DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Účasť štátnej reprezentácie SR na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018

« Späť
Motorové lietanie » Aktuality » Účasť štátnej reprezentácie SR na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018

Účasť štátnej reprezentácie SR v leteckej rally na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018
(formát PDF, veľkosť 454,2 kB)

(ako slovenskí leteckí navigátori vybojovali štyri medailové pozície)

ÚVOD

Vzhľadom na skutočnosť, že štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckej rally na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018 opäť nadviazala na športové výsledky dosiahnuté na predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových športových súťažiach v leteckých navigačných športoch, dovoľujem si popísať rozsah vynaloženého úsilia, ktoré k dosiahnutiu, teraz už prelomových športových výsledkov predchádzalo.

Vyhodnotenie vynaloženého úsilia pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich samostatných častí so spoločným záverom:

 1. priebeh športovej prípravy – tréningový a súťažný proces športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch
 2. oficiálny tréningový a oficiálny súťažný proces súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally
 3. spoločný záver s poďakovaním

A. Priebeh športovej prípravy – tréningový a súťažný proces

Prvá časť

Súbežne s vytvorením podmienok na udržateľnosť prevádzkového zázemia Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally, športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch s cieľom nominovať sa na 21. FAI Majstrovstvá sveta v leteckej rally pre rok 2018, ktoré sa uskutočnili v dňoch 30. júla 2018 až 11. augusta 2018 v Slovenskej republike na športovom letisku Aeroklubu Dubnica nad Váhom v obci Slavnica a nadviazať tak na športové výsledky z predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťaží v leteckých navigačných športoch, začali s intenzívnou športovou prípravou v mesiaci máj 2018.

Športová príprava prebiehala v súlade so znením „Plánu technického a organizačného zabezpečenia domácej športovej prípravy – výkonu tréningového a súťažného procesu členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v roku 2018“.

S cieľom dosiahnuť najvyššiu možnú mieru športovej výkonnosti športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch bolo v priebehu prípravného procesu vykonaných niekoľko výmen a zmien v zložení niektorých športových posádok na pozícii navigátor.

Štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch mala pre potreby výkonu tréningového a súťažného procesu k dispozícii päť športových lietadiel typovej rady Cessna.

Pod vedením Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally, športová príprava športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v mesiaci máj 2018 prebiehala vo formáte individuálneho a súťažného tréningového procesu na športovom letisku Trenčín a Boleráz.

Vyvrcholením májového tréningového procesu bola účasť športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na leteckej športovej súťaži 26. ročník „Memoriál Ivana Hudeca“, organizátorom ktorej bol v dňoch 25. mája 2018 až 27. mája 2018 Aeroklub Trnava na športovom letisku Boleráz.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch dosiahli vzájomné umiestnenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + navigátor Ing. Dalibor Gonda … 329 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička + navigátor Mgr. Ján Janoška … 416 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Martin Vajs + navigátor Ing. Jaroslav Horník … 766 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan + navigátor Mgr. Milan Mrázik … 1 216 bodov

Druhá časť

Pod vedením Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally, športová príprava športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v mesiaci jún 2018 prebiehala vo formáte individuálneho tréningového a súťažného procesu na športovom letisku Trenčín a Slavnica.

Vyvrcholením júnového tréningového procesu bola účasť športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na leteckej športovej súťaži 2. ročník „Medziklubová porovnávacia súťaž v presnom lietaní“, organizátorom ktorej bol v dňoch 15. júna 2018 až 17. júna 2018 Aeroklub Dubnica nad Váhom na športovom letisku Slavnica.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch dosiahli vzájomné umiestenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička … 739 bodov
 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. … 993 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan … 1 642 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Martin Vajs … 2 371 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Dalibor Gonda … 3 490 bodov
 • pilot – kapitán Mgr. Milan Mrázik … 4 251 bodov

Tretia časť

Športová príprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch pokračovala vo formáte individuálneho tréningového a súťažného procesu na športovom letisku Trenčín a Slavnica aj v mesiaci júl 2018 a jej vyvrcholením bola účasť športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch:

 • na leteckej športovej súťaži 42. ročník „Let Strážovskou Hornatinou“, organizátorom ktorej bol v dňoch 29. júna 2018 až 1. júla 2018 Aeroklub Dubnica nad Váhom na športovom letisku Slavnica.

  Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch dosiahli vzájomné umiestenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

  • pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan + navigátor Mgr. Milan Mrázik … 683 bodov
  • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. + navigátor Ing. Peter Zavacký … 953 bodov
  • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička + navigátor Mgr. Ján Janoška … 1 068 bodov
  • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + navigátor Ing. Dalibor Gonda … 1 149 bodov
  • pilot – kapitán Ing. Martin Vajs + navigátor Ing. Jaroslav Horník … 3 216 bodov
 • na leteckej športovej súťaži „26. Majstrovstvá Slovenskej republiky v leteckej rally pre rok 2018“, organizátorom ktorej bol v dňoch 12. júla 2018 až 15. júla 2018 Aeroklub Dubnica nad Váhom na športovom letisku Slavnica.

  Na 26. Majstrovstvách Slovenskej republiky v leteckej rally dosiahli športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch vzájomné umiestnenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

  • Majstrom Slovenskej republiky v leteckej rally sa stala športová posádka:

   pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička + navigátor Ing. Martin Vajs … 894 bodov

  • I. Vicemajstrom Slovenskej republiky v leteckej rally sa stala športová posádka:

   pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + navigátor Ing. Dalibor Gonda … 1 033 bodov

  • II. Vicemajstrom Slovenskej republiky v leteckej rally sa stala športová posádka:

   pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan + navigátor Mgr. Milan Mrázik … 1 154 bodov

  • III. Vicemajstrom Slovenskej republiky v leteckej rally sa stala športová posádka:

   pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. + navigátor Ing. Peter Zavacký … 1 204 bodov

Na základe športových výkonov a výsledkov dosahovaných v priebehu domácej športovej prípravy – tréningového a súťažného procesu bolo možné potvrdiť vzájomnú vyrovnanosť ako aj vzostup osobnej športovej výkonnosti športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Z uvedených dôvodov boli na 21. FAI Majstrovstvá sveta v leteckej rally pre rok 2018 nominované štyri športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v zložení:

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička + navigátor Ing. Martin Vajs
 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + navigátor Ing. Dalibor Gonda
 • pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan + navigátor Mgr. Milan Mrázik
 • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. + navigátor Ing. Peter Zavacký

Pre samotný proces nominácie bola určujúca skúsenosť a osobná športová výkonnosť a vyrovnanosť ako aj poradie a bodové ohodnotenie, ktoré nominované športové posádky získali na 26. Majstrovstvách Slovenskej republiky v leteckej rally pre rok 2018.

Pri uplatnení nominačných kritérií boli zohľadnené všetky dostupné atribúty potrebné na splnenie vytýčeného cieľa – dosiahnuť významné športové umiestnenie na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018.

B. Oficiálny tréningový a oficiálny súťažný proces

Prvá časť

Po splnení hlavných cieľov programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred 21. FAI Majstrovstvami sveta v leteckej rally nasledovalo obdobie vyvrcholenia leteckej súťažnej sezóny pre rok 2018, ktorým bol oficiálny tréningový a následný oficiálny súťažný proces súvisiaci s účasťou štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018, ktoré sa uskutočnili v dňoch 30. júla 2018 až 11. augusta 2018 v Slovenskej republike na športovom letisku Aeroklubu Dubnica nad Váhom v obci Slavnica.

Športová výprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally v zložení:

 • Mgr. Boris Vittek – pilot – team kapitán
 • Ing. Róbert Šošovička – pilot – kapitán prvej súťažnej posádky,
 • Ing. Martin Vajs – pilot – navigátor prvej súťažnej posádky,
 • Bc. Ján Šabľa, ml. – pilot – kapitán druhej súťažnej posádky,
 • Ing. Dalibor Gonda – pilot – navigátor druhej súťažnej posádky,
 • Ing. Martin Nevidzan – pilot – kapitán tretej súťažnej posádky,
 • Mgr. Milan Mrázik – pilot – navigátor tretej súťažnej posádky,
 • Ing. Ján Šabľa, st. – pilot – kapitán štvrtej súťažnej posádky,
 • Ing. Peter Zavacký – pilot – navigátor štvrtej súťažnej posádky,
 • Ing. Marián Kumorovitz – technik lietadiel,
 • Bc. Pavol Holček – technik lietadiel,
 • Ing. Juraj Lauš – medzinárodný rozhodca

po predchádzajúcich organizačných prípravách sa presunula pozemnou a vzdušnou cestou z letiska Trenčín do dejiska 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 v súlade s navrhnutým časovým plánom.

Športová výprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally pre potreby výkonu oficiálneho tréningového a oficiálneho súťažného procesu v rámci 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally disponovala tromi súťažnými lietadlami typovej rady Cessna prenajatými od slovenských aeroklubov.

