DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2022   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

História SNA

« Späť
SNA » História SNA
 • 28.10.1918 – Vznik Československej republiky. Od novembra 1918 v Prahe pokračuje vo svojej predvojnovej činnosti Český aviatický klub, neskôr premenovaný na Československý aviatický klub.
 • 1920 – Prijatie Československého aviatického klubu za riadneho člena Medzinárodnej leteckej federácie FAI na konferencii v Ženeve.
 • Máj 1922 – Založenie Masarykovho leteckého fondu určeného k propagácii letectva na verejnosti.
 • 1923 – Premenovanie Československého aviatického klubu na Československý aeroklub, neskôr na Aeroklub Republiky Československej.
 • 1926 – Masarykov letecký fond sa mení na Masarykovu leteckú ligu (MLL), ktorá už v roku 1928 má 310 miestnych skupín a 8 župných organizácii. Na Slovensku vznikajú prvé skupiny MLL v Prešove, Košiciach, Zvolene a Žiline.
 • 1930 – Otvorenie Ústrednej pilotnej školy Aeroklubu RČS v Prahe – Letňanoch.
 • 1933 – Aeroklub RČS vypisuje Národnú leteckú zbierku, v ktorej sa vybralo takmer 2 milióny korún a ktorá pomohla zahájiť novú etapu nášho športového letectva.
 • 1935 – Pridruženými aeroklubmi A RČS sa stávajú Slovenský aeroklub Bratislava, Stredoslovenský aeroklub Zvolen, Považský aeroklub Piešťany a Zemský aeroklub v Užhorode.
 • 1939 – 1945 – Celosvetový vojnový konflikt prerušuje letecké športové dianie. Letci na Slovensku sú združení v Slovenskom leteckom zväze (SLeS).
 • Jún 1945 – Vzniká prípravný výbor pre znovu založenie Slovenského národného aeroklubu, predsedom ktorého sa stal Ferdinand Trebichavský. Podnetom pre založenie SNA bolo obnovenie činnosti pobočiek v Banskej Bystrici, Bratislave – Vajnoroch, Trenčíne, Trnave, Nitre a na Straníku pri Žiline.
 • August 1945 – Slovenský národný aeroklub je založený a ustanovený v Bratislave v hoteli Carlton. SNA mal tri odbory – motorový, bezmotorový a aeromodelársky a jeho prvým predsedom sa stal Kornel Filo. V Prešove vzniká letka Zväzu Slovenskej mládeže.
 • 26.08.1945 – Zlet českých a slovenských plachtárov na Straníku pri Žiline.
 • Október 1945 – Založenie prípravného výboru pre obnovenie Československého aeroklubu.
 • 20.10.1946 – Ustanovujúca valná hromada A RČS v Obecnom dome v Prahe. Celoštátny aeroklub združil Český národný aeroklub, Moravskosliezsky aeroklub a Slovenský národný aeroklub.
 • 01.06.1947 – Ustanovenie paraodboru SNA.
 • 23.08.1947 – Uskutočnenie prvých zoskokov športových parašutistov na letisku Bratislava – Vajnory pod vedením inštruktora Ladislava Vašečku.
 • 27.02.1948 – Ustanovenie Akčného výboru Aeroklubu RČS.
 • 27.11.1950 – Zahájenie činnosti Ústrednej robotníckej leteckej školy v Poprade.
 • 07.07.1951 – Ustanovujúca schôdza Československého zväzu ľudového letectva, premenovaného v novembri 1951 na Dobrovoľný zväz ľudového letectva (DOSLET).
 • 16.10.1952 – Rada DOSLETU rozhodla o zlúčení so Zväzarmom. 16. novembra 1952 bolo oznámené, že od začiatku roku 1953 začína Zväzarm pracovať ako nová masová branná organizácia.
