DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Dušana


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

23. Majstrovstvá SR v Presnom lietaní 2021

« Späť
Motorové lietanie » Aktuality » 23. Majstrovstvá SR v Presnom lietaní 2021
Majstrovstvá Slovenskej republiky v Presnom lietaní 2021 – logo veľké

23. Majstrovstvá Slovenskej republiky v Presnom lietaní 2021
a
Športové sústredenie štátnej reprezentácie
Slovenskej republiky v presnom lietaní
Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica
16.07.2021 – 18.07.2021

 

propozície + prihláška (formát PDF, veľkosť 450,0 kB)

 

PROPOZÍCIE

I. Miesto konania súťaže

Miesto: Aeroklub Dubnica nad Váhom
Letisko: Slavnica
ICAO označenie: LZDB
Poloha: 3,5 km W Ilava, 5 km N Dubnica nad Váhom
Vzťažný bod letiska: 48° 59´ 49´´ N
18° 11´ 33´´ E
Nadmorská výška: 235 m / 771 ft
Frekvencia: 122,340 MHz „DUBNICA PREVÁDZKA“
RWY: 05 L 1100 m x 36 m tráva
23 R 1100 m x 36 m tráva
05 R 1100 m x 64 m tráva
23 L 1100 m x 64 m tráva
Poznámka: trávnatá RWY 05 L, R / 23 R, L je neprístrojová, použiteľná len pre dennú prevádzku
Poštová adresa: Aeroklub Dubnica, letisko 018 54 Slavnica
Telefón: +421 948 074 967
E – mail: akdubnica@bb.telecom.sk
Web: www.akdubnica.sk
schéma LZDB
RWY MAGNETIC
DIRECTION
STRENGHT
(kg / MPa)
TORA
(m)
ASDA
(m)
TODA
(m)
LDA
(m)
05L 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23R 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
05R 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23L 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100

 

II. Organizačné zabezpečenie súťaže

 1. Termín: 16.07.2021 – 18.07.2021
 2. Miesto: Letisko Slavnica (LZDB)
 3. Organizačný štáb:
  Riaditeľ súťaže: Jaroslav Michálek
  Prezident Jury: Marián KUMOROVITZ
  Člen Jury: Katarína POHANKOVÁ
  Hlavný rozhodca: Štefan POHANKA
  Výpočtové stredisko: Štefan POHANKA, Ladislav SZABÓ
  Staviteľ tratí: Štefan POHANKA
  VLP: Radoslav PAPŠO
  Hospodár súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Technik: Karol BENEDIKOVIČ
  Zdravotné zabezpečenie: NsP Ilava
 4. Program:
  • Streda 14.07.2021 – Športové sústredenie reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní
   • od 10:00 hod. úvodný brífing pred tréningovým procesom, teoretická príprava, výklad aktualizovaných „Pravidiel FAI v presnom lietaní pre rok 2021“, príprava súťažných tratí a výpočet navigačných prvkov
  • Štvrtok 15.07.2021 – Športové sústredenie reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní
   • od 10:00 hod. predletový brífing, príprava súťažných tratí a výpočet navigačných prvkov, tréning v navigácii podľa súťažného zadania, vyhodnotenie tréningových etáp, tréning v presnosti pristátia do vytýčeného súťažného boxu
  • Piatok 16.07.2021 – Športové sústredenie reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní
   • od 10:00 hod. predletový brífing, príprava súťažných tratí a výpočet navigačných prvkov, tréning v navigácii podľa súťažného zadania, vyhodnotenie tréningových etáp, tréning v presnosti pristátia do vytýčeného súťažného boxu
   • do 20:00 hod. prílety súťažných posádok Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2021
  • Sobota 17.07.2021
   • do 08:30 hod. možnosť príletu a registrácia súťažiacich
   • od 08:30 hod. úvodný predletový brífing
   • od 09:00 hod. štart 1. súťažnej etapy
   • od 13:30 hod. predletový brífing
   • od 14:00 hod. štart 2. súťažnej etapy
   • od 17:00 hod. komplex pristátí
   • od 18:00 hod. slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov a víťazov súťaže
  • Nedeľa 18.07.2021
   • odlety súťažných posádok, náhradný deň súťaže pre prípad nepriaznivého počasia

III. Miestne pravidlá

 1. Súťažné etapy:

  23. Majstrovstvá Slovenskej republiky v Presnom lietaní 2021 pozostávajú z 2 súťažných etáp v dĺžke cca 150 – 180 km a komplexu pristátí. Do celkového hodnotenia 23. Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2021 sa započítavajú výsledky z 2 súťažných etáp a komplexu pristátí. Celkový víťaz 23. Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2021 bude vyhlásený v sobotu 17.07.2021 o 18:0­0 hod.