V dňoch 31. júla 2018 až 4. augusta 2018 prebiehala v dejisku konania 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 plánovaná športová príprava – intenzívny teoretický a praktický tréningový proces súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally.

Výkon tréningového procesu priamo v dejisku 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 umožnil súťažným posádkam štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally zorientovať sa v súťažnom vzdušnom priestore, pomohol rozoznať rukopis domáceho staviteľa súťažných etáp a v neposlednom rade vytvoril predpoklady na osvojenie si podmienok a postupov pre dosiahnutie najvyššej možnej miery presnosti pristania do vytýčeného pristávacieho pás­ma.

Časový plán oficiálnej časti 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 bol nasledovný:

 • 5. augusta 2018 – slávnostné otvorenie svetovej leteckej športovej súťaže
 • 6. augusta 2018 – prvý súťažný deň / 1. súťažná etapa
 • 7. augusta 2018 – druhý súťažný deň / 2. súťažná etapa
 • 8. augusta 2018 – tretí súťažný deň / 3. súťažná etapa
 • 9. augusta 2018 – štvrtý súťažný deň / 4. súťažná etapa
 • 10. augusta 2018 – slávnostné ukončenie svetovej leteckej športovej súťaže
 • 11. augusta 2018 – odlety

Druhá časť

Športová príprava – oficiálny tréningový proces štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally priamo v dejisku 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 začal v súlade s časovým plánom.

Každá súťažná posádka štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally mala možnosť v stabilných poveternostných podmienkach v priebehu štyroch tréningových dní absolvovať štyri oficiálne tréningové etapy a optimalizovaný počet meraných pristaní.

Už na základe výsledkov z priebehu tréningového procesu bolo viacmenej zrejmé, že súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally rozoznali rukopis domáceho staviteľa súťažných etáp a vytvorili si tak výhodnú znalostnú pozíciu pre samotný oficiálny súťažný proces.

Tretia časť

Aj samotný oficiálny súťažný proces štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018, až na jednu výnimku prebiehal v stabilných poveternostných podmienkach.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky dosiahli v prvej súťažnej etape vytvorili predpoklad, že štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckej rally bude bojovať o významné športové umiestnenie.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally dosiahli v druhej súťažnej etape, tento predpoklad potvrdili.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally dosiahli v tretej súťažnej etape neboli vyhodnotené, nakoľko Medzinárodná Jury 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 z dôvodu náhlej a výraznej zmeny poveternostných podmienok rozhodla o jej zrušení.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally dosiahli v poslednej súťažnej etape, predchádzajúce predpoklady premenili na skutočnosť.

Členovia súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally v zložení:

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + pilot – navigátor Ing. Dalibor Gonda,
 • pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan + pilot – navigátor Mgr. Milan Mrázik,
 • pilot – team kapitán Mgr. Boris Vittek,

obsadili 1. miesto a stali sa tak Majstrami sveta v leteckej rally v súťažnej kategórii Národných teamov SPORTSMAN TEAM RALLY FLYING pre rok 2018.

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + pilot – navigátor Ing. Dalibor Gonda,

  obsadili 2. miesto a stali sa tak I. Vicemajstrami sveta v leteckej rally v individuálnej súťažnej kategórii CREW SPORTSMAN RALLY FLYING pre rok 2018.

 • Pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan + pilot – navigátor Mgr. Milan Mrázik,

  obsadili 3. miesto a stali sa tak II. Vicemajstrami sveta v leteckej rally v individuálnej súťažnej kategórii CREW SPORTSMAN RALLY FLYING pre rok 2018.

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + pilot – navigátor Ing. Dalibor Gonda,

  obsadili 3. miesto a stali sa tak II. Vicemajstrami sveta v leteckej rally v individuálnej súťažnej kategórii LANDING RALLY FLYING pre rok 2018.

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + pilot – navigátor Ing. Dalibor Gonda,
 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička + pilot – navigátor Ing. Martin Vajs,
 • pilot – team kapitán Mgr. Boris Vittek,

obsadili 4. miesto a stali sa tak III. Vicemajstrami sveta v leteckej rally v súťažnej kategórii Národných teamov RALLY FLYING TEAM pre rok 2018.

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + pilot – navigátor Ing. Dalibor Gonda,

  obsadili 9. miesto v individuálnej súťažnej kategórii RALLY FLYING pre rok 2018.

 • Pilot – kapitán Róbert Šošovička + pilot – navigátor Ing. Martin Vajs,

  obsadili 20. miesto v individuálnej súťažnej kategórii RALLY FLYING pre rok 2018.

 • Pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan + pilot – navigátor Mgr. Milan Mrázik,

  obsadili 22. miesto v individuálnej súťažnej kategórii RALLY FLYING pre rok 2018.

 • Pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. + pilot – navigátor Ing. Peter Zavacký,

  obsadili 29. miesto v individuálnej súťažnej kategórii RALLY FLYING pre rok 2018.

Súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018 dosiahli vytýčený športový cieľ – významným spôsobom nadviazali na športové výsledky z predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťaží v leteckých navigačných športoch.

Z matematického pohľadu sa najúspešnejšími súťažnými posádkami 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 stali:

 • v prvom poradí;

  súťažná posádka štátnej reprezentácie Českej republiky v leteckej rally v zložení:
  pilot – kapitán Petr Jonáš + pilot – navigátor Marek Velát
  uvedená súťažná posádka získala štyri medailové pozície

 • v druhom poradí;

  súťažná posádka štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally v zložení:
  pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + pilot – navigátor Ing. Dalibor Gonda
  uvedená súťažná posádka získala tri medailové pozície

 • v treťom poradí;

  súťažná posádka štátnej reprezentácie Poľskej republiky v leteckej rally v zložení:
  pilot – kapitán Krzysztof Wieczorek + pilot – navigátor Kamil Wieczorek
  uvedená súťažná posádka získala dve medailové pozície

 • v štvrtom poradí;

  súťažná posádka štátnej reprezentácie Poľskej republiky v leteckej rally v zložení:
  pilot – kapitán Michal Wieczorek + pilot – navigátor Marcin Wieczorek
  uvedená súťažná posádka získala dve medailové pozície

 • v piatom poradí;

  súťažná posádka štátnej reprezentácie Francúzskej republiky v leteckej rally v zložení:
  pilot – kapitán Mickael Kolubako + pilot – navigátor Nicolas Barataud
  uvedená súťažná posádka získala dve medailové pozície

Štvrtá časť

Na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018 sa zúčastnilo celkom dvanásť Národných teamov a štyridsaťdeväť súťažných posádok z pätnástich krajín sveta – Českej republiky, Francúzskej republiky, Juhoafrickej republiky, Litovskej republiky, Maďarska, Nórskeho kráľovstva, Poľskej republiky, Rakúskej republiky, Ruskej federácie, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republiky Nemecko, Španielskeho kráľovstva, Švajčiarskej konfederácie a Talianskej republiky.

Športová konkurencia medzi Národnými teamami a súťažnými posádkami bola oproti predchádzajúcim vrcholovým leteckým športovým súťažiam v leteckých navigačných športoch výrazne širšia a výkonnostne vyrovnanejšia.

Prípravná fáza organizácie 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 ako aj organizácia samotného priebehu 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 prebiehala zo strany organizátora na veľmi vysokej organizačnej, športovej a spoločenskej úrovni.

Športové výsledky, ktoré štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckej rally dosiahla na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018, vyvolali kladnú odozvu medzi osobnosťami verejného a spoločenského života a členmi tuzemskej a zahraničnej leteckej športovej komunity.

Prezentovanie športových výsledkov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch vo väzbe na významných donorov má viditeľný vplyv na rast kredibility Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline, Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally so sídlom v Trenčíne a slovenského vrcholového leteckého športu ako celku.

C. Spoločný záver s poďakovaním

Prvá časť

Pri určovaní zloženia športovej výpravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally na 21. FAI Majstrovstvá sveta v leteckej rally pre rok 2018 bol kladený dôraz na posilnenie technického zabezpečenia.

S cieľom, v maximálnej miere eliminovať riziká technického zlyhania súťažnej leteckej techniky v priebehu oficiálneho tréningového a oficiálneho súťažného procesu súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally v dejisku 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018, bolo prijaté rozhodnutie do športovej výpravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally zaradiť až dvoch erudovaných technikov lietadiel.

Členovia súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally mali tak možnosť absolvovať celý oficiálny tréningový a oficiálny súťažný proces s vedomím maximálnej technickej spoľahlivosti súťažnej leteckej techniky.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v priebehu domácej športovej prípravy – tréningového a súťažného procesu v období pred 21. FAI Majstrovstvami sveta v leteckej rally pre rok 2018 nalietali na piatich športových lietadlách cca 60 letových hodín.

Súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally v priebehu oficiálneho tréningového a oficiálneho súťažného procesu v dejisku 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 nalietali na troch súťažných lietadlách cca 55 letových hodín.

