DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Gejza


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Česko - Slovenský navigačný míting 2019

« Späť
Motorové lietanie » Aktuality » Česko - Slovenský navigačný míting 2019

Komisia motorového lietania
Slovenského národného aeroklubu
Generála M. R.Štefánika

Aeroklub Dubnica nad Váhom

a

Klub navigačného lietania Air Sympatia Trenčín

Česko – Slovenský navigačný míting 2019

Odborný seminár pre pilotov, navigátorov, rozhodcov, organizátorov a záujemcov z radov mládeže o športové lietanie v leteckých navigačných športoch

Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica

30.03.2019

1. Názov podujatia

Česko – Slovenský navigačný míting 2019

2. Termín konania

 • 30.03.2019 – Teoretická časť
 • apríl – máj 2019 – Praktická časť (podľa meteorologických podmienok)

3. Miesto konania

Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica

4. Obsahová náplň

Odborný seminár Česko – Slovenský navigačný míting 2019 je určený pre široký okruh záujemcov z radov športových pilotov motorových lietadiel, mládeže a ULL pilotov o navigačné lietanie v navigačných súťažiach leteckej rally, presnom lietaní a ANR.

Seminár je tiež určený pre staviteľov tratí v leteckých navigačných súťažiach, organizátorov a rozhodcov.

Široké spektrum problematiky, ktoré seminár chce obsiahnúť, umožní účastníkom získať užitočné informácie v oblasti športového navigačného lietania najmä v oblasti aktuálnych poznatkov z FAI GAC pravidiel pre leteckú rally, presné lietanie a ANR, zásad stavby a konštrukcie tratí pre jednotlivé typy súťaží, spôsoby vyhodnocovania súťažných etáp, využívania hardvérového a softwarového vybavenia v športovom navigačnom lietaní, ale aj praktických skúseností.

Skúsení navigátori, ale aj začiatočníci ocenia cenné praktické informácie z organizácie podujatí a lietania v majstrovských súťažiach od renomovaných odborníkov v navigačnom lietaní uznávaných vo svete. Seminár si kladie za cieľ tiež popularizáciu športového navigačného lietania medzi širokou športovou leteckou verejnosťou.

Lektori:
Jiří Dodal, Ján Chudý, Ján Šabľa, st., Štefan Pohanka, Róbert Šošovička, Štefan Vittek.

5. Tematické okruhy

 1. FAI pravidlá pre navigačné lietanie pre rok 2019 (presné lietanie, letecká rally, a ANR)
 2. Zásady pri stavbe tratí v súlade s platnými pravidlami FAI GAC:
  • možné miestne úpravy pravidiel – rozsah
  • tvar a dĺžka trate (povolené limity)
  • objekty na trati (fotografie objektov na trati, fotografie SP, TP, FP a vytyčovanie pozemných znakov) – zásady a prípustné vzdialenosti, minimá a maximá požiadaviek na stavbu tratí, mapové podklady, digitalizované mapy, vhodnosť máp.
 3. Zadania a konštrukcia tratí – vhodnosť, zásady a príprava na vykonanie letovej úlohy (povolené a zakázané pomôcky) s ohľadom na typ súťaže.
 4. Vyhodnocovanie výsledkov jednotlivých letových úloh – bodové hodnotenia a limity.
 5. Využívanie hardvérového a softvérového vybavenia pri objektivizácii vyhodnocovanií letových úloh a spracovania výsledkov.
 6. Taktika pre plnenie letovej úlohy (pred letom, počas letu a po ukončení letu, súčinnosť posádky v leteckej rally a ANR). *)
 7. Zvláštnosti súťažnej leteckej navigácie s ohľadom na bezpečnosť lietania. *)
 8. Tréningový proces posádok pre súťaže v navigačnom lietaní (frekvencia, rozsah, hodnotenia, vplyv ľudského faktoru posádok na adaptáciu a presné vykonanie letovej úlohy). *)
 9. Otázky výberu vhodných kandidátov pre navigačné lietanie, kategorizácia súťaží, stanovenie kategórií – juniori, seniori. Možné riešenia, špecifikácia.
 10. Praktické skúsenosti pri organizácii a praktickej športovej činnosti v leteckej navigácii (presné lietanie, letecká rally a ANR).
 11. Rôzne, diskusia a výmena skúseností.

Poznámka:

 1. Po každej prednesenej téme bude priestor pre krátke otázky a diskusiu. V závere seminára bude vytvorený priestor pre celkovú diskusiu k predneseným témam a výmene skúseností jednak z organizácie navigačných súťaží, ale aj praktických skúseností v jednotlivých druhoch športového navigačného lietania (presné lietanie, letecká rally a ANR).
 2. *) Témy budú aplikované pri praktickom zamestnaní v mesiacoch apríl – máj 2019.

6. Časový harmonogram seminára

Sobota 30.03.2019

 1. 9:00 hod. – 11:45 hod.

