DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Timotej


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

22. Majstrovstvá SR v Presnom lietaní 2020

« Späť
Motorové lietanie » Aktuality » 22. Majstrovstvá SR v Presnom lietaní 2020
Majstrovstvá Slovenskej republiky v Presnom lietaní 2020 – logo veľké

22. Majstrovstvá Slovenskej republiky v Presnom lietaní 2020
a
Športové sústredenie štátnej reprezentácie
Slovenskej republiky v presnom lietaní
Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica
15.07.2020 – 19.07.2020

 

propozície + prihláška (formát PDF, veľkosť 457,2 kB)

 

PROPOZÍCIE

I. Miesto konania súťaže

Miesto: Aeroklub Dubnica nad Váhom
Letisko: Slavnica
ICAO označenie: LZDB
Poloha: 3,5 km W Ilava, 5 km N Dubnica nad Váhom
Vzťažný bod letiska: 48° 59´ 49´´ N
18° 11´ 33´´ E
Nadmorská výška: 235 m / 771 ft
Frekvencia: 122,340 MHz „DUBNICA PREVÁDZKA“
RWY: 05 L 1100 m x 36 m tráva
23 R 1100 m x 36 m tráva
05 R 1100 m x 64 m tráva
23 L 1100 m x 64 m tráva
Poznámka: trávnatá RWY 05 L, R / 23 R, L je neprístrojová, použiteľná len pre dennú prevádzku
Poštová adresa: Aeroklub Dubnica, letisko 018 54 Slavnica
Telefón: +421 42 44 93 185
E – mail: akdubnica@bb.telecom.sk
Web: www.akdubnica.sk
schéma LZDB
RWY MAGNETIC
DIRECTION
STRENGHT
(kg / MPa)
TORA
(m)
ASDA
(m)
TODA
(m)
LDA
(m)
05L 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23R 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
05R 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23L 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100

 

II. Organizačné zabezpečenie súťaže

 1. Termín: 15.07.2020 – 19.07.2020
 2. Miesto: Letisko Slavnica (LZDB)
 3. Organizačný štáb:
  Riaditeľ súťaže: Jaroslav Michálek
  Zástupca riaditeľa súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Sekretariát súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Prezident Jury: Marián KUMOROVITZ
  Člen Jury: bude určený
  Hlavný rozhodca: Štefan POHANKA
  Výpočtové stredisko: Štefan POHANKA, Ladislav SZABÓ
  Staviteľ tratí: Štefan POHANKA
  VLP: Ľubomír MERKA
  Hospodár súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Technik: Karol BENEDIKOVIČ
  Zdravotné zabezpečenie: NsP Ilava
 4. Program:
  • Streda 15.07.2020 – Športové sústredenie reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní
   • od 10:00 hod. úvodný brífing pred tréningovým procesom, teoretická príprava, výklad aktualizovaných „Pravidiel FAI v presnom lietaní pre rok 2020“, príprava súťažných tratí a výpočet navigačných prvkov
  • Štvrtok 16.07.2020 – Športové sústredenie reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní
   • od 10:00 hod. predletový brífing, príprava súťažných tratí a výpočet navigačných prvkov, tréning v navigácii podľa súťažného zadania, vyhodnotenie tréningových etáp, tréning v presnosti pristátia do vytýčeného súťažného boxu
  • Piatok 17.07.2020 – Športové sústredenie reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní
   • od 10:00 hod. predletový brífing, príprava súťažných tratí a výpočet navigačných prvkov, tréning v navigácii podľa súťažného zadania, vyhodnotenie tréningových etáp, tréning v presnosti pristátia do vytýčeného súťažného boxu
   • do 20:00 hod. prílety súťažných posádok Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2020
  • Sobota 18.07.2020
   • do 08:30 hod. možnosť príletu a registrácia súťažiacich
   • od 08:30 hod. úvodný predletový brífing
   • od 09:00 hod. štart 1. súťažnej etapy
   • od 13:30 hod. predletový brífing
   • od 14:00 hod. štart 2. súťažnej etapy
   • od 17:00 hod. komplex pristátí
  • Nedeľa 19.07.2020
   • od 08:30 hod. predletový brífing
   • od 09:00 hod. štart 3. súťažnej etapy
   • od 14:00 hod. slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov a víťazov súťaže
   • od 14:30 hod. odlety súťažných posádok

III. Miestne pravidlá

 1. Súťažné etapy:

  22. Majstrovstvá Slovenskej republiky v presnom lietaní 2020 pozostávajú z 3 súťažných etáp v dĺžke cca 150 – 180 km a komplexu pristátí. Do celkového hodnotenia 22. Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2020 sa započítavajú výsledky z 3 etáp a komplexu pristátí. Celkový víťaz 22. Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2020 bude vyhlásený v nedeľu 19.07.2020 o 14:0­0 hod.

