DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2023   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Účasť štátnej reprezentácie SR na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018

« Späť
Motorové lietanie » Aktuality » Účasť štátnej reprezentácie SR na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018

Účasť štátnej reprezentácie SR v leteckej rally na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018
(formát PDF, veľkosť 454,2 kB)

(ako slovenskí leteckí navigátori vybojovali štyri medailové pozície)

ÚVOD

Vzhľadom na skutočnosť, že štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckej rally na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018 opäť nadviazala na športové výsledky dosiahnuté na predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových športových súťažiach v leteckých navigačných športoch, dovoľujem si popísať rozsah vynaloženého úsilia, ktoré k dosiahnutiu, teraz už prelomových športových výsledkov predchádzalo.

Vyhodnotenie vynaloženého úsilia pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich samostatných častí so spoločným záverom:

 1. priebeh športovej prípravy – tréningový a súťažný proces športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch
 2. oficiálny tréningový a oficiálny súťažný proces súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally
 3. spoločný záver s poďakovaním

A. Priebeh športovej prípravy – tréningový a súťažný proces

Prvá časť

Súbežne s vytvorením podmienok na udržateľnosť prevádzkového zázemia Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally, športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch s cieľom nominovať sa na 21. FAI Majstrovstvá sveta v leteckej rally pre rok 2018, ktoré sa uskutočnili v dňoch 30. júla 2018 až 11. augusta 2018 v Slovenskej republike na športovom letisku Aeroklubu Dubnica nad Váhom v obci Slavnica a nadviazať tak na športové výsledky z predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťaží v leteckých navigačných športoch, začali s intenzívnou športovou prípravou v mesiaci máj 2018.

Športová príprava prebiehala v súlade so znením „Plánu technického a organizačného zabezpečenia domácej športovej prípravy – výkonu tréningového a súťažného procesu členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v roku 2018“.

S cieľom dosiahnuť najvyššiu možnú mieru športovej výkonnosti športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch bolo v priebehu prípravného procesu vykonaných niekoľko výmen a zmien v zložení niektorých športových posádok na pozícii navigátor.

Štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch mala pre potreby výkonu tréningového a súťažného procesu k dispozícii päť športových lietadiel typovej rady Cessna.

Pod vedením Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally, športová príprava športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v mesiaci máj 2018 prebiehala vo formáte individuálneho a súťažného tréningového procesu na športovom letisku Trenčín a Boleráz.

Vyvrcholením májového tréningového procesu bola účasť športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na leteckej športovej súťaži 26. ročník „Memoriál Ivana Hudeca“, organizátorom ktorej bol v dňoch 25. mája 2018 až 27. mája 2018 Aeroklub Trnava na športovom letisku Boleráz.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch dosiahli vzájomné umiestnenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + navigátor Ing. Dalibor Gonda … 329 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička + navigátor Mgr. Ján Janoška … 416 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Martin Vajs + navigátor Ing. Jaroslav Horník … 766 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan + navigátor Mgr. Milan Mrázik … 1 216 bodov

Druhá časť

Pod vedením Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally, športová príprava športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v mesiaci jún 2018 prebiehala vo formáte individuálneho tréningového a súťažného procesu na športovom letisku Trenčín a Slavnica.

Vyvrcholením júnového tréningového procesu bola účasť športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na leteckej športovej súťaži 2. ročník „Medziklubová porovnávacia súťaž v presnom lietaní“, organizátorom ktorej bol v dňoch 15. júna 2018 až 17. júna 2018 Aeroklub Dubnica nad Váhom na športovom letisku Slavnica.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch dosiahli vzájomné umiestenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička … 739 bodov
 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. … 993 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan … 1 642 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Martin Vajs … 2 371 bodov
 • pilot – kapitán Ing. Dalibor Gonda … 3 490 bodov
 • pilot – kapitán Mgr. Milan Mrázik … 4 251 bodov

Tretia časť

Športová príprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch pokračovala vo formáte individuálneho tréningového a súťažného procesu na športovom letisku Trenčín a Slavnica aj v mesiaci júl 2018 a jej vyvrcholením bola účasť športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch:

 • na leteckej športovej súťaži 42. ročník „Let Strážovskou Hornatinou“, organizátorom ktorej bol v dňoch 29. júna 2018 až 1. júla 2018 Aeroklub Dubnica nad Váhom na športovom letisku Slavnica.

  Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch dosiahli vzájomné umiestenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

  • pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan + navigátor Mgr. Milan Mrázik … 683 bodov
  • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. + navigátor Ing. Peter Zavacký … 953 bodov
  • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička + navigátor Mgr. Ján Janoška … 1 068 bodov
  • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + navigátor Ing. Dalibor Gonda … 1 149 bodov
  • pilot – kapitán Ing. Martin Vajs + navigátor Ing. Jaroslav Horník … 3 216 bodov
 • na leteckej športovej súťaži „26. Majstrovstvá Slovenskej republiky v leteckej rally pre rok 2018“, organizátorom ktorej bol v dňoch 12. júla 2018 až 15. júla 2018 Aeroklub Dubnica nad Váhom na športovom letisku Slavnica.

  Na 26. Majstrovstvách Slovenskej republiky v leteckej rally dosiahli športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch vzájomné umiestnenie a bodové ohodnotenie v tomto poradí:

  • Majstrom Slovenskej republiky v leteckej rally sa stala športová posádka:

   pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička + navigátor Ing. Martin Vajs … 894 bodov

  • I. Vicemajstrom Slovenskej republiky v leteckej rally sa stala športová posádka:

   pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + navigátor Ing. Dalibor Gonda … 1 033 bodov

  • II. Vicemajstrom Slovenskej republiky v leteckej rally sa stala športová posádka:

   pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan + navigátor Mgr. Milan Mrázik … 1 154 bodov

  • III. Vicemajstrom Slovenskej republiky v leteckej rally sa stala športová posádka:

   pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. + navigátor Ing. Peter Zavacký … 1 204 bodov

Na základe športových výkonov a výsledkov dosahovaných v priebehu domácej športovej prípravy – tréningového a súťažného procesu bolo možné potvrdiť vzájomnú vyrovnanosť ako aj vzostup osobnej športovej výkonnosti športových posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Z uvedených dôvodov boli na 21. FAI Majstrovstvá sveta v leteckej rally pre rok 2018 nominované štyri športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v zložení:

 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička + navigátor Ing. Martin Vajs
 • pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + navigátor Ing. Dalibor Gonda
 • pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan + navigátor Mgr. Milan Mrázik
 • pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. + navigátor Ing. Peter Zavacký

Pre samotný proces nominácie bola určujúca skúsenosť a osobná športová výkonnosť a vyrovnanosť ako aj poradie a bodové ohodnotenie, ktoré nominované športové posádky získali na 26. Majstrovstvách Slovenskej republiky v leteckej rally pre rok 2018.

Pri uplatnení nominačných kritérií boli zohľadnené všetky dostupné atribúty potrebné na splnenie vytýčeného cieľa – dosiahnuť významné športové umiestnenie na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018.

B. Oficiálny tréningový a oficiálny súťažný proces

Prvá časť

Po splnení hlavných cieľov programu domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred 21. FAI Majstrovstvami sveta v leteckej rally nasledovalo obdobie vyvrcholenia leteckej súťažnej sezóny pre rok 2018, ktorým bol oficiálny tréningový a následný oficiálny súťažný proces súvisiaci s účasťou štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018, ktoré sa uskutočnili v dňoch 30. júla 2018 až 11. augusta 2018 v Slovenskej republike na športovom letisku Aeroklubu Dubnica nad Váhom v obci Slavnica.

