DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Február   »  
  «   2022   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Majstrovstvá SR v tunelovom lietaní 4-WAY FS 2019

« Späť
Parašutizmus » Aktuality » Majstrovstvá SR v tunelovom lietaní 4-WAY FS 2019

Propozície

Šiesteho ročníka Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v tunelovom lietaní skupinovej akrobacie 4-členných družstiev (4-WAY FS)

Hurricane Factory Tatralandia 01. – 02.03.2019

Organizátor:
Parašutistický klub SNA
z poverenia Slovenského národného aeroklubu – národného športového zväzu
v spolupráci s Hurricane Factory Tatralandia.

1. Cieľ súťaže

Určiť víťazov VI. ročníka Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v tunelovom lietaní skupinovej akrobacie 4-členných družstiev a Majstra Slovenskej republiky, športová príprava pred súťažnou sezónou 2019 a zvýšenie a rozšírenie odbornej pripravenosti rozhodcov.

2. Termín súťaže

Súťaž sa bude konať v dňoch 01. – 02.03.2019

 • Piatok 01.03.
  • registrácia do 19:00 hod.
  • technická konferencia a losovanie súťažných kôl o 20:00 hod.
 • Sobota 02.03. – súťažný deň

Podrobný program súťaže bude upresnený a publikovaný podľa počtu prihlásených družstiev po uzávierke prihlášok.
Presné časy súťažných letov budú včas spresnené prihláseným športovcom.

3. Miesto konania

Hurricane Factory Tatralandia www.hurricanefactory.com

4. Tréning

Tréningové lety nie sú súčasťou štartovného poplatku a záujemcovia si ich môžu rezervovať individuálne. Časy sú zatiaľ predbežne rezervované na 01.03. a 02.03. V prípade požiadavky na tréningové časy kontaktujte prosím: r.bodo@hurricanefactory.com

5. Prihlášky

Záväzné prihlášky k účasti na majstrovstvách (viď príloha č. 1) musia byť doručené písomnou formou na e-mail: info@pksna.sk najneskôr do 17.02.2019.

6. Poplatky

Štartovný poplatok je:

 1. Pre parašutistov, členov SNA 280,– € pre družstvo, (70 € na športovca)
 2. Pre nečlenov SNA 300,– € pre družstvo (75 € na športovca)

Poplatok je nutné uhradiť pri prezentácii v piatok 01.03.2019.
V poplatku je zahrnuté:

 • štartovné
 • súťažné lietanie 10 minút
 • darčekové predmety
 • občerstvenie – raut po ukončení súťaže
 • ocenenie víťazov (diplomy a medaily)
 • technické a organizačné zabezpečenie

7. Pravidlá

Súťaž bude prebiehať v štyroch kategóriách „ROOKIE 4-way“, v kategórii „A 4-way“, v kategórii „AA 4-way“ a v kategórii „AAA 4-way“.
Podmienkou vyhlásenia kategórie bude účasť minimálne troch družstiev v danej kategórii.
Základný počet súťažných kôl je 10.

V Jednotlivých kategóriách sa nemôžu zúčastniť tímy v ktorých minimálne 3 členovia tímu, v minulosti vo vyššej kategórii dosiahli v národných, alebo podobných súťažiach medailové umiestnenie. V prípade, že sa neotvorí niektorá z kategórii z dôvodu nízkej účasti, môže sa takýto tím zúčastniť v súťaže v kategórii o stupeň nižšie.

Pri stanovení súťažných pravidiel a pravidiel rozhodovania sa bude vychádzať primerane zo Športového poriadku FAI.
Presné podmienky a pravidlá budú oznámené na technickej konferencii.

