DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Estera


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Správa zo zasadnutia Akrobatickej komisie FAI 2012

« Späť
FAI » Informácie z FAI » Správa zo zasadnutia Akrobatickej komisie FAI 2012
logo FAI CIVA

2. – 4. novembra 2012, Lausanne, Švajčiarsko

V švajčiarskom Lausanne sa od 2. do 4. novembra 2012 uskutočnilo pravidelné zasadnutie svetovej akrobatickej komisie FAI CIVA MEETING 2012.

Tohtoročné zasadnutie otvoril prezident CIVA M. R. Heuer o 9:00 hod. v zasadacej miestnosti hotela Mirabeau v Lausanne. V úvode pozdravil všetkých prítomných, predstavil hostí, z FAI sa zúčastnil Rob Hughes (Senior Sports Manager) a ospravedlnil generálneho tajomníka FAI p. Badana, ktorý bol v tom čase na zasadnutí inej komisie. Ďalej privítal nových delegátov: Pietro Filipini Taliansko, Tamás Ábrányi Maďarsko a vymenoval jednotlivé krajiny zastupujúce neprítomných delegátov. Potom nasledovala prezentácia delegátov, celkove prítomných 30.
Po úvode prezident CIVA vyzval prítomných k ucteniu si pamiatky pilotov, ktorí stratili svoje životy, od posledného zasadnutia minútou ticha. Spomínaní nemecký akrobat Klaus Lenhart výnimočný človek, pilot a sponzor leteckej akrobacie, majiteľ firmy Leki a Reinaldo W. Beyer významný kardiológ, člen amerického akrobatického družstva Advanced na majstrovstvách sveta v roku 2012 nám budú v akrobatickej komunite chýbať.
V ďalšom nasledovala správa z FAI, ktorú predložil Rob Hughes. Mimo iného spomenul aj vytvorenie novej zložky s názvom FAME (FAI AIR SPORTS MARKETING AND EVENTS). Z krátkej prezentácie vyplynulo nasledovné:

 1. Úloha pomáhať pri vývoji a podpore leteckého športu
 2. Vízia vytvoriť spoluprácu odborníkov a obchodníkov na podporu leteckých športov.
 3. Predmet činnosti – podporovať trhovú a obchodnú spoluprácu s leteckými šprotami a zabezpečiť spoluprácu s letectvom.
 4. Zásady – jednoduchosť, vytvorenie unikátneho trhového a obchodného mechanizmu, ktorý bude zaangažovaný do organizácie leteckých súťaží, voľná a nezávislá agentúra.
 5. Obchodný rozvoj – trhy, služby, prieskum trhu a audit športových podujatí .
 6. Vývoj troch hlavných krokov (trh)
  1. dohoda v mestách organizovania súťaže
  2. jednania s miestnymi zástupcami podpora pri vyjednávaní
  3. cielený manažment pre dosiahnutie sponzorstva, organizácia a úprava dodávky sponzorstva
 7. Komunikačné služby – asistencia pri získavaní sponzorov

Celý projekt bude predstavený na stránke FAI. (www.fai.org)

V ďalšom bode boli prejednávané jednotlivé správy. Správa prezidenta CIVA, v ktorej prezident uviedol, že po 26. rokoch svojej činnosti ako prezident odstupuje, a že bolo pre neho cťou vykonávať funkciu prezidenta keď stretol veľmi veľa zaujímavých ľudí a mal možnosť sa zúčastniť na vrcholových stretnutiach a odovzdávať medaile majstrom sveta a kontinentov. Zároveň zhodnotil z histórie počet majstrovstiev, víťazov a takisto počet pilotov (www.civa-results.com).

Ocenil pokroky, ktoré sa dosiahli v spracovaní výsledkov a ich počítaní. Spomenul zhotovenie repliky ARESTI CUP – Arestiho pohár, o ktorého zhotovenie sa zaslúžil hlavne José Luis Olias, Španielsko, ako pokračovateľ myšlienky zosnulého Antonia Quintana. Takisto došlo k reštaurácii a obnoveniu pôvodného putovného pohára. V nasledujúcich rokoch sa bude ako putovný pohár používať táto replika. Významným bodom prezidentovej správy bol takisto výber povinnej (známej akrobatickej zostavy), kde bolo v začiatku nutné vykonať prehodnotenie a výber v komisii, v ktorej pôsobia experti majstri sveta ako napr. Patrick Paris.

Pálčivým bodom bolo zhodnotenie stavu prípravy príručky pre organizovanie súťaží. Táto príručka stále nie je dokončená a prezident uviedol zodpovednosti jednotlivých osôb ako i zodpovednosť svoju. Predpokladá, že táto príručka bude v dohľadnej dobe skompletizovaná a predložená na používanie.
Osmo Jalovaara z Fínska, bývalý viceprezident CIVA, bol ocenený na konferencii FAI striebornou medailou FAI za dlhoročný prínos do leteckej akrobacie ako funkcionár na mnohých svetových podujatiach. Ďalším bodom správy bola zmienka o unikátnom sponzorstve FAI, ktoré sa uskutočnilo podpísaním zmluvy medzi FAI a firmou Breitling. Breitling je firma, ktorá sa zaoberá výrobou chronografov od roku 1884 a všetky slávne kroky v letectve sú spojené s názvom tejto firmy (1. americký astronaut v kozme letel s hodinkami Breitling , limitované série hodiniek pre pozoruhodné kroky v letectve, firma Boeing, Blue Angeles a iné). Prezident ďalej spomenul akým spôsobom sa vyberajú rozhodcovia pre jednotlivé súťaže a ako samotný systém funguje, ocenil spôsob, ku ktorému sa CIVA dopracovala vo výbere rozhodcov a konštatoval, že súčasne je CIVA schopná vybrať najlepších rozhodcov na svete.