Športová výprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally v zložení:

 • Mgr. Boris Vittek – pilot – team kapitán
 • Ing. Róbert Šošovička – pilot – kapitán prvej súťažnej posádky,
 • Ing. Martin Vajs – pilot – navigátor prvej súťažnej posádky,
 • Bc. Ján Šabľa, ml. – pilot – kapitán druhej súťažnej posádky,
 • Ing. Dalibor Gonda – pilot – navigátor druhej súťažnej posádky,
 • Ing. Martin Nevidzan – pilot – kapitán tretej súťažnej posádky,
 • Mgr. Milan Mrázik – pilot – navigátor tretej súťažnej posádky,
 • Ing. Ján Šabľa, st. – pilot – kapitán štvrtej súťažnej posádky,
 • Ing. Peter Zavacký – pilot – navigátor štvrtej súťažnej posádky,
 • Ing. Marián Kumorovitz – technik lietadiel,
 • Bc. Pavol Holček – technik lietadiel,
 • Ing. Juraj Lauš – medzinárodný rozhodca

po predchádzajúcich organizačných prípravách sa presunula pozemnou a vzdušnou cestou z letiska Trenčín do dejiska 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 v súlade s navrhnutým časovým plánom.

Športová výprava štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally pre potreby výkonu oficiálneho tréningového a oficiálneho súťažného procesu v rámci 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally disponovala tromi súťažnými lietadlami typovej rady Cessna prenajatými od slovenských aeroklubov.

V dňoch 31. júla 2018 až 4. augusta 2018 prebiehala v dejisku konania 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 plánovaná športová príprava – intenzívny teoretický a praktický tréningový proces súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally.

Výkon tréningového procesu priamo v dejisku 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 umožnil súťažným posádkam štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally zorientovať sa v súťažnom vzdušnom priestore, pomohol rozoznať rukopis domáceho staviteľa súťažných etáp a v neposlednom rade vytvoril predpoklady na osvojenie si podmienok a postupov pre dosiahnutie najvyššej možnej miery presnosti pristania do vytýčeného pristávacieho pás­ma.

Časový plán oficiálnej časti 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 bol nasledovný:

 • 5. augusta 2018 – slávnostné otvorenie svetovej leteckej športovej súťaže
 • 6. augusta 2018 – prvý súťažný deň / 1. súťažná etapa
 • 7. augusta 2018 – druhý súťažný deň / 2. súťažná etapa
 • 8. augusta 2018 – tretí súťažný deň / 3. súťažná etapa
 • 9. augusta 2018 – štvrtý súťažný deň / 4. súťažná etapa
 • 10. augusta 2018 – slávnostné ukončenie svetovej leteckej športovej súťaže
 • 11. augusta 2018 – odlety

Druhá časť

Športová príprava – oficiálny tréningový proces štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally priamo v dejisku 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 začal v súlade s časovým plánom.

Každá súťažná posádka štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally mala možnosť v stabilných poveternostných podmienkach v priebehu štyroch tréningových dní absolvovať štyri oficiálne tréningové etapy a optimalizovaný počet meraných pristaní.

Už na základe výsledkov z priebehu tréningového procesu bolo viacmenej zrejmé, že súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally rozoznali rukopis domáceho staviteľa súťažných etáp a vytvorili si tak výhodnú znalostnú pozíciu pre samotný oficiálny súťažný proces.

Tretia časť

Aj samotný oficiálny súťažný proces štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018, až na jednu výnimku prebiehal v stabilných poveternostných podmienkach.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky dosiahli v prvej súťažnej etape vytvorili predpoklad, že štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckej rally bude bojovať o významné športové umiestnenie.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally dosiahli v druhej súťažnej etape, tento predpoklad potvrdili.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally dosiahli v tretej súťažnej etape neboli vyhodnotené, nakoľko Medzinárodná Jury 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 z dôvodu náhlej a výraznej zmeny poveternostných podmienok rozhodla o jej zrušení.

Športové výsledky, ktoré súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally dosiahli v poslednej súťažnej etape, predchádzajúce predpoklady premenili na skutočnosť.

