DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Margita


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Majstrovstvá SR v Presnom lietaní 2018

« Späť
Motorové lietanie » Aktuality » Majstrovstvá SR v Presnom lietaní 2018
Majstrovstvá Slovenskej republiky v Presnom lietaní 2018 – logo veľké

Majstrovstvá Slovenskej republiky v Presnom lietaní 2018
20. ročník
Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica
07.09.2018 – 09.09.2018

 

propozície + prihláška (formát PDF, veľkosť 383,4 kB)

 

PROPOZÍCIE

I. Miesto konania súťaže

Mesto: Aeroklub Dubnica nad Váhom
Letisko: Slavnica
ICAO označenie: LZDB
Poloha: 3,5 km W Ilava, 5 km N Dubnica nad Váhom
Vzťažný bod letiska: 48° 59´ 49´´ N
18° 11´ 33´´ E
Nadmorská výška: 235 m / 771 ft
RWY: 05 L 1100 m x 36 m tráva
23 R 1100 m x 36 m tráva
05 R 1100 m x 64 m tráva
23 L 1100 m x 64 m tráva
Poznámka: trávnatá RWY 05 L, R / 23 R, L je neprístrojová, použiteľná len pre dennú prevádzku
Poštová adresa: Aeroklub Dubnica, letisko 018 54 Slavnica
Telefón: +421 42 44 93 185
E – mail: akdubnica@bb.telecom.sk
Web: www.akdubnica.sk
Frekvencia: 122,340 MHz „DUBNICA PREVÁDZKA“
schéma LZDB
RWY MAGNETIC
DIRECTION
STRENGHT
(kg / MPa)
TORA
(m)
ASDA
(m)
TODA
(m)
LDA
(m)
05L 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23R 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
05R 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23L 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100

 

II. Organizačné zabezpečenie súťaže

 1. Termín: 07.09.2018 – 09.09.2018
 2. Miesto: Letisko Slavnica (LZDB)
 3. Organizačný štáb:
  Riaditeľ súťaže: Štefan POHANKA
  Predseda Jury: Marián KUMOROVITZ
  Člen Jury: bude určený
  Hlavný rozhodca: Jiří DODAL
  Výpočtové stredisko: Štefan POHANKA, Radoslav PAPŠO
  Staviteľ tratí: Štefan POHANKA, Ladislav SZABÓ
  VLP: Ľubomír MERKA
  Hospodár súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Technici lietadiel: Jaroslav ZÁHOREC
  Zdravotné zabezpečenie: NsP Ilava
 4. Program:
  • Piatok 07.09.2018
   • do 20:00 hod. prílety súťažiacich
  • Sobota 08.09.2018
   • do 08:00 hod. možnosť príletu a registrácia súťažiacich
   • od 08:30 hod. úvodný predletový briefing
   • od 10:00 hod. 1. súťažná etapa
   • od 14:00 hod. 2. súťažná etapa
   • od 16:00 hod. komplex pristátí
   • od 19:00 hod. slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov súťaže
  • Nedeľa 09.09.2018
   • odlety súťažných posádok (náhradný letový deň súťaže pre prípad nepriaznivého počasia)

III. Miestne pravidlá

 1. Súťažné etapy:

  20. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2018 pozostáva z plánovania letu, 2 súťažných etáp v dĺžke cca 150 – 180 km a komplexu pristátí. Do celkového hodnotenia 20. ročníka Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2018 sa započítavajú výsledky z plánovania letu, 2 súťažných etáp a komplexu pristátí. Víťaz 20. ročníka Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2018 bude vyhlásený večer v sobotu 08.09.2018. V prí­pade nepriaznivého počasia je náhradným dňom súťaže nedeľa 09.09.2018.

 2. Pravidlá a propozície:

  20. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2018 bude hodnotený v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre presné lietanie pre rok 2018. Pravidlá a ich zmeny platné pre rok 2018 a miestne úpravy pravidiel budú vysvetlené na úvodnom predletovom brífingu.

 3. Rozhodcovia:

  Súťaž budú zabezpečovať rozhodcovia s platnými preukazmi v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre presné lietanie pre rok 2018.

 4. Posádky:

  Posádku 20. ročníka Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2018 tvorí jeden súťažiaci, ktorý musí byť minimálne držiteľom platnej kvalifikácie PPL a typovej kvalifikácie pre daný typ lietadla. Pre pilotov ULL – platný preukaz spôsobilosti a kvalifikácia pre daný typ. Je povolené striedať dve posádky na jednom lietadle.

