DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2023   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Let Strážovskou hornatinou 2017 - 41. ročník

« Späť
Motorové lietanie » Aktuality » Let Strážovskou hornatinou 2017 - 41. ročník
Let Strážovskou hornatinou 2017 – logo veľké

Vážení priatelia leteckého športu,
pozývame Vás na 41. ročník „LET STRÁŽOVSKOU HORNATINOU“ v leteckej rally.
Aeroklub Dubnica nad Váhom – centrum navigačného lietania SNA je tradičným organizátorom klubových a majstrovských súťaží v leteckej navigácii. Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica je tiež tradičným organizátorom významných domácich a medzinárodných športových podujatí v leteckých športoch.
Navigačná súťaž prebieha podľa platných pravidiel FAI GAC, ktoré upravujú propozície súťaže zverejnené na týchto stránkach.
Navigačná súťaž v leteckej rally „LET STRÁŽOVSKOU HORNATINOU“ je jedna z najstarších navigačných súťaží nielen na Slovensku, možno povedať aj vo svete. Uskutočňuje sa pravidelne bez prestávky. Jej 41. ročník sa uskutoční v termíne od 30.06.2017 do 02.07.2017 na letisku v Slavnici.
Výsledky zo súťaže budú započítané do vyhodnotenia Slovenského pohára za rok 2017 v rámci súťaží SNA a SFUL.
41. ročník „LET STRÁŽOVSKOU HORNATINOU“ v leteckej RALLY je súčasťou programu plánovanej domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch, zameranej na udržateľnosť športovej výkonnosti členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred XXIII. FAI Majstrovstvami sveta v presnom lietaní pre rok 2017.
Program domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch pre rok 2017 finančne podporuje NADÁCIA SPP.

logo – nadácia SPP

Tešíme sa na stretnutie s Vami na letisku v Slavnici.

ORGANIZÁTORI

 

 

PROPOZÍCIE

Miesto konania súťaže

Mesto: Aeroklub Dubnica nad Váhom
Letisko: Slavnica
ICAO označenie: LZDB
Poloha: 3,5 km W Ilava, 5 km N Dubnica nad Váhom
Vzťažný bod letiska: 48° 59´ 49´´ N
18° 11´ 33´´ E
Nadmorská výška: 235 m / 771 ft
RWY: 05 L 1100 m x 36 m tráva
23 R 1100 m x 36 m tráva
05 R 1100 m x 64 m tráva
23 L 1100 m x 64 m tráva
Poznámka: trávnatá RWY 05 L, R / 23 R, L je neprístrojová, použiteľná len pre dennú prevádzku
Poštová adresa: Aeroklub Dubnica, letisko 018 54 Slavnica
Telefón: +421 42 44 93 185
Fax: +421 42 44 93 295
e – mail: akdubnica@bb.telecom.sk
Web: www.akdubnica.sk
Frekvencia: 123,5 MHz „DUBNICA PREVÁDZKA“
schéma LZDB
RWY MAGNETIC
DIRECTION
STRENGHT
(kg / MPa)
TORA
(m)
ASDA
(m)
TODA
(m)
LDA
(m)
05L 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23R 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
05R 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23L 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100

 

Organizačné zabezpečenie súťaže

 1. Termín: 30.06.2017 – 02.07.2017
 2. Miesto: Letisko Slavnica
 3. Organizačný štáb:
  Riaditeľ súťaže: Štefan POHANKA
  Predseda Jury: Marián KUMOROVITZ
  Člen Jury: Štefan VITTEK
  Hlavný rozhodca: Jiři DODAL
  Výpočtové stredisko: Štefan POHANKA
  Radoslav PAPŠO
  Staviteľ tratí: Štefan POHANKA
  VLP: Miroslav PORUBČAN
  Hospodár súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Technici lietadiel: Jaroslav ZÁHOREC
  Miroslav PORUBČAN
  Zdravotné zabezpečenie: NsP Ilava
 4. Program:
  • Piatok 30.06.2017
   • do 20:00 hod. prílety súťažných posádok
  • Sobota 01.07.2017
   • do 08:00 hod. možnosť príletu a registrácia súťažných posádok
   • od 09.00 hod. úvodný predletový briefing
   • od 10.00 hod. štart 1. súťažnej etapy LSH 2017-rally
   • od 14.00 hod. štart 2. súťažnej etapy LSH 2017-rally
   • od 19.00 hod. slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov a víťazov súťaže
  • Nedeľa 02.07.2017
   • odlety súťažných posádok (náhradný letový deň súťaže pre prípad nepriaznivého počasia)

