DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Bernard


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Účasť štátnej reprezentácie SR na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019

« Späť
Motorové lietanie » Aktuality » Účasť štátnej reprezentácie SR na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019

Účasť štátnej reprezentácie SR na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019
(formát PDF, veľkosť 513,6 kB)

(slovenskí leteckí navigátori opäť vybojovali medailové umiestnenie)

Úvod

Vzhľadom na skutočnosť, že štátna reprezentácia Slovenskej republiky v presnom lietaní na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019 nadviazala na športové výsledky dosiahnuté na predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťažiach v leteckých navigačných športoch, dovoľujem si popísať rozsah vynaloženého úsilia, ktoré k opätovnému dosiahnutiu významných športových výsledkov predchádzalo.

Vyhodnotenie vynaloženého úsilia pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich samostatných častí a spoločným záverom:

 1. priebeh športovej prípravy – tréningový a súťažný proces športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch
 2. oficiálny tréningový a oficiálny súťažný proces súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní
 3. spoločný záver s poďakovaním

A. Priebeh športovej prípravy – tréningový a súťažný proces

Súbežne s vytvorením podmienok na udržateľnosť prevádzkového zázemia Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally, športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch s cieľom nominovať sa na 24. FAI Majstrovstvá sveta v presnom lietaní pre rok 2019, ktoré sa uskutočnili v dňoch 10. júna 2019 až 16. júna 2019 v Španielskom kráľovstve na športovom letisku v meste Castteló de la Plana a nadviazať tak na športové výsledky z predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťaží v leteckých navigačných športoch, mali možnosť s intenzívnou športovou prípravou začať až v mesiaci máj 2019.

Športová príprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch prebiehala v časovej tiesni a v znamení nepriaznivých poveternostných podmienok a veľmi skorého termínu konania 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019.

S cieľom dosiahnuť najvyššiu možnú mieru športovej výkonnosti športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch bolo v priebehu prípravného procesu vykonaných niekoľko zmien v zložení športových posádok a realizačného te­amu.

Štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch mala pre potreby výkonu tréningového a súťažného procesu k dispozícii optimalizovaný počet športových lietadiel typovej rady Cessna.

Pod vedením Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally, športová príprava športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch prebiehala vo formáte individuálneho a súťažného tréningového procesu na športových letiskách Trenčín, Slavnica, Boleráz a Moravská Třebová.

Prvou časťou tréningového procesu bola účasť športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na leteckej športovej súťaži 3. ročník „Medziklubová porovnávacia súťaž v presnom lietaní“, organizátorom ktorej bol v dňoch 3. mája 2019 až 5. mája 2019 Aeroklub Dubnica nad Váhom na športovom letisku Slavnica.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch dosiahli vzájomné umiestenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička … 241 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. … 419 bodov
 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. … 752 bodov
 • pilot – kapitán Mgr. Milan Mrázik … 1 580 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Dalibor Gonda … 1 901 bodov

Druhou časťou tréningového procesu bola účasť športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na leteckej športovej súťaži 27. ročník „Memoriál Ivana Hudeca“, organizátorom ktorej bol v dňoch 17. mája 2019 až 19. mája 2019 Aeroklub Trnava na športovom letisku Boleráz.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch dosiahli vzájomné umiestnenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + navigátor Ing. Dalibor Gonda … 373 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička + navigátor Ing. Vladimír Vido … 385 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. + navigátor Ing. Ondrej Somorovský … 596 bodov
 • pilot – kapitán Mgr. Boris Vittek + navigátor Mgr. Milan Mrázik … 627 bodov

Vyvrcholením tréningového procesu bola účasť športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na spoločných Majstrovstvách Českej a Slovenskej republiky v presnom lietaní pre rok 2019, organizátorom ktorých bol v dňoch 23. mája 2019 až 28. mája 2019 Aeroklub Českej republiky na športovom letisku v českom meste Moravská Třebová.

Na spoločných Majstrovstvách Českej a Slovenskej republiky v presnom lietaní pre rok 2019 dosiahli športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch vzájomné umiestnenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

 • Majstrom 21. SNA Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní sa stala športová posádka:

  pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička … 356 bodov

 • I. Vicemajstrom 21. SNA Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní sa stala športová posádka:

  pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. … 1 111 bodov

 • II. Vicemajstrom 21. SNA Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní sa stala športová posádka:

  pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. … 1 218 bodov

 • III. Vicemajstrom 21. SNA Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní sa stala športová posádka:

  pilot – kapitán Ing. Dalibor Gonda … 5 172 bodov

V súťaži v presnosti pristania na 21. SNA Majstrovstvách Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahli športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní vzájomné umiestnenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička … 117 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. … 240 bodov
 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. … 261 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Dalibor Gonda … 470 bodov

Na základe športových výkonov a výsledkov dosahovaných v priebehu športovej prípravy – tréningového a súťažného procesu bolo možné potvrdiť vzájomnú vyrovnanosť a stúpajúcu úroveň osobnej športovej výkonnosti časti športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Z uvedených dôvodov boli na 24. FAI Majstrovstvá sveta v presnom lietaní pre rok 2019 nominované tri športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v zložení:

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička
 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml.
 • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st.

