Dokumenty SNA

« Späť
SNA » Dokumenty SNA

Dokumenty na prevzatie:

 

« Späť

zverejnené: 21.01.2016 | aktualizované: 20.03.2020 | počet zobrazení: 60887

Súvisiace články: 1 - 8 / 8

Rokovací a volebný poriadok Konferencie SNA

zverejnené: 07.11.2017 | aktualizované: 09.11.2017 | počet zobrazení: 7686

Organizačný poriadok SNA

zverejnené: 08.03.2016 | aktualizované: 09.11.2017 | počet zobrazení: 36691

Smernica pre správu hmotného majetku SNA

zverejnené: 08.03.2016 | aktualizované: 23.05.2018 | počet zobrazení: 36433

Smernica pre hospodárenie s finančnými prostriedkami

zverejnené: 08.03.2016 | aktualizované: 24.05.2018 | počet zobrazení: 34346

Smernica o využívaní elektronického hlasovania Prezídia a Konferencie SNA (per rollam)

zverejnené: 23.05.2018 | aktualizované: 24.05.2018 | počet zobrazení: 7702

Smernica pre rozvoj talentovaných športovcov

zverejnené: 05.04.2019 | aktualizované: 05.04.2019 | počet zobrazení: 2576

Smernica pre spôsob vyúčtovania pracovných ciest

zverejnené: 19.03.2020 | aktualizované: 20.03.2020 | počet zobrazení: 48

Výročné správy

zverejnené: 09.07.2018 | aktualizované: 19.03.2020 | počet zobrazení: 9435

počet prístupov od 19.01.2016: 345061
počet prístupov dnes: 59