Miestne pravidlá 41. ročníka navigačnej súťaže LSH 2017 v leteckej ra­lly

 1. Súťažné etapy:

  41. ročník „Let Strážovskou hornatinou“ v leteckej rally pozostávajú z 2 súťažných etáp v dĺžke cca 150 – 180 km + pristátie do vytýčeného pásma z každej etapy.
  Do celkového hodnotenia 41. ročníka navigačnej súťaže „Let Strážovskou hornatinou“ v leteckej rally sa započítavajú výsledky z 2 etáp a pristátí do vytýčeného pásma z etáp. Víťaz 41. ročníka „Let Strážovskou hornatinou“ v leteckej rally, bude vyhlásený večer v sobotu 01.07.2017. V prí­pade nepriaznivého počasia je náhradným dňom nedeľa 02.07.2017.

 2. Pravidlá a propozície:

  41. ročník „Let Strážovskou hornatinou“ v leteckej rally bude hodnotený v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre leteckú rally pre rok 2017. Pravidlá a ich zmeny platné pre rok 2017 a miestne úpravy pravidiel a propozícii budú vysvetlené na úvodnom predletovom briefingu.

 3. Posádky:

  Posádky 41. ročníka „Let Strážovskou hornatinou“ v leteckej rally tvoria dvojčlenné posádky. Veliteľ lietadla musí byť minimálne držiteľom platnej kvalifikácie PPL a typovej kvalifikácie pre daný typ lietadla. Pre pilotov SFUL – platný preukaz spôsobilosti a kvalifikácia pre daný typ LŠZ. Súťaž sa uskutoční v súlade s platnými pravidlami FAI GAC 2017 pre leteckú rally. Je povolené striedať posádky na jednom lietadle.

 4. Lietadlá:

  Súťaže sa môžu zúčastniť všetky typy letúnov s platným OLS minimálne na dobu konania súťaže, s platným zákonným poistením voči tretím osobám pre územie Slovenskej republiky. Je možná aj účasť motorových vetroňov a ULL – A s minimálnou vytrvalosťou letúna 2 hodiny a najnižšou povolenou rýchlosťou 80 km/h. Vzhľadom na obmedzené možnosti hangárovania, letúne musia byť vybavené vlastným kotviacim zariadením z dôvodu kotvenia vonku mimo hangáru.

 5. Mapy:

  Súťažná posádka dostane na každú etapu 2 ks máp v mierke 1 : 200 000. Každú ďalšiu mapu je možné si zakúpiť u usporiadateľa v cene 2,00 € za 1 kus (A3) alebo v cene 1,00 € za kus (A4).

 6. Prenájom lietadiel:

  Organizátor – Aeroklub Dubnica nad Váhom ponúka záujemcom, ktorí nemajú možnosť účasti na súťaži na svojom lietadle, alebo na lietadle svojho aeroklubu, prenájom svojich lietadiel za nasledujúce ceny za 1 letovú hodinu vrátane paliva, oleja, a technickej prípravy:

  • Cessna 150/152 113,00 €
  • Cessna 172 167,00 €

  Pri požadovanom prenájme si organizátor vyhradzuje právo skontrolovať nálet pilota na type, výsledok posledného periodického preskúšania, prípadne vykonanie kontrolného letu, ak nemá pilot dodržanú prestávku v lietaní na type a to vykonané aspoň 3 lety na požadovanom type za posledné 3 mesiace. Pre prípadný prenájom tak, ako je to uvedené vyššie, je nutné dostatočne včas kontaktovať organizátora pre zabezpečenie požadovaného letúna.