  FAI pravidlá súťaží v leteckých navigačných športoch pre rok 2019 – schválené zmeny a ich aplikácia v praxi:

  • Presné lietanie „Rules and Regulations – Precision Flying – Edition 2019“ a aplikácia pre využitie v roku 2019, (Ján Chudý)
  • Letecká rally „Rules and Regulations – Air Rally Flying – Edition 2019“ a aplikácia pre využitie v roku 2019, (Jiří Dodal)
  • Air Navigation Race „Rules and Regulations – Air Navigation Race – Edition 2018“ a aplikácia pre využitie v roku 2019, (Štefan Pohanka)
 2. 11:45 hod. – 12:00 hod.

  Diskusia k predneseným témam.

 3. 12:00 hod. – 13:00 hod.

  Prestávka, obed

 4. 13:00 hod. – 14:00 hod.

  Využívanie hardvérového a softvérového vybavenia pri objektivizácii vyhodnocovaní letových úloh v športovom navigačnom lietaní a spracovanie výsledkov, (Štefan Pohanka):

  • schválené softvéry FAI GAC pre vyhodnocovanie súťaží v leteckých navigačných športoch,
  • záznamové zariadenia pre záznamy letových úloh, vhodnosť a skúsenosti, zásady používania.
 5. 14:00 hod. – 15:00 hod.

  Zásady pri stavbe tratí v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre súťažné lietanie v leteckých navigačných športoch, (Štefan Pohanka):

  • možné miestne úpravy pravidiel – rozsah úprav,
  • tvar a dĺžka tratí (povolené limity),
  • objekty na trati (fotografie objektov, fotografie SP, TP, FP a vytyčovanie pozemných znakov) – zásady a prípustné vzdialenosti,
  • mapové podklady, digitalizované mapy – vhodnosť máp,
  • zadania a konštrukcia tratí – vhodnosť, zásady a príprava na vykonanie letovej úlohy (povolené a zakázané pomôcky).
 6. 15:00 hod. – 15:30 hod.

  Diskusia k predneseným témam.

 7. 15:30 hod. – 16:00 hod.

  Prestávka.

 8. 16:00 hod. – 17:30 hod.

  Taktika posádky pre plnenie letovej úlohy v navigačnom športovom lietaní a tréningový proces posádok pre jednotlivé súťaže v leteckých navigačných športoch, (Ján Šabľa, st.):

  • taktika pre plnenie letovej úlohy (pred letom, počas letu a po ukončení letu, súčinnosť posádky v leteckej rally a rozdelenie úloh, v presnom lietaní a ANR),
  • tréningový proces posádok pre súťaže v leteckých navigačných športoch (frekvencia, rozsah, hodnotenia, vplyv ľudského faktoru na adaptáciu posádok a presné vykonanie letovej úlohy),
  • tréningový proces počas prípravy na majstrovské súťaže v leteckých navigačných športoch (časovanie, záťaž, vyhodnocovanie prípravy a výber vhodných kandidátov reprezentácie).
 9. 17:30 hod. – 18:00 hod.

  Diskusia k predneseným témam.

 10. 18:00 hod. – 19:00 hod.

  Záver seminára, večera.

  Poznámka:
  Na záver seminára bude dohodnutý predbežný mechanizmus realizácie praktickej časti seminára. Podľa predbežného záujmu bude vypracovaný podrobný harmonogram. Nižšie uvedená Praktická časť je orientačná, bude upresnená na základe konkrétnych podmienok a bude publikovaná na stránke Aeroklubu Dubnica nad Váhom – www.akdubnica.sk.

  Apríl – máj 2019 Praktická časť (podľa meteorologických podmienok)

  Poznámka:
  Termín praktického zamestnania bude dodatočne zverejnený podľa aktuálnych meteorologických podmienok tak, aby bolo možné prakticky vykonať tréningové súťažné lety vrátane prípravy a debrífingu. Organizátor pripraví pre praktické uskutočnenie zamestnania dve kompletné súťažné etapy vrátane vyhodnotenia letu tak, aby boli aplikované jednotlivé druhy súťaží podľa platných pravidiel FAI GAC. Praktické zamestnanie sa uskutoční v priebehu víkendu (piatok – sobota). Môže byť rozdelený do viac blokov.

  Piatok (v odpoludňajších hodinách – termín bude publikovaný v dostatočnom predstihu)

 11. 16:00 hod. – 19:00 hod.

  FAI GAC pravidlá v leteckých navigačných športoch pre rok 2019 – schválené zmeny a ich aplikácia v praxi. (Ján Šabľa, st., Róbert Šošovička, Štefan Pohanka):

  • Presné lietanie „Rules and Regulations – Precision Flying – Edition 2019“ a aplikácia pre využitie v roku 2019,
  • Letecká rally „Rules and Regulations – Air Rally Flying – Edition 2019“ a aplikácia pre využitie v roku 2019,
  • Air Navigation Race „Rules and Regulations – Air Navigation Race – Edition 2018“ a aplikácia pre využitie v roku 2019,
  • navigačná príprava trate, zásady konštrukcie, príprava letovej úlohy, práca s mapovými podkladmi, výpočty, práca s inštrukciami, príprava na učebni.

