DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Bohuš


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 13.03.2010

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 13.03.2010

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi dňa 13.03.2010
(formát DOC, veľkosť 227,5 kB)

Prítomní: M. Strnka, J. Šnirc, K. Benedikovič, M. Szabó jr, J. Divok

Ospravedlnení: J. Hrnčírik, R. Arvay

Hostia: A. Líška

 1. Otvorenie

  Zasadnutie otvoril predseda KBO SNA M. Strnka.

 2. Závery a rozhodnutia komisie k podnetom z rozšíreného zasadnutia KBO a reprezentantov v BL:
  1. Komisia schvaľuje usporiadanie Majstrovstiev Slovenska v 15m triede SGC a AK Martin počas Fatraglide 2010 1.-9. mája v Martine
  2. Členovia komisia súhlasia s mailovým hlasovaním o návrhoch predkladaných komisii k rozhodnutiu medzi jej riadnymi zasadnutiami.
  3. Komisia po zapracovaní pripomienok schvaľuje dokument nazvaný „Indexový systém hendikapov“ používaný pri plachtárskych súťažiach SNA /kombi, 15m, 20m, dvojsedadlovky/ s výnimkou klubovej triedy. Dokument dopracuje T. Frátrik a v spolupráci s M. Szabóm jr bude umiestnený na plachtárskych stránkach SNA /www.sna.sk/ najneskôr do 30. marca 2010. Platnosť dokumentu je od 1.4.2010.
  4. Nominačné kritéria KBO – T. Frátrik zapracuje pripomienky zo spoločného jednania KBO s členmi reprezentácie a do 19.3. rozošle kritéria členom KBO. Prípadné pripomienky zaslať M. Strnkovi najneskôr do 21.3. A. Líška dokument rozošle k schváleniu na AK tak, aby dokument nadobudol platnosť dňom 1.4.2010.
  5. Strediská pre správu vetroňov SNA.

   Komisia súhlasí s pridelením vetroňov do správy stredisiek takto:

   LS –8 – AK Nitra, zodpovedný správca D. Jančík

   Discus – SGC Martin, zodpovedný správca T. Noga

   Ventus – AK Prievidza, zodpovedný správca L. Jánošík

   KBO žiada prezidenta SNA o uzatvorenie Zmlúv s uvedenými strediskami a zodpovednými správcami a prípravu vzoru zmlúv na odovzdávanie vetroňov.

   Osoby zodpovedné za správu vetroňov sú povinné hlásiť IT SNA všetky požadované informácie v stanovených lehotách. Strediská zodpovedajú za letuschopnosť a perfektný stav vetroňov vrátane ich výbavy a výstroje – transportné vozy, padáky a pod.

   KBO súhlasí s odmenou pre strediská: možnosť odlietať na pridelenom vetroni 1 týždeň a 10% zo sumy každého strediskom získaného komerčného prenájmu. KBO súhlasí s odmenou 5% zo sumy komerčného prenájmu každému členovi, ktorý prenájom vetroňa vo voľných termínoch sprostredkuje.

   KBO schvaľuje komerčné ceny prenájmov takto:

   • letový deň pre člena SNA 80,– eur /v prípade týždenných prenájmov platba len za odlietané dni/
   • letový deň pre nečlena SNA vrátane DPH 100,– eur /v prípade prenájmu na týždeň platba za 6 dní/
   • letový deň pre juniora, člena SNA 40,– eur

   Poznámka: každý nájomca je povinný zložiť u zodpovedného pracovníka prenajímateľa zábezpeku vo výške 100,– eur, ktorá mu bude pri vrátení vetroňa v nepoškodenom stave v plnej výške refundovaná. Sumu za prenájom je nájomca povinný uhradiť najneskôr pri prevzatí vetroňa.

   Pre zabezpečenie fakturácie zodpovedný správca strediska je povinný o každom prenájme informovať ekonomický úsek SNA, pani Porubčanskú.

   Poznámka: ročné letové záväzky sú neprenosné a musia byť odlietané v danom roku, doterajšie záväzky odlietať najneskôr do konca roku 2011.

