Poplatky na rok 2017

« Späť
SNA » Poplatky SNA » Poplatky na rok 2017

Poplatky ZOČ SNA a členov ZOČ na rok 2017

Čísla účtov SNA:

ČSOB, a.s.   SK34 7500 000­0 0040 2375 3­337
Tatra banka, a.s.   SK46 1100 000­0 0026 2778 9­331
Členský príspevok riadny člen (ZOČ) SNA 500,– €
Členský príspevok registrovaný člen (ZOČ) SNA 250,– €
 
Letecký register:
vykonanie skúšky pilota, inštruktora vetroňov, balónov, kvalifikácia aerovlek 20,– €
kvalifikácia vysadzovač* 20,– €
* k poplatku sa budú účtovať náklady preskúšavajúceho personálu  
 
Para register:
1. Prvá registrácia a vydanie preukazu parašutistu (parašutistickej licencie) 30,– €
2. Obnovenie platnosti parašutistického preukazu (parašutistickej licencie) 25,– €
3. Registrácia a vydanie licencie žiaka IAAF 10,– €
4. Vystavenie novej – vyššej licencie v priebehu platnosti pôvodnej licencie 10,– €
5. Registrácia padákovej techniky – za každú hlavnú časť padákového kompletu
(vrchlík hl. padáka, vrchlík zál. padáka, postroj, AAD, postroj pre pasažiera)
10,– €
6. Vykonanie skúšky na licenciu „B“
(bez nákladov na praktické preskúšanie – zoskoky)
10,– €
7. Vystavenie duplikátov 20,– €
8. Iný registračný úkon 10,– €
* V položkách 1 až 3 je v poplatku zahrnuté aj poistenie zodpovednosti voči tretej osobe z parašutistickej činnosti pre územie Slovenska.
 
Technická služba:
Vydanie/predĺženie ARC /OLS, bezmotorové lietadlo – majiteľ je člen ZOČ SNA 125,– €
Vydanie/predĺženie ARC /OLS, bezmotorové lietadlo – majiteľ nie je člen ZOČ SNA 150,– €
Vydanie/predĺženie ARC/OLS, motorové lietadlo, TMG – majiteľ je člen ZOČ SNA 150,– €
Vydanie/predĺženie ARC/OLS, motorové lietadlo, TMG – majiteľ nie je člen ZOČ SNA 180,– €
Opakovaná kontrola letovej spôsobilosti po nevyhovení požiadavkám 50% z poplatku
 
Ročný poplatok pracoviska údržby AMO SNA 250,– €
Poplatok za vykonanú údržbu lietadla – majiteľ je ZOČ SNA Cena dohodou
Poplatok za vykonanú údržbu lietadla – majiteľ nie je ZOČ SNA Cena dohodou
 
Prvé zaradenie lietadla do riadeného prostredia Cena dohodou
Ročný poplatok za bezmotorové lietadlo v riadenom prostredí Cena dohodou
Ročný poplatok za motorové lietadlo v riadenom prostredí Cena dohodou
 
Ceny dohodou budú zohľadňovať požiadavku výhodnosti pre ZOČ s ohľadom na aktuálne ceny služieb u ostatných poskytovateľov a súčasne rešpektovať aj požiadavku čo najvyššej hospodárnosti činnosti technickej služby v podmienkach SNA.
 
Všetky úkony budú vykonané na základe úhrady príslušného poplatku.

« Späť

zverejnené: 12.02.2019 | aktualizované: 12.02.2019 | počet zobrazení: 6465

počet prístupov od 19.01.2016: 401031
počet prístupov dnes: 168