 5. Lietadlá:

  Súťaže sa môžu zúčastniť všetky typy letúnov s platným OLS minimálne na dobu konania súťaže, s platným zákonným poistením voči tretím osobám pre územie Slovenskej republiky. Je možná aj účasť motorových vetroňov a ULL s minimálnou vytrvalosťou letu 2 hodiny a najnižšou povolenou rýchlosťou 60 kt. Vzhľadom na obmedzené možnosti hangárovania lietadlá musia byť vybavené vlastným kotviacim zariadením z dôvodu kotvenia vonku mimo hangára.

 6. Mapy:

  Súťažiaci dostane na každú etapu 1 ks mapy v mierke 1 : 200 000. Každú ďalšiu mapu je možné si zakúpiť u usporiadateľa v cene 2,00 € za 1 kus (A3) alebo v cene 1,00 € za kus (A4).

 7. Štartovný poplatok:

  50,00 € za jedného súťažiaceho. Štartovný poplatok je splatný najneskôr v deň príletu v hotovosti pri registrácii do pokladne Aeroklubu Dubnica nad Váhom alebo prevodom na bankový účet Aeroklubu Dubnica nad Váhom najneskôr do 15.06.2018 na číslo účtu: 0063669107/0900, v.s.: 07092018, k.s.: 0308 (viď bod 12 – kontaktné údaje).

 8. Stravovanie:

  Účastníci si hradia stravovanie na vlastné náklady. Môžu využiť stravovacie služby v reštaurácii priamo v areáli letiska s celodennou prevádzkou od 8:00 hod. do 22:00 hod. s možnosťou ponuky hotových teplých jedál a jedál z jedálneho lístka podľa vlastného výberu. Rozhodcovia súťaže a organizačný štáb majú zabezpečenú celodennú stravu organizátorom bezplatne.

 9. Ubytovanie:

  Súťažiaci si hradia ubytovanie na vlastné náklady. Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie zdarma. V areáli letiska je možné si rezervovať ubytovanie v nasledovných ubytovacích priestoroch za nasledovné ceny:

  • 10 chatiek (5 – lôžkové) cena za 1osobu / 1 noc 6,00 €
  • penzión LETISKO 4 izby (max. 15 ubytovaných) cena za 1 osobu / 1 noc 16,00 €
  • kemp s elektrickou prípojkou, sociálnym zariadením s teplou a studenou vodou a nočným osvetlením (vo vlastnom stane alebo kempingovom prívese) cena za 1 osobu / 1 noc bez poplatku
  • ostatné ubytovanie je možné zabezpečiť podľa požiadavky v ubytovacích zariadeniach v blízkom okolí letiska (hotely, penzióny a ubytovne).

  Vzhľadom na obmedzené ubytovacie kapacity je nutné včas kontaktovať hospodára súťaže (Katarína Pohanková +421 905 827 806), aby mohla včas zabezpečiť ubytovanie na základe požiadavky.

 10. Letecký benzín a oleje:

  Organizátor zabezpečí nasledovné druhy leteckého benzínu a olejov:

  • AVGAS 100LL
  • NATURAL 95
  • Olej AEROSHELL W 100 AD
  • Olej AEROSHELL W 100 Minerál
 11. Ceny pre víťazov súťaže:

  Organizátor súťaže odovzdá na slávnostnom vyhlásení výsledkov prvým trom posádkam poháre podľa umiestnenia, diplomy a vecné ceny od sponzorov. Všetky zúčastnené posádky obdržia pamätné diplomy s fotografiou a upomienkové predmety od sponzorov.

 12. Kontaktné údaje:

  AEROKLUB DUBNICA NAD VÁHOM
  Letisko Slavnica, č. 8 , 018 54 Slavnica
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  e-mail: akdubnica@bb.telecom.sk
  IČO: 17 066 816
  DIČ: 2020613991
  Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Dubnica nad Váhom
  č.ú.: 0063669107/0900
  IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107
  SWIFT: GIBASKBX

  Úplne vyplnené prihlášky zasielajte poštou na vyššie uvedenú adresu, prípadne e-mailom na našu adresu.

 13. Súčinnosť:

  20. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2018 je súčasťou programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch zameranej na udržateľnosť osobnej športovej výkonnosti členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred 24. FAI Majstrovstvami sveta v presnom lietaní pre rok 2019.

 14. Kontaktné osoby organizačného štábu:
  Štefan POHANKA   tel.: +421 911 020 751
  Katarína POHANKOVÁ   tel.: +421 905 827 806
  Radoslav PAPŠO   tel.: +421 903 322 257

 

Na prevzatie: propozície + prihláška (formát PDF, veľkosť 383,4 kB)

« Späť

zverejnené: 03.09.2018 | aktualizované: 03.09.2018 | počet zobrazení: 117556

počet prístupov od 19.01.2016: 1452874
počet prístupov dnes: 935