DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Február   »  
  «   2023   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Majstrovstvá SR v Presnom lietaní 2017

« Späť
Motorové lietanie » Aktuality » Majstrovstvá SR v Presnom lietaní 2017
Majstrovstvá Slovenskej republiky v Presnom lietaní 2017 – logo veľké

Vážení športoví priatelia,
pozývame Vás na 19. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2017.
Cieľom športovej súťaže je porovnať výkonnosť súťažiacich a určiť majstra Slovenskej republiky pre rok 2017 v leteckej športovej disciplíne – presné lietanie.
V súlade s propozíciami FAI GAC je súťaž v presnom lietaní určená pre sólo pilotov lietajúcich na lietadle s piestovým motorom. Športová disciplína – presné lietanie je zameraná hlavne na zlepšenie základných letových schopností pilota, aby dokonale zvládol navigačné vedenie lietadla po stanovenej trati bez použitia technických systémov a špeciálneho vybavenia lietadla pri dodržaní bezpečnosti letu.

Súťaž v presnom lietaní sa skladá z nasledovných skupín testov:

 1. Plánovanie letu a navigačné vedenie letu
 2. Osobitné pozorovacie testy
 3. Komplex pristátí

Cieľom súťaže je dosiahnuť:

 1. Aby bol súťažiaci schopný presne počítať údaje v letovom pláne pomocou najzákladnejšieho vybavenia.
 2. Aby súťažiaci bol schopný sledovať presne stanovenú stopu trate a zároveň dodržiaval presný časový harmonogram trate.
 3. Aby súťažiaci bol schopný vykonávať realistické pozorovanie zo vzduchu na zem (vyhľadávanie objektov a vytýčených znakov), zatiaľ čo dodržiava presný časový harmonogram.
 4. Aby súťažiaci bol schopný pristáť do pomerne malého vytýčeného priestoru so simuláciou vertikálnych prekážok pri použití rôznych pristávacích konfigurácií lietadla.

19. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2017 je súčasťou programu plánovanej domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch, zameranej na udržateľnosť športovej výkonnosti členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred XXIII. FAI Majstrovstvami sveta v presnom lietaní pre rok 2017. Program domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch pre rok 2017 finančne podporuje NADÁCIA SPP.

logo – nadácia SPP

ORGANIZÁTORI

 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v Presnom lietaní 2017

 

PROPOZÍCIE

Miesto konania súťaže

Mesto: Aeroklub Dubnica nad Váhom
Letisko: Slavnica
ICAO označenie: LZDB
Poloha: 3,5 km W Ilava, 5 km N Dubnica nad Váhom
Vzťažný bod letiska: 48° 59´ 49´´ N
18° 11´ 33´´ E
Nadmorská výška: 235 m / 771 ft
RWY: 05 L 1100 m x 36 m tráva
23 R 1100 m x 36 m tráva
05 R 1100 m x 64 m tráva
23 L 1100 m x 64 m tráva
Poznámka: trávnatá RWY 05 L, R / 23 R, L je neprístrojová, použiteľná len pre dennú prevádzku
Poštová adresa: Aeroklub Dubnica, letisko 018 54 Slavnica
Telefón: +421 42 44 93 185
Fax: +421 42 44 93 295
e – mail: akdubnica@bb.telecom.sk
Web: www.akdubnica.sk
Frekvencia: 123,5 MHz „DUBNICA PREVÁDZKA“
schéma LZDB
RWY MAGNETIC
DIRECTION
STRENGHT
(kg / MPa)
TORA
(m)
ASDA
(m)
TODA
(m)
LDA
(m)
05L 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23R 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
05R 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23L 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100

 

