DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Kamil


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Poplatky na rok 2023

« Späť
SNA » Poplatky SNA » Poplatky na rok 2023

Poplatky ZOČ SNA a členov ZOČ na rok 2023

Číslo účtu SNA:

Slovenská sporiteľňa, a.s.   SK29 0900 000­0 0051 8920 0­139

 

Členský príspevok – riadny člen (ZOČ) SNA 850,– €
Členský príspevok – registrovaný člen (ZOČ) SNA 500,– €
Členský poplatok – individuálny člen 100,– €
Členské poplatky sú splatné k 31.05.2023
ZOČ má možnosť okrem schváleného členského príspevku v priebehu kalendárneho roka vykonať aj úhradu mimoriadnej platby členského
Vstupný poplatok novoprijatého člena je vo výške 2-násobku ročného poplatku
 
Letecký register:
Správny poplatok za prevádzkovanie lietadla (poplatok bude stanovený individuálne s prihliadnutím na oblasť používania lietadla a príslušnosť majiteľa k SNA) 0 – 150,– €
vykonanie skúšky pilota, inštruktora vetroňov, balónov, kvalifikácia aerovlek 20,– €
kvalifikácia vysadzovač (k poplatku sa budú účtovať náklady preskúšavajúceho personálu) 50,– €
 
Para register:
1. Prvá registrácia a vydanie preukazu parašutistu (parašutistickej licencie) 30,– €
2. Obnovenie platnosti parašutistického preukazu (parašutistickej licencie) 25,– €
3. Obnovenie platnosti kvalifikácie tandem pilot 50,– €
4. Vystavenie novej – vyššej licencie v priebehu platnosti pôvodnej licencie 10,– €
5. Registrácia padákovej techniky – za každú hlavnú časť padákového kompletu
(vrchlík hl. padáka, vrchlík zál. padáka, postroj, AAD, postroj pre pasažiera)
10,– €
6. Vykonanie školenia / skúšky na licenciu „B“
(bez nákladov na praktické preskúšanie – zoskoky)
20,– €
7. Vystavenie duplikátov 20,– €
8. Iný registračný úkon 20,– €
* V položkách 1 a 2 je v poplatku zahrnuté aj poistenie zodpovednosti voči tretej osobe z parašutistickej činnosti pre územie Slovenska.
 
Technická služba:
Vydanie / predĺženie ARC / OLS, bezmotorové lietadlo – majiteľ je člen / nečlen ZOČ SNA 125,– € / 130,– €
Vydanie / predĺženie ARC / OLS, motorové lietadlo, TMG – majiteľ je člen / nečlen ZOČ SNA 150,– € / 180,– €
Opakovaná kontrola letovej spôsobilosti po nevyhovení požiadavkám 50% z poplatku
Ročný poplatok pracoviska údržby AMO SNA 250,– €
Prvé zaradenie lietadla do riadeného prostredia Cena dohodou
Ročný poplatok za bezmotorové lietadlo v riadenom prostredí Cena dohodou
Ročný poplatok za motorové lietadlo v riadenom prostredí Cena dohodou
 
DTO:
Ročný poplatok LŠAK združenej v SK.DTO.03 100,– €
Vydanie preukazu žiaka SPL 20,– €
Vydanie preukazu žiaka PPL 50,– €
Iné vykonanie výcviku podľa výcvikových osnov SK.DTO.03 30,– €
 
LŠZ:
Poplatok za pridelenie evidenčnej značky LŠZ / jednorazovo 100,– €
Registračný poplatok vlastníka LŠZ / ročne 100,– €
Správny poplatok za prevádzkovanie LŠZ (cudzí štátny príslušník) / ročne 100,– €
Vydanie preukazu spôsobilosti LŠZ (občan SR) / ročne 20,– €
Vydanie preukazu spôsobilosti LŠZ (cudzí štátny príslušník) / ročne 50,– €

Ceny dohodou budú zohľadňovať požiadavku výhodnosti pre ZOČ s ohľadom na aktuálne ceny služieb u ostatných poskytovateľov a súčasne rešpektovať aj požiadavku čo najvyššej hospodárnosti činnosti technickej služby v podmienkach SNA.

Cenník poplatkov na rok 2023 bol schválený konferenciou SNA dňa 01.04.2023.

« Späť

zverejnené: 13.04.2023 | aktualizované: 05.06.2024 | počet zobrazení: 1051

počet prístupov od 19.01.2016: 1454011
počet prístupov dnes: 1010