 2. Pravidlá a propozície:

  22. Majstrovstvá Slovenskej republiky v presnom lietaní 2020 budú hodnotené v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre presné lietanie pre rok 2020. Pravidlá a ich zmeny platné pre rok 2020 a miestne úpravy pravidiel budú vysvetlené na úvodnom predletovom brífingu.

 3. Rozhodcovia:

  Súťaž budú zabezpečovať kvalifikovaní rozhodcovia v súlade s pravidlami FAI GAC pre presné lietanie pre rok 2020.

 4. Posádky:

  Posádku 22. Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2020 tvorí pilot – veliteľ lietadla, musí byť minimálne držiteľom platnej kvalifikácie PPL a typovej kvalifikácie pre daný typ lietadla. Pre pilotov UL – platný preukaz spôsobilosti a kvalifikácia pre daný typ lietadla. Je povolené striedať posádky na jednom lietadle.

 5. Lietadlá:

  Súťaže sa môžu zúčastniť všetky typy letúnov s platným OLS minimálne na dobu konania súťaže, s platným zákonným poistením voči tretím osobám pre územie Slovenskej republiky. Je možná aj účasť motorových vetroňov a ULL s minimálnou vytrvalosťou letu na 2 hodiny a najnižšou povolenou rýchlosťou 60 kts. Vzhľadom na obmedzené možnosti hangárovania letúne musia byť vybavené vlastným kotviacim zariadením z dôvodu kotvenia vonku mimo hangára.

 6. Mapy:

  Súťažná podádka dostane na každú etapu 1 ks mapy v mierke 1 : 200 000.

 7. Štartovný poplatok:

  50,00 € za jednu súťažiacu posádku. Štartovný poplatok je splatný najneskôr pri prezentácii súťažnej posádky v deň príletu v hotovosti do pokladne Aeroklubu Dubnica nad Váhom, alebo prevodom na bankový účet Aeroklubu Dubnica nad Váhom, najneskôr

do 17.07.2020 na číslo účtu: 0063669107/0900, v.s.: 17072020, k.s.: 0308, IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107, SWIFT: GIBASKBX (viď bod 11).

 1. Stravovanie:

  Účastníci môžu využiť stravovacie služby v reštaurácii priamo v areáli letiska s celodennou prevádzkou. Rozhodcovia súťaže a organizačný štáb majú zabezpečenú celodennú stravu organizátorom.

 2. Ubytovanie:

  Súťažiaci si hradia ubytovanie na vlastné náklady. Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie organizátorom. V areáli letiska je možné si rezervovať ubytovanie v nasledovných ubytovacích priestoroch za nasledovné ceny:

  • penzión LETISKO 4 izby (max. 15 ubytovaných) cena za 1 osobu / 1 noc 16,00 €
  • kemp s elektrickou prípojkou, sociálnym zariadením s teplou a studenou vodou a nočným osvetlením (vo vlastnom stane alebo kempingovom prívese) cena za 1 osobu / 1 noc bez poplatku
  • ostatné ubytovanie je možné zabezpečiť podľa požiadavky v ubytovacích zariadeniach v blízkom okolí letiska (hotely, penzióny a ubytovne).

  Vzhľadom na obmedzené ubytovacie kapacity je nutné včas kontaktovať hospodára súťaže (Katarína Pohanková +421 903 485 287), aby mohla včas zabezpečiť ubytovanie na základe požiadavky.

 3. Ceny pre víťazov súťaže:

  Organizátor súťaže odovzdá na slávnostnom vyhlásení výsledkov víťazom 22. Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2020 medaile podľa umiestnenia prvým trom účastníkom a diplomy. Všetci zúčastnení účastníci obdržia diplomy podľa poradia umiestnenia.

 4. Kontaktné údaje:

  AEROKLUB DUBNICA NAD VÁHOM
  Letisko Slavnica, č. 8 , 018 54 Slavnica
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  e-mail: akdubnica@bb.telecom.sk
  IČO: 17 066 816
  DIČ: 2020613991
  Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Dubnica nad Váhom
  č.ú.: 0063669107/0900
  IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107
  SWIFT: GIBASKBX

 5. Kontaktné osoby organizačného štábu:
  Jaroslav Michálek   tel.: +421 905 505 202
  Štefan POHANKA   tel.: +421 911 020 751
  Katarína POHANKOVÁ   tel.: +421 903 485 287
 6. Súčinnosť:

  22. Majstrovstvá Slovenskej republiky v presnom lietaní 2020 sú súčasťou programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch zameranej na udržateľnosť osobnej športovej výkonnosti členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

 

Na prevzatie: propozície + prihláška (formát PDF, veľkosť 457,2 kB)

« Späť

zverejnené: 13.07.2020 | aktualizované: 13.07.2020 | počet zobrazení: 6408

počet prístupov od 19.01.2016: 447672
počet prístupov dnes: 486