Dokumenty SNA

« Späť
SNA » Dokumenty SNA

Dokumenty na prevzatie:

« Späť

zverejnené: 21.01.2016 | aktualizované: 13.06.2018 | počet zobrazení: 29476

Súvisiace články: 1 - 7 / 7

Stanovy SNA

zverejnené: 08.03.2016 | aktualizované: 13.01.2018 | počet zobrazení: 22128

Rokovací a volebný poriadok Konferencie SNA

zverejnené: 07.11.2017 | aktualizované: 09.11.2017 | počet zobrazení: 2840

Organizačný poriadok SNA

zverejnené: 08.03.2016 | aktualizované: 09.11.2017 | počet zobrazení: 22714

Smernica pre správu hmotného majetku SNA

zverejnené: 08.03.2016 | aktualizované: 23.05.2018 | počet zobrazení: 22636

Smernica pre hospodárenie s finančnými prostriedkami

zverejnené: 08.03.2016 | aktualizované: 24.05.2018 | počet zobrazení: 21677

Smernica o využívaní elektronického hlasovania Prezídia a Konferencie SNA (per rollam)

zverejnené: 23.05.2018 | aktualizované: 24.05.2018 | počet zobrazení: 749

Výročné správy

zverejnené: 09.07.2018 | aktualizované: 18.12.2018 | počet zobrazení: 2139

počet prístupov od 19.01.2016: 241393
počet prístupov dnes: 208