Kalendárik

  «   Október   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

meniny má Kvetoslava


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Let Strážovskou hornatinou 2017 - 41. ročník

« Späť
Motorové lietanie » Aktuality » Let Strážovskou hornatinou 2017 - 41. ročník
Let Strážovskou hornatinou 2017 – logo veľké

Vážení priatelia leteckého športu,
pozývame Vás na 41. ročník „LET STRÁŽOVSKOU HORNATINOU“ v leteckej rally.
Aeroklub Dubnica nad Váhom – centrum navigačného lietania SNA je tradičným organizátorom klubových a majstrovských súťaží v leteckej navigácii. Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica je tiež tradičným organizátorom významných domácich a medzinárodných športových podujatí v leteckých športoch.
Navigačná súťaž prebieha podľa platných pravidiel FAI GAC, ktoré upravujú propozície súťaže zverejnené na týchto stránkach.
Navigačná súťaž v leteckej rally „LET STRÁŽOVSKOU HORNATINOU“ je jedna z najstarších navigačných súťaží nielen na Slovensku, možno povedať aj vo svete. Uskutočňuje sa pravidelne bez prestávky. Jej 41. ročník sa uskutoční v termíne od 30.06.2017 do 02.07.2017 na letisku v Slavnici.
Výsledky zo súťaže budú započítané do vyhodnotenia Slovenského pohára za rok 2017 v rámci súťaží SNA a SFUL.
41. ročník „LET STRÁŽOVSKOU HORNATINOU“ v leteckej RALLY je súčasťou programu plánovanej domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch, zameranej na udržateľnosť športovej výkonnosti členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred XXIII. FAI Majstrovstvami sveta v presnom lietaní pre rok 2017.
Program domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch pre rok 2017 finančne podporuje NADÁCIA SPP.

logo – nadácia SPP

Tešíme sa na stretnutie s Vami na letisku v Slavnici.

ORGANIZÁTORI

 

 

PROPOZÍCIE

Miesto konania súťaže

Mesto: Aeroklub Dubnica nad Váhom
Letisko: Slavnica
ICAO označenie: LZDB
Poloha: 3,5 km W Ilava, 5 km N Dubnica nad Váhom
Vzťažný bod letiska: 48° 59´ 49´´ N
18° 11´ 33´´ E
Nadmorská výška: 235 m / 771 ft
RWY: 05 L 1100 m x 36 m tráva
23 R 1100 m x 36 m tráva
05 R 1100 m x 64 m tráva
23 L 1100 m x 64 m tráva
Poznámka: trávnatá RWY 05 L, R / 23 R, L je neprístrojová, použiteľná len pre dennú prevádzku
Poštová adresa: Aeroklub Dubnica, letisko 018 54 Slavnica
Telefón: +421 42 44 93 185
Fax: +421 42 44 93 295
e – mail: akdubnica@bb.telecom.sk
Web: www.akdubnica.sk
Frekvencia: 123,5 MHz „DUBNICA PREVÁDZKA“
schéma LZDB
RWY MAGNETIC
DIRECTION
STRENGHT
(kg / MPa)
TORA
(m)
ASDA
(m)
TODA
(m)
LDA
(m)
05L 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23R 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
05R 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23L 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100

 

Organizačné zabezpečenie súťaže

 1. Termín: 30.06.2017 – 02.07.2017
 2. Miesto: Letisko Slavnica
 3. Organizačný štáb:
  Riaditeľ súťaže: Štefan POHANKA
  Predseda Jury: Marián KUMOROVITZ
  Člen Jury: Štefan VITTEK
  Hlavný rozhodca: Jiři DODAL
  Výpočtové stredisko: Štefan POHANKA
  Radoslav PAPŠO
  Staviteľ tratí: Štefan POHANKA
  VLP: Miroslav PORUBČAN
  Hospodár súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Technici lietadiel: Jaroslav ZÁHOREC
  Miroslav PORUBČAN
  Zdravotné zabezpečenie: NsP Ilava
 4. Program:
  • Piatok 30.06.2017
   • do 20:00 hod. prílety súťažných posádok
  • Sobota 01.07.2017
   • do 08:00 hod. možnosť príletu a registrácia súťažných posádok
   • od 09.00 hod. úvodný predletový briefing
   • od 10.00 hod. štart 1. súťažnej etapy LSH 2017-rally
   • od 14.00 hod. štart 2. súťažnej etapy LSH 2017-rally
   • od 19.00 hod. slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov a víťazov súťaže
  • Nedeľa 02.07.2017
   • odlety súťažných posádok (náhradný letový deň súťaže pre prípad nepriaznivého počasia)