Druhá časť

Športové výsledky, ktoré štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckej rally dosiahla na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018, sú odzrkadlením podmienok vytvorených na udržateľnosť prevádzkového zázemia Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally a rozsahu ekonomického, organizačného a technického zabezpečenia športovej prípravy a zároveň aj odzrkadlením výsledkov náročného, v roku 2006 pod vedením Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally začatého a stále prebiehajúceho procesu generačného posilnenia štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Významné športové výsledky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch, ktorými sú najmä: jedno prvé, jedno tretie, jedno štvrté a jedno siedme miesto získané 9. FAI Majstrovstvách Európy pre rok 2013, jedno prvé, jedno tretie, jedno štvrté a jedno piate miesto získané na 19. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2014, jedno piate a jedno šieste miesto získané na 22. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2015, jedno piate miesto získané na 20. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2016, jedno tretie, jedno štvrté a jedno piate miesto získané na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 a jedno prvé, jedno druhé, dve tretie a jedno štvrté miesto získané na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018, zakladajú oprávnenie konštatovať, že letecký navigačný šport sa stal v podmienkach Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline skutočnou vlajkovou loďou slovenského vrcholového leteckého športu.

V novodobej histórii Slovenskej republiky vybojovala štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťažiach celkom deväť medailových pozícií.

Za uvedenými športovými výsledkami stoja aj schopnosti, odhodlanie a nezištná činnosť slovenských staviteľov súťažných etáp, organizátorov regionálnych, národných a nadnárodných leteckých športových súťaží v leteckých navigačných športoch a prevádzkovateľov technicky spoľahlivých súťažných lietadiel ako dôležitej tréningovo – súťažnej základne pre členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Tretia časť

Najbližšia svetová vrcholová letecká športová súťaž v leteckých navigačných športoch sa bude konať v roku 2019.

Organizáciou 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019 bol Medzinárodnou leteckou federáciou FAI poverený Španielsky kráľovský aeroklub.

24. FAI Majstrovstvá sveta v presnom lietaní pre rok 2019 sa budú konať v druhej polovici mesiaca jún 2019 v španielskom regióne Valencia na športovom letisku v prímorskom meste Castelló de la Plana.

Pred nami je obdobie, v rámci ktorého budeme mať niekoľko príležitostí na vynaloženie cieleného úsilia na zvýšenie osobnej športovej výkonnosti súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní.

Z pohľadu súčasnej osobnej športovej výkonnosti je možné s veľkou mierou pravdepodobnosti predpokladať, že súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní budú pripravené na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019 vybojovať ďalšie popredné športové umiestnenie.

POĎAKOVANIE

Oficiálny tréningový a oficiálny súťažný proces členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally v priebehu 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 prebiehal vďaka finančnej podpore NADÁCIE SPP.

Účasť štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018 finančne podporili:

 • Národný športový zväz Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline
 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátor športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskejrepubliky v presnom lietaní a v leteckej rally so sídlom v Trenčíne

Organizačným partnerom štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally bol:

 • Národný športový zväz Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline

Oficiálnym partnerom Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika bolo:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Technickými a organizačnými partnermi štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally boli:

 • Aeroklub Trenčín
 • Aeroklub Dubnica nad Váhom
 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA
 • Spoločnosť EuroServis LK
 • Spoločnosť RAMI Partizánske

Partnermi Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally boli:

 • Spoločnosť AIR – TRANSPORT EUROPE so sídlom v Poprade
 • Spoločnosť BITTNER AUDIO so sídlom v Šenkviciach
 • Spoločnosť MANIPUL so sídlom v Bratislave
 • Spoločnosť VIRTUAL REALITY MEDIA so sídlom v Trenčíne
 • Spoločnosť WILLING so sídlom vo Zvolene

Partnermi štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally pre cezhraničnú propagáciu významných slovenských regiónov boli:

 • Nitriansky samosprávny kraj so sídlom v Nitre
 • Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Partnermi štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally pre cezhraničnú propagáciu tradičných slovenských výrobkov boli:

 • Spoločnosť L. Z. Bošáca so sídlom v Bošáci
 • Spoločnosť THOTH so sídlom v Bratislave

Je pre mňa veľkou cťou, že v mene štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch môžem všetkým partnerom vyjadriť úprimné poďakovanie za prejavenú podporu.

S úctou,
JUDr. Štefan Vittek v. r.
Koordinátor športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally

« Späť

zverejnené: 25.08.2018 | aktualizované: 11.09.2018 | počet zobrazení: 23940

počet prístupov od 19.01.2016: 444730
počet prístupov dnes: 443