Členovia súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally v zložení:

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + pilot – navigátor Ing. Dalibor Gonda,
 • pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan + pilot – navigátor Mgr. Milan Mrázik,
 • pilot – team kapitán Mgr. Boris Vittek,

obsadili 1. miesto a stali sa tak Majstrami sveta v leteckej rally v súťažnej kategórii Národných teamov SPORTSMAN TEAM RALLY FLYING pre rok 2018.

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + pilot – navigátor Ing. Dalibor Gonda,

  obsadili 2. miesto a stali sa tak I. Vicemajstrami sveta v leteckej rally v individuálnej súťažnej kategórii CREW SPORTSMAN RALLY FLYING pre rok 2018.

 • Pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan + pilot – navigátor Mgr. Milan Mrázik,

  obsadili 3. miesto a stali sa tak II. Vicemajstrami sveta v leteckej rally v individuálnej súťažnej kategórii CREW SPORTSMAN RALLY FLYING pre rok 2018.

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + pilot – navigátor Ing. Dalibor Gonda,

  obsadili 3. miesto a stali sa tak II. Vicemajstrami sveta v leteckej rally v individuálnej súťažnej kategórii LANDING RALLY FLYING pre rok 2018.

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + pilot – navigátor Ing. Dalibor Gonda,
 • pilot – kapitán Ing. Róbert Šošovička + pilot – navigátor Ing. Martin Vajs,
 • pilot – team kapitán Mgr. Boris Vittek,

obsadili 4. miesto a stali sa tak III. Vicemajstrami sveta v leteckej rally v súťažnej kategórii Národných teamov RALLY FLYING TEAM pre rok 2018.

 • Pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + pilot – navigátor Ing. Dalibor Gonda,

  obsadili 9. miesto v individuálnej súťažnej kategórii RALLY FLYING pre rok 2018.

 • Pilot – kapitán Róbert Šošovička + pilot – navigátor Ing. Martin Vajs,

  obsadili 20. miesto v individuálnej súťažnej kategórii RALLY FLYING pre rok 2018.

 • Pilot – kapitán Ing. Martin Nevidzan + pilot – navigátor Mgr. Milan Mrázik,

  obsadili 22. miesto v individuálnej súťažnej kategórii RALLY FLYING pre rok 2018.

 • Pilot – kapitán Ing. Ján Šabľa, st. + pilot – navigátor Ing. Peter Zavacký,

  obsadili 29. miesto v individuálnej súťažnej kategórii RALLY FLYING pre rok 2018.

Súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018 dosiahli vytýčený športový cieľ – významným spôsobom nadviazali na športové výsledky z predchádzajúcich vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťaží v leteckých navigačných športoch.

Z matematického pohľadu sa najúspešnejšími súťažnými posádkami 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 stali:

 • v prvom poradí;

  súťažná posádka štátnej reprezentácie Českej republiky v leteckej rally v zložení:
  pilot – kapitán Petr Jonáš + pilot – navigátor Marek Velát
  uvedená súťažná posádka získala štyri medailové pozície

 • v druhom poradí;

  súťažná posádka štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally v zložení:
  pilot – kapitán Bc. Ján Šabľa, ml. + pilot – navigátor Ing. Dalibor Gonda
  uvedená súťažná posádka získala tri medailové pozície

 • v treťom poradí;

  súťažná posádka štátnej reprezentácie Poľskej republiky v leteckej rally v zložení:
  pilot – kapitán Krzysztof Wieczorek + pilot – navigátor Kamil Wieczorek
  uvedená súťažná posádka získala dve medailové pozície

 • v štvrtom poradí;

  súťažná posádka štátnej reprezentácie Poľskej republiky v leteckej rally v zložení:
  pilot – kapitán Michal Wieczorek + pilot – navigátor Marcin Wieczorek
  uvedená súťažná posádka získala dve medailové pozície

