DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Boleráze 15.12.2010

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Boleráze 15.12.2010

Prítomní: M. Strnka, M. Szabó jr, J. Divok /tlf, mail/, J. Hrnčírik, B. Jesenský, R. Arvay /tlf/

Ospravedlnení: J. Šnirc

 1. Otvorenie

  zasadnutie otvoril predseda KBO SNA M.Strnka

 2. Výberové konania súťaží 2011

  KBO v zmysle vyhláseného výberového konania boli v stanovenom termíne doručené tri neporušené a riadne označené obálky s ponukami z aeroklubov:

  • Kamenica n/Cir – usporiadanie Otvorených majstrovstiev SR v akrobacii na vetroňoch a letúnoch
  • Aeroklub Partizánske – usporiadanie PM SR a PM SR juniorov
  • Aeroklub Prievidza – usporiadanie PM SR

  V tajnom hlasovaní členovia rozhodli takto:

  1. Organizátorom Majstrovstiev Slovenska v leteckej akrobacii na vetroňoch a letúnoch v termíne 13.-17.7.2011 bude Aeroklub Kamenica n/Cirochou. /jedna ponuka/
  2. Organizátorom PM SR v klubovej a kombinovanej triede v termíne 28.5.-12.6.2011 bude Aeroklub Partizánske /dve ponuky – v tajnom hlasovaní Partizánske 4 hlasy, Prievidza 3 hlasy/
  3. Organizátorom PM SR juniorov v klubovej a štandardnej triede v termíne 29.6.-10.7.2011 bude Aeroklub Partizánske. Majstrovstvá juniorov budú súčasťou 31. ročníka Memoriálu A.Makarenka. /jedna ponuka/

  Poznámka: predložené ponuky si môžete vyžiadať k nahliadnutiu u predsedu KBO M.Strnku

 3. Rôzne
  1. Využitie vetroňov v roku 2011.

   B.Jesenský predložil členom KBO k diskusii plán využitia vetroňov v sezóne 2011 spracovaný podľa požiadaviek reprezentácie.

   KBO v prípade žiadostí V.Kubovčíka, B.Jesenského a D.Jančíka postupuje podľa zápisu KBO z 13.marca 2010 bod e. KBO žiada menovaných reprezentantov najneskôr do 31.12.2010 o od­súhlasenie svojich žiadostí s B.Jesenským, prípadne ich korigovanie podľa stanovených pravidiel.

  2. Dodatok k nominačným kritériám č. 1/2010

   Členovia KBO po pripomienkach súhlasili so znením navrhnutého „Dodatku č. 1/2010“ platných nominačných kritérií a poverili B.Jesenského a J.Hrnčírika najneskôr do 31.1.2011 ich zverejniť na webovej stránke SNA.

  3. Rozdelenie finančných prostriedkov za rok 2010.

   Členovia KBO na základe výšky finančných prostriedkov komisie rozhodli o podpore členov reprezentácie za rok 2010 takto:

   • členom juniorskej reprezentácie na predzávode MS uhradiť podľa predložených dokladov štartovné a vleky
   • prispieť víťazom Majstrovstiev Slovenska juniorov /Darnady, Čagala, Pecháč/ sumou á 50,–eur
   • KBO ďakuje B.Jesenskému za finančné príspevky poskytované juniorskej reprezentácii
   • reprezentantom SR seniorom uhradiť podľa predložených dokladov štartovné a príspevok za vleky vo výške 100,–eur. /Príspevok 100,– eur sa netýka reprezentantov V. Foltína, D. Jančíka a M. Divoka, ktorým bol uhradený čiastočným preplatením vlekov priamo na MS Maďarsko/
   • J. Kožárovi uhradiť 550,– eur za štartovné na MS Maďarsko. /Štartovné za neúčasť na súťaži je znížené o sumu 100,– eur, t.j manipulačné a bankové prevody/

KBO poveruje M.Strnku pripraviť do 31.1.2011 návrh rozpočtu KBO a prideľovania finančných prostriedkov reprezentantom v roku 2011.

Boleráz 15.12.2010

Zapísal: Anton Líška
Overil: Miroslav Strnka

« Späť

zverejnené: 02.06.2016 | aktualizované: 21.11.2016 | počet zobrazení: 27102

počet prístupov od 19.01.2016: 444802
počet prístupov dnes: 515