DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 05.11.2010

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi 05.11.2010

Zápis zo zasadania KBL SNA v Prievidzi dňa 05.11.2010
(formát DOC, veľkosť 209,5 kB)

Prítomní: M. Strnka, J. Šnirc, M. Szabó jr, J. Divok, J. Hrnčírik, B. Jesenský

Ospravedlnení: R.Arvay

 1. Otvorenie

  zasadnutie otvoril predseda KBO SNA M.Strnka

 2. Reprezentácia SR v bezmotorovom lietaní na rok 2011

  p. Hrnčírik predniesol návrh zloženia reprezentácie podľa nominačných kritérií platných pre rok 2010 bod 10b, schválených KBO v marci 2010. Členovia komisie po diskusii schválili reprezentantov pre rok 2011 do jednotlivých tried takto:

  Klubová trieda /svetová trieda/:

  • Jozef Kožár
  • Karol Benedikovič
  • Bohumil Vašek
  • Roman Petro
  • Tibor Arpáš – náhradník

  15m /štandartná trieda/:

  • Braňo Jesenský
  • Viliam Kubovčík
  • Dominik Jančík
  • Vlado Foltín – podľa bodu 11a nom. kritérii a výsledkov MS Szeged 2010
  • Jozef Kožár – náhradník

  18m /voľná trieda/:

  • Maroš Divok
  • Ľubor Kuvík
  • Tomáš Bobok
  • Braňo Jesenský
  • Roman Kríž – náhradník
  • Ján Divok – náhradník

  Dvojsedadlovky:

  • Maroš Divok
  • Ľubor Kuvík
  • Tomáš Bobok
  • Braňo Jesenský
  • Roman Kríž – náhradník
  • Ján Divok – náhradník

  Ženy:

  • Drahoslava Divoková
  • Zuzana Hrnčíriková

  Juniori /triedy štandartná+klu­bová/:

  • Dávid Darnady
  • Radoslav Čagala
  • Filip Pecháč
  • Martin Jurovic – náhradník
  • Hugo Benedikt – náhradník

  Poznámka:

  • prvý dvaja reprezentanti v poradí majú právo výberu triedy s tým, že KBO žiada uvedených reprezentantov do 30.11. 2010 oznámiť predsedovi KBO a gen. sekretárovi svoje zaradenie do jednotlivých tried v sezóne 2011 a do 15.12. oznámiť taktiež predsedovi KBO a gen. sekretárovi svoju účasť na medzinárodných a domácich súťažiach
  • KBO žiada všetkých členov reprezentácie SR aby najneskôr do 15.12. zaslali svoje požiadavky na využitie vetroňov SNA /Discus, Ventus, LS-8/ technikovi KBO p. Braňovi Jesenskému tak, aby v priebehu januára 2011 mohlo byť na stránke SNA zverejnené ich využitie spolu s voľnými termínmi pre ostatných záujemcov.
 3. Súťaže v bezmotorovom lietaní pre rok 2011.

  Členovia komisie schválili nasledovné súťaže a termíny ich konania:

  • Pribina Cup Nitra – 22.04.-01.05.
  • Fatraglide 2011 Martin – 07.05.-15.05.
  • FCC gliding Prievidza – 08.04.-20.04
  • Memoriál A. Makarenka Partizánske – 29.06.-10.07.
  • Majstrovstvá Slovenska juniorov /triedy štandard a klubová/ – ?
  • Majstrovstvá Slovenska seniorov /triedy klubová a kombi/ – 28.05.-12.06. ?
  • 5. Majstrovstvá Slovenska pilotov v zjazdovom lyžovaní – február ?
  • Majstrovstvá Slovenska v bezmotorovej akrobacii – august/september ?

  K majstrovstvám Slovenska juniorov a seniorov:

  • na juniorské majstrovstvá vypíše KBO výberové konanie, a odporúča tieto majstrovstva organizovať ako súčasť niektorej z plánovaných sú­ťaží
  • na seniorské majstrovstvá vypíše KBO výberové konanie na uvedený termín
  • na Majstrovstvá Slovenska v bezmotorovej akrobacii vypíše KBO výberové konanie na august / september. Presný termín navrhne organizátor
  • KBO rozhodla pre rok 2011 organizovať seniorské majstrovstvá spoločne v jednom termíne v triedach klubová a kombi.
  • predbežne kombinovaná trieda bude zahrňovať vetrone 15m, 18m a dvojsedadlovky /definitívne po schválení nominačných kritérii pre rok 2011/
  • organizátor je povinný organizovať majstrovstvá ako otvorené /medzinárodné/ a vyhlásiť víťazov otvorených /medzinárodných/ majstrovstiev v jednotlivých triedach. /klub, kombi/
  • pre uznanie platnosti majstrovstiev Slovenska KBO stanovila minimálny počet vetroňov v jednotlivých triedach takto: klubová – 6, 15m – 6, 18m – 6, dvojsedadlovky – 4
  • v prípade účasti uvedeného a vyššieho počtu súťažiacich pilotov, organizátor je povinný vyhlásiť majstrov Slovenska /klub, 15m, 18m, dvojsedadlovky/, v opačnom prípade /pri nižšej účasti/ len víťazov v jednotlivých triedach pre potreby nominácie reprezentantov
 4. Rôzne
  1. Nominačné kritéria platné pre rok 2011 spracuje p. B. Jesenský do 31.12.2010 a po schválení KBO budú kritéria najneskôr do 31.1.2011 zve­rejnené na stránkach SNA
  2. p.M.Strnka v spolupráci s p.M.Szabóm jr pripraví požiadavky na využitie vozidiel SNA pre potreby reprezentácie SR v BL /Renault traffic, Renault Scenic/ a predloží ich do 31.1.2011 na sekretariát SNA do Žiliny /p.Gábor/
  3. predseda komisie p.M.Strnka prejedná do 30.11.2010 s pre­zidentom SNA možnosť úhrady výroby kvalifikačných odznakov pre potreby BL /350 ks v celkovej sume cca700,–eur/. Po schválení p. A.Líška zabezpečí ich výrobu v Mechanike Prostějov.
  4. KBO žiada reprezentantov, ktorí sa zúčastnili majstrovstiev sveta, aby do 30.11.2010 zaslali na sekretariát SNA /p.Porubčanská/ doklady o úhrade štartového poplatku, úhrade vlekov a bankové spojenie pre refundáciu finančných prostriedkov vo výške podľa rozhodnutia KBO
  5. KBO žiada p. Porubčanskú o prípravu prehľadu príjmov a výdajov finančných prostriedkov so stavom k 30.11.2010 a jeho zaslanie predsedovi KBO p.M.Strnkovi a správcovi finančných prostriedkov KBO p. J. Divokovi
  6. predseda KBO p.M.Strnka prejedná s prezidentom SNA možnosti finančnej úhrady putovných pohárov pre majstrov Slovenska v triedach: 15m, 18m, 20m, juniori, ženy.

Prievidza 05.11.2010

Zapísal: A.Líška
Overil: M.Strnka

« Späť

zverejnené: 02.06.2016 | aktualizované: 02.06.2016 | počet zobrazení: 22594

počet prístupov od 19.01.2016: 445333
počet prístupov dnes: 453