 • v piatom poradí;

  súťažná posádka štátnej reprezentácie Francúzskej republiky v leteckej rally v zložení:
  pilot – kapitán Mickael Kolubako + pilot – navigátor Nicolas Barataud
  uvedená súťažná posádka získala dve medailové pozície

Štvrtá časť

Na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018 sa zúčastnilo celkom dvanásť Národných teamov a štyridsaťdeväť súťažných posádok z pätnástich krajín sveta – Českej republiky, Francúzskej republiky, Juhoafrickej republiky, Litovskej republiky, Maďarska, Nórskeho kráľovstva, Poľskej republiky, Rakúskej republiky, Ruskej federácie, Slovenskej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republiky Nemecko, Španielskeho kráľovstva, Švajčiarskej konfederácie a Talianskej republiky.

Športová konkurencia medzi Národnými teamami a súťažnými posádkami bola oproti predchádzajúcim vrcholovým leteckým športovým súťažiam v leteckých navigačných športoch výrazne širšia a výkonnostne vyrovnanejšia.

Prípravná fáza organizácie 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 ako aj organizácia samotného priebehu 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 prebiehala zo strany organizátora na veľmi vysokej organizačnej, športovej a spoločenskej úrovni.

Športové výsledky, ktoré štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckej rally dosiahla na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018, vyvolali kladnú odozvu medzi osobnosťami verejného a spoločenského života a členmi tuzemskej a zahraničnej leteckej športovej komunity.

Prezentovanie športových výsledkov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch vo väzbe na významných donorov má viditeľný vplyv na rast kredibility Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline, Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally so sídlom v Trenčíne a slovenského vrcholového leteckého športu ako celku.

C. Spoločný záver s poďakovaním

Prvá časť

Pri určovaní zloženia športovej výpravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally na 21. FAI Majstrovstvá sveta v leteckej rally pre rok 2018 bol kladený dôraz na posilnenie technického zabezpečenia.

S cieľom, v maximálnej miere eliminovať riziká technického zlyhania súťažnej leteckej techniky v priebehu oficiálneho tréningového a oficiálneho súťažného procesu súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally v dejisku 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018, bolo prijaté rozhodnutie do športovej výpravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally zaradiť až dvoch erudovaných technikov lietadiel.

Členovia súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally mali tak možnosť absolvovať celý oficiálny tréningový a oficiálny súťažný proces s vedomím maximálnej technickej spoľahlivosti súťažnej leteckej techniky.

Športové posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v priebehu domácej športovej prípravy – tréningového a súťažného procesu v období pred 21. FAI Majstrovstvami sveta v leteckej rally pre rok 2018 nalietali na piatich športových lietadlách cca 60 letových hodín.

Súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally v priebehu oficiálneho tréningového a oficiálneho súťažného procesu v dejisku 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 nalietali na troch súťažných lietadlách cca 55 letových hodín.

Druhá časť

Športové výsledky, ktoré štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckej rally dosiahla na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018, sú odzrkadlením podmienok vytvorených na udržateľnosť prevádzkového zázemia Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally a rozsahu ekonomického, organizačného a technického zabezpečenia športovej prípravy a zároveň aj odzrkadlením výsledkov náročného, v roku 2006 pod vedením Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally začatého a stále prebiehajúceho procesu generačného posilnenia štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Významné športové výsledky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch, ktorými sú najmä: jedno prvé, jedno tretie, jedno štvrté a jedno siedme miesto získané 9. FAI Majstrovstvách Európy pre rok 2013, jedno prvé, jedno tretie, jedno štvrté a jedno piate miesto získané na 19. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2014, jedno piate a jedno šieste miesto získané na 22. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2015, jedno piate miesto získané na 20. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2016, jedno tretie, jedno štvrté a jedno piate miesto získané na 23. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2017 a jedno prvé, jedno druhé, dve tretie a jedno štvrté miesto získané na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018, zakladajú oprávnenie konštatovať, že letecký navigačný šport sa stal v podmienkach Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline skutočnou vlajkovou loďou slovenského vrcholového leteckého športu.

