DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Timotej


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Majstrovstvá SR v Leteckej rally 2020

« Späť
Aktuality » Majstrovstvá SR v Leteckej rally 2020
Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej Rally 2020 – logo veľké

Vážení piloti a navigátori,

dovoľte, aby sme Vás touto cestou oslovili s ponukou zúčastniť sa 28. OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY V LETECKEJ RALLY 2020 súťaž v navigačnom lietaní v termíne od 27. augusta do 30. augusta 2020.

Letisko Kamenica nad Cirochou sa nachádza na východnom cípe Slovenskej republiky pod úpätím vyhasnutej sopky Vihorlat, ako neverejné vnútroštátne letisko s trávnatým povrchom. Konfigurácia terénu, či horopis, v ktorom sa nachádza letisko Kamenica nad Cirochou je výnimočný. Máme tu aj rovinaté územie, no taktiež sa v okolí letiska nachádzajú pohoria, ktoré sú zaujímavé svojím tvarom a skrývajú v sebe nespočetné množstvo navigačných tajov. V dostupnej vzdialenosti od letiska sa nachádza vodná nádrž Domaša, Šírava, Starina a Morské oko, no v neposlednom rade krása krajiny pod vyhasnutou sopkou VIHORLAT. Sme presvedčení, že nami predložená ponuka Vás zaujala a veríme, že si nájdete čas a prídete si zasúťažiť a spoznať krásy Horného Zemplína. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Na prevzatie / download:
propozície + prihláška (formát PDF, veľkosť 291,7 kB)

 

PROPOZÍCIE

I. Miesto konania súťaže

Miesto: Aeroklub pod Vihorlatom o. z.
Letisko: Letisko – Kamenica nad Cirochou
ICAO označenie: LZKC
Poloha: 8 km východne od mesta Humenné
Vzťažný bod letiska: 48° 56´ 13´´ N
21° 59´ 60´´ E
Nadmorská výška: 176 m / 577 ft
Frekvencia: 122,605 MHz „KAMENICA PREVÁDZKA“
RWY: 07 850 m x 50 m tráva
25 850 m x 50 m tráva
Poznámka: trávnatá RWY 07 / 25 je neprístrojová, použiteľná len pre dennú prevádzku
Poštová adresa: Aeroklub Dubnica, letisko, 018 54 Slavnica
Informácie o letisku: http://www.aeroklubkamenica.lietame.sk

 

II. Kontaktné údaje

Aeroklub Kamenica, o. z.
Štefánikova 4
066 01 HUMENNÉ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
e –mail: aeroklubkamenica@gmail.com
web: http://www.aeroklubkamenica.lietame.sk
IČO: 37783645
DIČ: 2021499381
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pob. Humenné
Č.ú.: 0460861186/0900
IBAN: SK 15 0900 0000 0­004 6086 1186 SWIF­T: GIBASKBX

III. Organizačné zabezpečenie súťaže

 1. Termín: 27.08.2020 – 30.08.2020
 2. Miesto: Letisko Kamenica nad Cirochou (LZKC)
 3. Organizačný štáb:
  Riaditeľ súťaže: Arnošt FOFF
  Prezident Jury: Marián KUMOROVITZ
  Člen Jury: bude určený
  Hlavný rozhodca: Ladislav SZABÓ
  Výpočtové stredisko: Štefan POHANKA
  Staviteľ tratí: Štefan POHANKA
  VLP: Arnošt FOFF
  Technik: Ing. Peter VARGA
  Zdravotné zabezpečenie: NsP Humenné
  Kontaktná osoba organizačného štábu: Arnošt FOFF
  tel.: +421 908 333 233
 4. Program:
  • Štvrtok 27.08.2020
   • do 12:00 hod. prílety súťažiacich, registrácia posádok
   • od 14:00 hod. úvodný predletový brífing
   • od 14:30 hod. štart 1. etapy
  • Piatok 28.08.2020
   • od 08:30 hod. predletový brífing
   • od 09:00 hod. štart 2. etapy
   • od 13:30 hod. predletový brífing
   • od 14:00 hod. štart 3. etapy
  • Sobota 29.08.2020
   • od 08:30 hod. predletový brífing
   • od 09:00 hod. štart 4. etapy
   • od 15:00 hod. komplex pristátí v rámci 5. ročníka RALLY KAMENICA
   • od 18:30 hod. slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 28. Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2020 a 5. ročníka Rally Kamenica 2020
  • Nedeľa 30.08.2020
   • odlety súťažných posádok, náhradný deň súťaže pre prípad nepriaznivého počasia

