DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Timotej


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA a trénerskej rady KBL SNA v Martine 06.05.2018

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA a trénerskej rady KBL SNA v Martine 06.05.2018

Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 06.05.2018 v Mar­tine
(formát PDF, veľkosť 476,0 kB)

Prítomní: M. Divok, B. Jesenský, T. Bobok, M. Szabo, E. Schuller, Z. Hrnčíriková
Ospravedlnený: D. Jančík

Program:

 1. Obsadenie 2 voľných miest na WGC 2018 – 15m trieda
 2. Podpora mládeže
 3. Rôzne

 

 1. Obsadenie 2 voľných miest na WGC 2018 – 15m trieda

  Trénerská rada KBL SNA súhlasí s obsadením 2 voľných miest na WGC 2018 – 15m trieda záujemcami Vladimír Fotlín a Martin Fürješ.

  Zároveň sa zaoberala žiadosťou oboch pilotov o preplatenie nákladov v súvislosti s účasťou na tejto súťaži a rozhodla, že naďalej bude postupovať podľa svojho rozhodnutia z 03.02.2018 a to financovanie nákladov na súťaž v zmysle podmienok dokumentu Súťažný poriadok a nominačné kritériá bezmotorového lietania bod 9.6.

  Na WGC 2018 – 15m pre slovenskú výpravu SNA bezodplatne poskytne vetroň – Ventus OM-5555.

 2. Podpora mládeže

  V priebehu mesiaca apríl sa členovia KBL SNA v mailovej komunikácií dohodli na výzve SNA č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu súťažného bezmotorového lietania mládeže, ktorá bola už v daný deň riadne vypublikovaná na www.sna.sk a rozoslaná na príslušné aerokluby.

  Zároveň určila družstvo na podporu a prípravu mládeže na JWGC 2019:

  • Milan Surovčík – Aeroklub Žilina
  • Šimon Šiška – SGC Martin
  • Samuel Posluch – SGC Martin
  • Adam Kacvinský – Aeroklub Bratislava
  • René Gábriš – Aeroklub Partizánske
  • Viktória Divoková – Aeroklub SNV
  • Ivan Bajana – Aeroklub Martin

  KBL SNA žiada prezídium SNA a prezidenta SNA aby v zmluve o zapožičaní OM-RLC na súťaže s účasťou juniorov do 23 rokov zapísaných v registri SNA bolo zakotvené, že cena za minútu prevleku mládeže vedenej v registri SNA bude rovná nákladovej cene za minútu, za ktorú ju má daný subjekt prenajatú od SNA s pripočítaním nákladov na palivo nutné na vykonanie prevleku.

 3. Rôzne

  KBL SNA žiada konferenciu a SNA a prezidenta SNA o zabezpečenie výkonného dvojsedadlového vetroňa 20 m triedy s motorom umožňujúcim dolet. Takáto investícia zabezpečí:

  • športový výcvik súťažného a preletového lietania pre mládež a juniorov pod vedením skúsených pilotov (rýchlejšie napredovanie než získavanie skúseností sólo)
  • reprezentácia SR v dynamicky sa rozvíjajúcej 20m triede (perspektíva dlhoročného využitia vďaka vzrastajúcej popularite a prestíži 20m triedy)
  • nízka amortizácia u vetroňa modernej konštrukcie
  • vybavenie spoľahlivým doletovým motorom s jednoduchým ovládaním
  • bezpečnosť a zníženie rizika poškodenia/zničenia
  • možnosti zlepšovania slovenských rekordov v dvojsedadlo­vej triede
  • doplnenie flotily reprezentačných vetroňov v perspektívnej triede (20m)
  • vďaka dvojmiestnej kabíne možná dostupnosť vysokovýkonného vetroňa širokej členskej základni SNA

  KBL SNA sa dohodla, že neumožní účasť na PMSR pánovi Przemyslawowi Bartczakovi (Poľsko) a neodporúča akceptáciu tohto pána na žiadnej súťaži konanej pod gesciou SNA v budúcich rokoch.

V Martine, 06.05.2018
Zapísala: Zuzana Hrnčíriková
Overil: Branislav Jesenský

« Späť

zverejnené: 31.05.2018 | aktualizované: 31.05.2018 | počet zobrazení: 11127

počet prístupov od 19.01.2016: 447741
počet prístupov dnes: 555