DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Výberové konanie KBL SNA na organizáciu súťaží v roku 2022

« Späť
Bezmotorové lietanie » Aktuality » Výberové konanie KBL SNA na organizáciu súťaží v roku 2022

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 166,9 kB)

KBL SNA vypisuje výberové konanie na organizovanie nasledovných súťaží:

  • Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní 2022 v triedach Club, Kombi, 15m a 20m dvojsedadlová
  • Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní 2022 juniorov

Komisia bezmotorového lietania vydáva výberové na organizáciu súťaží v preferovaných termínoch 30.05.2022 – 26.06.2022 pre MSR v triedach Club, Kombi, 15m a 20m a dvojsedlová a pre MSR juniorov od 01.07.2022 – 24.07.2022 a 20.08.2022 – 31.08.2022.

Kritéria hodnotenia:

  • Organizačné zabezpečenie, skúsenosti s organizovaním národných pretekov
  • Výška štartovného poplatku a cena za vlek do 600 m QFE (v prípade letísk v hornatom prostredí do 700m)
  • Cena za ubytovanie, stravu a kemp na letisku počas súťaže
  • Iné doplnkové služby

Cenové ponuky a návrhy termínu zasielajte e-mailom do 30.11.2021, do 12:00 na adresu komisia.bo.sna@gmail.com

Bc. Ivan Bajana
Komisia Bezmotorového Lietania SNA

« Späť

zverejnené: 10.11.2021 | aktualizované: 10.11.2021 | počet zobrazení: 78

počet prístupov od 19.01.2016: 635739
počet prístupov dnes: 566