LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

DTO SNA

« Späť
DTO SNA

DTO (Declared training organization) SNA

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03

 

Vedúci personál výcvikovej organizácie DTO SNA

Zástupca DTO PaedDr. Ján Mikuš tel.: +421 903 901 440
e-mail: mikus@netkosice.sk
Vedúci výcvikov (HT) v DTO Ing. Marián Kumorovitz tel.: +421 903 515 986
e-mail: kumorovitz@gmail.com
Zástupca HT v DTO pre motorové lietanie Peter Cíger tel.: +421 905 235 559
e-mail: petociger@gmail.com
Zástupca HT v DTO pre bezmotorové lietanie Ing. Dominik Jančík tel.: +421 903 355 646
e-mail: jancik.dominik@gmail.com
Zástupca HT v DTO pre balónové lietanie Branislav Končír tel.: +421 904 474 969
e-mail: brunokoncir@hotmail.com
Zástupca HT v DTO pre administratívne úkony a register Miroslav Gábor tel.: +421 903 548 845
e-mail: gabor@sna.sk

 

Príručka postupov

Príručka postupov výcviku a riadenia bezpečnosti DTO SNA
(formát PDF, veľkosť 622,8 kB)

 

Výcvikové programy

Obsah:

 

Výcvikový program na získanie preukazu spôsobilosti SPL
(formát PDF, veľkosť 528,8 kB)

 

Výcvikový program na rozšírenie oprávnení pre držiteľov SPL na TMG
(formát PDF, veľkosť 258,6 kB)

 

Výcvikový program na získanie Osvedčenia FI(S)
(formát PDF, veľkosť 359,1 kB)

 

Ďalšie výcvikové programy:

 

Ďalšie formuláre:

« Späť

zverejnené: 10.02.2019 | aktualizované: 22.04.2021 | počet zobrazení: 58054

počet prístupov od 19.01.2016: 633834
počet prístupov dnes: 483