Prezident vymenoval členov, ktorí sú v prezidentskom výbore. Prezidentský výbor slúži ako poradný orgán pre prezidenta a sú v ňom veľmi skúsení a zaslúžilí členovia s bohatou praxou v akrobatickom lietaní. Podotkol, že medzinárodná jury je zložená vždy z prezidenta, ktorý musí byť prezidentom alebo viceprezidentom CIVA a členov, ktorí musia byť delegáti jednotlivých krajín. S pribúdajúcim množstvom súťaží sú zvýšené nároky na účasť na nich a situácia sa komplikuje, preto sa v budúcnosti počíta s rozšírením počtu z radov delegátov, ktorí budú vykonávať funkciu prezidenta medzinárodne jury počas majstrovstiev.

Ako každý rok, aj v tomto roku boli schválené návrhy na jednotlivé funkcie, kde prezident CIVA M. R. Heuer vyhlásil, že sa vzdáva kandidatúry na prezidenta v ďalšom období a z toho dôvodu bol kandidátom jedine Lars Goran Arvidsson zo Švédska. Kandidát na prezidenta objasnil svoju predstavu na nasledujúce obdobie a poukázal na možnosti zlepšenia činnosti svetovej akrobatickej komisie CIVA. Zároveň navrhol schválenie M. R. Heuera ako čestného prezidenta CIVA. Jeho návrh bol jednomyseľne schválený.

Ďalším bodom zasadnutia boli jednotlivé správy zo súťaží, ktoré sa konali v roku 2012. Jednotlivé správy boli schválené, či už s pripomienkami alebo bez. Zo Slovenských súťaží boli spomenuté majstrovstvá v bezmotorovom lietaní, kde organizátori súťaže, ako i oficiálni funkcionári podali sťažnosť do FAI na nízke lietanie a nešportové správanie sa jedného zo súťažiacich. Slovenský delegát uviedol, že takéto lietanie poškodzuje dobré meno športovej akrobacie a naštrbuje dôveru LÚ SR pri vykonávaní jeho činnosti v súvislosti s konaním majstrovstiev. Na rok 2013 boli schválené jednotlivé zostavy, ktoré súťažiaci budú na majstrovstvách lietať.

Okrem iného bolo navrhnuté a schválené zrušenie skupín súťažiacich, ktoré rozdeľovali najlepších, stred a najhorších po prvej zostave V súťažiach na lietadlách JAK 52 bol ponechaný celkový koeficient obtiažnosti l80. Novinkou je, že sa Q zostava započítava do celkových výsledkov. V ostatných agendách prebiehali zdĺhavé diskusie a ich následné ponechanie v pôvodnom stave. Návrhy na zmeny pravidiel boli pred schvaľovaním v predstihu zaslané jednotlivými delegátmi a následne spracované príslušnou komisiou. Taktiež boli schválené majstrovstvá, ktoré sa budú konať v roku 2013 – 2014. V roku 2013 budú majstrovstvá sveta (Unlimited) v USA, North Texas Regional Airport. Európske majstrovstvá kategórie Advanced budú v Poľsku na letisku Radom Piastow a majstrovstvá sveta v bezmotorovej akrobacii – Fínsko, Oripaa. Majstrovstvá sveta JAK 52 – nebol žiadny návrh.

Rok 2014 – 11. majstrovstvá sveta v LA kategória Advanced Slovensko, Dubnica nad Váhom a majstrovstvá sveta Jak 52 WAYAKC – Mossel Bay, Južná Afrika, spolu s kategóriou Intermediate, čo je novinka. Tak isto bolo spomenuté športové podujatie, ktoré sa uskutoční v Číne. Bol vznesený dotaz, kto bude vyberať pilotov a LG Arvidsson ako organizátor dostatočne vysvetlil a objasnil problematiku.
Delegáti CIVA rozhodli hlasovaním o udelení The Leon Biancotto Aerobatics Diploma, ocenenie, ktoré sa udeľuje za významný prínos do leteckej akrobacie pre Pavla Kavku. Diplom bude odovzdaný na FAI konferencii v roku 2013 v Malajzii. Nasledovali voľby členov do jednotlivých komisií pre pravidlá, rozhodovanie, katalóg figúr a bezmotorovú akrobaciu. Takisto boli vybratí funkcionári pre jednotlivé súťaže v roku 2013. Pavol Kavka bude riaditeľom súťaže v Poľsku – Radom.

Nasledujúce zasadnutie akrobatickej komisie CIVA sa bude konať 8. – 10. novembra 2013 v Štokholme vo Švédsku.

Správa zo zasadnutia Akrobatickej komisie FAI 2012 (formát PDF, veľkosť 368,1 kB)

Pavol Kavka
delegát FAI CIVA

« Späť

zverejnené: 03.02.2016 | aktualizované: 13.03.2019 | počet zobrazení: 106362

počet prístupov od 19.01.2016: 1349648
počet prístupov dnes: 616