V novodobej histórii Slovenskej republiky vybojovala štátna reprezentácia Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch na vrcholových európskych a svetových leteckých športových súťažiach celkom deväť medailových pozícií.

Za uvedenými športovými výsledkami stoja aj schopnosti, odhodlanie a nezištná činnosť slovenských staviteľov súťažných etáp, organizátorov regionálnych, národných a nadnárodných leteckých športových súťaží v leteckých navigačných športoch a prevádzkovateľov technicky spoľahlivých súťažných lietadiel ako dôležitej tréningovo – súťažnej základne pre členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch.

Tretia časť

Najbližšia svetová vrcholová letecká športová súťaž v leteckých navigačných športoch sa bude konať v roku 2019.

Organizáciou 24. FAI Majstrovstiev sveta v presnom lietaní pre rok 2019 bol Medzinárodnou leteckou federáciou FAI poverený Španielsky kráľovský aeroklub.

24. FAI Majstrovstvá sveta v presnom lietaní pre rok 2019 sa budú konať v druhej polovici mesiaca jún 2019 v španielskom regióne Valencia na športovom letisku v prímorskom meste Castelló de la Plana.

Pred nami je obdobie, v rámci ktorého budeme mať niekoľko príležitostí na vynaloženie cieleného úsilia na zvýšenie osobnej športovej výkonnosti súťažných posádok štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní.

Z pohľadu súčasnej osobnej športovej výkonnosti je možné s veľkou mierou pravdepodobnosti predpokladať, že súťažné posádky štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní budú pripravené na 24. FAI Majstrovstvách sveta v presnom lietaní pre rok 2019 vybojovať ďalšie popredné športové umiestnenie.

POĎAKOVANIE

Oficiálny tréningový a oficiálny súťažný proces členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally v priebehu 21. FAI Majstrovstiev sveta v leteckej rally pre rok 2018 prebiehal vďaka finančnej podpore NADÁCIE SPP.

Účasť štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally na 21. FAI Majstrovstvách sveta v leteckej rally pre rok 2018 finančne podporili:

 • Národný športový zväz Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline
 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátor športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskejrepubliky v presnom lietaní a v leteckej rally so sídlom v Trenčíne

Organizačným partnerom štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally bol:

 • Národný športový zväz Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika so sídlom v Žiline

Oficiálnym partnerom Národného športového zväzu Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika bolo:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Technickými a organizačnými partnermi štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally boli:

 • Aeroklub Trenčín
 • Aeroklub Dubnica nad Váhom
 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA
 • Spoločnosť EuroServis LK
 • Spoločnosť RAMI Partizánske

Partnermi Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA – Koordinátora športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally boli:

 • Spoločnosť AIR – TRANSPORT EUROPE so sídlom v Poprade
 • Spoločnosť BITTNER AUDIO so sídlom v Šenkviciach
 • Spoločnosť MANIPUL so sídlom v Bratislave
 • Spoločnosť VIRTUAL REALITY MEDIA so sídlom v Trenčíne
 • Spoločnosť WILLING so sídlom vo Zvolene

Partnermi štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally pre cezhraničnú propagáciu významných slovenských regiónov boli:

 • Nitriansky samosprávny kraj so sídlom v Nitre
 • Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Partnermi štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckej rally pre cezhraničnú propagáciu tradičných slovenských výrobkov boli:

 • Spoločnosť L. Z. Bošáca so sídlom v Bošáci
 • Spoločnosť THOTH so sídlom v Bratislave

Je pre mňa veľkou cťou, že v mene štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch môžem všetkým partnerom vyjadriť úprimné poďakovanie za prejavenú podporu.

S úctou,
JUDr. Štefan Vittek v. r.
Koordinátor športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v presnom lietaní a v leteckej rally

« Späť

zverejnené: 25.08.2018 | aktualizované: 11.09.2018 | počet zobrazení: 113034

počet prístupov od 19.01.2016: 1460028
počet prístupov dnes: 944