DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Marec   »  
  «   2022   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2020

« Späť
FAI » Informácie z FAI » Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2020
logo FAI GAC

21. novembra 2020, on-line cez aplikáciu ZOOM

Plenárne zasadnutie FAI GAC (Komisie všeobecného letectva) sa uskutočnilo dňa 21. novembra 2020 formou on-line konferencie cez ZOOM v čase od 14:00 hod. za účasti delegátov z 22 krajín sveta. Za Slovenskú republiku sa plenárneho zasadnutia zúčastnila alternate delegát vo FAI GAC Katarína Pohanková.

 1. Schválenie programu plenárneho zasadnutia a zápisu z minuloročného plenárneho zasadnutia FAI GAC

  V úvodnej časti bolo vykonané uvítanie účastníkov a bola vykonaná kontrola spojenia s každým prítomným na plenárnom zasadnutí. Po schválení programu plenárneho zasadnutia delegáti schválili zápis z minuloročného plenárneho zasadnutia FAI GAC (2019), konaného v meste Billund v Dánsku.

 2. Správa o činnosti FAI a FAI GAC za rok 2020

  Prezident FAI GAC Rodney Blois predniesol správu o činnosti komisie za uplynulý rok. Činnosť komisie FAI GAC od minulého plenárneho zasadnutia v roku 2019 bola do značnej miery ovplyvnená pandémiou Covid-19. V podstate sa uskutočnila len jedna medzinárodná akcia – Otvorené majstrovstvá Číny v ANR v novembri 2019.

 3. Súťaže konané v minulom období

  Otvorené majstrovstvá Číny v ANR 2019 zhodnotil vo svojej správe aj prezident medzinárodnej jury p. Rodney Blois (Veľká Británia) a hlavný medzinárodný rozhodca p. Pedro Cabanero (Španielsko). Zástupca čínskej delegácie p. Han Zhaofang predniesol správu riaditeľa Otvorených Majstrovstiev Číny v ANR 2019.
  Vzhľadom na situáciu s Covid-19 sa v roku 2020 nekonali žiadne medzinárodné súťaže a všetky plánované súťaže sa posunuli o rok.

 4. Správy predsedov subkomisií FAI GAC a technických poradcov

  Správy z jednaní jednotlivých subkomisií, ktoré sa konali formou separátnych on-line konferencií cez ZOOM prezentovali Frank Eckard z Juhoafrickej republiky (Letecká rally), Allan Hansen z Dánska (Presné lietanie), Maurice Ducret zo Švajčiarska (ANR), Art Greenfield z USA (rekordy), Ralf Grünwald z Nemecka (GNSS), Jean Birgen z Luxemburska (Long Range) – odprezentoval p. Rodney Blois.
  Vytvorila sa nová Príloha športových pravidiel „Pristátia“ – vykonávanie a hodnotenie pristátí, spoločne pre všetky disciplíny (Presné lietanie, Letecká rally, ANR). Bude predložené na schválenie na konferencii FAI GAC v Juhoafrickej republike v meste Stellenbosch v roku 2021. Taktiež finálne verzie upravených pravidiel pre jednotlivé druhy športových súťaží v leteckých navigačných športoch s vykonanými zmenami budú predložené na schválenie až na konferencii FAI GAC v Juhoafrickej republike v meste Stellenbosch v roku 2021.
  Predseda subkomisie pre Rekordy p. Greenfield informoval o doplnení – Indoor Skydiving a zmene v kapitole 5.3.1.1.2 – Vyhlásenie organizujúceho NAC, že pokus bol vykonaný v súlade s predpismi Sporting code.
  Technický poradca pre GNSS zapisovače p. Ralf Grünwald (Nemecko) informoval, že neboli predložené žiadne nové záznamníky letov na schválenie.
  Technický poradca pre letecké súťaže na dlhých tratiach p. Jean Birgen (Luxemburg) pripravil správu o plánovanom a z dôvodu Covid-19 situácie neuskutočnenom Memoriáli Hansa Gutmanna 2020, a plánovanú trať na rok 2021.
  Detailné správy sú zverejnené na stránke https://www.fai.org/gac-documents

 5. Budúce súťaže
  1. Majstrovstvá sveta v leteckej rally (22nd FAI WRFC) v roku 2021 v Juhoafrickej Republike, Stellenbosch, v termíne 06. – 20.11.2021
  2. Majstrovstvá sveta v Presnom lietaní (25th FAI WPFC) v roku 2022 vo Francúzsku, Albi v termíne 15. – 27.08.2022. P. Rodney Blois požiadal o posunutie termínu na neskorý august. P. Muller potvrdí túto možnosť dodatočne.
  3. Majstrovstvá sveta v leteckej rally (23rd FAI WRFC) v roku 2023 vo Francúzsku. Rozhoduje sa medzi mestami Vichy a Issoire.
  4. Majstrovstvá sveta v Presnom lietaní (26th FAI WPFC) v roku 2024 – neurčené. P. Jiří Dodal z Českej republiky reprodukoval avizovaný záujem Aeroklubu ČR o usporiadanie súťaže, ale zatiaľ nezískali organizátora ani sponzorov, z toho dôvodu sa momentálne nebudú uchádzať o usporiadanie súťaže. V prípade že sa situácia zmení, budúci rok bude z ich strany podaný oficiálny BID. Delegát z Poľska p. Krzysztof Lenartowicz bol oslovený p. Rodney Bloisom ohľadne záujmu Poľska o organizovanie tejto súťaže. Poľský aeroklub sa tiež oficiálne vyjadrí na nasledujúcej konferencii.
  5. Majstrovstvá sveta v leteckej rally (24th FAI WRFC) v roku 2025 na letisku Ravenna (Taliansko), v posledný augustový a prvý septembrový týždeň. Preliminary BID bude prezentovaný budúci rok.
  6. Majstrovstvá sveta v Presnom lietaní (27th FAI WPFC) v roku 2026 vo Švajčiarsku
  7. Majstrovstvá sveta v leteckej rally (25th FAI WRFC) v roku 2027 v Nemecku
 6. Financie GAC FAI

  Pokladník FAI GAC Ralf Grünwald z Nemecka prezentoval finančnú správu za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. Vzhľadom k pandémii Covid-19 boli príjmy a výdaje v roku 2020 „0“.

 7. Nominácie na ocenenie

  FAI GAC tento rok nebol obdržaný žiadny návrh na udelenie ocenení zo strany NAC.

 8. Voľby

  P. Rodney Blois navrhol, aby sa volebné obdobie funkcionárov FAI GAC stanovilo na 2 roky. Nebolo bližšie špecifikované, akým spôsobom a neprebehlo schválenie návrhu.

Na prevzatie:
Správa z plenárneho zasadnutia Komisie všeobecného letectva FAI 2020
(formát PDF, veľkosť 123,2 kB)

V Slavnici dňa 21. novembra 2020
Ing. Katarína Pohanková
Alternate delegát FAI GAC

« Späť

zverejnené: 22.11.2020 | aktualizované: 22.11.2020 | počet zobrazení: 18623

počet prístupov od 19.01.2016: 1390705
počet prístupov dnes: 473