DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Margita


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

2. FAI Majstrovstvá sveta v leteckej navigácii - ANR 2019

« Späť
Motorové lietanie » Aktuality » 2. FAI Majstrovstvá sveta v leteckej navigácii - ANR 2019

Premiérová účasť
štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch
na 2. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej navigácii – ANR pre rok 2019
(slovenskí leteckí navigátori boli opäť úspešní)

V dňoch 5. až 14. septembra 2019 sa v Portugalskej republike na mestskom športovom letisku Santa Cruz uskutočnili 2. FAI Majstrovstvá sveta v leteckej navigácii – ANR pre rok 2019.

Na uvedenej svetovej leteckej športovej súťaži sa zúčastnilo štyridsaťtri dvojčlenných súťažných posádok zo sedemnástich krajín sveta – Cyperskej republiky, Českej republiky, Čínskej ľudovej republiky, Fínskej republiky, Francúzskej republiky, Juhoafrickej republiky, Litovskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Nórskeho kráľovstva, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Rakúskej republiky, Ruskej federácie, Saudskoarabského kráľovstva, Slovenskej republiky, Spolkovej republiky Nemecko a Španielskeho kráľovstva.

Keďže sa jedná o novú, FAI oficiálne inštitucionali­zovanú leteckú športovú súťaž, s organizačnými a súťažnými nástrahami ktorej však nemajú ešte veľa praktických skúsenosti ani švajčiarski autori, pred samotným rozhodnutím o účasti štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na 2. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej navigácii – ANR bolo potrebné vyhodnotiť množstvo dostupných teoretických a praktických informácií a následne ich aplikovať do procesu výkonu domácej športovej prípravy v ANR súťažných disciplínach.

S pomocou švajčiarskych autorov, českých športových priateľov a slovenských odborníkov na informačné technológie z radov leteckých športovcov bola vytvorená vlastná verzia elektronického programu na stavbu ANR súťažných koridorov a vyhodnocovanie ANR súťažných disciplín.

Priebeh súťaží v ANR súťažných disciplínach je z pohľadu organizačného menej náročný a z pohľadu letového bezpečnejší a ekonomicky menej nákladný.

Z pohľadu techniky pilotáže a súčinnosti pilota a navigátora sú však ANR súťažné disciplíny veľmi náročné na sústredenosť a psychickú záťaž oboch členov posádky.

Tréningové a súťažné lety v ANR leteckej navigácii sa vykonávajú vo viacnásobne lomených súťažných koridoroch o šírke 0,20 NM, 0,25 NM, 0,30 NM alebo 0,40 NM a v dĺžke 15 NM až 25 NM podľa mapových podkladov v mierke 1 : 200 000 alebo 1 : 150 000 pri konštantnej rýchlosti 80 knotov/h alebo 75 knotov/h s určením letového času pre dosiahnutie začiatočného a koncového bodu súťažného koridoru.
Úlohou súťažnej posádky je dodržať vstupný a výstupný čas, presne navigovať a udržať sa v hraniciach súťažného koridoru.

Každé opustenie súťažného koridoru je penalizované.

Výška penalizácie sa určuje v závislosti od času letu za hranicami súťažného koridoru, ktorý zaznamená satelitný systém a vyhodnotí sofistikovaný elektronický program.

Po osvojení si množstva teoretických a praktických poznatkov a vytvorení si vlastnej verzie programu bolo pristúpené k vyhláseniu 1. SNA Majstrovstiev Slovenskej republiky v leteckej navigácii – ANR.

1. SNA Majstrovstvá Slovenskej republiky v leteckej navigácii – ANR prebiehali v dňoch 9. až 11. augusta 2019 na športovom letisku Slavnica pod organizačnou kuratelou Aeroklubu Dubnica nad Váhom a Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch so sídlom v Trenčíne.

Na 1. SNA Majstrovstvách Slovenskej republiky v leteckej navigácii – ANR sa zúčastnilo osem domácich súťažných posádok a jedna súťažná posádka z Českej republiky.

Každá súťažná posádka mala možnosť absolvovať tri ANR súťažné disciplíny.