Pre samotný proces nominácie bola určujúca skúsenosť a osobná športová výkonnosť a vyrovnanosť ako aj poradie a bodové ohodnotenie, ktoré nominované športové posádky dosiahli na 20. SNA Majstrovstvách Slovenskej republiky v presnom lietaní pre rok 2018 a na 21. SNA Majstrovstvách Slovenskej republiky v presnom lietaní pre rok 2019.

Pri uplatnení nominačných kritérií boli zohľadnené všetky dostupné atribúty smerujúce k splneniu spoločne vytýčeného cieľa – dosiahnuť významné športové umiestnenie na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019.

B. Oficiálny tréningový a oficiálny súťažný proces

Po splnení hlavných cieľov programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred 24. FAI Majstrovstvami sveta v presnom lietaní nasledovalo obdobie vyvrcholenia leteckej súťažnej sezóny pre rok 2019, ktorým bol oficiálny tréningový a následný oficiálny súťažný proces súvisiaci s účasťou štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019, ktoré sa uskutočnili v dňoch 10. júna 2019 až 16. júna 2019 v Španielskom kráľovstve na športovom letisku meste Castelló de la Plana.

Športová výprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní v zložení:

 • Mgr. Štefan Pohanka – kapitán športovej výpravy,
 • Ing. Katarína Pohanková – pilot – team kapitán,
 • Ing. Róbert Šošovička – pilot – kapitán prvej súťažnej posádky,
 • Ing. Ján Šabľa, st. – pilot – kapitán druhej súťažnej posádky,
 • Bc. Ján Šabľa, ml. – pilot – kapitán tretej súťažnej posádky,
 • Ing. Marián Kumorovitz – technik lietadiel,

po predchádzajúcich organizačných prípravách sa dňa 5. júna 2019 presunula pozemnou a vzdušnou cestou z letiska Trenčín do dejiska 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019.

Športová výprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní pre potreby výkonu oficiálneho tréningového a oficiálneho súťažného procesu v rámci 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní disponovala súťažnými lietadlami typovej rady Cessna C – 152 prenajatými od anglického prevádzkovateľa.

V dňoch 7. júna 2019 až 9. júna 2019 prebiehala v dejisku konania 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019 plánovaná športová príprava – intenzívny teoretický a praktický tréningový proces súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní.

Výkon tréningového procesu priamo v dejisku 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019 umožnil súťažným posádkam štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní zorientovať sa v súťažnom vzdušnom priestore, pomohol rozoznať rukopis domáceho staviteľa súťažných etáp a v neposlednom rade vytvoril predpoklady na osvojenie si podmienok a postupov pre dosiahnutie najvyššej možnej miery presnosti pristania do vytýčeného pristávacieho pás­ma.

Časový plán oficiálnej časti 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019 bol nasledovný:

 • 10. júna 2019 – slávnostné otvorenie svetovej leteckej športovej súťaže
 • 11. júna 2019 – oficiálny tréning v presnosti pristania
 • 12. júna 2019 – prvý súťažný deň / prvá súťažná úloha / súťaž v presnosti pristania
 • 13. júna 2019 – druhý súťažný deň / druhá súťažná úloha / 1. súťažná etapa
 • 14. júna 2019 – tretí súťažný deň / tretia súťažná úloha / 2. súťažná etapa
 • 15. júna 2019 – štvrtý súťažný deň / štvrtá súťažná úloha / 3. súťažná etapa
 • 16. júna 2019 – slávnostné ukončenie svetovej leteckej športovej súťaže
 • 17. júna 2019 – odlety

Športová príprava – oficiálny tréningový proces štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní priamo v dejisku 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019 začal v súlade s časovým plánom.

Každá súťažná posádka štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní mala možnosť v stabilných poveternostných podmienkach v priebehu troch tréningových dní absolvovať tri oficiálne tréningové etapy a päťdesiat meraných tréningových pristaní.

Už na základe výsledkov z priebehu tréningového procesu bolo viac-menej zrejmé, že súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní rozoznali rukopis domáceho staviteľa súťažných etáp a vytvorili si tak výhodnú znalostnú pozíciu pre samotný oficiálny súťažný proces.

