DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Marec   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis zo zasadania novej KBL SNA v Prievidzi 26.09.2021

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis zo zasadania novej KBL SNA v Prievidzi 26.09.2021

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 794,7 kB)

ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia Komisie bezmotorového lietania SNA
Prievidza, 26.09.2021

Prítomní: Tibor Frátrik, Ivan Bajana, Eduard Niko, Juraj Sidor, Jozef Pavlinský
Ospravedlnený: Martin Šabľa
Pozvaná: Zuzana Hrnčíriková

Program:

  1. Voľba predsedu KBL SNA
  2. Ukončenie

Zasadanie komisie prebehlo v krátkosti, Zuzana Hrnčíriková ospravedlnila Martina Šabľu, ktorý musel neodkladne odcestovať a požiadala prítomných o návrhy na funkciu predsedu KBL SNA.

Boli oslovení členovia komisie, ktorí získali najvyšší počet hlasov pri voľbe za členov komisie pána Jozefa Pavlinského a pána Juraja Sidora, či majú záujem o kandidatúru za predsedu komisie, ani jeden kandidatúru neprijal.
Následne bol v krátkej diskusii za predsedu navrhnutý p. Tibor Frátrik, ktorý kandidatúru prijal. Ďalšie návrhy neboli.

Voľba predsedu KBL SNA:
Za pána Tibora Frátrika bolo 6 hlasov, proti 0, zdržal sa 0 a jeden nehlasoval.

Pán TIBOR FRÁTRIK bol zvolený za predsedu KBL SNA.

V Prievidzi, 26. 09. 2021
Zapísala: Z. Hrnčíriková

« Späť

zverejnené: 27.09.2021 | aktualizované: 27.09.2021 | počet zobrazení: 20384

počet prístupov od 19.01.2016: 1395086
počet prístupov dnes: 746