  6. KBO po pripomienkach schvaľuje priority vyžívania vetroňov v správe stredisiek a nároky reprezentantov tak­to:
   1. reprezentant na FAI súťaže – MS, ME – 21 dní + 7 dní možnosť lietania v stredisku
   2. reprezentant na M Slovenska, prípadne jednu inú súťaž v roku na území Slovenska na dobu súťaže + jeden týždeň možnosť lietania v stredisku
   3. reprezentant – junior platí v plnom rozsahu bod 1 a 2.
   4. komerčný prenájom

   Odovzdávanie a spätné preberanie vetroňa vykonáva zodpovedný správca servisného strediska.

  7. KBO súhlasí s doplnením komisie takto:
   • miesto V. Foltína náhradník R. Arvay so zodpovednosťou za internetové stránky
   • M. Szabó jr bude v ďalšom období zodpovedný za prípravu a organizáciu pléna KBO /január 2011/ a organizačné záležitosti KBO
  8. KBO súhlasí s odvolaním K Benedikoviča, technika KBO pokiaľ nepredloží predsedovi KBO do 19.3. svoju konkrétnu obsahovú náplň práce technika KBO /po telefonickom rozhovore K. Benedikoviča s M.Strnkom termín predĺžený do 26.3./
  9. KBO súhlasí s rozdelením dispozičných finančných prostriedkov 11.600 eur takto:
   • 3.000 eur poistenie vetroňov
   • á 1.500 eur príspevok pre Ľ.Kuvika, J.Kožára a P. Černého na prenájom vetroňov na MS /definitívne vyjadrenie najneskôr 28.3.M.Strnkovi/
   • á 1.000 eur príspevok pre M.Šnirca a M.Ťapušíka na prenájom vetroňov na MS
   • 300 eur štartovné pre 3 juniorov na predzávod MS Nemecko
   • 1.800 eur rezerva komisie
  10. KBO ukladá J.Šnircovi preveriť pre reprezentantov SR do 31.3. možnosť zľavy na štartovnom na MS Prievidza
  11. KBO uložila A. Líškovi preveriť možnosti a cenové relácie zhotovenia plachtárskych odznakov strieborné C 200 kusov, zlaté C 100 kusov, 3 diamanty 50 kusov v Mincovni Kremnica.
  12. KBO po prejednaní zamietla realizáciu bodu č. 5 s ostatného pléna BO a stanovila výšku sankčného poplatku za účastnika súťaží v bezmotorovom lietaní na 0,0,– eur
  13. KBO ukladá M. Szabóovi jr spracovať a zavesiť do 19.3. na internetové stránky tabuľku využitia vetroňov SNA v zmysle požiadaviek reprezentantov za účelom zverejnenia voľných termínov pre komerčné prenájmy
  14. KBO súhlasí s nomináciou kapitánov na FAI súťaže 2010
   • MS Maďarsko – J. Divok /oficiálne z rodinných dôvodov odmietol/
   • MS Prievidza – A. Líška
   • Predzávod MS Juniorov Nemecko – Jurovic sen.

   Technické zabezpečenie poskytne

   • Maďarsko – AK Nitra
   • Prievidza – SGC Martin
   • Musbach – AK Nitra
  15. KBO poveruje M. Strnku zabezpečením oblečenia pre reprezentáciu, k tomu všetci reprezentanti pre rok 2010 náhlasiť na jeho mailovú adresu strnka@samas.sk svoje veľkosti /tričko, košeľa, bunda…/
  16. KBO schvaľuje plán zasadaní na ďalšie obdobie:
   • KBO – 23. októbra 2010 o 10,00 hod Partizánske
   • Plénum KBO – január 2011
   • Rozšírené zasadnutie KBO a reprezentantov – február 2011

Prievidza 13.3.2010

Zapísal A. Líška
Overil M. Strnka

« Späť

zverejnené: 01.06.2016 | aktualizované: 01.06.2016 | počet zobrazení: 26912

počet prístupov od 19.01.2016: 449420
počet prístupov dnes: 451