DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Margita


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Česko - Slovenský navigačný míting 2019

« Späť
Motorové lietanie » Aktuality » Česko - Slovenský navigačný míting 2019

Komisia motorového lietania
Slovenského národného aeroklubu
Generála M. R.Štefánika

Aeroklub Dubnica nad Váhom

a

Klub navigačného lietania Air Sympatia Trenčín

Česko – Slovenský navigačný míting 2019

Odborný seminár pre pilotov, navigátorov, rozhodcov, organizátorov a záujemcov z radov mládeže o športové lietanie v leteckých navigačných športoch

Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica

30.03.2019

1. Názov podujatia

Česko – Slovenský navigačný míting 2019

2. Termín konania

 • 30.03.2019 – Teoretická časť
 • apríl – máj 2019 – Praktická časť (podľa meteorologických podmienok)

3. Miesto konania

Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica

4. Obsahová náplň

Odborný seminár Česko – Slovenský navigačný míting 2019 je určený pre široký okruh záujemcov z radov športových pilotov motorových lietadiel, mládeže a ULL pilotov o navigačné lietanie v navigačných súťažiach leteckej rally, presnom lietaní a ANR.

Seminár je tiež určený pre staviteľov tratí v leteckých navigačných súťažiach, organizátorov a rozhodcov.

Široké spektrum problematiky, ktoré seminár chce obsiahnúť, umožní účastníkom získať užitočné informácie v oblasti športového navigačného lietania najmä v oblasti aktuálnych poznatkov z FAI GAC pravidiel pre leteckú rally, presné lietanie a ANR, zásad stavby a konštrukcie tratí pre jednotlivé typy súťaží, spôsoby vyhodnocovania súťažných etáp, využívania hardvérového a softwarového vybavenia v športovom navigačnom lietaní, ale aj praktických skúseností.

Skúsení navigátori, ale aj začiatočníci ocenia cenné praktické informácie z organizácie podujatí a lietania v majstrovských súťažiach od renomovaných odborníkov v navigačnom lietaní uznávaných vo svete. Seminár si kladie za cieľ tiež popularizáciu športového navigačného lietania medzi širokou športovou leteckou verejnosťou.

Lektori:
Jiří Dodal, Ján Chudý, Ján Šabľa, st., Štefan Pohanka, Róbert Šošovička, Štefan Vittek.

5. Tematické okruhy

 1. FAI pravidlá pre navigačné lietanie pre rok 2019 (presné lietanie, letecká rally, a ANR)
 2. Zásady pri stavbe tratí v súlade s platnými pravidlami FAI GAC:
  • možné miestne úpravy pravidiel – rozsah
  • tvar a dĺžka trate (povolené limity)
  • objekty na trati (fotografie objektov na trati, fotografie SP, TP, FP a vytyčovanie pozemných znakov) – zásady a prípustné vzdialenosti, minimá a maximá požiadaviek na stavbu tratí, mapové podklady, digitalizované mapy, vhodnosť máp.
 3. Zadania a konštrukcia tratí – vhodnosť, zásady a príprava na vykonanie letovej úlohy (povolené a zakázané pomôcky) s ohľadom na typ súťaže.
 4. Vyhodnocovanie výsledkov jednotlivých letových úloh – bodové hodnotenia a limity.
 5. Využívanie hardvérového a softvérového vybavenia pri objektivizácii vyhodnocovanií letových úloh a spracovania výsledkov.
 6. Taktika pre plnenie letovej úlohy (pred letom, počas letu a po ukončení letu, súčinnosť posádky v leteckej rally a ANR). *)
 7. Zvláštnosti súťažnej leteckej navigácie s ohľadom na bezpečnosť lietania. *)
 8. Tréningový proces posádok pre súťaže v navigačnom lietaní (frekvencia, rozsah, hodnotenia, vplyv ľudského faktoru posádok na adaptáciu a presné vykonanie letovej úlohy). *)
 9. Otázky výberu vhodných kandidátov pre navigačné lietanie, kategorizácia súťaží, stanovenie kategórií – juniori, seniori. Možné riešenia, špecifikácia.
 10. Praktické skúsenosti pri organizácii a praktickej športovej činnosti v leteckej navigácii (presné lietanie, letecká rally a ANR).
 11. Rôzne, diskusia a výmena skúseností.

Poznámka:

 1. Po každej prednesenej téme bude priestor pre krátke otázky a diskusiu. V závere seminára bude vytvorený priestor pre celkovú diskusiu k predneseným témam a výmene skúseností jednak z organizácie navigačných súťaží, ale aj praktických skúseností v jednotlivých druhoch športového navigačného lietania (presné lietanie, letecká rally a ANR).
 2. *) Témy budú aplikované pri praktickom zamestnaní v mesiacoch apríl – máj 2019.

6. Časový harmonogram seminára

Sobota 30.03.2019

 1. 9:00 hod. – 11:45 hod.

