DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Dušana


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2019

« Späť
FAI » Informácie z FAI » Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2019
logo FAI GAC

07. – 10. novembra 2019, Billund, Dánsko

Plenárne zasadnutie Komisie všeobecného letectva FAI (FAI GAC) sa konalo v dňoch 07. – 10. novembra 2019 v Dánsku, v meste Billund.

Plenárne zasadnutie otvoril prezident FAI GAC p. Rodney Blois, ktorý privítal zástupcu zo sekretariátu FAI p. Visa – Matti Leinikiho a delegátov z 22 členských krajín FAI z celého sveta. Vyzval prítomných na uctenie si pamiatky zosnulých činovníkov GAC v roku 2019 minútou ticha, a to pp. Michal Šebek (Česko) a John Ducret (Švajčiarsko). Po schválení programu plenárneho zasadnutia delegáti schválili zápis z minuloročného plenárneho zasadnutia FAI GAC, konaného v meste Helsinky, Fínsko. V správe o aktivitách GAC v roku 2019 p. Blois zhodnotil prácu výboru GAC, kladne hodnotil priebeh 24th FAI WPFC 2019 (Majstrovstvá sveta v presnom lietaní) v Castellon (Španielsko) a 2nd FAI WANR 2019 (Majstrovstvá sveta v leteckej navigácii) v Santa Cruz (Portugalsko).

O aktivitách FAI v roku 2019 informoval vo svojom príhovore pracovník sekretariátu FAI pán Visa – Matti Leiniki, informoval, že ešte nie je správa generálneho sekretára FAI a že tohtoročná 113. Generálna konferencia FAI v Maroku bola zrušená a bude sa ešte len konať od 2.12.2019 do 7.12.2019 v cen­trále FAI v meste Lausanne (Švajčiarsko). Dôvodom zrušenia bol nepripravený finančný rozpočet FAI na rok 2020, vzhľadom na finančnú situáciu FAI po strate hlavných sponzorov a to RedBull a Breitling. Informoval o antidopingovej politika FAI a o voľbe nového predsedu antidopingovej komisie FAI v osobe Dr. McCarthy.

24th FAI World Precision Flying Championship 2019, ktoré sa konali v Castellon (Španielsko), zhodnotil vo svojej správe aj prezident medzinárodnej jury p. Dodál (Česká republika), tak ako aj medzinárodný hlavný rozhodca p. Schwebel (Juhoafrická republika).
Zástupca španielskej delegácie p. Caramazana predniesol správu riaditeľa Majstrovstiev sveta v presnom lietaní (24th FAI WPFC 2019), ktoré organizoval na letisku Castellon v termíne 10.06. – 16.06.2019.

2nd FAI World Air Navigation Race Championship 2019, ktoré sa konali v Santa Cruz (Portugalsko), zhodnotil vo svojej správe aj prezident medzinárodnej jury p. Schawalder (Švajčiarsko), tak ako aj medzinárodný hlavný rozhodca p. Ducret (Švajčiarsko).
Zástupca portugalskej delegácie p. Francisco predniesol správu riaditeľa Majstrovstiev sveta v leteckej navigácii (2nd FAI WANR 2019), ktoré organizoval na letisku Santa Cruz v termíne 05.09. – 14.09.2019.

Predseda subkomisie pre Rally FAI GAC p. Eckhard predložil na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre leteckú navigáciu na rok 2020, ktoré vyplynuli z analýzy návrhov jednotlivých členských krajín. Bol schválený návrat k možnosti pre organizátora pripraviť možnosť pristátia na ďalšom letisku ako aj možnosť použiť na zadaní na vykonanie súťažného letu miestny čas (LT) alebo „zero time“ (00:00), čo musí byť deklarované v miestnych pravidlách. Taktiež bol zmenený limit pre „pilota s malými skúsenosťami“ z 500 letových hodín na vek 29 rokov. V budúcnosti bude nová Príloha „Pristátia“ – vykonávanie a hodnotenie pristátí, spoločná pre všetky disciplíny (PF, Rally, ANR). Taktiež bude zmenený odpovedný hárok. Všetky návrhy zmien do pravidiel a propozícií na nasledujúci rok musia byť doručené najneskôr šesť (6) týždňov pred plenárnym zasadnutím GAC v danom roku. Predložená zmena bola plénom jednomyseľne schválená.

Predseda subkomisie pre presné lietanie FAI GAC p. Hansen predložil na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre presné lietanie na rok 2020. Jedná sa o zmeny v ustanoveniach A.1.2, A.2.2.18, A.2.2.19, A.3.8, A.4.2. Boli zrušené body A.5.5, A.9.3 presunutý do B.9.10. V bode A.9.9 bol zvýšený poplatok za protest na 100€. Z bodu 10.3 bolo vypustené „letmé pristátie a vzlet“. Bod B.1.8 sa mení „musí“ na „mal by“. V bode B.2.10 sa už nepožaduje spojenie telefaxom a telefónom, zavádza sa požiadavka na internet a Wi-Fi. Aplikuje sa nový bod B.9.10 ohľadom postupu v prípade sťažnosti a protestu. V bode B.14.5.1 bol znížený limit pre „pilota s malými skúsenosťami“ z 500 letových hodín na 300 letových hodín. Predložená zmena bola plénom jednomyseľne schválená.

Vzhľadom na neprítomnosť predsedu subkomisie pre Air Navigation Race (ANR) FAI GAC p. Ducreta predložili na schválenie opravy a zmeny do Pravidiel a propozícií pre ANR na rok 2020 pp. Schawalder a Züger. Predložená zmena bola plénom jednomyseľne schválená.