Organizačné zabezpečenie súťaže

 1. Termín: 14.07.2017 – 16.07.2017
 2. Miesto: Letisko Slavnica (LZDB)
 3. Organizačný štáb:
  Riaditeľ súťaže: Štefan POHANKA
  Predseda Jury: Marián KUMOROVITZ
  Člen Jury: Štefan VITTEK
  Hlavný rozhodca: Jiří DODAL
  Výpočtové stredisko: Štefan POHANKA
  Ladislav SZABÓ
  Staviteľ tratí: Štefan POHANKA
  VLP: Miroslav PORUBČAN
  Hospodár súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Technici lietadiel: Jaroslav ZÁHOREC
  Miroslav PORUBČAN
  Zdravotné zabezpečenie: NsP Ilava
 4. Program:
  • Piatok 14.07.2017
   • do 20:00 hod. prílety súťažných posádok
  • Sobota 15.07.2017
   • do 08:00 hod. možnosť príletu a registrácia súťažných posádok
   • od 08:30 hod. úvodný predletový briefing
   • od 10:00 hod. 1. súťažná etapa
   • od 14:00 hod. 2. súťažná etapa
   • od 16:00 hod. komplex pristátí
  • Nedeľa 16.07.2017
   • od 08:30 hod. predletový brífing
   • od 10:00 hod. 3. súťažná etapa
   • od 15:00 hod. slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov súťaže
   • odlety súťažných posádok (náhradný letový deň súťaže pre prípad nepriaznivého počasia)

Miestne pravidlá

 1. Súťažné etapy:

  19. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2017 pozostáva z plánovania letu a navigácie, 3 súťažných etáp v dĺžke cca 150 – 180 km a komplexu pristátí. Do celkového hodnotenia 19. ročníka Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2017 sa započítavajú výsledky z plánovania letu a navigácie, dvoch najlepšie hodnotených súťažných etáp a komplexu pristátí. Víťaz 19. ročníka Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2017 bude vyhlásený v nedeľu 16.07.2017. V prí­pade nepriaznivého počasia je náhradným dňom súťaže nedeľa 16.07.2017.

 2. Pravidlá a propozície:

  19. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2017 bude hodnotený v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre presné lietanie pre rok 2017. Pravidlá a ich zmeny platné pre rok 2017 a miestne úpravy pravidiel a propozícii budú vysvetlené na úvodnom predletovom brífingu.

 3. Posádky:

  Posádku 19. ročníka Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní 2017 tvorí jeden súťažiaci, ktorý musí byť minimálne držiteľom platnej kvalifikácie PPL a typovej kvalifikácie pre daný typ lietadla. Pre pilotov SFUL – platný preukaz a kvalifikácia pre daný typ LŠZ. Je povolené striedať dve posádky na jednom lietadle.

 4. Lietadlá:

  Súťaže sa môžu zúčastniť všetky typy letúnov s platným OLS minimálne na dobu konania súťaže, s platným zákonným poistením voči tretím osobám pre územie Slovenskej republiky. Je možná aj účasť motorových vetroňov a ULL – A s minimálnou vytrvalosťou letúna 2 hodiny a najnižšou povolenou rýchlosťou 80 km/h. Vzhľadom na obmedzené možnosti hangárovania lietadlá musia byť vybavené vlastným kotviacim zariadením z dôvodu kotvenia vonku mimo hangára.

 5. Mapy:

  Súťažiaci dostane na každú etapu 1 ks mapy v mierke 1 : 200 000. Každú ďalšiu mapu je možné si zakúpiť u usporiadateľa v cene 2,00 € za 1 kus (A3) alebo v cene 1,00 € za kus (A4).

 6. Štartovný poplatok:

  50,00 € za jedného súťažiaceho. Štartovný poplatok je splatný najneskôr pri prezentácii súťažiacich v deň príletu v hotovosti alebo prevodom na bankový účet Aeroklubu Dubnica nad Váhom najneskôr do 14.07.2017 na číslo účtu: 0063669107/0900, v.s.: 14072017, k.s.: 0308, alebo osobne pri registrácii do pokladne Aeroklubu Dubnica nad Váhom.
  V štartovnom poplatku sú zahrnuté náklady na organizáciu súťaže, prípravu jednotlivých etáp súťaže, vrátane nafotografovania a kontroly jednotlivých etáp, fotografií otočných bodov tratí a fotografií na trati, súťažné mapy, náklady na výpočtové stredisko a SW, náklady na rozhodcov, jury, poplatky za povolenia DÚ SR, technický personál, ceny pre víťazov, kancelárske potreby a materiál, poštovné, telefóny, záverečnú party a vyhodnotenie súťaží. Ostatné náklady spojené s organizáciou podujatia a jeho priebehom zabezpečuje organizátor z vlastných zdrojov a sponzorských da­rov.

