Dotácie a vyúčtovanie

« Späť
Dotácie a vyúčtovanie

Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k 25.05.2017 a ich čerpanie

Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov Poskytnuté prostriedky Vyčerpané prostriedky Nevyčerpané prostriedky
Príspevok uznanému športu 80 278,00 11 325,00 68 953,00
Príspevok športovcom top tímu     0,00
Príspevok Slovenskému olympijskému výboru     0,00
Príspevok Slovenskému paralympijskému výboru     0,00
Dotácia     0,00
Národný športový projekt – bežné výdavky     0,00
Národný športový projekt – infraštruktúra národného významu     0,00
SPOLU 80 278,00 11 325,00 68 953,00

 

« Späť

zverejnené: 24.03.2016 | aktualizované: 25.05.2017 | počet zobrazení: 14200

počet prístupov od 19.01.2016: 114584
počet prístupov dnes: 251