 7. Štartovný poplatok:

  50,00 € za jednu súťažiacu posádku (25,00 € veliteľ lietadla + 25,00 € navigátor). Štartovný poplatok je splatný najneskôr pri prezentácii súťažnej posádky v deň príletu v hotovosti, alebo prevodom na bankový účet Aeroklubu Dubnica nad Váhom najneskôr do 30.06.2017 na číslo účtu: 0063669107/0900, v.s.: 30062017, k.s.: 0308 alebo osobne pri registrácii do pokladne Aeroklubu Dubnica nad Váhom.
  V štartovom poplatku sú zahrnuté náklady na organizáciu súťaže, prípravu jednotlivých etáp súťaže, vrátane nafotografovania a kontroly jednotlivých etáp, fotografií otočných bodov tratí a fotografií na trati, súťažné mapy, náklady na výpočtové stredisko a SW, náklady na rozhodcov, jury, poplatky za povolenia DÚ SR, technický personál pre prípravu súťažných letúnov, plnenie LPH, ceny pre víťazov, kancelárske potreby a materiál, poštovné, telefóny a záverečnú party a vyhodnotenie súťaže. Ostatné náklady spojené s organizáciou podujatia a jeho priebehom zabezpečuje organizátor z vlastných zdrojov a sponzorských darov. .=

 8. Stravovanie:

  Účastníci si hradia stravovanie na vlastné náklady. Môžu využiť stravovacie služby v reštaurácii priamo v areáli letiska s celodennou prevádzkou od 8,00 hod. do 22,00 hod. s možnosťou ponuky hotových teplých jedál a minútiek podľa vlastného výberu. Rozhodcovia súťaže a organizačný štáb súťaže majú zabezpečenú celodennú stravu organizátorom bezplatne.

 9. Ubytovanie:

  Súťažiaci si hradia ubytovanie na vlastné náklady. Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie zdarma. V areáli letiska je možné si rezervovať ubytovanie v nasledovných ubytovacích priestoroch za nasledovné ceny:

  • 10 chatiek (5 – lôžkové) cena za 1osobu / 1 noc 6,00 €
  • penzión LETISKO 4 izby (max. 15 ubytovaných) cena za 1 osobu / 1 noc 16,00 €
  • kemp s elektrickou prípojkou, sociálnym zariadením s teplou a studenou vodou a nočným osvetlením (vo vlastnom stane alebo kempingovom prívese) cena za 1 osobu / 1 noc bez poplatku
  • ostatné ubytovanie je možné zabezpečiť podľa požiadavky v ubytovacích zariadeniach v blízkom okolí letiska (hotely, penzióny a ubytovne).

  Vzhľadom na obmedzené ubytovacie kapacity je nutné včas kontaktovať hospodára súťaže (Katarína Pohanková +421 903 485 287), aby mohla včas zabezpečiť ubytovanie na základe požiadavky.

 10. Letecký benzín a oleje:

  Organizátor zabezpečí nasledovné druhy leteckého benzínu a olejov:

  • AVGAS 100LL
  • NATURAL 95
  • Olej AEROSHELL W 100 AD
  • Olej AEROSHELL W 100 Minerál
 11. Ceny pre víťazov súťaže:

  Organizátor súťaže odovzdá na slávnostnom vyhlásení výsledkov víťazom prvým trom posádkam poháre podľa umiestnenia, diplomy a vecné ceny od sponzorov.
  Organizátor odovzdá putovný pohár pre víťazov súťaže „LET STRÁŽOVSKOU HORNATINOU“ s gravírovanou tabuľkou mena víťaznej posádky.
  Všetky zúčastnené posádky obdržia pamätné diplomy s fotografiou a upomienkové predmety od sponzorov.

 12. Rozhodcovia:

  Súťaž budú zabezpečovať rozhodcovia s platnými preukazmi vydanými v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre leteckú rally pre rok 2017.

 13. Kontaktné údaje:

  AEROKLUB DUBNICA NAD VÁHOM
  Letisko Slavnica, č. 8 , 018 54 Slavnica
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  e-mail: akdubnica@bb.telecom.sk
  IČO: 17 066 816
  DIČ: 2020613991
  Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Dubnica nad Váhom
  č.ú.: 0063669107/0900
  IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107
  SWIFT: GIBASKBX

  Úplne vyplnené prihlášky zasielajte poštou na vyššie uvedenú adresu alebo faxom a telefonicky na uvedené číslo, prípadne e-mailom na našu adresu.

 14. Kontaktné osoby organizačného štábu:
  Štefan POHANKA   tel.: +421 911 020 751
  Miroslav PORUBČAN   tel.: +421 902 199 210
  Radoslav PAPŠO   tel.: +421 903 322 257

« Späť

zverejnené: 14.06.2017 | aktualizované: 17.07.2017 | počet zobrazení: 148119

počet prístupov od 19.01.2016: 1460486
počet prístupov dnes: 155