  Sobota

 12. 9:00 hod. – 11:00 hod.

  Tréningové súťažné lety (zameranie na presnosť vykonania letovej úlohy).

 13. 11:00 hod – 12:00 hod.

  Podrobný rozbor letenej úlohy jednotlivo s každou posádkou s použitím hardvérového a softvérového vybavenia, (Ján Šabľa, st., Róbert Šošovička, Štefan Pohanka)

 14. 12:00 hod. – 13:00 hod.

  Prestávka, obed

 15. 13:00 hod. – 15:00 hod.

  Tréningové súťažné lety (zameranie na presnosť vykonania letovej úlohy).

 16. 15:00 hod. – 17:00 hod.

  Podrobný rozbor letenej úlohy jednotlivo s každou posádkou s použitím hardvérového a softvérového vybavenia, (Ján Šabľa, st., Róbert Šošovička, Štefan Pohanka)

 17. 17:00 hod.

  Záverečné vyhodnotenie a ukončenie praktického zamestnania.

 18. Organizačné zabezpečenie
 19. Organizačný poplatok seminára 30,00 € / osoba

  Poznámka:
  Organizačný poplatok zahŕňa náklady spojené s nákladmi na činnosť lektorov, pracovné materiály, mapové podklady, kancelárske potreby, obed a večera. Je splatný pri prezentácii do pokladne Aeroklubu Dubnica nad Váhom alebo bankovým prevodom na účet do 30.03.2019.

 20. Kontaktné údaje:

  AEROKLUB DUBNICA NAD VÁHOM
  Letisko Slavnica, č. 8,
  018 54, Slavnica
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  e-mail: akdubnica@bb.telecom.sk
  web: www.akdubnica.sk
  IČO: 17 066 816
  DIČ: 2020613991
  Bankové spojenie: SLSP, a. s. pobočka Dubnica nad Váhom
  Číslo účtu: 0063669107/0900
  IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107
  SWIFT: GIBASKBX

 21. Ubytovanie:
  1. Účastníci si hradia ubytovanie na vlastné náklady. Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie bezplatne.
  2. V areáli letiska je možné si rezervovať ubytovanie v nasledovných ubytovacích priestoroch za nasledovné ceny:
   • 10 chatiek (5 – lôžkové), cena za osobu /noc = 6,00 €
   • penzión LETISKO 4 izby (max. 10 ubytovaných), cena za osobu / noc = 16,00 €
   • kemp s elektrickou prípojkou, sociálnym zariadením s teplou a studenou vodou a nočným osvetlením (vo vlastnom stane alebo kempingovom prívese), cena za osobu / noc = bez poplatku
   • ostatné ubytovanie je možné zabezpečiť podľa požiadavky v ubytovacích zariadeniach v blízkom okolí letiska (hotely, penzióny a ubytovne).

  Vzhľadom na obmedzené ubytovacie kapacity je nutné včas kontaktovať hospodára seminára (Katarína Pohanková – +421 903 485 287), aby mohla včas zabezpečiť ubytovanie na základe požiadavky.
  Poznámka:
  Ubytovanie sa týka len tých účastníkov, ktorí sa rozhodnú pricestovať deň vopred (piatok 29.03.2019). Tí účastníci, ktorí pricestujú v deň konania seminára, z dôvodu plynulého priebehu a deklarovaného času začiatku, je vhodné, aby účastníci vykonali prezentáciu dňa 30.03.2019 do 09:00 hod.

 22. Stravovanie:

  Účastníci môžu využiť občerstvenie a stravovacie služby v reštaurácii priamo v areáli letiska s celodennou prevádzkou od 8:00 hod. do 22:00 hod. s možnosťou ponuky hotových teplých jedál a jedál z jedálneho lístka podľa vlastného výberu. Zaregistrovaní účastníci, lektori seminára a organizačný štáb seminára majú zabezpečenú celodennú stravu organizátorom (obed a večera je súčasťou organizačného poplatku).

 23. Organizačné zabezpečenie:
  • Komisia motorového lietania Slovenského národného aeroklubu Generála M. R. Štefánika (KML SNA)
  • Centrum navigačného lietania SNA,
  • Aeroklub Dubnica nad Váhom,
  • Klub navigačného lietania Air Sympatia Trenčín
 24. Kontaktné osoby:
  • Ľubomír JANCÍK, tel.: +421 903 500 800
  • Štefan POHANKA, tel.: +421 911 020 751
  • Katarína POHANKOVÁ, tel.: +421 903 485 287
  • Radoslav PAPŠO, tel.: +421 903 322 257

Na prevzatie: bulletin (formát PDF, veľkosť 376,7 kB)

« Späť

zverejnené: 03.03.2019 | aktualizované: 04.03.2019 | počet zobrazení: 19453

počet prístupov od 19.01.2016: 448333
počet prístupov dnes: 569