Predseda subkomisie pre Rekordy p. Greenfield informoval o návrhu vedenia FAI zvýšiť poplatky za uznávanie rekordov FAI pre klasické lietadlá z 200 CHF na 300 CHF.

p. Schwebel predložil na schválenie zoznam nových medzinárodných rozhodcov a členov jury na rok 2020 (zo Slovenska p. Róbert Šošovička ako medzinárodný rozhodca), ktorý delegáti schválili.

Technický poradca pre GNSS zapisovače p. Grunwald (Nemecko) informoval o schválených záznamníkoch letov.

Technický poradca pre letecké súťaže na dlhých tratiach p. Birgen (Luxemburg) informoval o uskutočnenom Memoriály Hansa Gutmanna 2019, ktorého sa zúčastnilo 18 letových posádok. Celková trať letu bola viac ako 5 000 km cez územie Turecka, Cypru, Izraela, Grécka, Albánska, Bosny a Hercegoviny.

Juhoafrický náhradný delegát p. Eckhard predniesol miestne pravidlá na usporiadanie Majstrovstiev sveta v leteckej rally (22nd FAI WRFC) v roku 2020 v Juhoafrickej Republike pri príležitosti osláv 100. rokov lietania v Juhoafrickej republike. 22nd FAI WRFC 2020 bude organizovať SAPFA v spolupráci s Aeroklubom Stellenbosch na letisku Stellenbosch (FASH), v termíne 15. – 21.11.2020 (neoficiálny tréning 9. – 14.11.2020). Schválený vklad 1063 € (pilot, navigátor), 794 € (člen družstva) a 532 € (1 medzinárodný rozhodca) a ceny za prenájom lietadiel C150/152 za 156 €/ mokrá hodina a C172 za 204 €/ mokrá hodina + 322 € za prevoz lietadla na posádku, cena za benzín 1,47 €/liter (AVGAS).
Za riaditeľa majstrovstiev bola schválená p. Mary de Klerk, za zástupcu riaditeľa bol schválený p. Jordaan, za staviteľa tratí p. Frank Eckhard, medzinárodná Jury (pp. Jacky Carriquiriberry, Pedro Cabanero, Paul Szameitat), za hlavného medzinárodného rozhodcu p. Grunwald.

Francúzsky náhradný delegát p. Carriquiriberry informoval o stave príprav usporiadať Majstrovstvá sveta v presnom lietaní (25th FAI WPFC) v roku 2021 a Majstrovstvá sveta v leteckej rally (23rd FAI WRFC) v roku 2022 vo Francúzsku. Budúci rok vyberú miesto konania z 3 letísk na území Francúzska (Nevers, Albi, Vichy) a navrhovaný termín pre súťaž by bol 14. –2 1.8.2021 a 9. – 13.8.2021 pre tréning.

Talianský delegát potvrdil ústnu ponuku na usporiadanie Majstrovstiev sveta v leteckej rally (24th FAI WRFC) v roku 2024 na letisku Ravenna (Taliansko).

Styčný poverenec pre FAI Svetové letecké hry (WAG) p. Schawalder informoval o rokovaniach na usporiadanie FAI WAG 2022 v Turecku, s možnosťou organizovať FAI World Air Navigation Race Championship 2022 na vojenskej základni v Ankare. Predpokladá sa účasť do sto (100) posádok, ktoré by súťažili na „monotype“ Cessna 172. Organizátor by hradil dopravu, pobytové náklady a jedná sa aj o úhrade letových hodín. Navrhovaný termín na súťaž je začiatok septembra 2022 a mala by trvať sedem dní.

Výkonný pokladník FAI GAC pán Dodal z Česka predniesol správu o financiách za rok 2018, 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020. „Sanction Fee“ pre súťaže vo všeobecnom letectve zostávajú vo výške 50 € za súťažiaceho. Delegáti predloženú správu a návrh rozpočtu na rok 2020 schválili.

Komisia GAC dostala od SNA návrh na ocenenie Diplomom Charlesa Lindberga pre pána Jána Chudého (Slovensko), ktorý bol schválený plénom FAI GAC.

V tajných voľbách funkcionárov FAI – GAC potvrdili delegáti vo funkcii nasledovných funkcionárov a to:

  • Prezident FAI GAC: p. Blois (Veľká Británia)
  • Viceprezident: p. Schwebel, p. Grunwald
  • Tajomník: p. Schwebel (Juhoafrická Republika)
  • Pokladník: p. Grunwald (Nemecko)
  • Predseda Subkomisie PF: p. Hansen (Dánsko)
  • Predseda Subkomisie Rally: p. Eckard (Juhoafrická Republika)
  • Predseda Subkomisie ANR: p. Ducret (Švajčiarsko)
  • Predseda Subkomisie Rekordy: p. Greenfield (USA)

Delegáti FAI GAC prijali ponuku federácie SAPFA Juhoafrickej republiky na usporiadanie budúcoročného plenárneho zasadnutia FAI GAC v Stellenbosch (Juhoafrická republika) v termíne 21.11. – 23.11.2020.

Na prevzatie:
Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2019
(formát PDF, veľkosť 160,8 kB)

Ing. Ján Chudý
Delegát FAI GAC

« Späť

zverejnené: 23.11.2019 | aktualizované: 23.11.2019 | počet zobrazení: 47932

počet prístupov od 19.01.2016: 1460293
počet prístupov dnes: 1209