DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2025   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Správa zo zasadnutia Akrobatickej komisie FAI 2010

« Späť
FAI » Informácie z FAI » Správa zo zasadnutia Akrobatickej komisie FAI 2010
logo FAI CIVA

5. – 7. novembra 2010, Oberhausen, Nemecko

V nemeckom Oberhausene sa od 5. do 7. novembra 2010 uskutočnilo pravidelné zasadnutie svetovej akrobatickej komisie FAI CIVA MEETING 2010.

Počas neformálneho stretnutia 5. novembra v popoludňajších hodinách boli témou hlavne otázky týkajúce sa bezpečnosti počas letov v priebehu majstrovstiev (vznik veľmi nebezpečnej situácie, nedopatrením dve lietadlá súčasne v boxe a poškodenie lietadla pri pristáti pred dráhou, napriek štandardnému vyznačeniu nepoužiteľnosti tejto časti rozmoknutej plochy kvôli trvalým dažďom).

Zasadnutie komisie v sobotu o 9tej hodine otvoril jej prezident Michael R. Heuer (USA). V úvode privítal generálneho sekretára FAI pána Stéfana Despreza, funkcionárov CIVA a prítomných delegátov z 23 štátov. Potom predstavil nových delegátov jednotlivých štátov.

Následne vyzval všetkých delegátov v sále aby si minútou ticha uctili pamiatku pilotov, ktorí stratili svoje životy.

Prezident predložil program a po jeho schválení uviedol počty delegátov a spôsob hlasovania.

Program začal predložením zápisu z posledného zasadnutia (Oshkosh, USA). K tomu neboli žiadne návrhy ani pripomienky. Následne požiadal prítomných o deklaráciu konfliktu záujmov. Jediný, ktorý predstavil konflikt záujmov, bol Alan Cassidy, UK s uvedením, že je tvorcom programu na počítačové spracovanie a súčasne prezidentom subkomisie pre katalóg akrobatických figúr. K tomu vyhláseniu neboli vznesené žiadne výhrady.

Generálny tajomník FAI pán Stéfan Desprez predniesol správu o činnosti FAI a prezident CIVA Michael R. Heuer správu o činnosti CIVA. Pokladník CIVA L-G. Arvidsson informoval o stave pokladne, účtov, výdajoch a príjmoch. Pozoruhodné bolo, že prevodom amerických dolárov na euro sa podarilo zabrániť možným stratám z dôvodu poklesu hodnoty amerického dolára. Ďalej nasledovali jednotlivé správy z majstrovstiev. Celkom sa uskutočnili dve svetové a dve európske majstrovstvá. Zo všetkých boli predložené správy riaditeľov súťaží, hlavných rozhodcov a prezidentov medzinárodných porôt.

Nasledoval bod programu, ktorý obsahoval odporučenia zmien pravidiel pre rok 2011 a správy jednotlivých CIVA subkomisií. Odzneli správy subkomisií pre pravidlá, akrobaciu klzákov, katalóg figúr, pre rozhodovanie a urgentné návrhy z majstrovstiev.

Prezident predložil návrhy akrobatických zostáv pre rok 2011, ktoré v priebehu roka zaslali jednotlivé štáty. Na záver bolo schválených päť zostáv pre päť nastávajúcich majstrovstiev.

Nasledovali prezentácie návrhov na usporiadanie majstrovstiev v roku 2011 a 2012.

Zatiaľ nebol schválený návrh pre rok 2011 na Majstrovstvá Európy v leteckej akrobacii v kategórii ADVANCED (pokročilí) a Majstrovstvá v leteckej akrobacii YAK 52. Žiadne návrhy neboli predložené pre rok 2012 na usporiadanie majstrovstiev sveta v LA ADVANCED, majstrovstiev sveta v LA klzákov, majstrovstiev Európy v LA klzákov.

Kvôli udržaniu presnej a trvalej evidencie rozhodcov vykonal prezident požadované zmeny podľa návrhov delegátov a upravil zoznam.

V rôznom predložil prezident vlastné návrhy, ktoré sa týkali výberu rozhodcov na majstrovstvá, zlúčenia kvalifikácie rozhodcov pre motorové lietadlá aj klzáky a problematiku spojenú s pomocou organizátorov majstrovstiev pri výbere ubytovania pre účastníkov majstrovstiev. Nick Buckenham, UK oboznámil delegátov s novým vylepšením programu na spracovanie výsledkov hodnotenia akrobatických figúr. Zavedenie ocenenia diplomom Leona Biancotta a objasnil pripravované zvláštne podujatia pre rok 2011.

Pre ďalšie obdobie boli voľbami schválení a určení funkcionári CIVA ako aj pre nastavajúce majstrovstvá. Prezident Michael R. Heuer bol plným počtom hlasov opäť zvolený do funkcie.

V závere bolo odhlasované miesto konania budúceho zasadnutia komisie v Krakove.

Prezident poďakoval všetkým za účasť a zaželal šťastný návrat.

Pavol Kavka
delegát FAI CIVA

« Späť

zverejnené: 31.01.2016 | aktualizované: 13.03.2019 | počet zobrazení: 82010

počet prístupov od 19.01.2016: 1452876
počet prístupov dnes: 937