšina z 27 krajín EU. Prostredníctvom Aeroklubu ČR je síce český parašutizmus v EAS zastúpený, i tak sa však domnievam, že priame členstvo v EPU stojí za zváženie.

Ďalšie zasadnutie IPC

Väčšina delegátov rozhodla, že sa 63. zasadnutie IPC bude konať v Buenos Aires v Argentíne. Zámer organizovať zasadnutie IPC v roku 2013 predniesla Južná Afrika.

Na stránkach www.fai.or/parachuting je možné nájsť reportáž zo zasadnutia, vrátane fotografií. V priebehu krátkej doby tu bude zverejnený i oficiálny zápis.

Ján Slobodník, Delegát IPC

« Späť

zverejnené: 03.02.2016 | aktualizované: 13.03.2019 | počet zobrazení: 111599

počet prístupov od 19.01.2016: 1425882
počet prístupov dnes: 421