DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Apríl   »  
  «   2025   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 13.03.2022

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 13.03.2022

Na prevzatie:

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 13.03.2022

Prítomní: Martin Šabľa, Eduard Niko, Jozef Pavlinský, Juraj Sidor, Tibor Frátrik, Ivan Bajana

Ospravedlnil sa: Ján Kovalčík

Program:

 1. Otvorenie, voľba zapisovateľa zápisnice zasadania
 2. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
 3. Schválenie znenia upravenej zmluvy na správcovstvo lietadiel SNA, rozdelenie techniky do správy, vyjadrenie sa ku žiadostiam o zapožičanie lietadiel SNA
 4. Prijatie žiadostí na správcovstvo Loggerov Nano 4, prerozdelenie do správy Aeroklubom
 5. Diskusia na tému nominačných kritérií, schválenie nového znenia nominačných kritérií
 6. Vyhlásenie Slovenského Pohára 2022
 7. Rôzne
 8. Záver

On-line zasadanie komisie bezmotorového lietania sa konalo on-line cez aplikáciu Zoom.

 1. Za zapisovateľa zasadania bol zvolený Ivan Bajana.
 2. V bode č. 2 programu zasadania Ivan Bajana prečítal zápisnicu KBL zo dňa 06.02.2022.
 3. V bode programu č. 3 Ivan Bajana odprezentoval návrh na znenie zmluvy na správcovstvo lietadiel SNA. Príloha č. 1. V Zmluve boli pozmenené nasledovné body:
  • K povinnostiam správcu lietadla pribudla povinnosť informovať o náletoch a prenájmoch lietadla na mesačnej báze Komisiu bezmotorového lietania, aby následne mohlo dôjsť k ekonomickému vyrovnaniu za dané obdobie.
  • K povinnostiam správcu pribudla povinnosť zabezpečiť uschovanie lietadla a príslušenstva počas zimného obdobia v interiéri.
  • Počas vypožičiavania lietadla je správca povinný sa držať dodatku č. 1 k tejto zmluve, ktorého znenie bolo schválené komisiou 13.03.2022. V tomto dokumente sa tiež nachádzajú ekonomické podmienky používania.
  • Odmena za správcovstvo pre ZOČ, ktorý lietadlo spravuje bola určená na 20 letových hodín a 10% zo sumy prenájmu v príslušnom období.
  • Zmluvne obdobie bolo ohraničené odo dňa podpisu do 28.02. nasledu­júceho kalendárneho roka.

  Komisia bezmotorového lietania prijala žiadosti na vypožičanie a správcovstvo lietadiel SNA.

  • Maroš Divok – LS8 OM-8888 – FCC Gliding 2022
  • Viktória Divoková – LS8 OM-8888 – PMSR 2022
  • Maroš Divok – Discus-2b OM-2222 – PMSR 2022
  • Ivan Bajana – Discus-2b OM-2222 – Fatraglide 2022
  • Maroš Divok – Discus-2b OM-2222 – EGC 2022
  • Viktória Divoková – LS8 OM-8888 – EGC 2022
  • Ivan Bajana – Discus-2b OM-2222 – JWGC 2022
  • Viktória Divoková – LS8 OM-8888 – JWGC 2022

  KBL všetkým žiadostiam vyhovela.

  Komisia bezmotorového lietania následne rozhodla o správcoch na sezónu 2022 nasledovne:

  • LS8 OM-8888 – AK Spišská Nová Ves
  • Discus-2b OM-2222 – SGC Martin
  • Ventus-2b OM-5555 – AK Nitra
 4. Predseda KBL odprezentoval žiadosti na správcovstvo Loggerov Nano 4. Správcovstvo bolo prerozdelené nasledovne:
  • AK Holíč 1ks
  • AK Spišská Nová Ves 1ks
  • AK Žilina 1ks
  • AK Prešov 2ks

  Na správcovstvo ostatných 3ks Loggerov Nano 4 budú oslovené Aerokluby Nitra, Prievidza a Martin.

 5. V bode č. 5 komisia detailne prediskutovala návrh na nominačné kritéria. Nominačné kritéria boli schválené. Príloha č. 2.
 6. Komisia bezmotorového lietania vyhlasuje Slovenský pohár 2022. Príloha č. 3.

Zapísal: I. Bajana
Overil: T. Frátrik

« Späť

zverejnené: 06.04.2022 | aktualizované: 06.04.2022 | počet zobrazení: 15176

počet prístupov od 19.01.2016: 1398765
počet prístupov dnes: 730