DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Timotej


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Majstrovstvá SR v Leteckej rally 2019

« Späť
Motorové lietanie » Aktuality » Majstrovstvá SR v Leteckej rally 2019
Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej Rally 2019 – logo veľké

Vážení priatelia leteckého športu,
pozývame Vás na Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally 2019.

Aeroklub Dubnica nad Váhom – centrum navigačného lietania SNA je tradičným organizátorom klubových a majstrovských súťaží v leteckej navigácii. Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica je tiež tradičným organizátorom významných domácich a medzinárodných športových podujatí v leteckých športoch.

Navigačná súťaž Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally 2019 bude prebiehať podľa platných pravidiel FAI GAC pre leteckú rally, ktoré upravujú propozície súťaže zverejnené na týchto stránkach.

Navigačná súťaž Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally sa uskutočňuje pravidelne jedenkrát ročne a ich cieľom je určiť majstra Slovenskej republiky v leteckej rally pre rok 2019.

Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally 2019 sa uskutočnia v termíne od 27.09.2019 do 29.09.20198 na letisku v Slavnici.

Organizátori

Na prevzatie / download:

 

PROPOZÍCIE

I. Miesto konania súťaže

Miesto: Aeroklub Dubnica nad Váhom
Letisko: Slavnica
ICAO označenie: LZDB
Poloha: 3,5 km W Ilava, 5 km N Dubnica nad Váhom
Vzťažný bod letiska: 48° 59´ 49´´ N
18° 11´ 33´´ E
Nadmorská výška: 235 m / 771 ft
Frekvencia: 122,340 MHz „DUBNICA PREVÁDZKA“
RWY: 05 L 1100 m x 36 m tráva
23 R 1100 m x 36 m tráva
05 R 1100 m x 64 m tráva
23 L 1100 m x 64 m tráva
Poznámka: trávnatá RWY 05 L, R / 23 R, L je neprístrojová, použiteľná len pre dennú prevádzku
Poštová adresa: Aeroklub Dubnica, letisko, 018 54 Slavnica
Telefón: +421 42 44 93 185
e – mail: akdubnica@bb.telecom.sk
Web: www.akdubnica.sk
schéma LZDB
RWY MAGNETIC
DIRECTION
STRENGHT
(kg / MPa)
TORA
(m)
ASDA
(m)
TODA
(m)
LDA
(m)
05L 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23R 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
05R 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23L 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100

 

II. Organizačné zabezpečenie súťaže

 1. Termín: 27.09.2019 – 29.09.2019
 2. Miesto: Letisko Slavnica (LZDB)
 3. Organizačný štáb:
  Riaditeľ súťaže: Jaroslav MICHÁLEK
  Zástupca riaditeľa súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Sekretariát súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Prezident Jury: Marián KUMOROVITZ
  Člen Jury: bude určený
  Hlavný rozhodca: Ladislav SZABÓ
  Výpočtové stredisko: Štefan POHANKA
  Staviteľ tratí: Štefan POHANKA
  VLP: Ľubomír MERKA
  Hospodár: Katarína POHANKOVÁ
  Technik: Karol BENEDIKOVIČ
  Zdravotné zabezpečenie: NsP Ilava
 4. Program:
  • Piatok 27.09.2019
   • do 20:00 hod. prílety súťažných posádok
  • Sobota 28.09.2019
   • do 08:30 hod. možnosť príletu a registrácia súťažných posádok
   • od 08:30 hod. úvodný predletový brífing
   • od 09:00 hod. štart 1. súťažnej etapy
   • od 12:30 hod. predletový brífing
   • od 13:00 hod. štart 2. súťažnej etapy
   • od 18:30 hod. slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov a víťazov súťaže
  • Nedeľa 29.09.2019
   • odlety súťažných posádok
   • náhradný deň súťaže pre prípad nepriaznivého počasia

III. Miestne pravidlá

 1. Súťažné etapy:

  27. Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally 2019 pozostávajú z 2 súťažných etáp v dĺžke cca 150 – 180 km + pristátie z každej etapy. Do celkového hodnotenia 27. Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2019 sa započítavajú výsledky z 2 etáp a pristátía z každej etapy. Celkový víťaz 27. Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2019 bude vyhlásený v sobotu 28.09.2019 v od­poludňajších hodinách.

 2. Pravidlá a propozície:

  27. Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally 2019 budú hodnotené v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre Leteckú rally pre rok 2019. Pravidlá a ich zmeny platné pre rok 2019 a miestne úpravy pravidiel a propozícii budú vysvetlené na úvodnom predletovom brífingu.

 3. Rozhodcovia:

  Súťaž budú zabezpečovať kvalifikovaní rozhodcovia v súlade s pravidlami FAI GAC pre Leteckú rally pre rok 2019.

 4. Posádky:

  Posádky 27. Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2019 tvoria dvojčlenné posádky. Veliteľ lietadla musí byť minimálne držiteľom platnej kvalifikácie PPL a typovej kvalifikácie pre daný typ lietadla. Pre pilotov UL – platný preukaz spôsobilosti a kvalifikácia pre daný typ lietadla. Je povolené striedať posádky na jednom lietadle.