Na 1. SNA Majstrovstvách Slovenskej republiky v leteckej navigácii – ANR dosiahli nominované súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch vzájomné umiestnenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí;

Majstrom Slovenskej republiky v leteckej navigácii sa stala súťažná posádka:
Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa a Pilot – navigátor Ing. Dalibor Gonda
s bodovým ohodnotením 105 trestných bodov

I. Vicemajstrom Slovenskej republiky v leteckej navigácii sa stala súťažná posádka:
Pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička, PhD. a Pilot – navigátor Mgr. Štefan Pohanka
s bodovým ohodnotením 426 trestných bodov

II. Vicemajstrom Slovenskej republiky v leteckej navigácii sa stala súťažná posádka:
Pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan a Pilot – navigátor Mgr. Milan Mrázik
s bodovým ohodnotením 552 trestných bodov

III. Vicemajstrom Slovenskej republiky v leteckej navigácii sa stala súťažná posádka:
Pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa a Pilot – navigátor Bc. Ladislav Szabó
s bodovým ohodnotením 618 trestných bodov

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch dosiahli, boli porovnateľné so športovými výsledkami, ktoré dosahovali výkonnostné špičky na 1. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej navigácii – ANR, ktoré sa konali v roku 2017 v Španielskom kráľovstve.

Na základe týchto skutočností s prihliadnutím na výkonnostný potenciál, ktorý súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch preukázali na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018 a na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019, bolo prijaté rozhodnutie potvrdiť premiérovú účasť štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na 2. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej navigácii – ANR pre rok 2019.

Prihliadajúc ku skutočnosti, že portugalský organizátor publikoval desať dní pred začiatkom svetovej leteckej športovej súťaže zmenu v mierkach súťažných máp z 1 : 200 000 na 1 : 150 000 a s­úťažnú rýchlosť z 80 knotov/h na 75 knotov/h, bolo potrebné na túto zmenu operatívne reagovať vygenerovaním aktualizovaných súťažných máp a súťažných koridorov a prispôsobením navigačných pomôcok.

Následne na to bolo dňa 31. augusta 2019 na letisku Slavnica zorganizované súťažné sústredenie nominovaných členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch s cieľom osvojenia si súťažnej techniky pilotáže v súlade s publikovanou zmenou parametrov.

Každá nominovaná súťažná posádka štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch mala možnosť absolvovať dve ANR súťažné disciplíny.

Slovenskú republiku na 2. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej navigácii – ANR reprezentovala desaťčlenná športová výprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v zložení:

 • Pilot – team kapitán Ing. Katarína Pohanková
 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa a Pilot – navigátor Ing. Dalibor Gonda
 • Pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička, PhD. a Pilot – navigátor Mgr. Štefan Pohanka
 • Pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan a Pilot – navigátor Mgr. Milan Mrázik
 • Pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa a Pilot – navigátor Bc. Ladislav Szabó
 • Pilot – technik Ing. Marián Kumorovitz

V dňoch 5. až 8. septembra 2019 prebiehal v mieste konania svetovej leteckej športovej súťaže oficiálny tréningový proces.

V dňoch 9. až 13. septembra 2019 prebiehal v mieste konania svetovej leteckej športovej súťaže oficiálny súťažný proces.

Súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch mali pre potreby výkonu oficiálneho tréningového a oficiálneho súťažného procesu k dispozícii štyri súťažné lietadlá typovej rady Cessna prenajaté od organizátora svetovej leteckej športovej súťaže.

Na 2. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej navigácii sa súťažilo o deväť medailových pozícií v troch ANR súťažných disciplínach.

Súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch vybojovali v jednotlivých ANR súťažných disciplínach nasledovné športové umiestnenia:

 • Pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan a Pilot – navigátor Mgr. Milan Mrázik

  získali striebornú medailu a stali sa I. Vicemajstrami sveta v ANR leteckej navigácii pre rok 2019

 • Pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička, PhD. a Pilot – navigátor Mgr. Štefan Pohanka

  obsadili 9. miesto a stali sa držiteľmi športových diplomov FAI za umiestenie v ANR leteckej navigácii pre rok 2019

 • Pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička, PhD. a Pilot – navigátor Mgr. Štefan Pohanka

  obsadili 4. miesto a stali sa držiteľmi športových diplomov FAI za umiestnenie v ANR presnosti pristátia pre rok 2019

 • Pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička, PhD. a Pilot – navigátor Mgr. Štefan Pohanka

  obsadili 9. miesto a stali sa držiteľmi športových diplomov FAI za celkové umiestnenie v ANR leteckej navigácii a ANR presnosti pristátia pre rok 2019

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa a Pilot – navigátor Ing. Dalibor Gonda

  obsadili 10. miesto a stali sa držiteľmi športových diplomov FAI za celkové umiestnenie v ANR leteckej navigácii a ANR presnosti pristátia pre rok 2019

Športové výsledky, ktoré štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na 2. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej navigácii – ANR dosiahla, sú už z pohľadu počtu umiestnení v prvej desiatke poradia na oficiálnych výsledkových listinách hodné osobitného zreteľa.

Získaním striebornej medaile na 2. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej navigácii rozšírila štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch svoju zbierku úspechov na jedenásť medailových umiestnení.

Športová konkurencia medzi súťažnými posádkami bola oproti predchádzajúcim vrcholovým športovým súťažiam v leteckých navigačných športoch širšia a výkonnostne vyrovnanejšia.

Organizácia 2. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej navigácii – ANR prebiehala zo strany organizátora na štandardnej športovej a spoločenskej úrovni.

Športová výprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch, v zložení a počte v akom bola na 2. FAI Majstrovstvá sveta v leteckej navigácii – ANR cielene nominovaná, získala zo strednodobého pohľadu do budúcnosti neoceniteľný športovo – organizátorský bonus využiteľný na rozvoj súťaží v ANR súťažných disciplínach v podmienkach Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Žiline.

Športové výsledky, ktoré štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch dosiahla na 2. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej navigácii – ANR pre rok 2019, vyvolali kladnú odozvu medzi osobnosťami verejného a spoločenského života, predstaviteľmi donorov a členmi tuzemskej a zahraničnej leteckej športovej komunity.
Prezentovanie športových výsledkov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch vo väzbe na významných donorov a partnerov má viditeľný vplyv na nárast kredibility Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika, Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch a slovenského vrcholového leteckého športu ako celku.


Športová príprava členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred 2. FAI Majstrovstvami sveta v leteckej navigácii – ANR pre rok 2019 prebiehala vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

logo – nadácia SPP

Účasť štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na 2. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej navigácii – ANR pre rok 2019 finančne podporili:

Národný športový zväz Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Žiline

logo – SNA

Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátor športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch so sídlom v Trenčíne

logo – Air Sympatia

Oficiálnym partnerom Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bolo:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

logo – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Technickými a organizačnými partnermi štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch boli:

 • Aeroklub Trenčín
 • Aeroklub Trnava
 • Aeroklub Dubnica nad Váhom
 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA
 • Spoločnosť EuroServis LK
 • Spoločnosť RAMI Partizánske

Partnermi Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch boli:

Spoločnosť AIR – TRANSPORT EUROPE
so sídlom v Poprade

logo – Air Transport Europe

Spoločnosť BITTNER AUDIO
so sídlom v Šenkviciach

logo – BITTNER Audio

Spoločnosť VIRTUAL REALITY MEDIA
so sídlom v Trenčíne

logo – VRM

Spoločnosť WILLING
so sídlom vo Zvolene

logo – WILLING

Partnermi štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch pre cezhraničnú propagáciu významných slovenských regiónov boli:

Nitriansky samosprávny kraj
so sídlom v Nitre

logo – Nitriansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj
so sídlom v Trenčíne

logo – Trenčiansky samosprávny kraj

Partnerom štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch pre cezhraničnú propagáciu tradičných slovenských výrobkov bola:

Spoločnosť L. Z. Bošáca
so sídlom v Bošáci


Je pre mňa veľkou cťou, že v mene členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch môžem všetkým donorom a partnerom vyjadriť úprimné poďakovanie za prejavenú dôveru.

S úctou,
JUDr. Štefan Vittek, v. r.
Koordinátor športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky
v leteckých navigačných športoch

Na prevzatie: WANR 2019 (formát PDF, veľkosť 459,2 kB)

« Späť

zverejnené: 17.09.2019 | aktualizované: 18.09.2019 | počet zobrazení: 107302

počet prístupov od 19.01.2016: 1452886
počet prístupov dnes: 947