 7. Stravovanie:

  Účastníci si hradia stravovanie na vlastné náklady. Môžu využiť stravovacie služby v reštaurácii priamo v areáli letiska s celodennou prevádzkou od 8:00 hod. do 22:00 hod. s možnosťou ponuky hotových teplých jedál a minútiek podľa vlastného výberu. Rozhodcovia súťaže a organizačný štáb majú zabezpečenú celodennú stravu organizátorom bezplatne.

 8. Ubytovanie:

  Súťažiaci si hradia ubytovanie na vlastné náklady. Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie zdarma. V areáli letiska je možné si rezervovať ubytovanie v nasledovných ubytovacích priestoroch za nasledovné ceny:

  • 10 chatiek (5 – lôžkové) cena za 1osobu / 1 noc 6,00 €
  • penzión LETISKO 4 izby (max. 15 ubytovaných) cena za 1 osobu / 1 noc 16,00 €
  • kemp s elektrickou prípojkou, sociálnym zariadením s teplou a studenou vodou a nočným osvetlením (vo vlastnom stane alebo kempingovom prívese) cena za 1 osobu / 1 noc bez poplatku
  • ostatné ubytovanie je možné zabezpečiť podľa požiadavky v ubytovacích zariadeniach v blízkom okolí letiska (hotely, penzióny a ubytovne).

  Vzhľadom na obmedzené ubytovacie kapacity je nutné včas kontaktovať hospodára súťaže (Katarína Pohanková +421 903 485 287), aby mohla včas zabezpečiť ubytovanie na základe požiadavky.

 9. Letecký benzín a oleje:

  Organizátor zabezpečí nasledovné druhy leteckého benzínu a olejov:

  • AVGAS 100LL
  • NATURAL 95
  • Olej AEROSHELL W 100 AD
  • Olej AEROSHELL W 100 Minerál
 10. Ceny pre víťazov súťaže:

  Organizátor súťaže odovzdá na slávnostnom vyhlásení výsledkov víťazom prvým trom súťažiacim medaile, poháre pre víťazov podľa umiestnenia, diplomy a vecné ceny od sponzorov.
  Všetky zúčastnené posádky obdržia pamätné diplomy s fotografiou a upomienkové predmety od sponzorov.

 11. Rozhodcovia:

  Súťaž budú zabezpečovať rozhodcovia s platnými preukazmi vydanými v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre presné lietanie pre rok 2017.

 12. Kontaktné údaje:

  AEROKLUB DUBNICA NAD VÁHOM
  Letisko Slavnica, č. 8 , 018 54 Slavnica
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  e-mail: akdubnica@bb.telecom.sk
  IČO: 17 066 816
  DIČ: 2020613991
  Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Dubnica nad Váhom
  č.ú.: 0063669107/0900
  IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107
  SWIFT: GIBASKBX

  Úplne vyplnené prihlášky zasielajte poštou na vyššie uvedenú adresu, prípadne e-mailom na našu adresu.

 13. Kontaktné osoby organizačného štábu:
  Štefan POHANKA   tel.: +421 911 020 751
  Miroslav PORUBČAN   tel.: +421 902 199 210
  Radoslav PAPŠO   tel.: +421 903 322 257
  Michal STRÁŇAVSKÝ   tel.: +421 903 760 232
  Katarína POHANKOVÁ   tel.: +421 903 485 287

« Späť

zverejnené: 03.07.2017 | aktualizované: 24.08.2017 | počet zobrazení: 151248

počet prístupov od 19.01.2016: 1421319
počet prístupov dnes: 813