 5. Lietadlá:

  Súťaže sa môžu zúčastniť všetky typy letúnov s platným OLS minimálne na dobu konania súťaže, s platným zákonným poistením voči tretím osobám pre územie Slovenskej republiky. Je možná aj účasť motorových vetroňov a ULL s minimálnou vytrvalosťou letúna 2 hodiny a najnižšou povolenou rýchlosťou 60 kts. Vzhľadom na obmedzené možnosti hangárovania letúne musia byť vybavené vlastným kotviacim zariadením z dôvodu kotvenia vonku mimo hangára.

 6. Mapy:

  Súťažná posádka dostane na každú etapu 2 ks máp v mierke 1 : 200 000. Každú ďalšiu mapu je možné si zakúpiť u usporiadateľa v cene 2,00 € za 1 kus (A3) alebo v cene 1,00 € za 1 kus (A4).

 7. Štartovný poplatok:

  50 € za jednu súťažiacu posádku (25 € veliteľ lietadla + 25 € navigátor). Štartovný poplatok je splatný najneskôr pri prezentácii súťažnej posádky v deň príletu v hotovosti do pokladne Aeroklubu Dubnica nad Váhom, alebo prevodom na bankový účet Aeroklubu Dubnica nad Váhom, najneskôr do 27.09.2019 na číslo účtu: 0063669107/0900, v.s.: 27092019, k.s.: 0308, IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107, SWIFT: GIBASKBX (viď bod 12).

 8. Stravovanie:

  Účastníci súťaže môžu využiť stravovacie služby v reštaurácii priamo v areáli letiska s celodennou prevádzkou s možnosťou ponuky hotových teplých jedál alebo jedál z jedálneho lístka podľa vlastného výberu.
  Rozhodcovia súťaže a organizačný štáb majú zabezpečenú celodennú stravu organizátorom.

 9. Ubytovanie:

  Súťažiaci si hradia ubytovanie na vlastné náklady.
  Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie organizátorom.
  V areáli letiska je možné si rezervovať ubytovanie v nasledovných ubytovacích priestoroch za nasledovné ceny:

  • 10 chatiek (5 – lôžkové) cena za 1osobu / 1 noc 6,00 €
  • penzión LETISKO 4 izby (max. 15 ubytovaných) cena za 1 osobu / 1 noc 16,00 €
  • kemp s elektrickou prípojkou, sociálnym zariadením s teplou a studenou vodou a nočným osvetlením (vo vlastnom stane alebo kempingovom prívese) cena za 1 osobu / 1 noc bez poplatku
  • ostatné ubytovanie je možné zabezpečiť podľa požiadavky v ubytovacích zariadeniach v blízkom okolí letiska (hotely, penzióny a ubytovne).

  Vzhľadom na obmedzené ubytovacie kapacity je nutné včas kontaktovať hospodára súťaže (Katarína Pohanková +421 903 485 287), aby mohol včas zabezpečiť ubytovanie na základe požiadavky.

 10. Letecký benzín a oleje:

  Organizátor zabezpečí nasledovné druhy leteckého benzínu a olejov:

  • AVGAS 100LL
  • NATURAL 95 *
  • Olej AEROSHELL W 100 AD *
  • Olej AEROSHELL W 100 Minerál *

  *) Je nutné včas kontaktovať hospodára súťaže (Katarína Pohanková – +421 903 485 287)

 11. Ceny pre víťazov súťaže:

  Organizátor súťaže odovzdá na slávnostnom vyhlásení výsledkov víťazom 27. Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2019 poháre podľa umiestnenia prvým trom posádkam a diplomy.
  Všetky zúčastnené posádky obdržia pamätné diplomy a upomienkové predmety od sponzorov.

 12. Kontaktné údaje:

  AEROKLUB DUBNICA NAD VÁHOM
  Letisko Slavnica, č. 8,
  018 54 Slavnica
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  e-mail: akdubnica@bb.telecom.sk
  IČO: 17 066 816
  DIČ: 2020613991
  Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Dubnica nad Váhom
  č.ú.: 0063669107/0900
  IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107
  SWIFT: GIBASKBX

 13. Kontaktné osoby organizačného štábu:
  Jaroslav MICHÁLEK   tel.: +421 905 505 202
  Štefan POHANKA   tel.: +421 911 020 751
  Radoslav PAPŠO   tel.: +421 903 322 257
  Katarína POHANKOVÁ   tel.: +421 905 827 806
 14. Súčinnosť:

  27. Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally Dubnica 2019 sú súčasťou programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch zameranej na udržateľnosť osobnej športovej výkonnosti členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred 22. FAI Majstrovstvami sveta v leteckej rally 2020.

« Späť

zverejnené: 11.09.2019 | aktualizované: 07.08.2020 | počet zobrazení: 12440

počet prístupov od 19.01.2016: 447683
počet prístupov dnes: 497