DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Timotej


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Medziklubová porovnávacia súťaž v Air Navigation Race (ANR) 2020

« Späť
Aktuality » Medziklubová porovnávacia súťaž v Air Navigation Race (ANR) 2020
Medziklubová porovnávacia súťaž v Air Navigation Race ANR 2020 – logo veľké

Medziklubová porovnávacia súťaž v Air Navigation Race (ANR) 2020
Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica
14.08.2020 – 16.08.2020

 

propozície + prihláška (formát PDF, veľkosť 427,9 kB)

 

PROPOZÍCIE

I. Miesto konania súťaže

Miesto: Aeroklub Dubnica nad Váhom
Letisko: Slavnica
ICAO označenie: LZDB
Poloha: 3,5 km W Ilava, 5 km N Dubnica nad Váhom
Vzťažný bod letiska: 48° 59´ 49´´ N
18° 11´ 33´´ E
Nadmorská výška: 235 m / 771 ft
Frekvencia: 122,340 MHz „DUBNICA PREVÁDZKA“
RWY: 05 L 1100 m x 36 m tráva
23 R 1100 m x 36 m tráva
05 R 1100 m x 64 m tráva
23 L 1100 m x 64 m tráva
Poznámka: trávnatá RWY 05 L, R / 23 R, L je neprístrojová, použiteľná len pre dennú prevádzku
Poštová adresa: Aeroklub Dubnica, letisko 018 54 Slavnica
Telefón: +421 948 074 967
E – mail: akdubnica@bb.telecom.sk
Web: www.akdubnica.sk
schéma LZDB
RWY MAGNETIC
DIRECTION
STRENGHT
(kg / MPa)
TORA
(m)
ASDA
(m)
TODA
(m)
LDA
(m)
05L 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23R 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
05R 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23L 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100

 

II. Organizačné zabezpečenie súťaže

 1. Termín: 14.08.2020 – 16.08.2020
 2. Miesto: Letisko Slavnica (LZDB)
 3. Organizačný štáb:
  Riaditeľ súťaže: Jaroslav MICHÁLEK
  Zástupca riaditeľa súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Sekretariát súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Porotca súťaže: Marián KUMOROVITZ
  Hlavný rozhodca: Štefan POHANKA
  Výpočtové stredisko: Štefan POHANKA, Ladislav SZABÓ
  VLP: Ľubomír MERKA
  Hospodár: Katarína POHANKOVÁ
  Technik: Karol BENEDIKOVIČ
  Zdravotné zabezpečenie: NsP Ilava
 4. Program:
  • Piatok 14.08.2020
   • od 18:00 hod. generálny brífing spojený s výkladom Pravidiel pre ANR 2020“, prílety súťažných posádok
  • Sobota 15.08.2020
   • do 08:30 hod. možnosť príletu a registrácia súťažiacich
   • od 08:30 hod. predletový brífing
   • od 09:00 hod. štart 1. súťažnej etapy
   • od 11:00 hod. predletový brífing
   • od 11:30 hod. štart 2. súťažnej etapy
   • od 13:00 hod. predletový brífing
   • od 13:30 hod. štart 2. súťažnej etapy
   • od 15:00 hod. predletový brífing
   • od 15:30 hod. štart 2. súťažnej etapy
   • od 17:00 hod. komplex pristátí
   • od 19:00 hod. slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov a víťazov súťaže
  • Nedeľa 16.08.2020
   • odlety súťažných posádok, náhradný deň súťaže pre prípad nepriaznivého počasia

III. Miestne pravidlá

 1. Súťažné etapy:

  Medziklubová porovnávacia súťaž v Air Navigation Race (ANR) 2020 pozostávajú zo 4 súťažných etáp v dĺžke cca 15 – 25 NM a komplexu pristátí.
  Do celkového hodnotenia Medziklubovej porovnávacej súťaže v Air Navigation Race (ANR) 2020 sa započítavajú výsledky z 3 etáp + 1 etapa a komplexu pristátí. 4. etapa bude hodnotená ako finálová.
  Celkový víťaz Medziklubovej porovnávacej súťaže v Air Navigation Race (ANR) 2020 bude vyhlásený v sobotu 15.08.2020 v od­poludňajších hodinách.

 2. Pravidlá a propozície:

  Medziklubová porovnávacia súťaž v Air Navigation Race (ANR) 2020 budú hodnotené v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre leteckú navigačnú súťaž Air Navigation Race (ANR) pre rok 2020. Pravidlá a ich zmeny platné pre rok 2020 a miestne úpravy pravidiel budú vysvetlené na úvodnom generálnom predletovom brífingu v piatok 14.08.2020 a následne na predletových brífingoch k jednotlivým etapám.

 3. Rozhodcovia:

  Súťaž budú zabezpečovať kvalifikovaní rozhodcovia v súlade s pravidlami FAI GAC pre Air Navigation Race (ANR) pre rok 2020.