Miestne pravidlá 41. ročníka navigačnej súťaže LSH 2017 v leteckej ra­lly

 1. Súťažné etapy:

  41. ročník „Let Strážovskou hornatinou“ v leteckej rally pozostávajú z 2 súťažných etáp v dĺžke cca 150 – 180 km + pristátie do vytýčeného pásma z každej etapy.
  Do celkového hodnotenia 41. ročníka navigačnej súťaže „Let Strážovskou hornatinou“ v leteckej rally sa započítavajú výsledky z 2 etáp a pristátí do vytýčeného pásma z etáp. Víťaz 41. ročníka „Let Strážovskou hornatinou“ v leteckej rally, bude vyhlásený večer v sobotu 01.07.2017. V prí­pade nepriaznivého počasia je náhradným dňom nedeľa 02.07.2017.

 2. Pravidlá a propozície:

  41. ročník „Let Strážovskou hornatinou“ v leteckej rally bude hodnotený v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre leteckú rally pre rok 2017. Pravidlá a ich zmeny platné pre rok 2017 a miestne úpravy pravidiel a propozícii budú vysvetlené na úvodnom predletovom briefingu.

 3. Posádky:

  Posádky 41. ročníka „Let Strážovskou hornatinou“ v leteckej rally tvoria dvojčlenné posádky. Veliteľ lietadla musí byť minimálne držiteľom platnej kvalifikácie PPL a typovej kvalifikácie pre daný typ lietadla. Pre pilotov SFUL – platný preukaz spôsobilosti a kvalifikácia pre daný typ LŠZ. Súťaž sa uskutoční v súlade s platnými pravidlami FAI GAC 2017 pre leteckú rally. Je povolené striedať posádky na jednom lietadle.

 4. Lietadlá:

  Súťaže sa môžu zúčastniť všetky typy letúnov s platným OLS minimálne na dobu konania súťaže, s platným zákonným poistením voči tretím osobám pre územie Slovenskej republiky. Je možná aj účasť motorových vetroňov a ULL – A s minimálnou vytrvalosťou letúna 2 hodiny a najnižšou povolenou rýchlosťou 80 km/h. Vzhľadom na obmedzené možnosti hangárovania, letúne musia byť vybavené vlastným kotviacim zariadením z dôvodu kotvenia vonku mimo hangáru.

 5. Mapy:

  Súťažná posádka dostane na každú etapu 2 ks máp v mierke 1 : 200 000. Každú ďalšiu mapu je možné si zakúpiť u usporiadateľa v cene 2,00 € za 1 kus (A3) alebo v cene 1,00 € za kus (A4).

 6. Prenájom lietadiel:

  Organizátor – Aeroklub Dubnica nad Váhom ponúka záujemcom, ktorí nemajú možnosť účasti na súťaži na svojom lietadle, alebo na lietadle svojho aeroklubu, prenájom svojich lietadiel za nasledujúce ceny za 1 letovú hodinu vrátane paliva, oleja, a technickej prípravy:

  • Cessna 150/152 113,00 €
  • Cessna 172 167,00 €

  Pri požadovanom prenájme si organizátor vyhradzuje právo skontrolovať nálet pilota na type, výsledok posledného periodického preskúšania, prípadne vykonanie kontrolného letu, ak nemá pilot dodržanú prestávku v lietaní na type a to vykonané aspoň 3 lety na požadovanom type za posledné 3 mesiace. Pre prípadný prenájom tak, ako je to uvedené vyššie, je nutné dostatočne včas kontaktovať organizátora pre zabezpečenie požadovaného letúna.