Aj samotný oficiálny súťažný proces štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019, až na jednu výnimku prebiehal v stabilných poveternostných podmienkach.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky dosiahli v prvej súťažnej úlohe – súťaži v presnosti pristania ako aj v druhej súťažnej etape vytvorili predpoklad, že štátna reprezentácia Slovenskej republiky v presnom lietaní bude bojovať o významné športové umiestnenie.
Športové výsledky, ktoré súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahli v prvej súťažnej etape neboli vyhodnotené, nakoľko Medzinárodná Jury 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019 z dôvodu náhlej a výraznej zmeny poveternostných podmienok rozhodla o jej zrušení.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahli v tretej súťažnej etape, predchádzajúce predpoklady premenili na skutočnosť.

Súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní v zložení:

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička,
 • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st.,
 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml.,
 • pilot – team kapitán Ing. Katarína Pohanková,

obsadili 5. miesto a stali sa tak držiteľmi Športových odznakov a Diplomov FAI z 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní za umiestnenie Národných teamov v súťažnej kategórii Presné lietanie pre rok 2019.

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml.,
 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička,
 • pilot – kapitán Ján Šabľa, st.,
 • pilot – team kapitán Ing. Katarína Pohanková,

obsadili 5. miesto a stali sa tak držiteľmi Športových odznakov a Diplomov FAI z 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní za umiestnenie Národných teamov v súťažnej kategórii Presnosť pristania pre rok 2019.

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml.,

obsadil 2. miesto a sa stal sa tak držiteľom Striebornej medaile a Diplomu FAI a zároveň I. Vicemajstrom sveta v presnom lietaní v Individuálnej súťažnej kategórii Presnosť pristania pre rok 2019

V tejto súvislosti je potrebné s hrdosťou konštatovať, že strieborná medaila, ktorú na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní vybojoval pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml., je jubilejné, v poradí desiate medailové umiestnenie, ktoré členovia štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch od roku 2013 vybojovali na vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťažiach v leteckých navigačných športoch.

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml.,

obsadil 5. miesto a stal sa tak držiteľom Športového odznaku a Diplomu FAI v Individuálnej súťažnej kategórii Presné lietanie pre rok 2019.

Súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019 dosiahli spoločne vytýčený športový cieľ – významným spôsobom nadviazali na športové výsledky z predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťaží v leteckých navigačných športoch.
Na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019 sa zúčastnilo celkom štrnásť Národných teamov a päťdesiatdva súťažných posádok z pätnástich krajín sveta – Českej republiky, Dánskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Nórskeho kráľovstva, Poľskej republiky, Rakúskej republiky, Ruskej federácie, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republiky Nemecko, Španielskeho kráľovstva, Švajčiarskej konfederácie a Švédskeho kráľovstva.

Športová konkurencia medzi Národnými teamami a súťažnými posádkami bola oproti predchádzajúcim vrcholovým leteckým športovým súťažiam v leteckých navigačných športoch širšia a výkonnostne vyrovnanejšia.

Prípravná fáza organizácie 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019 ako aj organizácia samotného priebehu 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019 prebiehala zo strany organizátora na očakávanej organizačnej, športovej a spoločenskej úrovni.

Športové výsledky, ktoré štátna reprezentácia Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahla na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019, vyvolali kladnú odozvu medzi osobnosťami verejného a spoločenského života a členmi tuzemskej a zahraničnej leteckej športovej komunity.

Prezentovanie športových výsledkov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch vo väzbe na významných donorov má viditeľný vplyv na rast kredibility Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Žiline, Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally so sídlom v Trenčíne a slovenského vrcholového leteckého športu ako celku.

C. Spoločný záver s poďakovaním

Pri určovaní zloženia športovej výpravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 24. FAI Majstrovstvá sveta v presnom lietaní pre rok 2019 bol kladený dôraz na posilnenie technického zabezpečenia.

S cieľom, v maximálnej miere eliminovať riziká technického zlyhania súťažnej leteckej techniky v priebehu oficiálneho tréningového a oficiálneho súťažného procesu súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní v dejisku 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019, bolo prijaté rozhodnutie do športovej výpravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní opäť zaradiť erudovaného technika lietadiel.

Členovia súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní mali tak možnosť absolvovať celý oficiálny tréningový a oficiálny súťažný proces s vedomím maximálnej technickej spoľahlivosti súťažnej leteckej techniky.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v priebehu športovej prípravy – tréningového a súťažného procesu v období pred 24. FAI Majstrovstvami sveta v presnom lietaní pre rok 2019 nalietali na tréningových lietadlách cca 70 letových hodín.

Súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní v priebehu oficiálneho tréningového a oficiálneho súťažného procesu v dejisku 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019 nalietali na súťažných lietadlách cca 40 letových hodín.

Športové výsledky, ktoré štátna reprezentácia Slovenskej republiky v presnom lietaní dosiahla na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019, sú odzrkadlením podmienok vytvorených na udržateľnosť prevádzkového zázemia Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally a rozsahu ekonomického, organizačného a technického zabezpečenia športovej prípravy a zároveň aj odzrkadlením výsledkov náročného, v roku 2006 pod vedením Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally začatého a stále prebiehajúceho procesu generačného posilnenia štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Významné športové výsledky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch, ktorými sú najmä: jedno prvé, jedno tretie, jedno štvrté a jedno siedme miesto získané 9. FAI Majstrovstvách Európy pre rok 2013, jedno prvé, jedno tretie, jedno štvrté a jedno piate miesto získané na 19. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2014, jedno piate a jedno šieste miesto získané na 22. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2015, jedno piate miesto získané na 20. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2016, jedno tretie, jedno štvrté a jedno piate miesto získané na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017, jedno prvé, jedno druhé, dve tretie a jedno štvrté miesto získané na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018 a jedno druhé a dve piate miesta získané na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019, zakladajú oprávnenie konštatovať, že letecký navigačný šport v podmienkach Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Žiline aj naďalej zotrváva na svojich pozíciách ako vlajková loď slovenského vrcholového leteckého športu.

V novodobej histórii Slovenskej republiky vybojovala štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťažiach celkom desať medailových pozícií.

Za uvedenými športovými výsledkami stoja aj schopnosti, odhodlanie a nezištná činnosť slovenských staviteľov súťažných etáp, organizátorov regionálnych, národných a nadnárodných leteckých športových súťaží v leteckých navigačných športoch a prevádzkovateľov technicky spoľahlivých tréningových a súťažných lietadiel ako dôležitej tréningovo – súťažnej základne pre členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Najbližšia tradičná svetová vrcholová letecká športová súťaž v leteckých navigačných športoch sa bude konať v roku 2020.

Organizáciou 22. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2020 bol Medzinárodnou leteckou federáciou FAI poverený Aeroklub Juhoafrickej republiky.

22. FAI Majstrovstvá sveta v leteckej rally pre rok 2020 sa budú konať v mesiaci november 2020 v juhoafrickom regióne Západné Kapsko na športovom letisku v meste Stellenbosch.

Pred nami je dlhé obdobie, v rámci ktorého budeme musieť využiť niekoľko príležitostí na vynaloženie cieleného úsilia na výber a udržanie osobnej športovej výkonnosti športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Z pohľadu súčasnej osobnej športovej výkonnosti je už dnes možné s veľkou mierou pravdepodobnosti predpokladať, že športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch budú pripravené aj na 22. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2020 vybojovať ďalšie významné športové umiestnenia.

Poďakovanie

Domáca športová príprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred 24. FAI Majstrovstvami sveta v presnom lietaní pre rok 2019 prebiehala vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

logo – nadácia SPP

Účasť štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019 finančne podporili:

 • Národný športový zväz Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Žiline
 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátor športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally so sídlom v Trenčíne

Oficiálnym partnerom Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bolo:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Technickými a organizačnými partnermi štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní boli:

 • Aeroklub Trenčín
 • Aeroklub Dubnica nad Váhom
 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA
 • Spoločnosť EuroServis LK
 • Spoločnosť RAMI Partizánske

Partnermi Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally boli:

 • Spoločnosť AIR – TRANSPORT EUROPE

  so sídlom v Poprade

 • Spoločnosť BITTNER AUDIO

  so sídlom v Šenkviciach

 • Spoločnosť VIRTUAL REALITY MEDIA

  so sídlom v Trenčíne

 • Spoločnosť WILLING

  so sídlom vo Zvolene

Partnermi štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní pre cezhraničnú propagáciu významných slovenských regiónov boli:

 • Nitriansky samosprávny kraj

  so sídlom v Nitre

 • Trenčiansky samosprávny kraj

  so sídlom v Trenčíne

Partnermi štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní pre cezhraničnú propagáciu tradičných slovenských výrobkov boli:

 • Spoločnosť L. Z. Bošáca

  so sídlom v Bošáci


Je pre mňa veľkou cťou, že v mene štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch môžem všetkým partnerom vyjadriť úprimné poďakovanie za prejavenú podporu.

S úctou,
JUDr. Štefan Vittek v. r.
Koordinátor športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally

« Späť

zverejnené: 21.06.2019 | aktualizované: 21.06.2019 | počet zobrazení: 96881

počet prístupov od 19.01.2016: 1391895
počet prístupov dnes: 822