 1. Súťažné pravidlá pre kategóriu „ROOKIE“:
  • zostava jednotlivých súťažných kôl bude vylosovaná iba z tvarov (v prílohe),
  • zostava jednotlivých súťažných kôl bude 3 – bodová,
  • pracovný čas je 35 s. a doba súťažného vstupu 1 minúta,
  • pracovný čas sa začína merať vstupom posledného člena družstva.
 2. Súťažné pravidlá pre kategóriu „A“:
  • zostava jednotlivých súťažných kôl bude vylosovaná z tvarov a blokov č. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 21 (v prílohe),
  • zostava jednotlivých súťažných kôl bude 3 – 4 bodová,
  • pracovný čas je 35 s. a doba súťažného vstupu 1 minúta,
  • pracovný čas sa začína merať vstupom posledného člena družstva.
 3. Súťažné pravidlá pre kategóriu „AA“:
  • zostava jednotlivých súťažných kôl bude vylosovaná z tvarov a blokov ako v kategórii „A“, a ďalej z blokov č: 1, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22 (v prílohe),
  • zostava jednotlivých súťažných kôl bude 4 – 5 bodová,
  • pracovný čas je 35 s. a doba súťažného vstupu 1 minúta,
  • pracovný čas sa začína merať vstupom prvého člena družstva.
 4. Súťažné pravidlá pre kategóriu „AAA“:

  Kategória pre pokročilých letcov:

  • zostava jednotlivých súťažných kôl bude vylosovaná z tvarov a blokov ako v kategórii „AA“, a ďalej z blokov č: 3, 5, 10, 12, 16, 17 (v prílohe),
  • zostava jednotlivých súťažných kôl bude 4 – 5 bodová,
  • pracovný čas je 35 s. a doba súťažného vstupu 1 minúta,
  • pracovný čas sa začína merať vstupom prvého člena družstva.
 5. Určenie víťaza:

  Víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom dosiahnutých bodov v príslušnej kategórii. V prípade rovnosti bodov bude poradie na prvých troch miestach určené podľa najvyššieho počtu dosiahnutých bodov v jednom kole. Ak bude zhoda aj v tomto prípade, víťazom sa stáva to družstvo, ktoré má svoj najhorší výsledok v jednom kole lepší ako ostatní. V prípade, že zhoda trvá aj naďalej, víťazom sa stáva družstvo, ktoré má lepší výsledok v skoršom kole.

 6. Hodnotenie – hodnotenie bude prebiehať z videozáznamu Hurricane Factory Tatralandia.
 7. Družstvo – tvoria 4 súťažiaci. Družstvo môže byť zmiešané (muži, ženy) môže mať aj jedného náhradníka, ktorý bude uvedený v prihláške.
 8. Protest – musí byť doručený hlavnému rozhodcovi do 30 min. od vzniku udalosti písomne s poplatkom 20,– €.

  V prípade uznania protestu bude poplatok vrátený.

8. Hlavní funkcionári

Za organizátora:

Hlavný rozhodca:
Ján Oravec
0903 544 301
oravec@vep.sk

Ďalší rozhodcovia budú predstavení na technickej konferencii.

9. Kontakt na organizátora

Parašutistický klub SNA, Letisko Žilina, 013 41 Dolný Hričov, Slovensko e-mail: info@pksna.sk, http: www.pksna.sk

Príloha

Majstrovstvá SR v tunelovom lietaní 4-WAY FS 2019 – tvary
Tvary

Majstrovstvá SR v tunelovom lietaní 4-WAY FS 2019 – bloky 1
Bloky – časť 1

Majstrovstvá SR v tunelovom lietaní 4-WAY FS 2019 – bloky 2
Bloky – časť 2

Majstrovstvá SR v tunelovom lietaní 4-WAY FS 2019 – bloky 3
Bloky – časť 3

Majstrovstvá SR v tunelovom lietaní 4-WAY FS 2019 – bloky 4
Bloky – časť 4

Majstrovstvá SR v tunelovom lietaní 4-WAY FS 2019 – bloky 5
Bloky – časť 5

Majstrovstvá SR v tunelovom lietaní 4-WAY FS 2019 – bloky 6
Bloky – časť 6

 

Na prevzatie:

« Späť

zverejnené: 05.02.2019 | aktualizované: 05.02.2019 | počet zobrazení: 118968

počet prístupov od 19.01.2016: 1460545
počet prístupov dnes: 214