 7. Štartovný poplatok:

  50,00 € za jednu súťažiacu posádku (25,00 € veliteľ lietadla + 25,00 € navigátor). Štartovný poplatok je splatný najneskôr pri prezentácii súťažnej posádky v deň príletu v hotovosti, alebo prevodom na bankový účet Aeroklubu Dubnica nad Váhom najneskôr do 30.06.2017 na číslo účtu: 0063669107/0900, v.s.: 30062017, k.s.: 0308 alebo osobne pri registrácii do pokladne Aeroklubu Dubnica nad Váhom.
  V štartovom poplatku sú zahrnuté náklady na organizáciu súťaže, prípravu jednotlivých etáp súťaže, vrátane nafotografovania a kontroly jednotlivých etáp, fotografií otočných bodov tratí a fotografií na trati, súťažné mapy, náklady na výpočtové stredisko a SW, náklady na rozhodcov, jury, poplatky za povolenia DÚ SR, technický personál pre prípravu súťažných letúnov, plnenie LPH, ceny pre víťazov, kancelárske potreby a materiál, poštovné, telefóny a záverečnú party a vyhodnotenie súťaže. Ostatné náklady spojené s organizáciou podujatia a jeho priebehom zabezpečuje organizátor z vlastných zdrojov a sponzorských darov. .=

 8. Stravovanie:

  Účastníci si hradia stravovanie na vlastné náklady. Môžu využiť stravovacie služby v reštaurácii priamo v areáli letiska s celodennou prevádzkou od 8,00 hod. do 22,00 hod. s možnosťou ponuky hotových teplých jedál a minútiek podľa vlastného výberu. Rozhodcovia súťaže a organizačný štáb súťaže majú zabezpečenú celodennú stravu organizátorom bezplatne.

 9. Ubytovanie:

  Súťažiaci si hradia ubytovanie na vlastné náklady. Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie zdarma. V areáli letiska je možné si rezervovať ubytovanie v nasledovných ubytovacích priestoroch za nasledovné ceny:

  • 10 chatiek (5 – lôžkové) cena za 1osobu / 1 noc 6,00 €
  • penzión LETISKO 4 izby (max. 15 ubytovaných) cena za 1 osobu / 1 noc 16,00 €
  • kemp s elektrickou prípojkou, sociálnym zariadením s teplou a studenou vodou a nočným osvetlením (vo vlastnom stane alebo kempingovom prívese) cena za 1 osobu / 1 noc bez poplatku
  • ostatné ubytovanie je možné zabezpečiť podľa požiadavky v ubytovacích zariadeniach v blízkom okolí letiska (hotely, penzióny a ubytovne).

  Vzhľadom na obmedzené ubytovacie kapacity je nutné včas kontaktovať hospodára súťaže (Katarína Pohanková +421 903 485 287), aby mohla včas zabezpečiť ubytovanie na základe požiadavky.

 10. Letecký benzín a oleje:

  Organizátor zabezpečí nasledovné druhy leteckého benzínu a olejov:

  • AVGAS 100LL
  • NATURAL 95
  • Olej AEROSHELL W 100 AD
  • Olej AEROSHELL W 100 Minerál
 11. Ceny pre víťazov súťaže:

  Organizátor súťaže odovzdá na slávnostnom vyhlásení výsledkov víťazom prvým trom posádkam poháre podľa umiestnenia, diplomy a vecné ceny od sponzorov.
  Organizátor odovzdá putovný pohár pre víťazov súťaže „LET STRÁŽOVSKOU HORNATINOU“ s gravírovanou tabuľkou mena víťaznej posádky.
  Všetky zúčastnené posádky obdržia pamätné diplomy s fotografiou a upomienkové predmety od sponzorov.

 12. Rozhodcovia:

  Súťaž budú zabezpečovať rozhodcovia s platnými preukazmi vydanými v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre leteckú rally pre rok 2017.

 13. Kontaktné údaje:

  AEROKLUB DUBNICA NAD VÁHOM
  Letisko Slavnica, č. 8 , 018 54 Slavnica
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  e-mail: akdubnica@bb.telecom.sk
  IČO: 17 066 816
  DIČ: 2020613991
  Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Dubnica nad Váhom
  č.ú.: 0063669107/0900
  IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107
  SWIFT: GIBASKBX

  Úplne vyplnené prihlášky zasielajte poštou na vyššie uvedenú adresu alebo faxom a telefonicky na uvedené číslo, prípadne e-mailom na našu adresu.

 14. Kontaktné osoby organizačného štábu:
  Štefan POHANKA   tel.: +421 911 020 751
  Miroslav PORUBČAN   tel.: +421 902 199 210
  Radoslav PAPŠO   tel.: +421 903 322 257

« Späť

zverejnené: 14.06.2017 | aktualizované: 17.07.2017 | počet zobrazení: 34176

počet prístupov od 19.01.2016: 397373
počet prístupov dnes: 510