 • 16.03.1968 – Na konferencii delegátov zo všetkých aeroklubov na Slovensku bolo znovu prijaté pomenovanie Slovenský národný aeroklub.
 • 14.12.1969 – Plénum SNA v Bratislave berie na vedomie rozhodnutie Ministerstva vnútra o registrácii Zväzarmu SSR a o zamietnutí registrácie SNA ako samostatnej organizácie. Plénum následne rozhodlo o prijatí názvu AZ SSR (Aeroklub Zväzarmu Slovenskej socialistickej republiky).
 • 06.02.1990 – vydané Rozhodnutie o vzniku Slovenského národného aeroklubu generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Bratislave, letisko Vajnory (SNA).
 • 10.03.1990 – SNA spolu s ďalšími 15 zväzmi zakladá Združenie technických a športových činností.
 • 26.05.1990 – Konferencia SNA v Nitre, za prezidenta SNA zvolený Pavol Veslár z Nitry.
 • 1990 – Činnosť SNA na Slovensku zabezpečuje 92 profesionálnych pracovníkov a SNA má 26 aeroklubov.
 • 1991 – Činnosť SNA na Slovensku zabezpečuje 5 profesionálnych pracovníkov a SNA má 26 aeroklubov.
 • 25.04.1992 – I. Konferencia SNA v Nitre, za prezidenta SNA zvolený Doc. Ing. Dušan Kevický zo Žiliny, schválený znak SNA.
 • 01.01.1993 – Rozdelenie československej federácie na dva štátne útvary, Slovenský národný aeroklub sa stáva samostatnou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou.
 • 01.01.1993 – SNA sa stáva samostatným členom FAI.
 • 15.01.1994 – II. Konferencia SNA v Žiline, za prezidenta SNA zvolený Ing. Jozef Česnek z Bratislavy.
 • 23.03.1996 – III. Konferencia SNA v Žiline, za prezidenta SNA zvolený Ing. Jozef Česnek z Bratislavy.
 • 10.12.1997 – Založenie spoločnosti AERON (formát PDF, veľkosť 26,5 kB)
 • 01.01.2000 – Činnosť SNA na Slovensku zabezpečujú 4 profesionálni pracovníci a SNA má 29 aeroklubov.
 • 05.02.2000 – IV. Konferencia SNA v Žiline, za prezidenta SNA zvolený Ing. Jozef Česnek z Bratislavy.
 • 29.06.2002 – Mimoriadna konferencia SNA v Dubnici nad Váhom, za prezidenta SNA zvolený PaedDr. Ján Mikuš.
 • 14.02.2004 – V. Konferencia SNA v Žiline, za prezidenta SNA zvolený PaedDr. Ján Mikuš.
 • 01.01.2007 – Sídlom SNA sa stáva ul. Pri Rajčianke 49, 010 01, Žilina
 • 01.03.2008 – VI. Konferencia SNA v Žiline, za prezidenta SNA zvolený PaedDr. Ján Mikuš.
 • 01.01.2010 – Činnosť SNA na Slovensku zabezpečujú 3 profesionálni pracovníci a SNA má 31 aeroklubov.
 • 03.03.2012 – VII. Konferencia SNA v Žiline, za prezidenta SNA zvolený PaedDr. Ján Mikuš.
 • 19.03.2016 – VIII. Konferencia SNA v Žiline, za prezidenta SNA zvolený PaedDr. Ján Mikuš, schválené nové Stanovy SNA
 • 11.09.2021 – Volebná konferencia SNA v Žiline, za prezidenta SNA zvolený Miroslav Gábor, schválené nové Stanovy SNA

« Späť

Členská preukázka člena A RČS po roku 1946 - strana 1 Členská preukázka člena A RČS po roku 1946 - strana 1
Členská preukázka člena A RČS po roku 1946 - strana 1 Členská preukázka člena A RČS po roku 1946 - strana 2 Legitimácia PO SNA po roku 1945 Zápisník letov SLeS 1939-45 Znak aeroklubu v odbobí DOSLETu 1951-52
zverejnené: 21.01.2016 | aktualizované: 30.01.2023 | počet zobrazení: 168061

počet prístupov od 19.01.2016: 1460293
počet prístupov dnes: 1209