  FAI pravidlá súťaží v leteckých navigačných športoch pre rok 2019 – schválené zmeny a ich aplikácia v praxi:

  • Presné lietanie „Rules and Regulations – Precision Flying – Edition 2019“ a aplikácia pre využitie v roku 2019, (Ján Chudý)
  • Letecká rally „Rules and Regulations – Air Rally Flying – Edition 2019“ a aplikácia pre využitie v roku 2019, (Jiří Dodal)
  • Air Navigation Race „Rules and Regulations – Air Navigation Race – Edition 2018“ a aplikácia pre využitie v roku 2019, (Štefan Pohanka)
 2. 11:45 hod. – 12:00 hod.

  Diskusia k predneseným témam.

 3. 12:00 hod. – 13:00 hod.

  Prestávka, obed

 4. 13:00 hod. – 14:00 hod.

  Využívanie hardvérového a softvérového vybavenia pri objektivizácii vyhodnocovaní letových úloh v športovom navigačnom lietaní a spracovanie výsledkov, (Štefan Pohanka):

  • schválené softvéry FAI GAC pre vyhodnocovanie súťaží v leteckých navigačných športoch,
  • záznamové zariadenia pre záznamy letových úloh, vhodnosť a skúsenosti, zásady používania.
 5. 14:00 hod. – 15:00 hod.

  Zásady pri stavbe tratí v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre súťažné lietanie v leteckých navigačných športoch, (Štefan Pohanka):

  • možné miestne úpravy pravidiel – rozsah úprav,
  • tvar a dĺžka tratí (povolené limity),
  • objekty na trati (fotografie objektov, fotografie SP, TP, FP a vytyčovanie pozemných znakov) – zásady a prípustné vzdialenosti,
  • mapové podklady, digitalizované mapy – vhodnosť máp,
  • zadania a konštrukcia tratí – vhodnosť, zásady a príprava na vykonanie letovej úlohy (povolené a zakázané pomôcky).
 6. 15:00 hod. – 15:30 hod.

  Diskusia k predneseným témam.

 7. 15:30 hod. – 16:00 hod.

  Prestávka.

 8. 16:00 hod. – 17:30 hod.

  Taktika posádky pre plnenie letovej úlohy v navigačnom športovom lietaní a tréningový proces posádok pre jednotlivé súťaže v leteckých navigačných športoch, (Ján Šabľa, st.):

  • taktika pre plnenie letovej úlohy (pred letom, počas letu a po ukončení letu, súčinnosť posádky v leteckej rally a rozdelenie úloh, v presnom lietaní a ANR),
  • tréningový proces posádok pre súťaže v leteckých navigačných športoch (frekvencia, rozsah, hodnotenia, vplyv ľudského faktoru na adaptáciu posádok a presné vykonanie letovej úlohy),
  • tréningový proces počas prípravy na majstrovské súťaže v leteckých navigačných športoch (časovanie, záťaž, vyhodnocovanie prípravy a výber vhodných kandidátov reprezentácie).
 9. 17:30 hod. – 18:00 hod.

  Diskusia k predneseným témam.

 10. 18:00 hod. – 19:00 hod.

  Záver seminára, večera.

  Poznámka:
  Na záver seminára bude dohodnutý predbežný mechanizmus realizácie praktickej časti seminára. Podľa predbežného záujmu bude vypracovaný podrobný harmonogram. Nižšie uvedená Praktická časť je orientačná, bude upresnená na základe konkrétnych podmienok a bude publikovaná na stránke Aeroklubu Dubnica nad Váhom – www.akdubnica.sk.

  Apríl – máj 2019 Praktická časť (podľa meteorologických podmienok)

  Poznámka:
  Termín praktického zamestnania bude dodatočne zverejnený podľa aktuálnych meteorologických podmienok tak, aby bolo možné prakticky vykonať tréningové súťažné lety vrátane prípravy a debrífingu. Organizátor pripraví pre praktické uskutočnenie zamestnania dve kompletné súťažné etapy vrátane vyhodnotenia letu tak, aby boli aplikované jednotlivé druhy súťaží podľa platných pravidiel FAI GAC. Praktické zamestnanie sa uskutoční v priebehu víkendu (piatok – sobota). Môže byť rozdelený do viac blokov.

  Piatok (v odpoludňajších hodinách – termín bude publikovaný v dostatočnom predstihu)

 11. 16:00 hod. – 19:00 hod.

  FAI GAC pravidlá v leteckých navigačných športoch pre rok 2019 – schválené zmeny a ich aplikácia v praxi. (Ján Šabľa, st., Róbert Šošovička, Štefan Pohanka):

  • Presné lietanie „Rules and Regulations – Precision Flying – Edition 2019“ a aplikácia pre využitie v roku 2019,
  • Letecká rally „Rules and Regulations – Air Rally Flying – Edition 2019“ a aplikácia pre využitie v roku 2019,
  • Air Navigation Race „Rules and Regulations – Air Navigation Race – Edition 2018“ a aplikácia pre využitie v roku 2019,
  • navigačná príprava trate, zásady konštrukcie, príprava letovej úlohy, práca s mapovými podkladmi, výpočty, práca s inštrukciami, príprava na učebni.