 2. Pravidlá a propozície:

  23. Majstrovstvá Slovenskej republiky v Presnom lietaní 2021 budú hodnotené v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre presné lietanie pre rok 2021. Pravidlá a ich zmeny platné pre rok 2021 a miestne úpravy pravidiel budú vysvetlené na úvodnom predletovom brífingu.

 3. Rozhodcovia:

  Súťaž budú zabezpečovať kvalifikovaní medzinárodní rozhodcovia FAI GAC v súlade s pravidlami FAI GAC pre presné lietanie pre rok 2021.

 4. Posádky:

  Posádku 23. Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2021 tvorí pilot – veliteľ lietadla, musí byť minimálne držiteľom platnej kvalifikácie PPL a typovej kvalifikácie pre daný typ lietadla. Pre pilotov UL – platný preukaz spôsobilosti a kvalifikácia pre daný typ lietadla. Je povolené striedať posádky na jednom lietadle.

 5. Lietadlá:

  Súťaže sa môžu zúčastniť všetky typy letúnov s platným OLS minimálne na dobu konania súťaže, s platným zákonným poistením voči tretím osobám pre územie Slovenskej republiky. Je možná aj účasť motorových vetroňov a ULL s minimálnou vytrvalosťou letúna 2 hodiny a najnižšou povolenou rýchlosťou 60 kts. Vzhľadom na obmedzené možnosti hangárovania letúne musia byť vybavené vlastným kotviacim zariadením z dôvodu kotvenia vonku mimo hangára.

 6. Mapy:

  Súťažná podádka dostane na každú etapu 1 ks mapy v mierke 1 : 200 000 a inštrukciu k vykonaniu súťažného letu.

 7. Štartovný poplatok:

  50,00 € za jednu súťažiacu posádku. Štartovný poplatok je splatný najneskôr pri prezentácii súťažnej posádky v deň príletu v hotovosti do pokladne Aeroklubu Dubnica nad Váhom, alebo prevodom na bankový účet Aeroklubu Dubnica nad Váhom, najneskôr do 16.07.2021 na číslo účtu:

  • 0063669107/0900,
  • v.s.: 16072021,
  • k.s.: 0308,
  • IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107,
  • SWIFT: GIBASKBX (viď bod 10).
 8. Stravovanie:

  Účastníci môžu využiť stravovacie služby v reštaurácii priamo v areáli letiska s celodennou prevádzkou. Rozhodcovia súťaže a organizačný štáb majú zabezpečenú celodennú stravu organizátorom.

 9. Ubytovanie:

  Súťažiaci si hradia ubytovanie na vlastné náklady. Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie organizátorom. V areáli letiska je možné si rezervovať ubytovanie v nasledovných ubytovacích priestoroch za nasledovné ceny:

  • penzión LETISKO 4 izby (max. 15 ubytovaných) cena za 1 osobu / 1 noc 16,00 €
  • kemp s elektrickou prípojkou, sociálnym zariadením s teplou a studenou vodou a nočným osvetlením (vo vlastnom stane alebo kempingovom prívese) cena za 1 osobu / 1 noc bez poplatku
  • ostatné ubytovanie je možné zabezpečiť podľa požiadavky v ubytovacích zariadeniach v blízkom okolí letiska (hotely, penzióny a ubytovne).

  Vzhľadom na obmedzené ubytovacie kapacity je nutné včas kontaktovať riaditeľa súťaže (Jaroslav Michálek +421 905 505 202), aby mohol včas zabezpečiť ubytovanie na základe požiadavky.

 10. Ceny pre víťazov súťaže:

  Organizátor súťaže odovzdá na slávnostnom vyhlásení výsledkov víťazom 23. Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2021 medaile podľa umiestnenia prvým trom účastníkom a diplomy. Všetci zúčastnení účastníci obdržia diplomy podľa poradia umiestnenia.

 11. Kontaktné údaje:

  AEROKLUB DUBNICA NAD VÁHOM
  Letisko Slavnica, č. 8 , 018 54 Slavnica
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  e-mail: akdubnica@bb.telecom.sk
  IČO: 17 066 816
  DIČ: 2020613991
  Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Dubnica nad Váhom
  č.ú.: 0063669107/0900
  IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107
  SWIFT: GIBASKBX

 12. Kontaktné osoby organizačného štábu:
  Jaroslav Michálek   tel.: +421 905 505 202
  Štefan POHANKA   tel.: +421 911 020 751
  Radoslav PAPŠO   tel.: +421 903 322 257
 13. Súčinnosť:

  23. Majstrovstvá Slovenskej republiky v Presnom lietaní 2021 sú súčasťou programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch zameranej na udržateľnosť osobnej športovej výkonnosti členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

 

Na prevzatie: propozície + prihláška (formát PDF, veľkosť 450,0 kB) *

« Späť

zverejnené: 15.07.2021 | aktualizované: 15.07.2021 | počet zobrazení: 52147

počet prístupov od 19.01.2016: 1460331
počet prístupov dnes: 1247