 4. Posádky:

  Posádky Medziklubovej porovnávacej súťaže v Air Navigation Race (ANR) 2020 tvoria dvojčlenné posádky. Veliteľ lietadla musí byť minimálne držiteľom platnej kvalifikácie PPL a typovej kvalifikácie pre daný typ lietadla. Pre pilotov UL – platný preukaz spôsobilosti a kvalifikácia pre daný typ lietadla. Je povolené striedať posádky na jednom lietadle.

 5. Lietadlá:

  Súťaže sa môžu zúčastniť všetky typy letúnov s platným OLS minimálne na dobu konania súťaže, s platným zákonným poistením voči tretím osobám pre územie Slovenskej republiky. Je možná aj účasť motorových vetroňov a ULL s minimálnou vytrvalosťou letúna 1 hodinu a povolenou rýchlosťou 60 – 80 kts.
  Vzhľadom na obmedzené možnosti hangárovania letúne musia byť vybavené vlastným kotviacim zariadením z dôvodu kotvenia vonku mimo hangára.

 6. Mapy:

  Súťažná podádka dostane na každú etapu 2 ks máp v mierke 1 : 200 000 a inštrukciu k vykonaniu letu.

 7. Štartovný poplatok:

  50,00 € za jednu súťažiacu posádku (25,00 € veliteľ lietadla + 25,00 € navigátor). Štartovný poplatok je splatný najneskôr pri prezentácii súťažnej posádky v deň príletu v hotovosti do pokladne Aeroklubu Dubnica nad Váhom, alebo prevodom na bankový účet Aeroklubu Dubnica nad Váhom, najneskôr do 14.08.2020 na číslo účtu: 0063669107/0900, v.s.: 14082020, k.s.: 0308, IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107, SWIFT: GIBASKBX (viď bod 12 – Kontaktné údaje).

 8. Stravovanie:

  Účastníci môžu využiť stravovacie služby v reštaurácii priamo v areáli letiska s celodennou prevádzkou s možnosťou ponuky hotových teplých jedál alebo jedál z jedálneho lístka podľa vlastného výberu.
  Rozhodcovia súťaže a organizačný štáb majú zabezpečenú celodennú stravu organizátorom.

 9. Ubytovanie:

  Súťažiaci si hradia ubytovanie na vlastné náklady. Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie organizátorom. V areáli letiska je možné si rezervovať ubytovanie v nasledovných ubytovacích priestoroch za nasledovné ceny:

  • penzión LETISKO 4 izby (max. 15 ubytovaných) cena za 1 osobu / 1 noc 16,00 €
  • kemp s elektrickou prípojkou, sociálnym zariadením s teplou a studenou vodou a nočným osvetlením (vo vlastnom stane alebo kempingovom prívese) cena za 1 osobu / 1 noc bez poplatku
  • ostatné ubytovanie je možné zabezpečiť podľa požiadavky v ubytovacích zariadeniach v blízkom okolí letiska (hotely, penzióny a ubytovne).

  Vzhľadom na obmedzené ubytovacie kapacity je nutné včas kontaktovať hospodára súťaže (Katarína Pohanková +421 903 485 287), aby mohol včas zabezpečiť ubytovanie na základe požiadavky.

 10. Letecký benzín a oleje:

  Organizátor zabezpečí nasledovné druhy leteckého benzínu a olejov:

  • AVGAS 100LL
  • NATURAL 95*
  • Olej AEROSHELL W 100 AD*
  • Olej AEROSHELL W 100 Minerál*

  *) Je nutné včas kontaktovať hospodára súťaže (Katarína Pohanková – +421 903 485 287).

 11. Ceny pre víťazov súťaže:

  Organizátor súťaže odovzdá na slávnostnom vyhlásení výsledkov víťazom Medziklubovej porovnávacej súťaže v Air Navigation Race (ANR) 2020 poháre podľa umiestnenia prvým trom účastníkom a diplomy. Všetky zúčastnené posádky obdržia pamätné diplomy podľa umiestnenia v súťaži.

 12. Kontaktné údaje:

  AEROKLUB DUBNICA NAD VÁHOM
  Letisko Slavnica, č. 8 , 018 54 Slavnica
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  e-mail: akdubnica@bb.telecom.sk
  IČO: 17 066 816
  DIČ: 2020613991
  Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Dubnica nad Váhom
  č.ú.: 0063669107/0900
  IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107
  SWIFT: GIBASKBX

 13. Kontaktné osoby organizačného štábu:
  Jaroslav Michálek   tel.: +421 905 505 202
  Štefan POHANKA   tel.: +421 911 020 751
  Katarína POHANKOVÁ   tel.: +421 903 485 287
 14. Súčinnosť:

  Medziklubová porovnávacia súťaž v Air Navigation Race (ANR) 2020 je súčasťou programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch zameranej na zvýšenie osobnej športovej výkonnosti členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v roku 2020 podľa „Plánu prípravy štátnej reprezentácie na rok 2020“.

 

Na prevzatie: propozície + prihláška (formát PDF, veľkosť 427,9 kB)

« Späť

zverejnené: 03.08.2020 | aktualizované: 03.08.2020 | počet zobrazení: 3277

počet prístupov od 19.01.2016: 447741
počet prístupov dnes: 555