  Sobota

 12. 9:00 hod. – 11:00 hod.

  Tréningové súťažné lety (zameranie na presnosť vykonania letovej úlohy).

 13. 11:00 hod – 12:00 hod.

  Podrobný rozbor letenej úlohy jednotlivo s každou posádkou s použitím hardvérového a softvérového vybavenia, (Ján Šabľa, st., Róbert Šošovička, Štefan Pohanka)

 14. 12:00 hod. – 13:00 hod.

  Prestávka, obed

 15. 13:00 hod. – 15:00 hod.

  Tréningové súťažné lety (zameranie na presnosť vykonania letovej úlohy).

 16. 15:00 hod. – 17:00 hod.

  Podrobný rozbor letenej úlohy jednotlivo s každou posádkou s použitím hardvérového a softvérového vybavenia, (Ján Šabľa, st., Róbert Šošovička, Štefan Pohanka)

 17. 17:00 hod.

  Záverečné vyhodnotenie a ukončenie praktického zamestnania.

 18. Organizačné zabezpečenie
 19. Organizačný poplatok seminára 30,00 € / osoba

  Poznámka:
  Organizačný poplatok zahŕňa náklady spojené s nákladmi na činnosť lektorov, pracovné materiály, mapové podklady, kancelárske potreby, obed a večera. Je splatný pri prezentácii do pokladne Aeroklubu Dubnica nad Váhom alebo bankovým prevodom na účet do 30.03.2019.

 20. Kontaktné údaje:

  AEROKLUB DUBNICA NAD VÁHOM
  Letisko Slavnica, č. 8,
  018 54, Slavnica
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  e-mail: akdubnica@bb.telecom.sk
  web: www.akdubnica.sk
  IČO: 17 066 816
  DIČ: 2020613991
  Bankové spojenie: SLSP, a. s. pobočka Dubnica nad Váhom
  Číslo účtu: 0063669107/0900
  IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107
  SWIFT: GIBASKBX

 21. Ubytovanie:
  1. Účastníci si hradia ubytovanie na vlastné náklady. Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie bezplatne.
  2. V areáli letiska je možné si rezervovať ubytovanie v nasledovných ubytovacích priestoroch za nasledovné ceny:
   • 10 chatiek (5 – lôžkové), cena za osobu /noc = 6,00 €
   • penzión LETISKO 4 izby (max. 10 ubytovaných), cena za osobu / noc = 16,00 €
   • kemp s elektrickou prípojkou, sociálnym zariadením s teplou a studenou vodou a nočným osvetlením (vo vlastnom stane alebo kempingovom prívese), cena za osobu / noc = bez poplatku
   • ostatné ubytovanie je možné zabezpečiť podľa požiadavky v ubytovacích zariadeniach v blízkom okolí letiska (hotely, penzióny a ubytovne).

  Vzhľadom na obmedzené ubytovacie kapacity je nutné včas kontaktovať hospodára seminára (Katarína Pohanková – +421 903 485 287), aby mohla včas zabezpečiť ubytovanie na základe požiadavky.
  Poznámka:
  Ubytovanie sa týka len tých účastníkov, ktorí sa rozhodnú pricestovať deň vopred (piatok 29.03.2019). Tí účastníci, ktorí pricestujú v deň konania seminára, z dôvodu plynulého priebehu a deklarovaného času začiatku, je vhodné, aby účastníci vykonali prezentáciu dňa 30.03.2019 do 09:00 hod.

 22. Stravovanie:

  Účastníci môžu využiť občerstvenie a stravovacie služby v reštaurácii priamo v areáli letiska s celodennou prevádzkou od 8:00 hod. do 22:00 hod. s možnosťou ponuky hotových teplých jedál a jedál z jedálneho lístka podľa vlastného výberu. Zaregistrovaní účastníci, lektori seminára a organizačný štáb seminára majú zabezpečenú celodennú stravu organizátorom (obed a večera je súčasťou organizačného poplatku).

 23. Organizačné zabezpečenie:
  • Komisia motorového lietania Slovenského národného aeroklubu Generála M. R. Štefánika (KML SNA)
  • Centrum navigačného lietania SNA,
  • Aeroklub Dubnica nad Váhom,
  • Klub navigačného lietania Air Sympatia Trenčín
 24. Kontaktné osoby:
  • Ľubomír JANCÍK, tel.: +421 903 500 800
  • Štefan POHANKA, tel.: +421 911 020 751
  • Katarína POHANKOVÁ, tel.: +421 903 485 287
  • Radoslav PAPŠO, tel.: +421 903 322 257

Na prevzatie: bulletin (formát PDF, veľkosť 376,7 kB)

« Späť

zverejnené: 03.03.2019 | aktualizované: 04.03.2019 | počet zobrazení: 117946

počet prístupov od 19.01.2016: 1452914
počet prístupov dnes: 975