IV. Miestne pravidlá

 1. Súťažné etapy:

  28. Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally 2020 pozostávajú zo 4 súťažných etáp v dĺžke cca 150 – 180 km + pristátie z každej etapy. Do celkového hodnotenia 28. Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2020 sa započítavajú výsledky zo 4 etáp a pristátía z každej etapy. Celkový víťaz 28. Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2020 bude vyhlásený v sobotu 29.08.2020 v od­poludňajších hodinách. 4. etapa 28. Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2020 sa bude zároveň započítavať do výsledkov 5. ročníka Rally Kamenica 2020.

 2. Pravidlá a propozície:

  28. Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally 2020 budú hodnotené v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre Leteckú rally pre rok 2020. Pravidlá a ich zmeny platné pre rok 2020 a miestne úpravy pravidiel budú vysvetlené na úvodnom predletovom brífingu a na predletových brífingoch k jednotlivým etapám.

 3. Rozhodcovia:

  Súťaž budú zabezpečovať kvalifikovaní medzinárodní rozhodcovia FAI GAC pre Leteckú rally pre rok 2020.

 4. Posádky:

  Posádky 28. Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2020 tvoria dvojčlenné posádky. Veliteľ lietadla musí byť minimálne držiteľom platnej kvalifikácie PPL a typovej kvalifikácie pre daný typ lietadla. Pre pilotov UL – platný preukaz spôsobilosti a kvalifikácia pre daný typ lietadla. Je povolené striedať posádky na jednom lietadle.

 5. Lietadlá:

  Súťaže sa môžu zúčastniť všetky typy letúnov s platným OLS minimálne na dobu konania súťaže, s platným zákonným poistením voči tretím osobám pre územie Slovenskej republiky. Je možná aj účasť motorových vetroňov a ULL s minimálnou vytrvalosťou letúna 2 hodiny a najnižšou povolenou rýchlosťou 60 kts. Vzhľadom na obmedzené možnosti hangárovania letúne musia byť vybavené vlastným kotviacim zariadením z dôvodu kotvenia vonku mimo hangára.

 6. Mapy:

  Súťažná posádka dostane na každú etapu 2 ks máp v mierke 1 : 200 000. Každú ďalšiu mapu je možné si zakúpiť u usporiadateľa v cene 2,00 € za 1 kus (A3) alebo v cene 1,00 € za 1 kus (A4).

 7. Štartovný poplatok:

  200 € za jednu súťažiacu posádku (100 € veliteľ lietadla + 100 € navigátor). V štartovnom sú zahrnuté náklady na prípravu tratí, mapy 1:200 000, stravovanie mimo raňajok (obed, večera), ceny pre víťazov a záverečný banket. Štartovný poplatok je splatný najneskôr pri prezentácii súťažnej posádky v deň príletu v hotovosti do pokladne Aeroklubu Kamenica nad Cirochou.

 8. Stravovanie:

  Stravovanie účastníkov je zabezpečené organizátorom priamo na letisku Kamenica nad Cirochou a je súčasťou štartovného poplatku. Rozhodcovia súťaže a organizačný štáb majú zabezpečenú celodennú stravu organizátorom.

 9. Ubytovanie:

  Súťažiaci si hradia ubytovanie na vlastné náklady. Organizátor zabezpečí ubytovanie podľa požiadavky pre všetkých súťažiacich v primeranom ubytovacom zariadení v blízkosti letiska (hotely, penzióny, ubytovne). Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie organizátorom.

 10. Letecký benzín a oleje:

  Organizátor zabezpečí nasledovné druhy leteckého benzínu a olejov:

  • AVGAS 100LL
  • NATURAL 95 *
  • Olej AEROSHELL W 100 AD *
  • Olej AEROSHELL W 100 Minerál *
 11. Súčinnosť:

  28. Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally 2020 sú súčasťou programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch zameranej na udržateľnosť osobnej športovej výkonnosti členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v súlade s „Plánom športovej prípravy“ reprezentantov pre rok 2020.

« Späť

zverejnené: 07.08.2020 | aktualizované: 08.08.2020 | počet zobrazení: 6192

počet prístupov od 19.01.2016: 447734
počet prístupov dnes: 548